mg group 035

ကထူးဆန္းAugust 23, 20121min00
သစ်ပင် နဲ့ လည်း တိုက် ကွန်ကရစ်ဘောင်ထဲလည်း ဘီး ဝင်သွားလို့ ဆိုက်ကားဆရာ နဲ့ ခရီးသည် အမျိုး သမီး ပွဲခြင်း မပြီး တာတဲ့ ။

Leave a Reply