Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa ...

စာေရးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားတြင္ ညာလက္ထက္ ဘယ္လက္ကို ဦးစားေပး အသံုးခ်တတ္ပါသတဲ့။ 
၀ီကီမွာေတြ႔တဲ့ အဖြင့္ စာသားေလးပါ။တကယ္ေတာ့ စာေရးျခင္း ဆိုတာထက္ ပိုမိုမ်ားေျမာင္ေသာ ေလးနက္ေသာ
ကိစၥမ်ားအတြက္အေတြးပြားစရာေလးေတြပါလာလို႔ ေအာက္ပါစာစု ကို ခ်ေရးျဖစ္လိုက္ပါသည္။ ၀ိုင္း၀န္းေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြး
ၾကေစလိုပါသည္။  ကိန္း ဂဏန္း ေတြက ေျပာပါတယ္ ။ကမာၻ႕လူဦးေရ ရဲ႕ ၁၀% ..လူ၁၀ေယာက္မွာ ၁ေယာက္ႏႈန္း 
က ဘယ္ေက်ာ္ ေတြ ျဖစ္ပါသတဲ့။က်ေနာ္လည္းတေယာက္ အပါအ၀င္ေပါ့။ ေဆးပညာ ရႈေထာင့္ကေန အနည္းငယ္
 ေဆြးေႏြးခြင့္ ျပဳပါ ခင္ဗ်ား ။
 
၁. Handiness (ဘယ္သန္ ညာသန္ ဆိုတာ)
လူ႔ အာရံုေၾကာ အဖြဲ႕အစည္းမွာ motor neuron ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ sensory neurone ဆိုတာရွိပါတယ္။ sensory ဟာ
အာရံုခံစားမႈ အတြက္ျဖစ္ျပီး motor ကေတာ့ movement အတြက္ပါ။ fine motor skills ေတြျဖစ္တဲ့ စာေရးတာ လို
ကိစၥမ်ိဳးမွာ motor neuron unequal distribution ျဖစ္ေနေလေတာ့ ဘယ္သန္ ညာသန္ ဆိုတာ ေပၚေပါက္လာရတာပါဘဲ။
Ambidexterity ဆိုတဲ့ ဘယ္ေရာညာပါ သန္တဲ့ အမ်ိဳးအစားကေတာ့ အလြန္ ရွားပါးပါသတဲ့။ သည္လိုျဖစ္ရတာဟာ
သေႏၶသားဘ၀ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြကတည္းက ျဖစ္ ပ်က္တယ္လို႔ ဖတ္မိပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ေလ့လာမႈေတြက
 ေမြးဖြားစဥ္အခ်ိန္မွာ သေႏၶသားဟာ oxygen မလံုေလာက္မႈ ခနၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သန္ တေယာက္ျဖစ္လာ ေစဖို႔
အခြင့္အလမ္း မ်ားတယ္ လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

၂၀၀၇ခုႏွစ္က gene transcript တခုအရ ကေတာ့ ဘယ္သန္ျဖစ္မႈ နဲ႕ဆက္စပ္ေနတဲ့gene chromosome ကို
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ medical point of view ဟာသည္ေဆာင္းပါးရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္မဟုတ္လို႔
မျပည့္စံေပမယ့္ သည္မွ်နဲ႔ ေတာ္ခြင့္ျပဳပါ။


