ကၽြန္မေဖေဖဟာအစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးလုပ္စဥ္ကာလမွာ ကၽြန္မဟာေဖေဖနဲ႕အတူေနခဲ့ၿပီး ေျပာငး္သမွ်ၿမိဳ႕ေတြကို

အတူလိုက္ပါေလ့ရွိပါတယ္။

ကၽြန္မေမေမႏွင့္ကၽြန္မေမြးရပ္ေျမကေတာ့ ျပည္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ၊ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဖေဖႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေနခဲ့ဖူးပါတယ္။

ကၽြန္မ ဟသၤာတမွာ ၁၀တန္းေအာင္ၿပီး ေက်ာင္းဆက္မတက္ခင္မွာေတာ့ ကၽြန္မေဖေဖရဲ႕ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္တဲ့ ႀကံခင္းၿမိဳ႕

မွာအေတာ္ၾကာၾကာေလးေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေလ့လာထားခဲ့သည့္ ႀကံခင္းၿမိဳ႕ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းေလးကို

ေဖေဖ၏တိုက္တြန္းခ်က္အရ ယခုေရးျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းကို မြန္တို႕ေနထိုင္ရာ ရာမညတိုင္းအျဖစ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပထမဆံုးေရာက္လာေသာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး ဂါလီဇီယာ ကအေနာက္ဘက္တြင္ သရက္အထိ

အေရွ႕ဘက္တြင္ေတာင္ငူေဒသအထိ ေဒသအားလံုးကိုမြန္လူမ်ိဳးကသာအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္ဟုမွတ္တမ္းေရးထားေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါ

သည္။ ထို႕ေၾကာင့္သရက္ၿမိဳ႕မွ ဧရာ၀တီျမစ္စဥ္ေအာက္ပိုင္းရွိႀကံခင္းၿမိဳ႕သည္ ရာမညတိုင္းအတြင္းတည္ရွိေနေၾကာင္းခိုင္လံုပါသည္။

ရာမညဟူသည္ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာေပ်ာ္ဖြယ္ရာအရပ္ဟုအဓိပၸာယ္ ရရွိပါသည္။ ႀကံခင္းၿမိဳ႕ကိုမြန္ဘာသာအေရးအသားျဖင့္(က်ာကင္)၊

မြန္ဘာသာအသံထြက္ျဖင့္(က်န္းကန္း)ဟုအသံထြက္သည္။ က်န္း=မိေခ်ာင္း၊ ကန္း= ကင္းအေကာက္ေကာက္ရာဌာန

က်န္းကန္း =မိေခ်ာင္းကင္းမိေခ်ာင္းအေကာက္ဌာန ဟုအဓိပၸာယ္ရပါသည္။ မြန္ဗမာ ကုန္သည္၂ဦးသည္ႀကံခင္းအရပ္တြင္

ျမစ္မွေပၚလာေသာမိေခ်ာင္းကိုျမင္လ်င္၊ၿမိဳ႕အမည္အားျငင္းခုန္ၾကရာ မြန္ပညာရွိအမတ္ဒိန္၏ အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္ ေဒသအရ (က်န္း)

ဟုေခၚရန္၊ ယင္းမိေခ်ာင္းေပၚရာေဒသတြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မွဳျဖင့္ေရာက္ရွိလာေသာေလွမ်ားကို

အေကာက္ခြန္သတ္မွတ္ေကာက္ခံသျဖင့္ (က်န္းကန္း) မိေခ်ာင္းကင္းဟုေခၚတြင္ေစခဲ့သည္။ျမန္မာအသံျဖင့္

ႀကံခင္းဟုတိုက္ရုိက္ ေခၚေ၀ၚခဲ့ျခငး္ျဖစ္ပါသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း ဟသၤာတခရုိင္ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ဘက္ဆံုးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းျပည္ခရုိင္၊ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ အဆံုးတို႕ကို

အေကာက္ေတာင္ႀကီးကပိုင္းျခားထားသည္။ ထိုေတာင္ထိပ္တြင္ ေရႊေရာင္တ၀င္း၀င္းျဖင့္ သပၸာယ္လွသည့္

ေရႊျမင္တင္ေစတီတစ္ဆူတည္ရွိသည္။၄၃၂ ေပျမင့္ေသာေတာင္ကမ္းပါးယံတြင္လြန္ခဲ့ေသာ သက္တမ္း၂၀၀ေက်ာ္က

ျမန္မာတို႕၏လက္ရာျဖစ္ေသာ မုျဒာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ထုထြင္းထားသည့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကိုတအံတၾသဖူးေတြ႕

