အ ချစ် နှင့် ကံ ကြမ္မာ လ က္ခ ဏာ အ ပိုင်း ( ၄ )…

aye.kkMay 25, 20121min13511

သူ ့ ရေး သား ထား သည့် ဒိုင် ယာ ယီ မှတ် တမ်း များ အ ရ ၊ အ မှန် တ ကယ် ချစ် သက် မြတ် နိုး ခြင်း ခံ ရ သည် ကို အ တိ အ ကျ သိ ရှိ ခဲ့ ပါ သည် ။

ကျ မ ၏ နှ လုံး သား လမ်း ကြောင်း (ဝါ) အ ချစ် မေ တ္တာ လမ်း ကြောင်း သည် ၊ ကြာ သာ ပ တေး ဂြို လ် ခုံ အ လယ် မှ စ တင် ခြင်း သည် ၊ အ ချစ် နှင့် ပတ် သက် လျှင် မြင့် မြတ် ကောင်း မွန် သော သ ဘော ထား ရှိ နေ သ ဖြင့် လည်း ၊ သူ ၏ အ ချစ် က ၊ ကျ မ ၏ အ ချစ် မေတ္တာ အား အ မှန် တ ကယ် ဖမ်း ဆုပ် နိုင် ခဲ့ ပါ သည်။

ဘယ် အ ရာ မ ဆို ရုပ် ဝါ ဒီ ဆန် သည့် ကျ မ အ နေ ဖြင့် ၊ သူ ့ လက် ဖဝါး ပြင် ပါ လ က္ခ ဏာ အ ရ လေး ထောင့် လက် ဆန် ပြီး ၊ ဦး ခေါင်း လမ်း ကြောင်း က တ နင်း လာ ဂြိုလ် ခုံ လွင် ပြင် သို ့ကွေး ညွတ် နေ မှု အ နေ အ ထား က ကျ မ လက် ခံ နိုင် လောက် သည့် အ ချက် များ ကို ပြု မူ ဆောင် ရွက် နိုင် သူ တစ် ဦး ဖြစ် နေ ပါ သည်။

သူ ၏ နှ လုံး လမ်း ကြောင်း က စ နေ ဂြိုလ် ခုံ နှင့် ဆက် နွယ် နီး စပ် လျှက် ရှိ ခြင်း ၊ လေး ထောင့် လက် ဖ ဝါး ပြင် က လက် တွေ ့ကျ ကျ (ဝါ) လက် တွေ ့ဆန် ခြင်း ၊ ဦး ခေါင်း လမ်း ပိုင်း ဆိုင် ရာ တ နင်း လာ ဂြိုလ် ခုံ လွင် ပြင် တွင် အ ဆုံး သတ် သ ဖြင့် ၊ စိတ် ပျော့ ပြောင်း မှု (ဝါ ) လို ချင် သည့် အ ရာ အား စိတ် ရှည် သီး ခံ နိုင် မှု ၊ စောင့် စား နိုင် မှု များ ပင် ဖြစ် ပါ သည်။

ထို ့ကြောင့် လည်း ၊ ကျ မ ၏ အ ချစ် ကို လက် ခံ နိုင် လာ သည် အ ထိ ကြိုး စား ရ ယူ နိုင် ခဲ့ ခြင်း ဘဲ ဖြစ် ပါ သည်။ သူ ့လက် ဖ ဝါး ပြင် တွင် ပါ ရှိ သော နှ လုံး လမ်း ကြောင်း သည် စ နေ ဂြိုလ် ခုံ မှ စ တင် ခါ ကပ် လျှက် ဆင်း ခြင်း သည် ၊ အ တ္တ ဆန် သည် (ဝါ ) တ နည်း ပြော ရ လျှင် ရ ယူ လို ခြင်း (ဝါ) တောင့် တ ခြင်း ဆို သည့် အ ချစ် မေတ္တာ စိတ် ရှိ ခြင်း အ ပေါ် တွင် ၊ လက် ဖ ဝါး ပြင် လေး ထောင့် ကျ ခြင်း က သူ ၏ အ ချစ် မေတ္တာ ကို ပို ၍ မျှ ပင် ခိုင် မာ ခြင်း ၊ လက် တွေ ့ ဆန် ခြင်း များ ဖြစ် ပေါ် နေ စေ သည့် အ ချက် များ ပင် ဖြစ် ပါ သည်။

