11

ရင္ထဲမွာ ေဒၚစုရွိတယ္။ (စကားေျပာေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား)

-
10

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အလြန္လုိက္ဖက္သည့္ ကဗ်ာ

-
7

NLD ႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႔တြင္ ယေန႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-
0

“ဒီလိုေန႔မ်ဳိး တေယာက္မွ မေသဘူးဆိုရင္ မဲသြားထည့္ခ်င္ ထည့္မယ္” – ေက်ာ္သူ

-
1

စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘာေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ သပိတ္ေမွာက္သင့္သလဲ

-