– လူေတြဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ်အလုပ္လုပ္ေနၾကရပါတယ္…အဲဒီလိုအလုပ္လုပ္တဲ့ အခါ…

သူမ်ားလုပ္ခိုင္းတဲ့ အတိုင္း သေတြမတိမ္း ပံုေသကားခ်ပ္လိုသတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ရတာမိ်ဳး

႒ာနတိုင္းလိုလို မွာရိွပါတယ္…အဲဒီလိုလူမိ်ဳးကို.. မွတ္ဥာဏ္တခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳ

သူမ်ား လို႔ေျပာရင္ ရမယ္ထင္တယ္….

– တခိ်ဳ႕က်ေတာ့…သူမ်ားခိုင္းတဲ့ အတိုင္း.လုပ္ၾကည့္လိုက္တယ္…လုပ္ၾကည့္လိုက္လို႔

ျပႆနာေတြ အဆင္မေျပမႈေတြမ်ားလာၿပီး ဆိုရင္…ေျပာင္းလုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ရိွတယ္..

အဲဒီလိုလူမိ်ဳးကို…စဥ္းစာဆင္္ျခင္ဥာဏ္ရိွတဲ့ လူလို႔ေခၚရင္ရမယ္ ထင္တယ္…

ဒို႔ျမန္မာႏိုင္ငံက လူေတြက မိဘဆရာ သမားရဲ့ စကားဆိုရင္..သေတြမတိမ္းလိုက္နာရမယ္..

လိုက္မနာတဲ့ လူေတြဆိုရင္…ငရဲႀကီးမယ္…ဒုကၡေရာက္မယ္..၀ဋ္လည္မယ္ စသည္ျဖင့္

အမိ်ဳးမိ်ဳး ၿခိမ္းေျခာက္တာၾကားရေတာ့..ဒါက..ကေလးေတြရဲ့ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚတတ္ဖို႔

ဥာဏ္ကို..အညႊတ္ခိ်ဳးလိုက္တာဘဲ လို႔ျမင္ပါတယ္…

ဒါေၾကာင့္ “ဟားဘတ္ကယ္ဆင္” က ဒီလိုဆိုထားတာရိွတယ္…လူတစ္ေယာက္သည္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ အလုပ္ကိုသာ လုပ္ေနသမွ်လည္းေကာင္း၊လြယ္ကူေသာလုပ္ငန္း ကေလးႏွင့္သာ ေက်နပ္ေနလွ်င္လည္းေကာင္း…သူ႔အဖို႔မွတ္ဥာဏ္ကိုသာ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္..(Learning)…

္သို႔ရာတြင္အေရးႀကီးေသားဆံုးျဖတ္ခ်မည္ဆိုလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း..
ျပႆနာသစ္ တစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရေတာ့မည္ဆိုရင္…သူ႔အဖို႔ မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္ မလံုေလာက္ေပ..ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဦးေႏွာက္ ကိုသံုးရန္လိုအပ္သည္…(Education)…

ယခုလို သတင္းေတြ

အလွ်ံပယ္ ေပါေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ…ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ မရိွထားဘူးဆိုရင္ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ့

၀ါးမိ်ဳျခင္း၊ သိမ္းသြင္းျခင္းကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ခံရပါ လိမ့္မယ္…

ဒီလိုေျပာတာ ပတ္၀န္းက်င္၊ မိဘဆရားသမားေတြကို ေစာ္ကား ခိုင္းတာမဟုတ္ပါဘူး..

ပတ္၀န္းက်င္ေတြရဲ့ အသံကို ပထမအေနနဲ႔…နားေထာင္ဖို႔ လိုပါတယ္..ၿပီးရင္ သတင္း မဟုတ္ဘဲ အတင္း ျဖစ္ေနရင္ အကိ်ဳးမရိွတာဘဲ မ်ားပါလိမ့္မယ္…

ဒုတိယ အဆင့္ ကေတာ့ ေရႊးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ဖို႔ လိုပါတယ္..ဒီေရႊးခ်ယ္မႈဟာ…ကိုယ္ပိုင္

ဥာဏ္ရဲ့ အစပိ်ဳးျခင္းဘဲ…

ဒါေၾကာင့္ နားေထာင္ျခင္းဆိုတာ…အကုန္လံုးေဆာင္ရြက္ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး…မွန္၏..

မွား၏..သင့္၏..မသင့္၏ကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားဖို႔ပါ…ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္မႈ

အဆင့္ဆင့္ သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ…

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..

   Send article as PDF