သူ ၏ ဦး ခေါင်း လမ်း ကြောင်း (ဝါ) ဉာဏ် လမ်း ကြောင်း က လည်း တ နင်း လာ ဂြိုလ် ခုံ လွင် ပြင် ပေါ် တွင် အ ဆုံး သတ် နေ ခြင်း သည် က ၊ သူ ချစ် ခင် စွဲ လမ်း နှစ် သက် မြတ် နိုး မှု အ ပေါ် တွင် ၊ သေ တ ပန် သက် တ ဆုံး တိုင် ထိ ၊ ဘ ဝ တွင် ခိုင် ခိုင် မြဲ မြဲ စွဲ စွဲ လမ်း လမ်း ချစ် နိုင် သည့် အ ချစ် ဖြစ် သည် ဟု ယုံ ကြည် ချက် ရှိ နေ သူ တစ် ဦး လည်း ဖြစ် ပါ သည် ။ သူ ၏ နှ လုံး လမ်း ကြောင်း က စ နေ ဂြိုလ် ခုံ နှင့် နီး ကပ် လျှက် အ စ ပြု သည် ဟု ဆို နိုင် သော် လည်း လမ်း ကြောင်း က အ ပြစ် အ နာ ဆာ များ သန် ့စင် လျှက် ဖြောင့် တန်း ကာ သန် ့ ရှင်း ကောင်း မွန် နေ ပါ သည် ။ ထို အ ချက် များ ကြောင့်….. ..ကျ မ လက် ခံ ခဲ့ ရ ခြင်း ဖြစ် သည် ကို မ ငြင်း နိုင် ပါ ချေ။( နှ လုံး သား နှင့် ဦး နှောက် က လက် ခံ နိုင် ခဲ့ ခြင်း ပင် ဖြစ် ပါ သည်)

ကျ မ အား ချစ် ခင် စွဲ လမ်း သည့် ၊ သူ ရေး သား ထား သည့် ဒိုင် ယာ ယီ မှတ် တမ်း များ က လည်း သက် သေ ခံ နေ ခဲ့ ပါ သည်။ ကျ မ ၏ ရုပ် ဝါ ဒီ ဆန် သည့် စိတ် က ၊ မိ မိ အ လို သ ဘော ကျ ဖြစ် ရ မှ သာ စိတ် တိုင်း ကျ ကြေ နပ် သည့် လူ စား မျိုး ဘဲ ဖြစ် ပါ သည် ။

သို ့ ပါ သော် လည်း….
ကျ မ ၏ နှ လုံး လမ်း ကြောင်း (ဝါ) အ ချစ် နှင့် ပတ် သက် သော စိတ် သ ဘော ထား က ကြာ သာ ပ တေး ဂြိုလ် ခုံ အ လယ် မှ စ တင် နေ သည် က စိတ် ချ ရ သော အ ချစ် မေတ္တာ စိတ် ရှိ သူ တစ် ဦး ဖြစ် နေ ခြင်း အ ပေါ် အ ထင် မြင် လွှဲ ခံ ရ သည့် အ ကြောင်း များ က လည်း ရှိ နေ ပါ သေး သည်။

ကျ မ ၏ မွေး ရက် ကံ ကြမ္မာ (၈) ဂ ဏန်း အ ရ ၊ လျှို ့ ဝှ က် ဖုံး ကွယ် ထား နိုင် သော (ဝါ) နား လည် ရ ခက် ခဲ သော ၊ မိ မိ ၏ အ တွင်း သ ဘော ထုတ် ဖော် ပြ သ ခြင်း မ ရှိ သော သူ ဖြစ် နေ ခြင်း က ၊ မိ မိ ၏ အ ချစ် စိတ် ကို သို သိပ် ဖုံး ကွယ် ထား နိုင် ခြင်း သည် က ၊ တ ဖက် သား အား နား လည် ရ ခက် ခဲ စေ ကာ မ ယုံ ကြည် နိုင် မှု များ ကို သာ တိုး ပွား စေ ခဲ့ ပါ တော့ သည်။ ဂ ဏန်း ဗေ ဒင် သ ဘော အ ရ ၊ ကံ ကြမ္မာ (၈) ဂ ဏန်း ကား ၊ ဂ ဏန်း အား လုံး ထဲ တွင် အ ဆိုး ရွား ဆုံး ဂ ဏန်း ပင် ဖြစ် ပါ သည်။

