၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္း – North Pole သို႔ ေရလမ္းခရီးထြက္ခဲ့ၾကသည့္ သိပံၸပညာရွင္ တစ္စုက အျပန္ခရီး၌ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးခဲ့ၾကသည္။ ”ေရခဲေတာင္ႀကီးေတြ မေတြ႔ရဘဲ ေရျပင္ႀကီးသာ ေတြ႔ျမင္ရမဲ့ ၉ဝံ ေျမာက္ကို ေရာက္ဖူးၾကသလား”ဟူ၍ျဖစ္၏။
ဟုတ္ပါသည္။ သုေတသီ သိပံၸပညာရွင္ အခ်ိဳ႕သည္ ေနာ္ေဝပင္လယ္ ျပင္ရွိ စဗဲလ္ဖတ္ကြၽန္း – Svalbardမွေန၍ ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္းသို႔ ညဴကလီး ယားစြမ္းအင္သံုး ေရခဲခြဲသေဘၤာ ယာမဲလ္ Yamal ျဖင့္ ခရီးထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေရခဲခြဲသေဘၤာသည္ ေရလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခြဲစရာေရခဲမ်ားႏွင့္ သိပ္မေတြ႔ခဲ့ရဘဲ ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္းသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္းတြင္ သူတို႔ထင္သလို ေရခဲေတာင္ႀကီးမ်ားကို မေတြ႔ျမင္ၾကရဘဲ တစ္မုိင္သာသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ၾကည္လင္ျပာလဲ့ေသာ ေရျပင္ႀကီးကိုသာ ေတြ႕လုိက္ၾကရသျဖင့္ အ့ံၾသသြားၾကသည္။
ထိုသတင္းသည္ ကမၻာတစ္ လႊား ခ်က္ခ်င္းပံ်႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ ေရွးေရွးတုန္းက ပင္လယ္ျပင္က်ယ္ႀကီးကို ျဖတ္သန္းၿပီး စြန္႔စားခရီး ထြက္ခဲ့ၾကသည့္ သေဘၤာသားအခ်ိဳ႕ ေျပာျပေသာ ပံုျပင္ဒ႑ာရီမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရ လာခဲ့ၾကသည္။ အာတိတ္ဗမခအငခ ေရခဲျပင္ႀကီးရဲ့ အျခားတစ္ဘက္မွာ ပင္လယ္ျပင္ က်ယ္ႀကီးရွိသတဲ့၊ အဲဒီပင္လယ္ကို လြန္သြားခဲ့ရင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္တဲ့ ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္းရဲ့ အတၱလႏိၲ Atlantis လို႔ေခၚတဲ့ တုိင္းျပည္ႀကီး ရွိသတဲ့။ ဤကား ေရွးေရွးေခတ္က သေဘၤာသားတို႔၏ အေျပာျဖစ္သည္။ ဟုတ္မဟုတ္မသိ။
သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္ ေရခဲျပင္ခြဲ Yamal သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားက လာဘ္ျမင္ၾကသည္။ ေႏြရာသီေျမာက္ ဝင္႐ိုးစြန္း အေပ်ာ္စီးခရီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ အျမတ္အစြန္း ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ ရွိခဲ့ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ အာတိတ္ေရခဲျပင္သည္ ေရြ႕လ်ားေနေသာ ေရခဲလႊာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းဖန္တီးထားေသာေၾကာင့္ ေရခဲလႊာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားတြင္ အေပါက္အၾကား ရွိနိုင္သည္။ ေျပာစရာရွိသည္က အေပါက္အၾကားေတြ မ်ားလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ထိုႏွစ္ေႏြရာသီက အာတိတ္၌ ထူးထူးျခားျခား ေရခဲမရွိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ စြန္႔စြန္႔စားစား စူးစမ္းေလ့လာရွာေဖြ ေနၾကသည့္ သေဘၤာသားမ်ား ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည့္ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ ေရလမ္းေၾကာင္းထြက္ေပါက္ Northwest Passage ျဖစ္၏။ ထိုေခတ္ထိုအခါ စူးစမ္းေလ့လာ နယ္သစ္ရွာသူမ်ားက အေရွ႕တုိင္းမွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာမွ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာသို႔ ထြက္ေပါက္ေရလမ္းေၾကာင္း ရွာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ထြက္ေပါက္ ရွာေဖြရာတြင္ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူ အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။ ၁၈၄၅ ခုႏွစ္က Sir John Franklin သည္ သေဘၤာသား ၁၂၈ ဦးႏွင့္အတူ ေရခဲမ်ား ဝါးၿမိဳျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္က ကေနဒါ သေဘၤာတစ္စင္း မွာ အေနာက္ေျမာက္ ထြက္ေပါက္ကို လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ ျဖတ္သန္းႏိုင္ခဲ့သည္။
