ယေန ့ 20-12-2011 မွစတင္ျပီး မႏၱေလးျမဳိ႕မွ 37လမ္းႏွင့္38လမ္းတုိ႔အား 78လမ္းအေနာက္ပုိ္င္းမွ စတင္ကာ လမ္း80 အထိ  37လမ္းအား အေနာက္မွ အေရွ႕သုိ႔၄င္း 36လမ္းအား အေရွ႕မွ အေနာက္သုိ႕၄င္း တစ္လမ္းေမာင္းမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ေၾကာင္း ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ထုိ႕အျပင္ 35လမ္းဂုံးေက်ာ္ႏွင့္41လမ္းဂုံးေက်ာ္တုိ႔အား ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား

ျဖတ္သန္းအသုံးျပဳခြင့္ မျပဳေတာ႔ေၾကာင္း တစ္ဆက္တည္းသိခဲ့ရသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္  ရြာသူရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ မႏၱေလး သုိ႔လာေရာက္ပါက သတိျပဳႏုိင္ရန္ ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

About lu nyo chaw

လူညုိ ေခ်ာ has written 4 post in this Website..

ထူးထူးျခားျခားေျပာစရာမရွိတဲ့ မထူးမျခား သာမန္လူတစ္ေယာက္ပါ