သူ နှင့် ကျ မ က ဆန် ့ ကျင် ဘက် လား ရာ သို ့ မျှား ဦး နှစ် ဘက် လှည့် ထား သည် နှင့် တူ နေ ပါ သည် ။ သူ ၏ ကံ ကြမ္မာ (၄) ဂ ဏန်း သ ဘော အ ရ ဆန် ့ကျင် ခြင်း၊ လမ်း ဟောင်း မှ လမ်း သစ် သို ့ထွင် သူ ဖြစ် ခြင်း ၊ အောင် မြင် အောင် ဆောင် ရွက် တတ် ခြင်း ၊ လက် ဖ ဝါး ပြင် က လေး ထောင့် ဆန် လျှက် ရှိ ခြင်း က ပို ၍ ပင် သူ ့အား တွန်း အား ပေး နေ သ ကဲ့ သို ့လည်း ဖြစ် နေ ပါ တော့ သည်။

သူ ရေး သား ထား သည့် ၊ ဒိုင် ယာ ယီ မှတ် တမ်း များ က ကျ မ နှ လုံး သား အား ပျော် ဝင် စီး ဆင်း နိုင် စေ ခဲ့ သော် လည်း ၊ ရုပ် ဝါ ဒီ ဆန် သည့် ကျ မ ၏ အ ကျင့် စ ရိုက် က ကျ မ ၏ အ ချစ် အား ရင် ထဲ တွင် ပင် အ မှန် တ ကယ် ထား ရှိ ခဲ့ ပါ သည်။ သူ ဘယ် လို ပုံ စံ နည်း ဖြင့် ကျ မ ကို ကြိုး စား မည် လည်း ဟု လည်း သိ ချင် နေ မိ ပါ သည်။
ကျ မ ၏ စိတ် ပိုင်း ဆိုင် ရာ က ဖော် ပြ လျှက် ရှိ နေ သော ၊ ကျ မ ၏ စိတ် အ လို ကျ ဖြစ် ရန် မ လွယ် ကူ မှု အ ပေါ် ၊ သူ ့ သည်း ခံ ခြင်း တ ရား ကား အ ဘယ် မျှ ထိ ရှိ နေ မည် နည်း ဟု…..ကျ မ အ နေ ဖြင့် သိ ချင် လှ ပါ ဘိ ။

ကျ မ နယ် မှ ပြန် ရောက် မည့် အ ချိန် ၊ သူ လာ ကြို နေ မည် ကို အ တတ် သိ နေ မိ ပါ သည် ။ ကျ မ စီး နင်း မည့် အမြန် ရ ထား က ၊ အ ဆန် (၃) စ င်္ကြန် တွင် ဆိုက် မည် ဖြစ် ပါ သည်။ သူ လာ ကြို မည့် စ င်္ကြန် အ ဆန် (၃) မှ လမ်း လွှဲ ကာ မ တွေ ့ နိုင် အောင် ရှောင် ပြီး ပြန် လာ သူ က ၊ ကျ မ ပင် ဖြစ် ပါ တော့ သည်။

သူ က တော့ ကျ မ ဘယ် နေ ့ပြန် လာ မည် ကို မ သိ ၊ ကျ မ ပြန် လာ မည့် နေ ့ ရက် အ ချိန် အား ကျ မ ၏ ခဲ အို အစ် ကို အား အစ် အောင့် မေး ထား ပါ သော် လည်း ၊ ပြန် လာ မည့် နေ ့ရက် ထက် ခပ် စော စော ရက် ပိုင်း အ လို က တည်း က ကြို တင် ကာ ၊ ဘူ တာ ရုံ ၊ အ မြန် စ င်္ကြန် ဆိုက် မည့် နေ ရာ တွင် သူ နေ ့ တိုင်း လာ စောင့် နေ ခဲ့ ကြောင်း ၊ နောင် သော အ ခါ တွင် မှ သာ သိ ရှိ ခဲ့ ရ ပါ သည်။

ထို နောင် သော အ ခါ တွင် ဆို တာ က ၊ အ ချိန် တ နှစ် ကျော် မျှ ကြာ မြင့် ပြီး မှ သာ ပြန် လည် သိ ရှိ ခဲ့ ရ ခြင်း ဘဲ ဖြစ် ပါ သည် ။ ကျ မ ရှိ ရာ နေ ရာ များ သို ့ ့သူ အ မြဲ ရှာ ဖွေ နေ ခဲ့ သည် ဆို ပါ သော် လည်း ၊ ကျ မ မှ အ မြဲ ပုန်း ရှောင် နေ ခဲ့ ၍ လည်း ဖြစ် ပါ သည် ။