၂. စကားလံုးမ်ားကေျပာတဲ့ ဘယ္ေက်ာ္

ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေရွးယခင္ ဥေရာပမွာ Sinistra ဆိုတဲ့ စကားလံုး ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါဟာ "ဘယ္" ဆိုတဲ့
ပညတ္ အတြက္"evil" ဒါမွမဟုတ္ "unlucky" ဆိုတဲ့ ၀ိေသသ ကို ထပ္တူျပဳ ထားတာပါ။  အဂၤလိပ္လို
"sinister" လို႔ေခၚတဲ့ စကားလံုးရွိပါေသးသတဲ့လက္တင္စကား sinus ကေန ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ျပီး
အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အိပ္ကပ္ "pocket" ပါတဲ့ ။ ေရာမေခတ္ toga ၀တ္ရံု ဖားဖားၾကီးေတြမွာ ဘယ္ဘက္မွာပဲ အိပ္ကပ္
တပ္ဆင္ ခ်ဳပ္လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဆို ညာလက္က ေရာ?
လက္တင္လိုေတာ့ dexter လို႔ေခၚျပီး အဂၤလိပ္လို "dexterity" ပါ ။ Skill ဆိုတဲ့ ၀ိေသသ နဲ႔ ပါ။ ညာ ကို "right"
ဆိုျပီး ၀ိျဂိလ္ ျပဳထားေလေတာ့ မွန္ကန္မႈေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ တရားမွ်တမႈ  "correct" , "proper", "authority",  
"justice" ေတြရဲ႕ လကၡဏာ ရပ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ဘယ္ေက်ာ္ အေၾကာင္း ဆက္သြားပါ့မယ္။ ျပင္သစ္လို ေတာ့ ဘယ္ ဆိုတာကို
"gauche" လို႔ေျပာျပီး အိေျႏၵကင္းမဲ့မႈ မတည္ျငိမ္မႈစတာေတြ ရဲ႕လကၡဏာပါ။  Portuguese ေတြကေတာ့ မနက္အိပ္ရာထလို႔
ညာေျခနဲ႔ ထရင္ "Good mood"နဲ႔ ထတယ္ ဆိုုျပီးဘယ္ကေတာ့ "Bad mood" ေပါ့။ အေရွ႔တိုင္းကို ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း
ဘယ္ ရဲ႔ တရုတ္စာလံုး  ကေတာ့ မေလ်ာ္ကန္မႈ မသင့္ေတာ္မႈ ရဲ႔ ၀ိေသသ ျဖစ္ပါတယ္။
(အျခား အဓိပၸါယ္ကြဲလည္း ရွိပါေသးတယ္) ျခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ မေကာင္းတဲ့ အဓိပၸါယ္ ဘယ္ ကို အမ်ားစု မေကာင္းတဲ့ အဓိပၸါယ္
အေနနဲ႔ပဲ သံုးၾကတာ မ်ားပါတယ္။

မွ်တေအာင္ ေကာင္းတဲ့ အေနနဲ႔ သံုးတဲ့အသံုး အခ်ိဳ႔ ကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။ 男左女右 ဆိုတဲ့ စာလံုးအရ ေျပာရရင္ေတာ့
男左 ေယာက္်ား ဟာ အလုပ္ လုပ္ဖို႔ (စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ ဖန္တီးျပဳလုပ္) ျဖစ္ျပီး 女右 မိန္းမဟာ စားေသာက္(ခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြး
ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္) ဖို႔ ရယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။သည္ထဲမွာ Taoism ရဲ႕ Yin & Yang သေဘာတရားလည္း
ကိန္းေအာင္းေနပါတယ္။Incas ေတြကေတာ့ ဘယ္ ဆိုတဲ့ စာလံုးဟာ special spiritual abilities
ရွိတယ္ လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ magic & healing လိုမ်ိဳးေပါ့။

