(၁)

စစ္တမ္းတခု၏ အလိုအရ လူတို႔၏ ဗိုက္ထဲတြင္ ရွိေသာ အူ သည္

လူ၏ အရပ္ထက္ ၄ဆမွ ၅ဆ အထိ ရွည္လ်ား ေၾကာင္း သိရ။

 

(၂)

ေယာက္်ားမ်ား၏ အူသည္ မိန္းမမ်ား၏ အူထက္ ပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ ပိုမိုရွည္လ်ားေၾကာင္းလည္း

ေဖာ္ျပပါရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာ ေရွးလူၾကီးမ်ား ဆိုခဲ့ေသာ မိန္းမေတြဟာ အူတိုတယ္

ဆိုေသာ အဆိုအမိန္႕ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပျပီးသားျဖစ္။

(၃)

အူတိုတာကို စိတ္တို စိတ္ဆိုး လြယ္ တယ္ လို႔ အနက္ျပန္ႏိုင္သျဖင့္

ထိုအခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးရွာေဖြ။

ဟိုတေလာက နားပီ လို႔ သတင္းၾကီးခဲ့သူ ၈လံုးျပဴးၾကီးအား သြား စဥ္းစားမိ။

သည္လူဂ်ီး ငယ္စဥ္က တိုက္ပြဲဒဏ္ရာေၾကာင့္ အူေတြ ျဖတ္ထုတ္ထားရသည္ဟု

နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေျပာ။ ထိုလူရီး စိတ္တို စိတ္ဆတ္တာကေတာ့

တိုင္းသိျပည္သိ ကမာၻသိ မို႔ ေျပာဖို႔ မလိုေတာ့။

 

(၄)

ထို႔ေၾကာင့္ ေကာက္ခ်က္ အသစ္အေနျဖင့္ ေယာက္်ားမိန္းမမဟူ အူတိုလ်င္ စိတ္တုိတတ္သည္

ဟူသတတ္။ ထိုေကာက္ခ်က္ အသစ္ကို ထိပ္ဆံုးက အရပ္ ဆိုတာႏွင့္ ျပန္လည္ခ်င့္တြက္ေသာ

အရပ္ပုေသာလူမ်ားသည္ အရပ္ရွည္ေသာ လူမ်ားထက္ ပ်မ္းမွ် အူပိုတိုမည္ ျဖစ္သျဖင့္

စိတ္တို စိတ္ဆတ္လြယ္ မည္ ျဖစ္သည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ရာေတြ႔ရွိ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေရွးလူၾကီးမ်ား ထားခဲ့ေသာ လူပုစိတ္တို ဟူေသာ စကားသည္ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ေန။

 

(၅)

ထိုအခ်က္ ကို နံပါတ္(၂) အခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ခ်င့္ပါက လူပုစိတ္တိုခ်င္း အတူတူ ပုေသာ မိန္းမမ်ားသည္

အတိုင္းထက္အလြန္ စိတ္တိုတတ္ဖြယ္ ရွိ။

 

 

(၆)

တဖန္ ပုလည္းပု စြံလည္း မစြံေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ျဖစ္။ သူတို႔မွာ လက္ဖ်ားခါေလာက္ေအာင္

စိတ္တို တတ္ေၾကာင္း သိရ။

 

(၇)

သီးျခား ေက်ာ္ၾကားေသာ ကၽြဳန္ပ္၏ ေပၚစက်ဴလိပ္ အေဟာင္းတခုမွာ အရပ္ပုေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

အရပ္ရွည္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ စံြႏိုင္ေခ် ပိုမ်ား ဟူသတတ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ရွည္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

မိမိထက္ ပုေသာ သူကို စဥ္းစားဖို႔ အခြင့္အလန္း အလြန္နည္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (အျပင္ကို တြဲ ျပီးသြား လ်င္

လူေတြ ၀ိုင္းၾကည့္ ၀ိုင္းေျပာစရာ ျဖစ္မွာ စိုးေသာေၾကာင့္ )။ သို႔ေသာ္ ပုေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ပုေသာေယာက္်ား

ရွည္ေသာေယာက္်ား ဘာလာလာ ေဒါင္းခြင့္ ရွိ။ ရွည္တဲ့လူကို ေရြးတဲ့အခါ ဂ်န္နေရးရွင္း ေကာင္းေအာင္ ဆိုျပီး

