ေ၀ဖန္ျခင္း ။ ။

၁ ။။ ။။ ေ၀ဖန္ျခင္း ဆိုသည္မွာ….

အရာ၀တၳဳ တစ္ခု၏ ေကာင္းျခင္း ၊ ဆိုးျခင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတၱိမ်ား ၏ တန္ဖိုး ကို ခြဲျခား..သတ္မွတ္ စိတ္ျဖာ..ျခင္း ျဖစ္သည္..ဟု ဆိုလွ်င္ မမွားနိုင္ပါ ။။

တန္ဖိုးနွင့္ အေကာင္း အဆိုး ဆိုင္ရာ စံ / သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား…ပါ၀င္လာေသာေၾကာင့္ …

အေရးၾကီးေသာ အလုပ္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ မွားသြားလွ်င္… တစ္သက္စာ ေနာင္တ ရ ဖြယ္ ျဖစ္၏ ။ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခု လြဲေခ်ာ္ သြားလွ်င္…

ဘာနဲ ့မွ မတူေသာ အရွက္ ရစရာ အျဖစ္ အနုပညာသမုိင္းမွာ က်န္ရစ္ ပါလိမ့္မည္ ။

အနုပညာ ပစၥည္းတစ္ခုကို ေ၀ဖန္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္… ထို အနုပညာ ပစၥည္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ..

အရာ ဟူသမွ်ကို တစ္ခုခ်င္းစီ…ေ၀ဖန္ သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္ ။ ေ၀ဖန္ရာတြင္ …. အနုပညာရွင္က ဖန္တီးထားေသာ အနုပညာပစၥည္း ( အနုပညာ ပစၥည္း )

ကိုသာ ေ၀ဖန္သင့္ျပီး..အနုပညာရွင္ ၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာ အခ်င္းအရာမ်ား ကို မေ၀ဖန္မိေအာင္ ထိန္းသိမ္း နိုင္ရပါမည္ ။

အကယ္၍…….. ေ၀ဖန္သူ သည္….ေ၀ဖန္ျခင္း နွင့္ ကဲ့ရဲ ့အျပစ္ဆိုျခင္း ၊ သို့မဟုတ္.. ခ်ိၤးမြမ္း ေျမွာက္စားခ်င္းမ်ား..ေ၇ာေထြးကာ…

ေျပာမိျပီဆိုလွ်င္ …..ထိုေ၀ဖန္သူသည္….. ပုဂိၢဳ လ္ စြဲ..၊ အယူ၀ါဒ အစြဲ နွင့္ အျခား အစြဲမ်ား..ရွိေနေသာေၾကာင့္…ဟု ဆို၇မည္ ။

ကဗ်ာကို ေ၀ဖန္ပါ ။ သို ့ေသာ္ ကဗ်ာဆရာ ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကို မေ၀ဖန္သင့္ .၊

ကဗ်ာကို ေ၀ဖန္ပါ..။ သို ့ေသာ္….ေ၀ဖန္သူ ၏ အၾကိဳက္ ..၊ ခံစားခ်က္နွင့္ စြဲလမ္းမွဳမ်ားျဖင့္ မေ၀ဖန္သင့္ ။

ေ၀ဖန္သူ ထံမွာ စနစ္တက် ေသခ်ာေသာ စံ သတ္မွတ္ခ်က္ ..တစ္ခု မက .ရွိရပါမည္္ ။

ထို စံ / သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေပတံသဖြယ္…အသံုးျပဳ၍ တိုင္းတာ ရသည့္ အခါမ်ားလည္း..ရွိတတ္ပါသည္ ။ သို ့ေသာ္…..

ထိုေပတံ၏ အတိုင္းအတာျဖင့္သာ…..အရာတိုင္း (အနုပညာ ပစၥည္းတိုင္း ) ကို တိုင္းတာေနလွ်င္ မွား..သြားနိုင္ပါသည္ ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္…..

အနုပညာ ပစၥည္း တစ္ခု သည္….” တရားေသ ‘ ျဖစ္တည္လာေသာ ” ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းတစ္ခု ” မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ဦးပုည ၏ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္တြင္ရွိေသာ…အနုပညာဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို ေ၀ဖန္သူ ၏ ေပတံ ( စံ ) ျဖင့္ တိုင္းတာရာ….