၃.ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳမႈ

ကမာၻ႔လူဦးေရ ရဲ႔ ၉၀%ဟာ ညာသန္ ေတြျဖစ္ေလေတာ့ ပစၥည္းေတြကို ညာသန္ေတြ သံုးတဲ့အမ်ိဳးအစားေတြပဲ အထုတ္မ်ားတာ
မဆန္းပါဘူး။ ဘယ္သန္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ညာလက္ အသံုးခ်မႈအတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ adapt လုပ္ရင္လုပ္ မလုပ္ႏိုင္ရင္
special order မွာ သည္လိုပဲ ေျဖရွင္းရပါတယ္။ ဒါဟာ အေတာ္ေလး ကသိကေအာက္ ႏိုင္တဲ့ကိစၥဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ ဘယ္ေက်ာ္
ျဖစ္တဲ့လူေတြသာ အျပည့္အ၀ခံစားသိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္တဖက္တည္း နဲ႔ ကိုင္တြယ္ အသံုးခ်ရတဲ့ one-handed 
operation ေတြစာေရးျခင္း (အပါအ၀င္)မွာ ကမာၻၾကီးက တဖက္ ကိုယ္က တဖက္ ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးပါ။
ဘယ္ေက်ာ္ေတြ ဒုကၡေတြ႔ရတဲ့ပစၥည္းေတြ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ခ်ေရးၾကည့္ပါဆို ကတ္ေၾကး၊ ဓါး ႏွင့္ အျခားေသာ 
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ဂစ္တာ၊ ေဂါက္တံ၊ ဂ်င္ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။


၄.ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရမႈ

သည္အပိုင္းကေတာ့ အဓိကထား ေဆြးေႏြးလိုသည့္ အပိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ အေနအထားမ်ားတြင္ အုပ္စုဖြဲ႔
အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ခ်ိဳးႏွိမ္ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား ပင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။ လူ႔ သေဘာ လူ႔မေနာ ကိုက(ေယဘူယ်အားျဖင့္)
ကိုယ္ႏွင့္ မတူသူ အားနည္းသူ(၀ါ) လူနည္းစု ကို ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခ်င္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ကေလးဘ၀တြင္ပင္
စိတ္ဒဏ္ရာ အၾကီးအက်ယ္ရေသာ ဘယ္ေက်ာ္မ်ား ရွိခဲ့မည္ မလြဲ။ အရုတ္ေထာင္ ေက်ာက္ဒိုးပစ္ ကေလး ကစား ၀ိုင္း
တြင္ပင္ "ဘယ္ေက်ာ္ -င္ ႏွိဳက္ နတ္မၾကိဳက္" ဟု အုပ္ဖြဲ႕ သီေၾကြး ေလွာင္ေျပာင္ ေသာျမင္ကြင္းကို စာေရးသူကိုယ္တိုင္ပင္
တသက္ ေမ့မရျဖစ္ဖူးပါသည္။ ဘယ္ေက်ာ္ေတြ မွာ ဘာအျပစ္ ရွိပါသနည္း ။

ၾဆာမ မေနာျဖဴေလး ၏ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း တြင္ ေရးထားသကဲ့သို႔ပင္။ ဘယ္သန္ ညာသန္ဟူသည္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိသည့္
အရာတခုပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ႏိုင္ငံတကာမွ ဘယ္သန္ ညာသန္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား အေၾကာင္း မေရးလိုေတာ့ပါ။
ကိုယ္ေတြ႔ႏွင့္ အျခား လက္လွမ္းမီသမွ်ပင္ ေဆြးေႏြးပါေတာ့မည္။ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္း စာသင္ခုံတန္းလ်ားမ်ား အေၾကာင္းမွ
စတင္ပါမည္။ ညာသန္မ်ားအတြက္ဘယ္ေက်ာ္ ေက်ာင္းသားတယာက္ ႏွင့္ စာအတူေရးရသည္မွာ အလြန္ ကသိကေအာက္ျဖစ္မွာပါ
စာေရးသည္ဆိုရာ၀ယ္ စာအုပ္ကိုလူႏွင့္ ၄၅ဒီဂရီေလာက္ ေစာင္းျပီး ေရးရတာျဖစ္လို႔ orientation မတူေသာ လူ၂ေယာက္ၾကားတြင္
space ပုပ္သည္ ဟူေသာ ျပသနာ စတက္ပါသည္။ ကေလးအေတြးကေတာ့ မင္းနဲ႔ထိုင္ရင္က်ပ္တယ္ ငါနဲ႔ လာမထိုင္နဲ႔
ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ သည္ေတာ့ စာသင္ခန္း ၁ခန္း၀ယ္ ၁ေယာက္တေလ ေလာက္သာ ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ဘယ္ေက်ာ္ေလး မွာ
အလိုလို အပယ္ခံ အစြံ႕ခံ ဘ၀ေရာက္ရပါသည္။ အတန္းပိုင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လိမ္မာပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွသာ
ထိုအေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။
 