ဆင္ေျခေပးႏိုင္သလို ပုေသာလူ ကို ေရြးတဲ့အခါလည္း ဆင္တူရွာထားတာ ဟု ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ေပၚစက်ဴလိပ္ သည္ လံုး၀ မွားႏိုင္ေခ်မရွိဟု ကၽြႏု္ပ္ ေကာက္ခ်က္ခ်။

 

(၈)

အခ်က္နံပါတ္(၆) ႏွင့္ အခ်က္နံပါတ(၇) ကို ျခံဳယူ ေကာက္ခ်က္ခ်ရလ်င္ျဖင့္ စြံႏိုင္ေခ် ရွိလ်က္ႏွင့္ မစံြေသာ ပုေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အတုမရွိ လြန္စြာ စိတ္တိုတတ္ဖြယ္ ရွိ။

 

(၉)

စိတ္တိုသည္ ကို ထပ္မံ၍ သရုပ္ခြဲၾကည့္အံ့။ တုန္႔ျပန္မႈသေဘာ ရီအက္တစ္ဗ္ ေဒါသစြက္ေသာ တုံ႕ျပန္မႈ

ႏွင့္ တိုက္ခိုက္လိုေသာသေဘာ အဂရက္စစ္ဗ္ (၀ါ) ပရို အက္တစ္ဗ္ သေဘာ ေဒါသစြက္ေသာ အျပဳအမူ

ဟူ၍ ေတြ႔ရွိႏိုင္။ အဆိုပါ ၂ခုလံုးကို ျခံဳငံု၍ အရပ္သံုးစကား စြာသည္ ဟု အလြယ္ေျပာၾက။

 

(၁၀)

ေနာက္ဆံုး နိဂံုးခ်ဳပ္ ေကာက္ခ်က္ အေနျဖင့္

အမ်ိဳးသမီးလည္းျဖစ္ ပုလည္းပု ပါက – အူတိုတတ္ေသာ္လည္း စြံရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

အမ်ိဳးသမီးလည္းျဖစ္ ပုလည္းပု စြံလည္း မစြံေသးပါက – အတုမရွိ လြန္စြာ စြာအံ့။

စြာလို႔ မစြံတာလား မစံြလို႔ စြာတာလား ကေတာ့ မရွိလို႔ မလွဴ မလွဴလို႔ မရွိ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း

ဂ်ာေအး သူ႔အေမရိုက္လာခဲ့သလို ၾကက္မႏွင့္ ၾကက္ဥ ျပႆနာမ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ ထပ္မံ သရုပ္ခြဲ

ေလ့လာမႈ မျပဳေတာ့။

အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ကြက္တိမွန္ကန္ေၾကာင္းကို

ပုေသာ္လည္း စြံျပီး မစြာသည့္ တိုက္တိုက္၏ အုပ္အုပ္မွ အလွဴခရီးစဥ္တေလ်ာက္လံုး ပါးေညာင္းေလာက္ေအာင္

ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရယ္ေမာ ျဖတ္သန္းရင္း သက္ေသျပခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

စိတ္ဆိုး စိတ္တိုလြယ္ေသာအခါ ေဒါသမီးေလာင္ျမိဳက္ျပီးသကာလ

အသက္တိုတတ္ေၾကာင္း ေရွးမဆြကပင္ ပညာရွင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအနီးပါတ္၀န္းက်င္ရွိ စြာေသာ ပုေသာ မစံြေသးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေတြ႔ပါက

ေအာက္ပါစာသားကို လက္တို႔ျခင္းျဖင့္ အသက္တေခ်ာင္း ကယ္ဆယ္ျခင္း အမႈကို ျပဳပါေလ။

 

အရပ္ တိုတာ ၆လက္မေဒါက္နဲ႕ ေျဖရွင္းလို႔ ရေပမယ့္

ေဒါသၾကီးလို႔ အသက္တိုတာ ကို ေျဖရွင္းလို႔ မရႏိုင္စေကာင္း။

 

 

ေတာ္ေသးဘီ

 

ခင္တဲ့
ဂီ

About ムラカミ

has written 498 post in this Website..

今でしょ? CJ # 9092011