အလြန္ အဖိုး ထိုက္တန္ေသာ…တန္ဖိုးတစ္ခု ေတြ ့ရသည္ ဆိုပါစို ့…။

ထိုေပတံ ( စံ )ျဖင့္ပင္ “တာရာမင္းေ၀” ၏ (ေမာ္ဒန္ ) ကဗ်ာ တစ္ပူဒ္ကို တိုင္းတာၾကည့္ပါ ။

မတုူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား ( တန္ဖိုးမ်ာ း) ထြက္လာသည္ကို ေတြ ့ရမည္ ျဖစ္သည္ ။

ဦးပုည ၏ ကဗ်ာမွာ ေတြ ့ရေသာ..စည္း / စနစ္ / စံ / သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္ မတူနိုင္ပါ ။

” မတူခြင့္ ( အနုပညာ လြတ္လပ္ခြင္ ့) ရွိသင့္ပါသည္ ။ ”

တစ္ခု နွင့္ တစ္ခု စည္း / စနစ္ / စံ / သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ား မတူေသာေၾကာင့္

“အနုပညာ “အရာ” မေျမာက္ဘူး..”.ဟု ဆိုလွ်င္ မွား မည္လား၊ မွန္ မည္လား….။
____________________________________________________
၂ ။။

ထို ့ေၾကာင့္ ေ၀ဖန္သူတြင္……စနစ္က်ေသာ စံ / စနစ္ / ေပတံ …ရွိရမည္ ဆိုေသာ္လည္း….

ထိုေပတံသည္ “တ၇ားေသ.”..တည္ျမဲေန၍ မရပါ ။

အလြန္ နက္ရွိဳင္းေသာ .. ၊ ဆန္းၾကယ္ ၍ ” သိမ္ေမြ ့ေသာ သေဘာ ” ရွိသည္ ့ အနုပညာကို ဘယ္အရာနွင့္မွ် တ၇ားေသ ဆုပ္ကိုင္ခ်င္၍ မရ ပါ ။

ဤ ေနရာတြင္….

ကၽြန္ေတာ့္ ေက်းဇူးရွင္ ဆရာ တာရာမင္းေ၀ ေျပာခဲ့ေသာ စကားတစ္ခြန္းကို ျပန္ေျပာျပခ်င္ပါသည္ ။

“သူ ့ဘက္ကမ္း က မီး ဘယ္ေလာက္ လင္းသလဲ သိခ်င္လွ်င္…

ကိုယ္ ့ဘက္ ကမ္းက မီးကို မွိတ္ၾကည့္ပါ.”…..တဲ ့ ။

ယခု အခါတြင္…

ကိုယ့္ စံ / စနစ္မ်ားကို စြန္ ့လြတ္လိုက္မွ အလွတရားကို ျမင္ေတြ ့နိုင္ေသာ အနုပညာ လက္ရာမ်ား…ေပၚေပါက္လာျပီ ..။

ထို ့ေၾကာင့္…

သူ ့ ဘက္ကမ္းက မီး..ဘယ္ေလာက္ လင္းသလဲ….

သိခ်င္လၽႊွ်င္…………….

____________________

၃ ။။ ။။

လူတစ္ေယာက္ကို ေ၀ဖန္ျခင္းနွင့္ အနုပညာ ပစၥည္းတစ္ခုကို ေ၀ဖန္ျခင္း မတူနိုင္ပါ ။

ရပ္ကြက္ထဲမွ အတင္းေျပာတတ္ေသာ မိန္းမၾကီးအခ်ိဳ ့ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေ၀ဖန္သလို အနုပညာကို ေ၀ဖန္၍ မရပါ ။

ကဲ ့ရဲ ့လိုေသာ…/ ခ်ီးမြမ္းလိုေသာ… ေ၀ဖန္သူ ၏ ဘက္လိုက္မွဳ ပါေသာ စိတ္ခံစားမွဳ ျဖင့္ ..ေ၀ဖန္လို ့မရပါ ။

လူတစ္ေယာက္္ကို ေ၀ဖန္ျခင္း သည္ …………………

ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳ းရွိနိုင္ပါသည္ ။ ေကာင္းေစလို၍ ေ၀ဖန္ျခင္း နွင့္ ကဲံ့ ရဲ ့ အျပစ္ဆိုလို၍ ေ၀ဖန္ျခင္း ဘယ္ေ၀ဖန္ျခင္းက မွန္သလဲ…။

ေကာင္းေစလို ၍ ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ အျပဳသေဘာ ျဖစ္သည္ ။ ကဲ့ရဲ ့ အျပစ္ဆိုလို၍ ေ၀ဖန္ျခင္းသည္…

အပ့်က္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္ ။

အျပဳသေဘာနွင့္ အပ်က္သေဘာ ( အေပါင္း + နွင့္ အနွဳတ္ – ) သာျဖစ္ပါသည္ ။

အဲဒါ “အမွန္တရား ” မဟုတ္ေသးပါ ။

အေျဖမွန္ မထြက္နိုင္ေသးပါ ။

အနုပညာ ပစၥည္း တစ္ခု (သို ့မဟုတ္ ) လူတစ္ေယာက္ ( သို ့မဟုတ္ ) နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံ ..လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတစ္ု..ကို ေ၀ဖန္ရာတြင္…