ေနာက္တခုက အားကစားပြဲေတြမွာ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္အသင္းလိုက္ ကစားရေသာ ကစားနည္းမ်ားတြင္ မသိသာေသာ္လည္း
၂ေယာက္တြဲယွဥ္ျပိဳင္ရေသာ အားကစားမ်ားတြင္ဘယ္ေက်ာ္မ်ား ပစ္ပယ္ခံရေလ့ ရွိပါသည္။ ထိုအေျခအေနမွလည္း
လြတ္ေျမာက္ ေစလိုပါသည္။ 

 

အစားအေသာက္ ကိုင္တြယ္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္လည္း ေရွးရိုး အယူမ်ားကို ပယ္ေဖ်ာက္ေစခ်င္ပါသည္။ မည္သည့္လက္
မဆို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေနပါကအစားအေသာက္ ဖန္တီးခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ သာတူညီမွ်
အခြင့္အေရး ရွိသင့္သည္မဟုတ္ပါလား။ ထမင္းအိုးကို ဘယ္လက္ႏွင့္ ေယာက္မကိုင္ကာေမႊမိလို႔ ေခါင္းေခါက္ခံရလို႔ 
ညာလက္ႏွင့္ေျပာင္းကိုင္ပါမွ ထမင္းအိုးေမွာက္က်ျပီး ေဆာ္ပေလာ္တီးခံထိဖူးေသာငယ္သူငယ္ခ်င္းမေလးတစ္ဦး ၏ အျဖစ္ကို
 ျပန္ေျပာင္း သတိရမိပါသည္။ သူ႔မွာ အျပစ္ရွိသည္ ဟု စာဖတ္သူေရာ ယူဆပါသလား?

ညစာစားပြဲမ်ားတြင္ Cheers လုပ္ၾကသည့္အခါ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာ စသည္တို႔ကို ခနေလး
 ေမ့ေဖ်ာက္ထားျပီးလူသားခ်င္း သာတူညီမွ်မႈ ကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆိုလ်င္ျဖင့္ ဘယ္ေက်ာ္ တစ္ေယာက္
ကို ဘယ္လက္ျဖင့္ပင္ Kampai လုပ္ခြင့္ေပးသင့္ပါသည္။ သူမသန္သည့္ ညာလက္ျဖင့္ လုပ္ပါမွ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ
မေတာ္တဆမႈ မ်ားကို ေရွာင္ရွားရာလည္း ေရာက္ပါသည္။
 