အာတိတ္ ေရခဲျပင္က်ယ္၌ ေရခဲမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အေတာ္ ၾကာခဲ့ေပၿပီ။ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ အေမရိကန္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားက ေႏြရာသီေႏွာင္းပိုင္း အာတိတ္ေရခဲျပင္က်ယ္သည္ ၁၉၅ဝ ႏွစ္မ်ားကထက္ ၁၉၉ဝႏွစ္မ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ် ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါးလႊာသြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ႏွစ္ေလာက္မွစ၍ အာတိတ္ေရခဲျပင္ကို မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့သည့္ NASA ၿဂိဳလ္တုမ်ားကလည္း ဤအခ်က္ကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ေကာ္လို ရာဒို National Snow Ice Data Center မွ စိစစ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ted Sca- mbos ကႏွစ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ အာတိတ္ေရခဲျပင္က်ယ္သည္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လလယ္ေလာက္တြင္ ေရခဲျပင္က်ယ္မွာ စတုရန္းမုိင္ေပါင္း ႏွစ္သန္းသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းမွာ ေရခဲဖံုးလႊမ္းမႈ အနည္းဆံုး အခိ်န္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၈ခုႏွစ္ထက္ ၂ဝရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။
အာတိတ္ေဒသတြင္ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ အတုိင္းအတာဟူ၍ မရွိေပ။ ေရႏွင့္ ေရခဲတို႔အၾကား အလယ္ဆံုရပ္ဟူ၍လည္း မရွိေပ။ အရည္ေပ်ာ္မႈႏွင့္ ေအးခဲမႈမွာ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ အရည္ေပ်ာ္ရန္အတြက္ ေနစြမ္းအင္ အေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးျပဳရသည္။ အရည္ေပ်ာ္မႈ ၿပီးစီးသြားသည္ႏွင့္ ေနသည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်န္ရစ္သည့့္ ေရကို ပူေႏြးေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ထိုေရသည္ နက္ေမွာင္လြန္းသည္။ မည္းနက္ေသာေရသည္ ေနစြမ္းအင္ကို ပိုမိုစုပ္ယူႏိုင္ၿပီး နီးနားဝန္းက်င္မွ ေလကို ပူေႏြးေစသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္က ေရခဲလႊာတစ္ခုလံုးကို ေရြ႕လ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ေရခဲမ်ား တျဖည္းျဖည္း အရည္ေပ်ာ္လာသည္ဆိုေသာ အယူအဆမွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း University College London မွ ဥတုရာသီဆိုင္ရာ ႐ူပေဗဒ ပညာရွင္ Seymour Laxon ကဆိုသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ယင္းျဖစ္စဥ္မွာ အလြန္အေျပာင္းအလဲျမန္ၿပီး ေႏြရာသီ တစ္ခုစီ၏ အပူခ်ိန္ေပၚ၌ လံုးလံုးလ်ားလ်ား တည္မွီလ်က္ရွိေၾကာင္း သူကေထာက္ျပသည္။
၂ဝဝ၅ခုႏွစ္ အာတိတ္ေဆာင္းရာသီ၌ ေရျပန္လည္ ေအးခဲလာမႈသည္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခငး္ မရွိေသာ္လည္း ေႏြဦးအရည္ေပ်ာ္မႈသည္ ေစာစီးစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ မည္းေမွာင္ၿပီး ဟင္းလင္းျဖစ္ေနေသာ အာတိတ္ပင္လယ္တြင္ အပူ Heat သိုေလွာင္မႈ တုိးတက္လာသည္။ အာတိတ္သည္ ယခင္အခါမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ တစ္မ်ိဳး တစ္ဖံုေျပာင္းလဲသြားသည္ဟု Scambos  ကဆိုသည္။
အာတိတ္၌ ေရခဲအရည္ေပ်ာ္ရ သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းသည္ ေလထုအပူခ်ိန္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝကာလအတြင္း သံုးဒီဂရီဖာရင္ ဟိုက္မွ ငါးဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ျမင့္တက္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ကမၻာ့ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ျမင့္မားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂလိုဘယ္ပူေႏြးမႈသည္ အာတိတ္ေဒသ၌ ပံုႀကီးခ်ဲ႕သလို ျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ေရခဲအရည္ေပ်ာ္မႈ၏ တံု႔ျပန္ခ်က္သည္ ေဒသတြင္းပူေႏြးမႈကို တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