ထိုအရာ ၏ ” အရွိတရား နွင့္ ရွိမွဳ ဆိုင္ရာ…အမွန္တရား ၏ တန္ဖိုး” ကို တိတိက်က်

ခြဲ ျခား..စိတ္ ျဖာ….လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္…။

ထို ” အမွန္တရားကို လိုလားေသာ ရွည္၇ြယ္ခ်က္” ျဖင့္ ေ၀ဖန္မွသာ..အေျဖမွန္ ..ထြက္နိုင္ပါသည္ ။

( ကၽြန္ေတာ့္ အယူအဆ သာ ျဖစ္ပါသည္ ။

ကၽြန္ေတာ္ ေတြး / သိ သေလာက္ ကို ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္ ။

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာသေလာက္ကို ကၽြန္ေတာ္ တာ၀န္ယူပါသည္ ။ )

အျမင္ မတူသူမ်ား…ဆက္လက္ ေဆြးေနြးၾကပါ ..။

_________________________________
၄ ။။ ။။

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့သမွ်ကို ျပန္ ခ်ဳပ္ ပါဦးမည္ ။

၁ ။ ။ အနုပညာေ၀ဖန္ေရးသည္…. တစ္ခ်က္ တိမ္းေစာင္း သြားရံုျဖင့္

ေနာင္တ ၾကီးၾကီး ရသြားနုိင္သည္ အထိ အေရးၾကီးေသာ…

ခက္ခဲ / နက္နဲေသာ ပညာရပ္ ျဖစ္ပါသည္ ။

၂ ။။ ။ ေ၀ဖန္သူသည္…. အနုပညာ ပစၥည္း နွင့္ အနုပညာရွင္ ၊ အနုပညာ ဖန္တီးသူ

( ကဗ်ာနွင့္ ကဗ်ာဆရာ ) ကို ေ၇ာေထြး ၍ မေ၀ဖန္သင့္ ။

၃ ။ ။ ေ၀ဖန္သူတြင္… တိက် ၍ စနစ္တက်၇ွိေသာ သီ၀ရီမ်ား ၊ စံ ၊( ေပတံ ) မ်ား…ရွိရမည္ ဆိုေသာ္လည္း ….

တ၇ားေသ သေဘာတ၇ားမ်ားျဖင့္ ပံုေသ မတိုင္းတာ သင့္ ။

၄ ။ ။ ေ၀ဖန္သူ ကိုင္စြဲထားေသာ စံမ်ား / ေပတံမ်ား..ကို စြန့္ လႊတ္ ျပီး.. ၾကည္လင္ေသာ နွလံုးသားျဖင့္ ေပါင္းစည္းၾကည့္မွ ျမင္နိုင္ေသာ အနုပညာ လက္ရာမ်ား

ယခုအခါတြင္.ေပၚေပါက္ လာျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း….

၅ ။ ။ အရာ တစ္ခုကို ေ၀ဖန္ရာတြင္ ……..ထိုအရာ ၏ အရွိတရား…./ အမွန္တရားကို

( ျမင္သာ ထင္သာ ၇ွိေအာင္ ) ခြဲ ျခား ..စိတ္ …ျဖာ.. ေ၀ဖန္ျပမွသာ…

မွန္ကန္ေသာ ေ၀ဖန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း….

__________________________________________-

၅ ။။ ။။

နိဂုံုး အေနနွင့္…..

ေျပာခဲ့ျပီးေသာ စကား ( ၂ ) ခြန္းကိုသာ ျပန္ေျပာပါမည္ ။

( ၁ ) သူ ့ဘက္ ကမ္းက မီး… ဘယ္ေလာက္ လင္းသလဲ..သိခ်င္လွ်င္..

ကိုယ့္ ဘက္ ကမ္းက မီးကို ..မွိတ္ၾကည့္ရပါမည္ ။

( ၂ ) ကၽြန္ေတာ့္ အယူအဆ သာ ျဖစ္ပါသည္ ။

ကၽြန္ေတာ္ ေတြးလို ရသေလာက္ ( ဥာဏ္မီ သေလာက္ကေလးေပါ့ေလ ) ၊ သိ ထားသေလာက္ ကိုသာ တင္ျပ ျခင္း ျဖစ္ျပီး..

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့သေလာက္ကို လည္း..တာ၀န္ယူပါေၾကာင္း. ။ သိ ထားတာ ထက္ ပို ၍ ေျပာမသြားပါေၾကာင္း ..

ထို ့ျပင္……. ကၽြန္ေတာ့္ ထက္ တတ္ ၊ သိ ..သူမ်ား က အနုပညာ အေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေနြး.ေစလိုပါေၾ႕ကာင္း

ေျပာလာ လွ်င္လည္း..ေလးစားစြာ နာယူ မွတ္သားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း……

_______________

ေလးစားစြာျဖင့္….

” အလင္းဆက္”
23 / 6 / 2012 / 11 : 30 am

alinsett.art@gmail.com

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .

   Send article as PDF