သူႀကီးခင္ဗ်ား ………
ေမးစရာေလးရွိလုိ႕ေမးျမန္းလုိက္ရပါသည္။ မန္းေလးေဂဇက္မွာေရးေနရင္း တခ်ိဳ႕အခန္းကဏၰေလးမ်ားကုိစိတ္ကူးရျပီးဖန္တီးခ်င္ပါသည္။
ဥပမာ အင္တာဗ်ဴးကဏၰအတြက္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားကုိသြားျပီးေမးျမန္းေျပာဆုိရာတြင္ မန္းေလးေဂဇက္တြင္သုံးရန္ဟုေျပာျပီး
အင္တာဗ်ဴးခ်င္ပါသည။ သူႀကီး၏မူပုိင္ျဖစ္ျပီး က်ေနာ္တုိ႕အားလည္းတရား၀င္ခန္႕ထားျခင္းမဟုတ္သျဖင္႕ ေဂဇက္နာမည္ကုိသုံးခြင္႕ရွိမရွိေမးလုိပါသည္။

ေနာက္တခုမွာသူႀကီး၏ရတနာပုံသတင္းစာအတြက္ သတင္း သုိ႕ေဆာင္းပါးေရးရန္ သတင္းစာ၏ အမည္ကုိေျပာျပီး
အသုံးျပဳခြင္႕ရွိမရွိလည္းသိလုိပါသညိ။ သတင္းစာအတြက္ သူႀကီးမွ တရား၀င္ အေထာက္အထားတခုခု ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိလည္း
သိလုိပါသည္။
ဥပမာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင္႕သြားေရာက္ေတြးဆုံျပီးေမးျမန္းလုိပါသည္။ ေမးျမန္းအင္တာဗ်ဴးခ်က္မ်ားကုိ သတင္းစာ (သုိ႕)
ေဂဇက္တြင္ သုံးခ်င္ပါသည္။ ထုိသုိ႕ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အေထာက္အထားလုိေကာင္းလုိပါမည္။
သူႀကီးမွျပန္ႀကားေပးပါရန္ခင္ဗ်ား …။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.

   Send article as PDF