8

အေမစုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကိုအမွန္တစ္ကယ္လုိလားၾကသူမ်ား အတြက္အိတ္ဖြင့္ေမးခြန္း

-
12

ကတိမ်ားကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္မည္ဟုဆို

-
57

ေက်ာက္ဆည္ ၿပည္သူ႕ေဆးရံု မွ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းစိုးႏွင့္ ေဒၚမူမူေအးတို႕၏လုပ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ သဂ်ီး ဥကိုင္ ကိုေ၀ဖန္ၾကည္႕ၿခင္း ( ခ်ိတ္အခ်ဳိးရ၀ူးေနာ္ )

-
1

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအား စြပ္စြဲျပစ္တင္မည္ဟုဆို

-
33

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပဲြ မွတ္တမ္း

-
1

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့မႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေလးအနက္ ေထာက္ခံ

-