ေနာက္တစ္စိတ္တစ္ေဒသ တစ္ခုမွာ အာတိတ္ ေလလွည့္ပတ္စီးမႈ အေျပာင္းအလဲ Arctic Oscillation ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သဘာဝ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ပူေႏြးေသာေလကို ေျမာက္ဘက္အာ တိတ္အထိ ယူေဆာင္လာခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ကမၻာ ႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္နိုင္ ေပသည္။
အာတိတ္ေရခဲ အရည္ေပ်ာ္ရမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားတစ္ခ်က္ ရွိေသးသည္။ ဤအခ်က္သည္လည္း ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ႏုိင္သည္။ ေရခဲျပင္ေပၚမွ ပို၍ပူေႏြး ေသာေလသည္ ေရခဲျပင္ေအာက္မွ ပို၍ပူေႏြးေသာ ေရႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္၏။ အလာစကာရွိ International Arctic Research Center မွ Igor Polyakov က သူေျခရာခံလိုက္ခဲ့ေသာ ဧရာမ စဥ္ဆက္မျပတ္ တရြရြလႈပ္ရွားေနေသာ ပူေႏြးေသာ ေရထုသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အာတိတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းပို႔ခဲ့သည္။
ထိုပူေႏြးေသာ ေရထုသည္ Greenland ႏွင့္ Svalbard ကြၽန္းႏွစ္ ခုၾကားရွိ ေရနက္ပိုင္း Fram Strait ေရလက္ၾကားမွတစ္ဆင့္ ထုိးေဖာက္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ဤေရ လက္ၾကားသည္ ဂရင္းလန္းပင္လယ္ႏွင့္ အတၱလန္တိတ္ကို အာတိတ္ သမုဒၵရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အဆိုပါ ပူေႏြးေသာ ေရထုသည္ အာတိတ္ပင္လယ္အား ဝိုင္းရံထားသည့္ တုိက္ႀကီးမ်ား၏ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္း စီးဆင္းေနခဲ့ေလသည္။
၂ဝဝ၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ တရြရြလႈပ္ရွား စီဲးဆင္းလ်က္ရွိေသာ ထိုပူေႏြးေသာ ေရထုသည္ ဆုိက္ေဘးရီးယား၏ ေျမာက္ဘက္ လက္ပ္တပ္ပင္လယ္ Laptev Sea ရွိ ေရေၾကာင္းျပ ေဗာ္ယာ buoy တစ္ခုသို႔ပင္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေဗာ္ယာ၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ သာမိုမီတာက ေရ၏အပူခ်ိန္ကို တုိင္းတာ ျပခဲ့သည္။ ေရအပူခ်ိန္သည္ ဒီဂရီ တစ္ဝက္ခန္႔ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ ထိုနာရီအနည္းငယ္အတြင္း ပူေႏြးေသာ ေရထုသည္ ဆက္လက္ၿပီး ရွိေနခဲ့သည္။ လက္ပ္တပ္ပင္လယ္ျပင္သည္ တစ္စတစ္စ ေရခဲကင္းမဲ့ သြားခဲ့ေလေတာ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ဖရမ္းေရလက္ၾကားကို ျဖတ္သန္းေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ ပူေႏြးေသာ ေရထုသည္ အာတိတ္တြင္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ ေဒသ၏ အဂၤါရပ္တစ္ခု ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္တစ္ခုေလာက္ကပင္ ဤျဖစ္ရပ္ကို ေနာ္ေဝသား နယ္ေျမသစ္ ရွာေဖြသူလည္းျဖစ္ အဏၰဝါေဗဒ ပညာရွင္ Oceanogra-pher တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ Fridtjot Nansen ကသိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ ထုိစဥ္က Nansen သည္ အထူးခုိင္ခံ့စြာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ Fram ဟု အမည္ေပးထားေသာ သေဘၤာတစ္စင္းကို ေရခဲတံုးႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ေမ်ာပါေစၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္သား တုိင္းတာၾကည့္ေစ ခဲ့သည္။
ယခုအခါ အတၱလန္တိတ္ ကိုယ္ႏိႈက္က ပိုမိုပူေႏြးလာခဲ့သည့္ အတြက္ ပူေႏြးေသာ ေရထုသည္ ႀကီး မားက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ၿပီး ထိုျဖစ္စဥ္၏ ႐ုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အာတိတ္ေဒသ၌ပါ ပူေႏြးမႈ ႀကီးထြားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ သီအိုရီတစ္ခုက ဂရင္းလန္းပင္လယ္ျပင္ရွိ ေဒါင္လုိက္အက္ကြဲေနေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးမ်ား chimneys အတြင္းသို႔ တိုးဝင္ငုပ္လွ်ိဳး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ ေရထုသည္ ေဝးလံေသာ ေျမာက္ဘက္အာတိတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။
