စီအိုင္ေအ ႏွစ္စဥ္မွတ္တမ္းမ်ား မွတႏွစ္စီ ေကာက္ႏွုတ္တြက္ခ်က္ ျပီးႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေအာင္ဇယား ျပဳစုတာပါ၊
၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၂ ထိ ေျခာက္ႏွစ္ ကာလ အတြင္းက မွတ္တမ္းေတြကပါ၊

 

 


ဇယား (၁) နဲ႕ (၃)

ယင္းမွတ္တမ္းတို႕က ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွအမ်ားဆုံး ဝယ္ၾကတဲ့

ေဖာက္သယ္ၾကီး (၄) ႏိုင္ငံကို ႏွစ္တိုင္း  ေရြးႏုတ္ေဖာ္ျပထားတာ၊

ေတြ႕ရွိခ်က္

ေဖာက္သယ္ၾကီးမ်ားအနက္ တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ က ႏွစ္တိုင္း ထိပ္ဆုံးက ပါ၊

ဖ်မ္းမွ်ဆိုရင္ တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ သို႕ ႏွစ္စဥ္ တင္ပို႕တဲ့ ကုန္တန္ဘိုး ဟာ

တင္ပို႕ကုန္ တန္ဘိုးအားလုံး ရဲ့ (၂၃%) ျဖစ္ျပီး

( ေဒၚလာ ၉၆ ဘီလီယံ)တန္ဘိုး ရွိတာ၊

USA ယူအက္စ္ေအ က ဒုတိယ ပါ၊
ယူအက္စ္ေအ သို႕ ႏွစ္စဥ္ တင္ပို႕တဲ့ ကုန္တန္ဘိုး ဟာ

ဖ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ တင္ပို႕ကုန္တန္ဘိုး အားလုံးရဲ ့(၁၂%) ျဖစ္ျပီး

( ေဒၚလာ ၄၉ ဘီလီယံ) တန္ဘိုး ရွိတာ၊

ေဖာက္သယ္ၾကီး (၄) ႏိုင္ငံ ဇယား ကို ေလ့လာရင္၊

ဂ်ပန္ကုန္သြယ္ေရးေလ့လာ တုန္းကလိုပါဘဲ၊
ယူအက္စ္ေအ USA ကလြဲလို႕
အျခား  “အေနာက္ႏိုင္ငံ” ဆိုလို႕ တႏိုင္ငံကမွ မေတြ႕ရပါ၊
တႏွစ္တေလ ေတာင္ “မခ်ိတ္မိ” ပါ၊

 

East Asia “အေရွ႕အာရွ” အုပ္စု ရဲ့ဝယ္ႏိုင္အား ဟာ ၾကီးမား တယ္၊

ဖ်မ္းမွ်အားျဖင့္ႏွစ္စဥ္ ( ၃၅%) ျဖစ္ျပီး ( ေဒၚလာ ၁၄၆ ဘီလီယံ) တန္ဘိုး ရွိလို႕၊

ယူအက္စ္ ေအ USA ရဲ့ ၃ ဆ ေလာက္ေတာင္ရွိတာ၊

 

ကုန္သြယ္တဲ့ေနရာမွာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ယူအက္စ္ေအကို
အားကိုး ရတာ မွန္သင့္သေလာက္မွန္ပါေသာ္လည္း၊
တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ အမႉးျပဳ တဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ “အေရွ႕အာရွ” အုပ္စု က ေတာင္

ဒိထက္ ႏွစ္ျပန္ သံုးျပန္ ျဖစ္ေနၾကလို႕ ပိုိုျပီးေတာ့အားကိုးရမွာပါ၊

(အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ နဲ႕ေဟာင္ေကာင္တို႕ကိုဆိုလိုတာပါ)

 

အေဝးေရာက္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ထက္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ ေတြဟာလြန္စြာမွ အေရးပါေၾကာင္းေထာက္ျပေနတာ ပါ

 

ေအာက္ပါ links လင့္ခ မ်ားကိုႏွိပ္ ျပီးေလ့လာပါ
Korea, South Economy 2007
http://www.allcountries.org/wfb2007/korea_south/korea_south_economy.html
Korea, South Economy 2008
http://www.allcountries.org/wfb2008/korea_south/korea_south_economy.html

 

Korea, South Economy 2009

http://www.geographic.org/wfb2009/korea_south/korea_south_economy.html

Korea, South Economy 2010
http://www.workmall.com/wfb2010/korea_south/korea_south_economy.html

 

Korea, South Economy 2011

 

http://www.theodora.com/wfb2011/korea_south/korea_south_economy.html

 

Korea, South Economy 2012

http://www.theodora.com/wfbcurrent/korea_south/korea_south_economy.html

 

ဝီးကီး Wikipedia ကလဲ ဒီအတိုင္း ပါ  
Economy of South Korea

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_South_Korea
တဦးခ်င္းဝင္ေငြ GDP  ေလ့လာႏိုင္ရန္
အမွတ္စဥ္္ အလိုက္ (ယူအက္စ္ ေဒၚလာ)
http://www.photius.com/rankings/economy/gdp_per_capita_2012_0.html
၅ စင္ကာပူ                 ၅၉၉၀၀
၉ ေဟာင္ေကာင္          ၄၉၃၀၀
၁၁ ယူအက္စ္              ၄၈၁၀၀
၂၁ ကေနဒါ                ၄၀၃၀၀
၂၇ ထိုင္ဝမ္                 ၃၇၉၀၀
၃၃ ယူေက                 ၃၅၉၀၀

၃၅ ျပင္သစ္                ၃၅၀၀၀

၃၇ ဂ်ပန္                    ၃၄၃၀၀
၃၉ မကာအို                ၃၃၀၀၀
၄၀ ေတာင္ကိုရီးယား      ၃၁၇၀၀

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF