ကားပြဲစားတန္းကဟံသာ၀တီအိန္ခ်ီန္းမီးေလာင္ပါတယ္။ဆက္သြယ္ေရးစက္တခ်ဳိ.ပ်က္စီးသြားတယ္။

ေအးယားကြန္ကေနမီးေလာင္ပါတယ္။ GSM ဖုန္းလုိင္းတစ္ခ်ဳိ.ပိတ္ထားလိုက္ပါတယ္။အခုညေနမွဖ်စ္ပါတယ္။

ေ၀လု၀န္ဆက္သြယ္ေရးအိန္ခ်ိန္း မီးေလာင္ပါတယ္

About student

has written 21 post in this Website..