ႏိုင္သည္။ ထိုေတာင္မႀကီး၏ေျမာက္ဘက္ေတာင္ေျခတြင္ အေနာက္မွအေရွ႕ဧရာ၀တီျမစ္မႀကီးအတြင္းသို႕စီးဆင္းေသာ

ဂ်ံဴးဂ်ံဴးက်ေတာင္က်ေခ်ာင္း တည္ရွိသည္။ ထိုေခ်ာင္းသည္ တိုင္းႏွစ္တိုင္း၏နယ္နမိတ္ျဖစ္သည္။

ေရွးယခင္ကရတနာသိုက္မ်ားစြာကိုလည္းေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊၄င္းေတာင္ႀကီးကိုရတနာပုဥၥေတာင္ႀကီးဟုယခင္ကေခၚခဲ့ေၾကာင္း

သိရွိရသည္။

ႀကံခင္းဘိလပ္ေျမစက္ရုံအနီးခ်င္းေျမာင္ရြာ ေလးႀကီးေတာင္မွအၿမီးဖ်ားခံၿပီး၊ အေရွ႕ေျမာက္ဆီသို႕ျမင့္တက္သြားၿပီး

ေသာၾကာဒူးရြာအဆံုးျမစ္ကမ္းပါးထိပ္တြင္ေခါင္းတင္ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းသို႕ထိုးဆင္းေတာ့မည့္ မိေခ်ာင္းႀကီးတစ္ေကာင္၏ပံုရိပ္ကို

ႀကံခင္းၿမိဳ႕ေရွ႕ျမစ္လယ္ဆီမွၾကည့္ၾကည့္ ျပည္ၿမိဳ႕ဆီမွျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္းဆံုလာၿပီး ျမစ္လယ္မွၾကည္ၾကည့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

ေရွးအခါက အေကာက္ေတာင္ႀကီးကို မိေခ်ာင္းရုပ္ထုဟု ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။

သမိုင္းသက္ရွည္ေလ သမိုင္းတန္ဖိုးႀကီးေလ ဟုဆိုၾကသည္။ ေရွးႏွစ္ေပါင္းသန္း၄၀ က လူတူပရိုင္းမိတ္ေတြရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ဂုဏ္ယူမဆံုးျဖစ္ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀၀ေက်ာ္က ရခိုင္ရုိးမႏွင့္ပဲခူးရိုးမအၾကား ပင္လယ္တိမ္းမ်ားရွိသည္ဟုမွတ္သားခဲ့ရသလို

ႀကံခင္းမွအေနာက္၅မိုင္အကြာရွိ အင္းေကာက္၊အုတ္တြင္းရြာမ်ားတြင္ပင္လယ္သတၱ၀ါမ်ား၏ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ားေတြရွိရသည္ဟု

ေလ့လာမွတ္သားရသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းျဖစ္လာမည့္ေနရာတြင္ ထိုေက်ာက္ေတာင္ႀကီးသည္ရာမညတိုင္း

ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္အတြက္ စတင္ေပၚထြန္းရာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ႀကံခင္းၿမိဳ႕တြင္ မက္သေနာစက္ရုံ၊ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ၊ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ျမန္ေအာင္ေရနံေျမစသည့္စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားထြန္းကားသလို

လယ္ယာ၊ကိုင္းကၽြန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္။

သဗၺညဳေရႊျပည္ေအး(၁၁)ထပ္ဘုရား၊ဧရာ၀တီကမ္းနဖူးရွိေရႊသာေလ်ာင္းဘုရား၊ခ်မ္းသာႀကီးဘုရား၊ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားစသည့္တန္ခိုး

ႀကီးဘုရားမ်ားႏွင့္အတူ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားရာၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေပသည္။

ကၽြန္မတို႕ငယ္စဥ္က ပန္းေတာင္း ဆင္တဲဇက္ဆိပ္မွ ဇက္ျဖင့္ကူးမွ တဘက္ကမ္းသို႕ေရာက္ၿပီး၊ကားဆက္စီးရသည္။ ယခုမွာေတာ့

ျပည္န၀ေဒးတံတားမွကူးၿပီး ကားျဖင့္ဆက္လက္လာလွ်င္ ေရာက္ႏိုင္ပါျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္မေဖေဖ၏ဇာတိၿမိဳ႕ကေလးအား ကၽြန္မေနခဲ့သည့္အခ်ိ္န္ကာလေလးအတြက္ သတိတရေရးျဖစ္ပါသည္။

သူငယ္ခ်င္းအားလံုးအား ဗဟုသုတအေနျဖင့္ေရးသားအပ္ပါသည္။ စာရွည္သြားပါသျဖင့္ နားလည္ေပးပါ။

From: Khin Soe Htut

About lu ta lone

lu ta lone has written 261 post in this Website..