တွေ့မရှောင်သည် လက်ဝှေ့သမားမဟုတ်ပါ ။ မန္တလဂဇက်ပါလ များ ဖြစ်သည် ။ နာမည်နာမအားဖြင့် တွေ့မရှောင်ဟု သုံးစွဲသော်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ။ မန်ဘာဟောင်းများစွာ ပါဝင်နေပါသည် ။ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးမှလွဲ၍ မည်သူပါဝင်နေသည်ကို မသိနိုင်ပါ ။ လျှို့ဝှက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည် ။ယူဇာနိမ်းတစ်ခု လျှို့ဝှက်ကုဒ် တစ်ခုတည်းဖြင့် ရွာအကျိုးလိုလားသူများပေါင်းစည်းပါဝင်နေသည် ။ အမြင်မတော် ဆင်တော်နှင့်ခလောက်များကို ဝေဖန်ပါမည် ။ နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးရန် ရည်ရွယ်ပြီးတင်သောစာများကို ကန့်ကွက်ပါမည် ။ ပုဂိ္ဂုလ်ရေး ထိပါးစော်ကားသူများကို တိုက်ခိုက်ပါမည် ။ ဘာသာရေးလူမျိုးရေး ရန်တိုက်သောစာများ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရန်သွေးထိုးမြှောက်ပင့်သောစာများကို ဝေဖန်ရှုံ့ချပါမည် ။ ကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရေးသားသောစာကောင်းပေကောင်းများကို အားပေးပါမည် ။ ဂဇက်စည်းကမ်းထက်ပိုပြီး ဆဲဆိုကြမ်းတမ်းသောအရေးအသားများအား အားမနာတမ်းဝေဖန်ပါမည် ။ တွေ့မရှောင်သည် အဖွဲ့ဝင်ခြင်းမသိသောကြောင့် အချင်းချင်းလည်း မျက်နှာထောက်ခြင်းကင်းပါလိမ့်မည် ။ […]