ဒါကေတာ့ ၾကံဳလို႔ ဆႏၵျပဳတာေလး တစ္ခုသက္သက္ပါ ။က်ေနာ္တို႔ ေယာက္်ားသားမ်ား ေဆးလိပ္ ေသာက္တတ္ၾကပါသည္။
ကားေမာင္းရင္း ေဆးလိပ္ရွိဳက္ဖြာ တတ္ေလ့လည္းရွိပါသည္။ဂ်ပန္လုပ္ ညာေမာင္းကားမ်ားသာ တင္သြင္းမႈမ်ားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
တိုင္းျပည္၀ယ္ ဘယ္ေက်ာ္မ်ား ဘယ္ေက်ာ္အခြင့္အေရးဟုေၾကြးေက်ာ္ျပီး ဘယ္လက္ျဖင့္ စီးကရက္ ရွိဳက္ဖြာ၍ကားေမာင္းျခင္းသည္
ကားသမား ေဘးမွ passenger seat ထိုင္သူ(အထူးသျဖင့္စီးကရက္ မေသာက္သူ) အား အလြန္ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒါေလးေတာ့ ဘယ္ေက်ာ္မ်ား ညာလက္ျဖင့္ စီးကရက္ခဲတတ္ေအာင္က်င့္ေစခ်င္ပါသည္။ 
(စီးကရက္ ေသာက္ဖို႔ တိုက္တြန္းတာမဟုတ္သလို ေျမွာက္ေပးတာလည္း မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ား ...ျမင္တာေလးေျပာတာပါ)၅.ဘယ္ေက်ာ္တို႔၏ အားသာမႈ(၀ါ) ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ဘယ္ေက်ာ္မ်ား
ဘယ္ႏွင့္ ညာ မတူညီေသာ ဦးေႏွာက္တည္ေဆာက္ပံုအရ ဘယ္ေက်ာ္မ်ားသည္ ပ်မ္းမွ် ညာသန္မ်ားထက္ EQ ပိုျမင့္ သည္
ဆိုသည့္ အဆိုမ်ိဳးဖတ္ဖူးပါသည္။ တဖန္ ထိုသို႔မဟုတ္ ဟူေသာအဆိုအမိန္႔မ်ားလည္း ထြက္ဖူးပါသည္။ ေကာ္ဖီသည္
က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္း၏ ဆိုး၏ ဟူေသာ အျငင္းအခုန္ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ မေဆြးေႏြးလိုပါ။ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သလို
ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရေသာ အခ်က္မ်ားလည္းရွိသလို ဘယ္ေက်ာ္ ျဖစ္ေနရျခင္း၏ အားသာခ်က္မ်ားလည္း မလြဲမေသြရွိပါေသးသည္။


ဥပမာ တင္းနစ္ အားကစားတြင္ Rafael Nadal သည္ ဘယ္ေက်ာ္ျဖစ္၏။ သူ၏ေလ့က်င့္ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္မ်ားသည္ ညာသန္မ်ား
မ်ားေသာေၾကာင့္ ညာသန္တို႔၏ အားနည္းဇံုမ်ား အားသာေသာ ကစားေပါက္။ အထာ ကို ေက်ညက္ ကၽြမ္းက်င္သည္။


အျခားေသာ ကမာၻ႔အဆင့္ညာသန္ကစားသမားမ်ားမွာမူ လက္ရည္တူဘယ္ေက်ာ္ တင္းနစ္ အေက်ာ္အေမာ္ မရွိသေလာက္ရွားပါးေသာေၾကာင့္
Nadal ႏွင့္ဆံုလ်င္ သူတို႔ မသန္ေသာ side မ်ားသို႔ Nadal ၏ smash မ်ား ၀င္ေရာက္ျပီး လက္ေျမွာက္ရတာမ်ားေလသည္။
table-tennis တြင္လည္း ထိုနည္းတူစြာပင္ ဘယ္သန္ Pan သမားတေယာက္၏ service twist ကို ခုခံရန္မွာ အေတာ္
ခက္ခဲသည္ဟု မွတ္ဖူးပါသည္။


Phil Mickelson သည္ ကမာၻ႕ ထိပ္တန္း ဘယ္ေက်ာ္ ေဂါက္သီးသမားျဖစ္သည္။ ဘယ္သန္မ်ားအတြက္
သီးသန္႔ ထုတ္ေသာ ေဂါက္တံမ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ ညာသန္ကစားသမားမ်ား prefer မျဖစ္ေသာ ေလတိုက္ႏႈန္း ႏွင့္
ေလတိုက္ခတ္ပံုလမ္းေၾကာင္းရွိေသာ ေန႔မ်ားတြင္ သူ၏ drive မ်ားက ထူးထူးျခားျခား ေကာင္းမြန္ တတ္ေလသည္။

Diego Maradona ႏွင့္ Leonel Messi တို႔၏ ဘယ္ေျခေထာက္မ်ားသည္ ေမွာ္၀င္ေလ၏။ ညာသန္မ်ား မသန္ေသာ
ေတာင္ပံတို႔မွ ထိုးေဖာက္တိုက္စစ္ဆင္ေလ့ရွိတာ ကမာၻသိျဖစ္သည္။ Cricket အားကစားတြင္လည္း ထိုသို႔ အလားတူ
ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေလသည္။
 
