အိမ္ေစာင့္ အစိုးရေခတ္ (၁၉၅၈ – ၁၉၆၂)

၁၉၅၈၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္။   ။ ညဘက္တြင္ ဦးနုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအား အာဏာလႊဲအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အသံမွ အေရးႀကီးမိန္႔ခြန္းအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။
၁၉၅၈၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္။   ။ ဗကသ၊ ရကသ၊ တကသတို႔က ႀကီးမႈးၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦးတြင္ အမႈေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကကာ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
၁၉၅၈၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္။   ။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ႀကီး (၃) ခုက ဦးစီးၿပီး ေက်ာင္းသားထု အစည္းအေ၀းတရပ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္အဦးတြင္ ထပ္မံက်င္းပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘတ္စ္ကား (၂၆) စီးျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းကို လွည့္လည္ကာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ စစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္းမႈကို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

၁၉၅၈၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္။   ။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတေရွ႕တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးစီးသည့္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အဖဲြ႕ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

၁၉၅၈၊ ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္။   ။ ႏို၀င္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔အထိ (၃) ရက္တိုင္တိုင္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး စီမံကိန္း ညီလာခံႀကီးကို က်င္းပၿပီး နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၁၉၅၉၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၄ ရက္။   ။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ထားရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ ကိုကိုးကၽြန္း အက်ဥ္းစခန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
၁၉၅၉၊ ဇႏၷ၀ါရီ ၃၀ ရက္။   ။ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၃၅ ေယာက္ကို ကိုကိုးကၽြန္းသို႔ စတင္ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၅၉၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္။   ။ ႏြံစပ္ဟန္အဖဲြ႕၏ ရွမ္းအမ်ိဳးသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ပံုပါက်င္ကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
၁၉၅၉၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္။   ။ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြား၊ ေစာ္ဖ်ား (၃၃) ဦး လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူ အာဏာစြန္႔ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၅၉၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္။   ။ ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔အထိ မဂၤလာဒံု အမွတ္ (၁) ေလ့က်င့္ေရး ခန္းမေဆာင္တြင္
ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ႀကံ့ခိုင္ေရး အသင္း အေျခခံဥပေဒကို ျပဌာန္းခ်မွတ္ကာ ဗဟိုႀကံ့ခိုင္ေရး ေကာင္စီကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၅၉၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္။   ။ ကိုကိုးကၽြန္းမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပည္မရွိ ရန္ကုန္ေထာင္၊ အင္းစိန္ေထာင္တို႔သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။
၁၉၆၀၊ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၈ ရက္။   ။ တရုပ္၊ ျမန္မာ နွစ္နိုင္ငံနယ္နိမိတ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို တရား၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။
၁၉၆၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္။   ။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အတြက္ ပါလီမန္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပခဲ့ရာ သန္႔ရွင္းဖဆပလအဖဲြ႕က အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။
၁၉၆၀၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္။   ။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက သန္႔ရွင္းဖဆပလအဖဲြ႕ကို အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။
၁၉၆၀၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္။   ။ ရခိုင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရကို အႀကံေပးရန္ ေဒါက္တာဘဦး ဦးေဆာင္သည့္ အတိုင္ပင္ခံ အႀကံေပး (၅) ဦး အဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
၁၉၆၁၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္။   ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အရွင္အာဒိစၥဝံသ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းေပါင္း (၂၉) ဖဲြ႕နွင့္ တသီးပုဂၢလ မ်ိဳးခ်စ္ ရဟန္းရွင္လူ ပုဂၢိဳလ္ေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြႀကီး က်င္းပၿပီး တရုပ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈနွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မီတီကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။
၁၉၆၁၊ မတ္လ ၉ ရက္။   ။ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႕ႀကီးကို ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။
၁၉၆၁၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္။   ။ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပါ၀င္သည့္ ပါလီမန္အစည္းအေ၀း က်င္းပခ်ိန္တြင္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ (၁) ျပဌာန္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။
၁၉၆၁၊ နို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္။   ။ ေျမာက္ဥကၠလာပတြင္ ဗလီေဆာက္ရန္အတြက္ အစိုးရက ေျမေနရာ ေပးျခင္းအေပၚ သံဃာေတာ္မ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ၾကရာမွ ဗလီေက်ာင္း အဓိကရုဏ္းႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။
၁၉၆၂၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၉ ရက္။   ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကံေပးေရး အဖဲြ႕၏ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္ အစီအရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တရား၀င္ တင္သြင္းခဲ့သည္။
၁၉၆၂၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၇ ရက္။   ။ ကမၻာေအးကုန္းေျမတြင္ အာဏာရ ပထစအဖဲြ႕ႀကီး၏ ျပည္လံုးကၽြတ္ ညီလာခံကို စတင္က်င္းပခဲ့သည္။
၁၉၆၂၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္။   ။ ညေန (၆) နာရီမွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း၊ အသံလႊင့္ရုံ ခန္းမေဆာင္တြင္ ဖက္ဒရယ္မူ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို က်င္းပခဲ့သည္။
ဝင္းတင့္ထြန္း ေရးသားသည့္ “အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္” အနီးေခတ္ ဗမာျပည္နိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းအက်ဥ္း (၁၉၄၈ – ၂၀၀၀) မွ ေကာက္ႏႈက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။