တိုက် တိုက် ဆိုင် ဆိုင် ဖြစ် ခဲ့ ရ ပါ သော နေ ့ လေး တ နေ ့ တွင် မှာ တော့ ၊ မ ရှောင် မ လွှဲ နိုင် သော မိုး မင်း ကြီး က အ မှတ် မ ထင် မိုး ရွာ ချ လိုက် သည့် အ ချိန် နှင့် တိုက် ဆိုင် စွာ ဖြင့် ၊ သွား ဆေး ကော လိပ် ၌ ကျ မ မှ မိုး ဝင် ခို မိ စဉ် မျက် နှာ ခြင်း ဆိုင် ၊ ရှေ့ တည့် တည့် တန်း တိုး ကာ ၊ သူ နှင့် ဆုံ ခဲ့ ရ ပါ တော့ သည် ။ တွေ ့ တွေ ့ ခြင်း ပင် ၊ သူ က ကျ မ အ ပေါ် တွင် ဝမ်း သာ အား ရ စွာ ဖြစ် မိ လျှက် က…၊ ဒီ လောက် အ ရှောင် အ တိမ်း ကောင်း နေ တာ ၊ မင်း ဘယ် ပြေး မှာ လည်း မိ ချို သဲ ဟု ကျ မ အား စ ပြီး ၊ ဒီ တ ခါ တော့ ဖမ်း ၍ မိ ပြီ ဟု ပြော ဆို ကာ သူ ပျော် ရွင် နေ ပါ သည် ၊ သူ ကျ မ အ ပေါ် ထား ရှိ သည့် ၊ အ ချစ် က လက် ဖျား ခါ လောက် ပါ ပေ သည်။

ကျ မ က သူ ့ ကို အ တတ် နိုင် ဆုံး ရှောင် နေ ခဲ့ သ မျှ …
သူ ့ကို လုံး ဝ မ ချစ် ဟု သူ က ထင် မိ လေ လေ ၊ ကျ မ ၏ နှ လုံး သား က နာ ကျင် ခဲ့ လေ လေ ပင်….။ မိုး စက် များ နှင့် အ တူ မျက် ဝန်း ထဲ မှ မျက် ရည် များ စို ့လာ သ ဖြင့် သူ မ သိ အောင် ခိုး ၍ ကျ မိ ခဲ့ ပါ သည်။ ကျ မ စိတ် ကို ကျ မ ညှင်း ဆဲ ကာ ၊ သူ ့ ကို လည်း ကျ မ ညှင်း ဆဲ နေ သ လို ဖြစ် နေ ခဲ့ ပါ သည်။
သူ ့ မှာ ထီး ပါ လာ သည် ဟု ဆို ကာ သူ့ ့ ထီး အား ကျ မ ကို ပေး ဆောင်း ကာ မိုး ရေ ထဲ သူ ပြေး ထွက် ကာ ပြန် သွား ခဲ့ ပါ သည် ။ ကျ မ က ပြေး ထွက် သွား သည့် သူ့ ့နောက် ကျော ပြင် အား ကြည့် ရင်း မှ စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် ရ ကာ ငို ချင် ရက် လက် တို ့ဆို သ လို ဖြစ် ခဲ့ ရ ပါ သည်။။

( ဝေ ဖန် မှု လေး များ တောင်း ခံ အပ် ပါ သည် )

11 comments

 • MaMa

  May 26, 2012 at 7:28 am

  တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စာရေးတဲ့ ဟန်တွေ မတူကြဘူး။ လူတစ်ကိုယ် စတိုင်တမျိုးပေါ့နော်။
  အခုလို ကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကို ကိုယ်တတ်သိနားလည်ထားတဲ့ လက္ခဏာ ဗေဒင်ပညာတွေနဲ့ တွဲပြီး ရေးသားပုံစတိုင်လေးက လူတိုင်းအလွယ်တကူ အတုခိုးလို့မရတဲ့ ရေးဟန်လေးမို့ အားပေးပါတယ် မအေးရေ။

 • windtalker

  May 26, 2012 at 9:32 am

  အန်တီအေးရေ ဖတ်ပြီးဘာပြောရမှန်း မသိတော့လို့ ဘာမှ မပြောတော့ဘူး လို့ ကွန်မင့်ခဲ့ပါ၏ ။