အထူးနာမည္ေက်ာ္သည့္ left-handed sports strategy ကေတာ့ လက္ေ၀ွ႔အားကစားနည္းတြင္ ရွိေလသည္။
Southpaw အခင္းအက်င္း ဟု အမည္တြင္ေလသည္။(အမည္နာမက ရယ္စရာေကာင္းေနတာေတာ့ အမွန္)
left-handed တိုက္ခိုက္ေရးသမားသည္ သူမသန္သည့္ ညာေျခ ညာလက္တို႔ကို ေရွ႔တြင္ထားကာ ခင္းက်င္းသည့္စနစ္ျဖစ္သည္။
Rocky Balboa သည္ ဘယ္ေက်ာ္ လက္ေ၀ွ႔သမားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ညာသန္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသင္ပင္ Southpaw
Strategy ကိုသံုးၾကသည္။ Bruce Lee သည္ ထိုထဲမွ တေယာက္ျဖစ္၏။
 

ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္း တြင္လည္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ဘယ္ေက်ာ္မ်ား မနည္းေပ။ တိုက္ဆိုင္၍ ဆိုရလ်င္
အေယာက္ ၄၀ေျမာက္ အေမရိကန္သမၼတ Ronald Reagan မွစ လက္ရွိ၄၄ေယာက္ေျမာက္ သမၼတ
Barack Obama အထိ (Junior Bush ၁ဦး မွလြဲ၍) အားလံုး ဘယ္ေက်ာ္ေတြခ်ည္း။
 
အမ်ိဳးသမီး ထဲတြင္ ထူးထူးျခားျခား ျပင္သစ္ျပည္၏ ဒဏၳာရီဆန္ေသာ Joan of Arc သည္ ဘယ္ေက်ာ္ဟုဆိုသည္။
သမိုင္းထဲက အထင္ကရမ်ား ျပပါဆိုလ်င္Alexander the Grea, Julius Caesar ႏွင့္Napoléon Bonaparte
တို႔ကို  ျပရမည္ျဖစ္သည္။

 
Jimie Hendrix ႏွင့္ Kurt Cobain ကေတာ့ ဘယ္သန္ဂီတာေတြတီးတဲ့ ဂစ္တာဟီးရိုးေတြျဖစ္သည္။
ဘယ္ေက်ာ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုံမွန္ ညာသန္ဂီတာကိုပင္ တီးသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ပုံမွန္ Guitar ဆိုရာ၀ယ္ ဘယ္လက္ က
အကြက္ႏွပ္ fingering ျဖစ္ျပီးညာလက္က တီးခတ္ျခင္း picking ပင္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုခက္ခဲေသာ fingering အပိုင္းကို
မိမိ သန္သည့္ ဘယ္လက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရျခင္းမွာ အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။ ထူးျခားေသာ ဂီတာသမားမွာ
Unchanged Melody ႏွင့္ Out of Nothing at All သီခ်င္းတို႔၏မူရင္းပိုင္ရွင္ Air Supply Band မွ Graham Russell
 ျဖစ္သည္။ သူသည္ ပံုမွန္ ညာသန္ဂီတာ ကို ဘယ္ဘက္သို႔ လြယ္ျပီး တီးျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အတြက္ ၾကိဳးေတြက
အကုန္ ေဇာက္ထိုးေတြျဖစ္သည္။ သည္ေတာ့ Chord ေတြကိုလည္း ေဇာက္ထိုးကိုင္ရေလသည္။သာမန္ Key-D ၏ လက္ကြက္သည္
သူ႔အတြက္ Key-G ဆန္ဆန္ ကိုင္ရသည္။ stumming ေတြအကုန္လည္း ေဇာက္ထိုးေတြသာ။ယေန႔ သိပ္မတြင္က်ယ္ေတာ့ေသာ
String Backward တီးခတ္နည္းဟု ေခၚေလသည္။Reverse guitar ဟုလည္းေခၚၾကသည္