Igor Polyakov  က အာတိတ္ သမုဒၵရာသည္ ပိုမိုပူေႏြးေသာ အေျခ အေနသစ္တစ္ရပ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၅ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ American Geophysical Union မွ ထုတ္ေဝသည့္ Eosဂ်ာနယ္၌ ေရခဲေခတ္ သုေတသီပညာရွင္ တစ္စု Glaciologists က အာတိတ္အေျခ အေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိတ္လန္႔တ ႀကီး ေရးသားတင္ျပခဲ့ၾကသည္။
သူတို႔က အာတိတ္စနစ္သည္ အေျခအေနသစ္ တစ္ရပ္ဆီသို႔ ေရြ႕လ်ားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာေျမသ မုိင္း၏ ျဖစ္စဥ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရခဲေခတ္ Glacial Period ႏွင့္ ေရခဲေခတ္ ႏွစ္ခုအၾကားကာလInter-glacial တို႔အၾကား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အျပင္ဘက္တြင္ ေရာက္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီအေတာအတြင္း အာတိတ္ေႏြရာသီ၌ ေရခဲရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ သူတို႔က ဤသို႔ ျဖစ္လာရျခင္းသည္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟု အပ္က်မပ္က် ဆိုခဲ့ၾက၏။
ဒီေတာ့ အာတိတ္ေဒသမွာ ေရခဲေတြမရွိေတာ့ ဘာျဖစ္လာႏုိင္သလဲ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိ၏။ စီးပြားေရး သမားမ်ား ဤအကြက္ကို ေခ်ာင္းေနခဲ့ၾကသည္မွာ ၾကာၿပီ။ ေရနံႏွင့္ သတၱဳသိုက္တူးသူမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္တင္ ကုန္စည္တင္ပို႔ သေဘၤာလုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးမ်ား ယခုအခ်ိန္ေလာက္ဆိုလွ်င္ လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ေရးမ်ား လုပ္ေနၾကေလာက္ၿပီ။ အာတိတ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး Bering Strait ေရလက္ၾကားမွတစ္ဆင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာသို႔ တိုးလွ်ိဳေပါက္ ကူးသန္းသြားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အာတိတ္ေဒသတြင္ ၿမိဳ႕ ႀကီးျပႀကီးမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္ အာတိတ္ေရခဲျပင္က်ယ္မ်ား ကင္းမဲ့သြားသည့္အတြက္ ဝင္႐ိုးစြန္း ဝက္ဝံျဖဴမ်ားကို ေတြ႕ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ ေရခဲျပင္၌ က်က္စားသည့္ ပင္လယ္ဖ်ံမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကရေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေျမာက္ဝင္႐ုိးစြန္း၌ ေနထိုင္ၾကသည့္ အင္ႏြတ္အက္စကီ မိုးလူမ်ိဳးတို႕လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေပသည္။
အာတိတ္ေဒသ ေျပာင္းလဲမႈ သည္ ကမၻာႀကီးတစ္ဝန္းလံုးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာနိုင္သည္။ ေရခဲဒိုင္း အကာအရံ ကင္းမဲ့သြားသည့္အတြက္ ကမၻာႀကီး တစ္ခုလံုး ပူေႏြးမူ ဒီဂရီျမင့္တက္လာ မည္ျဖစ္သည္။ ဝင္႐ုိးစြန္းေဒသႏွင့္ အပူပိုင္းေဒသအၾကား အပူခ်ိန္ကြာ ျခားမႈေၾကာင့္ လွည့္ပတ္စီးဆင္းေနေသာ သမုဒၵရာႏွင့္ ေလစီးေၾကာင္းမ်ား တံု႔ဆုိင္းသြားႏိုင္သည္။ ကုန္းေျမေပၚ၌ ေအာက္ေျခေရခဲလႊာမ်ား Permafrost အရည္ေပ်ာ္ရာမွ ေဖာက္ထြက္လာမည့္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႔ Methane ႏွင့္ အျခားဓာတ္ေငြ႔မ်ားေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္၏။
ကုန္းေျမေပၚမွ ထာဝရေရခဲဖံုး လႊမ္းထားသည့္ Ice caps ေနရာမ်ား၌ အရည္ေပ်ာ္လာသည့္အတြက္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အေတာ္ပင္ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကြၽန္းစုမ်ား ၿမိဳ႕ရြာမ်ား ေရျမဳပ္သြားၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေရး ျပႆနာ ေရွ႕တန္းတက္လာမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ဥတုရာသီ အေျပာင္း အလဲေၾကာင့္ အာတိတ္၌ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာခဲ့လွ်င္၊ ကမၻာၿဂိဳလ္ တစ္ခုလံုးသည္လည္း အာတိတ္ေဒသ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ထိလြယ္ခုိက္လြယ္ ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္၏။ ။

Ref: Frend Pearce:”Ninety Degrees North”

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..