ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအသင္းအဖဲြ႕မ်ားဟာလည္း ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးသင့္ျပီလို႔ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့အသင္းအဖဲြ႕အမ်ားစုဟာ အီးစီ မ်ားရဲ့ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ သင္းဖဲြ႕စည္းမ်ဥ္းေတြေၾကာင့္ အသင္းသားအမ်ားစုရဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရံႈးေနၾကျပီး အသင္းရဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း အသင္းသားမ်ားဟာ စိတ္ပါ၀င္စားမႈေလွ်ာ့နည္းေနၾကပါတယ္။အသင္းရဲ့စည္းကမ္းေတြကို ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔လိုက္နာေနရပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ဟာ အီစီအေဟာင္းေတြေရးဆဲြခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့သင္းဖဲြ႔စည္းမ်ဥ္းေတြကို ဆက္လက္သံုးစဲြေနၾကပါတယ္။ အသင္းရဲ့စည္းကမ္းေတြဟာ အီးစီေတြသေဘာက်ေရးဆဲြ ၾကျပီး အသင္းသားေတြရဲ့ အခြင့္အေရးကို ဆံုးရံႈးေစပါတယ္ ။ သင္းဖဲြ႕စည္မ်ဥ္းမွာ အသင္းသားမ်ားသည္ အသင္း၏စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္တာ၀န္ရွိျပီး မလိုက္နာက အသင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမည္လို႔ပါပါတယ္။

အသင္းမွထုတ္ပယ္ဖို႔ကိုလည္း အီစီေတြကပဲ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ထုတ္ပယ္ခံရမဲ့သူက ၀ိတ္ပါလာရင္ေတာ့ သူတို႔အျပစ္လြတ္ေအာင္ အသင္းသားေတြကို အစည္းအေ၀းေခၚတတ္ပါတယ္။ စည္းကမ္းလိုက္နာတာကေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီစည္းကမ္းေတြ အီးစီေတြသေဘာက်ထုတ္ျပီး စည္းကမ္းမလိုက္နာရင္ အသင္းကထုတ္မယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ နားလည္သလိုဘာသာျပန္ရရင္ေတာ့ ငါ့စကားနားေထာင္ ၊ နားမေထာင္ရင္အသင္းကထုတ္မယ္။အသင္းကထုတ္ရင္ ဒိုင္ကိုလာျပီးအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ခြင့္မရွိ။အေရာင္းအ၀ယ္မလုပ္ရရင္ထမင္းငတ္သြားမယ္။ အတုိခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ ငါ့စကားနားမေထာင္ရင္ မင္းတို႔ထမင္းအိုးကဲြသြားမယ္ဟူေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈၾကီးဟုထင္ျမင္မိပါသည္။

စည္းကမ္းလိုက္နာတယ္ဆိုတာကေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ ကြမ္းတံေတြးေထြးတယ္ဆိုတာ မေကာင္းပါဘူး။ဒဏ္ရိုက္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ကြမ္တံေတြး ၃ခါေထြးရံုနဲ႔ေတာ့ အသင္းကမထုတ္ျပစ္သင့္ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ ဒိုင္စည္းကမ္းမွာ ကြမ္းတံေတြး ပထမအၾကိမ္ေထြးရင္ ဒဏ္ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္၊ ဒုတိယ အၾကိမ္ေထြးရင္ဒဏ္ေငြ ၁၀၀၀၀ က်ပ္၊ တတိယအၾကိမ္ေထြးလွ်င္ အသင္းမွ ထုတ္ပယ္မည္လို႔တရား၀င္ေရးထားပါတယ္။ ကြမ္းတံေတြးကိုလည္း ၅၀၀၀က်ပ္ေပးျပီးေထြးရေလာက္ေအာင္ ခ်မ္းသာသူလည္းမရွိပါဘူး။ ဒါကိုပဲ ၃ၾကိမ္ေထြးရင္ အသင္းကထုတ္ပယ္မယ္။ သေဘာကေတာ့ ကြမ္းတံေတြး ၃ၾကိမ္ေထြးရင္ မင္းတို႔ထမင္းအိုးကဲြသြားမယ္ေပါ့။ စည္းကမ္းတိုင္းရဲ့ေနာက္ဆံုးမွာ အသင္းကထုတ္ပယ္မည္ဆိုတဲ့ျခိမ္းေျခာက္မႈၾကီးကိုထည့္တတ္ပါတယ္။

ပဲေလာကမွာ တေလာက ေဇာ္ငယ္လိမ္တဲ့အေၾကာင္းကို ၾကားဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ေဇာ္ငယ္ဟာကုန္စည္ဒိုင္အျပင္ဖက္မွာ ၾကိဳေရာင္းၾကိဳ၀ယ္ ၊ ပဲေခ်း၊ ပဲေပါင္၊ ေငြေခ်း စတာေတြကိုလုပ္ေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ့လိမ္လည္မႈမွာ ကုန္စည္ဒိုင္မွာလာေရာက္ေရာင္း၀ယ္ေနတဲ့သူေတြထိတာနဲပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီးအစည္းအေ၀းေခၚပါတယ္။ စည္းကမ္းေတြထုတ္ပါတယ္။ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုတင္ျပရမယ္ဆိုတာ ၊ စာခ်ဳပ္နဲ႔သာအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရမည္ဆိုတာကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။စာခ်ဳပ္ေတြကို အီးစီေတြေရွ႕မွာခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။

2005 ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ ဒိုင္က အီးစီအေဟာင္းေတြလက္ထက္တုန္းက မသိနားမလည္၍လား ၊ ဒိုင္မွထုတ္ပယ္ခြင့္အာဏာေၾကာင့္ တရားသူၾကီထက္ပင္ၾသဇာၾကီး၍လားေတာ့မသိေပ။ ခပ္တည္တည္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုပင္ခ်မွတ္၍ အသင္းသားမ်ားကို လိုက္နာေစခဲ့ပါသည္။ မမွန္ေသာ အေလးတင္းေတာင္းမ်ားကို လိုက္နာရန္စည္းကမ္းထုတ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အသင္းသားမ်ားမွာမသိနားမလည္သူမ်ား၍ တညီတည္းျဖစ္လွ်င္ျပီးေရာဟုသေဘာတူညီသူမ်ားရွိသလို သိနားလည္ေသာသူမ်ားကလည္း တိုင္တန္းပါက ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္မေျမာက္မေသခ်ာေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္ထမင္းအိုးကဲြမည္ကေတာ့ ေသခ်ာေနသျဖင့္ မလႈပ္ရဲၾကေခ်။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ဒါကို သိ၍လားမသိထိုစည္းကမ္းမွာ ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါသည္။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားၾကီးပါ။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ ၊ အသင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ဆံုးရံႈးေစတဲ့ ၊ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္၏ သင္းဖဲြ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဒီမိုအေရစီစနစ္ျဖင့္ အသင္းသားမ်ားကပါ၀ိုင္း၀န္း၍ သင္းလံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပ၍ အသင္းသားမ်ား၏ လိွ်ဳ႕၀ွက္ဆႏၵမဲျဖင့္ အသစ္ေရးဆဲြ ၾကေစလိုပါသည္။

 

http://myanmargazette.net/90448/creative-writing

 

About nature

has written 52 post in this Website..

THAKHIN CJ #3262011 (5/5/16)

   Send article as PDF