Bruce Willis, Oprah Winfrey, Tom Cruise ႏွင့္ Nicole Kidman တို႔ကေတာ့ ရုပ္ရွင္ရပ္၀န္းမွ ဘယ္ေက်ာ္မ်ားျဖစ္သည္။
ကမာၻေက်ာ္တဲ့ လူဆိုးလူမိုက္ စာရင္းမွာလည္း ဘယ္ေက်ာ္ေတြပါသဗ်.အေမရိကားမေတာ့ John Dillinger ႏွင့္ Billy the kid က
အေက်ာ္ၾကားဆံုးျဖစ္မယ္ထင့္။ဘယ္ေက်ာ္စာရင္းျပဳစုမႈ ကိုေတာ့ ဤမွ်ႏွင့္ ေတာ္ေသးျပီ။

၇.ဘယ္ေက်ာ္ မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး
ဘယ္ေက်ာ္ ျဖစ္ရလို႔ေကာင္းတဲ့အခ်က္ ႏွင့္ အတူ ဆိုးတဲ့အခ်က္ ေတြကိုလည္းရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ျပပါရေစ။ ဘယ္ေက်ာ္ေတြဟာ
Schizophrenia လို႔ေခၚတဲ့  စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါရဖို႔ညာသန္ေတြ ထက္ အခြင့္အလမ္း ပိုတယ္ လို႔ စစ္တမ္းေတြက ေျပာပါတယ္.
သည္ mental disorder အမ်ိဳးအစား ရဲ႕ symptoms ေတြကိုေတာ့  auditory hallucinations, paranoid,
bizarre delusions,  disorganized speech and thinking စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္ ....

ဘယ္ေက်ာ္ ေတြ ရဲ႔ ဦးေႏွာက္ ဟာ သူတို႔ သန္တဲ့ဦးေႏွာက္အျခမ္း နဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ
လုပ္ေဆာင္မႈ အေပၚမူတည္ျပီး သူတို႔ မသန္တဲ့အျခမ္း ၾကားက functional complexေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသလို
ငယ္ဘ၀က bullying လုပ္ခံ ထိခဲ့တဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာ ရယ္ stress ရယ္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၇. ဘယ္ေက်ာ္ ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ဆန္း
ျမန္မာျပည္မွ ျမိဳ႔တစ္ျမိဳ႔တြင္ျဖစ္သည္။ ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရား တည္ထားကိုးကြယ္ တည္ထားမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည္။
ျမတ္စြာဘုရားတို႔မည္သည္ ဘယ္သန္ အျဖစ္ ဖြားျမင္ေတာ္မူ လာရိုးမရွိ။ ညာသန္အျဖစ္သာ ဖြားျမင္ေတာ္
မူခဲ့သည္ခ်ည္းဟု မွတ္သားဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရား တည္ထားကိုးကြယ္ရာ၀ယ္ ညာလက္ေတာ္ ကိုသာ
 မွီအံုးသည့္ အသြင္ တည္ထားကိုးကြယ္ရသည္။
ထိုျမိဳ႔ ေတာင္ေစာင္းကေလးေပၚတြင္ တည္ထားကိုးကြယ္မည့္ ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရား မွာမူ
ဆိပ္ကမ္း ဘက္ကို မ်က္ႏွာေတာ္မူ ၍ ထုလုပ္ရန္မွာ ျမိဳ႔အကြက္တည္ေနပံုအရ ျမိဳ႔မွာ ဘုရား၏ ေျခေတာ္ရင္း ဘက္က်ေရာက္
မည္ျဖစ္သည္။ ျမဳိ႔ဘက္ေခါင္းေတာ္ထား တည္ထားရန္မွာလည္း ဆိပ္ကမ္းကိုေက်ာေပးျပီး ေတာင္ေစာင္းဘက္မ်က္ႏွာေတာ္မူ
သလိုျဖစ္ေနမွာ မို႔ အဆင္မေျပလွ။ သို႔ႏွင့္ တည္ထားေရး သက္ဆိုင္သူမ်ားမွာ ညာလက္ေတာ္အစား ဘယ္လက္ေတာ္ ကို
မွီအံုးေလဟန္ တည္ထား လိုက္ေလသည္။ ေခါင္းေတာ္ျမိဳ႔ဘက္ ျခမ္း ကမ္းနား မ်က္ႏွာေတာ္မူ အေနအထားႏွင့္ေပါ့။


