20. ဖိနပ်ကို အနီတစ်ဖက် အစိမ်းတစ်ဖက်စီးပြီး ကားတွေကို အလေးပြုနေလေရဲ့ ။

Foreign ResidentMarch 23, 20161min00
20. ဖိနပ်ကို အနီတစ်ဖက် အစိမ်းတစ်ဖက်စီးပြီး ကားတွေကို အလေးပြုနေလေရဲ့ ။

Leave a Reply