 • Moe Z

  May 26, 2012 at 12:51 pm

  အန်တီအေးရေ ဆက်ရေးပါမည် ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ဖတ်နေပါသည် 🙂

 • aye.kk

  May 26, 2012 at 4:52 pm

  မမ..
  ရေားထားတာလေးအပေါ်..
  မမရဲ ့အယူအဆလေးသုံးသပ်တင်ပြပေးတာ…
  ကျေးဇူးပါလို ့ပြောလိုက်ပါရစေနော်..။
  ———————————————
  ကိုပေ..
  ကွန်မင့်ပေးလို ့ဝမ်းသာမိပါတယ်..။
  ———————————————-
  မိုးဇက်..
  ဆက်ရေးပါမည်ဆိုတာထက်..
  ဝေဖန်မှုလေးတွေအသံလည်းကြားချင်မိပါတယ်..
  ဒါကြောင့်အန်တီပြင်လိုက်ပါတယ်ကွယ်..
  အားနာမှုများစွာဖြင့်…
  အန်တီအေး..။။

 • ဗိုက်ကလေး

  May 26, 2012 at 6:04 pm

  ဖူးစာပါတော့လဲ ဘယ်ပြေးပြေး မလွတ်တော့ဘူးပေါ့နော်..
  အရင်ဘဝက ရေစက်ဆိုရင်လဲ သဂျီးက ငြင်းဦးမယ်.. 😆
  ကျုပ်ဆို ဘော်ဘီဆော်ခါနဲ ့ ဘယ်တော့ ရေစက်ဆုံမလဲမသိပါဘူးဗျာ..
  သူ ့သီချင်းတွေကို လမ်းဘေးက ငါးရာပေးပြီးတော့ အားပေးနေတဲ့သူပါ 😀

 • aye.kk

  May 26, 2012 at 6:33 pm

  ဗိုက်ကလေး..
  ကွန်မင့်အတွက်ကျေးဇူးပါကွယ်.။
  ပြောလိုမနှေး..
  ရှစ်နဲ ့လေးက..
  အကြောင်းကံဝေး…
  နတ်ရေးဖူးစာလွှဲခဲ့သည်။။

  • silver hero

   May 26, 2012 at 9:25 pm

   အန်တီအေးရေ မြန်မာကားငှားကြည့်တာထက်စာရင်အန်တီရေးထားတဲ့စာအေးအေးလေးကိုဖတ်ရတာပိုကောင်းတယ်ခင်ဗျ။ မျိုသိပ်ထားနိုင်တဲ့..အချစ်။ ရဲရင့်ဇွဲရှိတဲ့…အချစ်။နောက်တခုကလက္ခဏာပညာရပ်
   အခွေရိုက်လို့ရရင်ကောင်းမယ်နော်….

 • aye.kk

  May 26, 2012 at 11:05 pm

  silver hero,…
  ထင်မြင်တဲ့အယူအဆလေးအတွက်..
  Thank you.ပါနော်..။။

 • ဆူး

  May 27, 2012 at 1:48 pm

  အန်တီ အေး ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါနော်။
  ဆူး ဖတ်သွားပါတယ်။

 • Ch@vez

  May 27, 2012 at 1:58 pm

  လက္ခဏာ ဆိုလို့ …
  နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာ ဩဇီ လောက်ကြီးတဲ့ကျွန်းတွေ ရှိ လား ရှိရဲ့…
  အစမှာ ၂ခြမ်း ကွဲသွားလား …ကွဲသွားရဲ့…

  အဲ့ …ခံနေတဲ့ ကျွန်းမှာ မှည့်ပါပေါက်နေလေရဲ့ …
  အဲ့လို ဂီ့ပါဆို…

 • aye.kk

  May 27, 2012 at 6:21 pm

  ဆူး…
  ကျေးဇူးဘဲနော်..။။
  ——————————
  ch@vez..
  မတ်ကလေးရဲ ့လက်ဖဝါးပြင်မှာ…
  နှလုံးလမ်းကြောင်းလုံးဝမပါရှိတော့..
  အချစ်နဲ ့ပတ်သက်တဲ့၊ဘာခံစားမှုပြဿနာမှမရှိဘူးပေါ့နော်…
  ဂီ့လက်ဖဝါးပြင်လည်းမတ်လေးနဲ ့တူရင်ကောင်းမှာပါဘဲ..။

Leave a Reply