superstitious ေလာ supra natural ေလာ မဆိုႏိုင္ပါ။ တိုက္ဆိုင္မႈလား။ မျပဳသင့္သည္ကို ျပဳမိ၍ ဆိုင္ရာမ်ားက 
ဆံုးမတာလားလည္း မေျပာတတ္။ အဆိုပါ သက္ဆိုင္သူမ်ားအံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေဘးေတြ႕ၾကသည္။ ျမိဳ႔မီးေလာင္သည္။
ၾကာေတာ့ၾကာခဲ့ပါျပီ။တည္ျပီးသား ဘုရားမဖ်က္စေကာင္း၍ယေန႔တိုင္ ထို ဘယ္လက္ေတာ္အံုးေတာ္မူ ေရႊသာေလ်ာင္း ရုပ္ပြားေတာ္
ရွိေနဦးမည္ဟု ယူဆပါသည္။ ျမိဳ႔လည္း ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္လက္စီးဆင္းဆဲသာ။ ဘာသာေရး အယူအဆေဆြးေႏြးလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
ဘယ္ ဟူေသာ စကားလံုးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ တခုဟုသာမွတ္ယူေပးၾကပါ။ ဤတြင္ ေတာ္ ေသးျပီ။၈. ဘယ္ေက်ာ္ ႏွင့္ politics
အထက္မွာလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဘယ္သန္မ်ားသည္ ၁၀% သာ ရွိပါသည္။ minority group ျဖစ္ပါ၏။ ထိုနည္းတူစြာ
ျဖန္႔က်က္ေတြးေတာရလ်င္ျဖင့္ လူမ်ိဳးစု minority groups မ်ား၏ သာတူညီမွ်မႈ ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲ
ပိုင္ခြင့္ ကိုလည္း နားလည္ေပးေစလိုပါသည္။ လူတေယာက္၏ ခႏၶာကိုယ္၏ ဘယ္ျခမ္း ႏွင့္ ညာျခမ္း သည္ပင္လ်င္ မတူညီစြာ ယွဥ္တြဲ
အသက္ရွင္သန္ လႈပ္ရွား ႏိုင္ေသးလ်င္ majority group ႏွင့္ minority group မ်ားသည္လည္း .....

 
တကယ္ေတာ့ ...လႊတ္ေတာ္ထဲမွ ၉၀%ေသာ ကုလားထိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား ကို ဖတ္မိေစခ်င္ပါသည္။


ဤေဆာင္းပါးသည္ကား အဖဦး ဂူဂဲလ္ႏွင့္ အမိ ေဒၚ၀ီကီတို႔မွ ေမြးဖြားသန္႔စင္ေသာ သားလွရတနာ "ေမာင္ဘယ္ေက်ာ္ "
ဟု အမည္တြင္ေစေၾကာင္း ျမန္မာလို typingရိုက္၍ ကိုယ္ေတြ႔ေလး အနည္းငယ္စြက္ထားသည့္ ၀မ္းဆြဲသယ္သဖြယ္ေလာက္သာ
တာ၀န္ ယူေရးသားေသာ ကၽြႏ္ုပ္ က အဆိုျပဳပါသည္။Panca gunam aham vandami

About ムラカミ

has written 498 post in this Website..

今でしょ? CJ # 9092011