မႀကာမီက .….ေမာင္ဆာမိတစ္ေယာက္ ေထာင္မွထြက္လာသည္ ။ အျပစ္ကေတာ ႔ အျခားမဟုတ္ …..

ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ နားစြန္နားဖ်ား ႀကားခဲ ႔ေသာ“ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ခိုးလွ်င္ အျပစ္မရိွ”ဟူေသာစကားေႀကာင္႔

ရထားလမ္းေဘးတြင္ ပံုထားေသာ မီးရထားသံလမ္းမ်ားကို ေတာင္ဒဂံု သံရည္ႀကိဳစက္သို ႔ ေရာင္းစားခဲ႔

ေလသျဖင္ ႔ အိုးဘိုေထာင္ သို႔ ထမင္းစားႀကြခဲ႔ရျခင္းျဖစ္ေလေတာ႔သည္ ။

မိမိေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္တြင္းသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာ္ ေထာင္ထြက္ဆာမိဟုေခၚႀကသည္ ။ ထိုမ်ွမကေသး ….

အတိတ္က ဘ၀စာမ်က္နွာမ်ားကိုလွန္ေလွာ၍ ႀကာကူလီဆာမိဟုလည္း မႀကားတႀကား ေျပာျပန္ေသးသည္ ။

အျဖစ္ကဤသို႔တည္း……။ တစ္ခါက မင္းဓမၼလမ္းေဘးရိွ ေရအိုင္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ေပါက္ေသာ ႀကာပင္ ၊ ႀကာရိုး

မ်ားကို စည္းေနွာင္ထမ္းပိုး၍ ဒညင္းကုန္းေစ်းသို႔ပို႔ေသာအခါ ………ကုန္စိ္မ္းသည္မေလးမ်ားက ခ်စ္စနိုးျဖင္ ႔

ႀကာပင္မ်ားထမ္းလာေသာဆာမိကို …..ႀကာကူလီဆာမိ ဟူ၍ …………………။

သို႕နွင္ ႔ အတိတ္က ေမာင္ဆာမိမွာ ဤသို႔နံမည္တြင္ခဲ ႔ဖူးေလသည္ ။

 

ယခု ေျပာင္းမွျဖစ္ေတာ႔မည္ ။. တစ္ရြာမေျပာင္း သူေတာင္းမျဖစ္ …အဲ …မွားလို႔  ….သူေကာင္းမျဖစ္ ဟု

ဆိုေလသျဖင္ ႔ ……အေနအစားေခ်ာင္မည္ ႔ေနရာအားရွာေဖြေလေသာ္ ……ဂဇက္ရြာ ကိုေရြးခ်ယ္မိေလ

ေတာ႔သည္ …..။ ဂဇက္ရြာမွာကား လြတ္လပ္စြာလူတြင္က်ယ္လုပ္၍ရသည္ ။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဂိုဏ္းဂန

ထူေထာင္၍ ရသည္ ။ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင္ ႔ရသည္ ။ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုးခြင္ ႔ရသည္ …..။

ရြာထဲတြင ္လည္း ဂိုဏ္းေပါင္းစံုလွေလသည္ ။ ထင္ရွားသည္ ႔ ဂိုဏ္းအဖြဲ ႔စည္းမ်ားမွာ……

သပ္ပံုဂိုဏ္း … ၊ အပ်ိဳႀကီးဂိုဏ္း ၊ အပ်ိဳေလးမ်ားဂိုဏ္း ၊ စားဖိုမႈးမ်ားဂိုဏ္း ၊ ဓတ္ရွင္ဓတ္ေသဂိုဏ္း ၊

ႏွဴးဘာဂိုဏ္း ၊ ေႀကာင္ဂိုဏ္း ၊ အရက္သမားသမဂၢ ၊ ကြန္ပ်ဴတာဂိုဏ္း ၊ ဟက္ကာဂိုဏ္း ၊ ေဘာလံုးဂိုဏ္း ၊

အနုပညာဂိုဏ္း (ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ ႔ )၊လူပ်ိဳႀကီးဂိုဏ္း၊အူးဗိုက္၀ါဒီဂိုဏ္း……စသည္ျဖင္ ႔ …..။

ေမာင္ဆာမိလည္း ဂိုဏ္းအဖြဲ ႔မရိွလွ်င္ မ်က္ႏွာငယ္ရမည္ ျဖစ္သျဖင္ ႔ အေျပးအလႊားစဥ္းစားေလေသာ္

ေအာက္ပါအမည္ရိွေသာ ဂိုဏ္းအား ေန႔ေကာင္းရက္သာေရြး၍ ထူေထာင္လိုက္ေလေတာ႔သည္ …..။

“ ျပစ္ ၊ ဆုပ္ ၊ ျပန္ ….ကေမာက္ ကမ ၀ါဒီဂိုဏ္း ” 

ျပစ္   = အျပစ္မ်ားစြာရိွေသာသူ

ဆုပ္  =ဆုပ္လည္းဆူး စားလည္းရူး ဘ၀ ျဖစ္ေနေသာသူ

ျပန္   = ျပန္လွည္ ႔၍ မရေတာ ႔ ေသာ ဘ၀ေရြးခ်ယ္သူ

 

ထို႔ေနာက္ …..ေမာင္ဆာမိ ေျပာသမွ် ေခါင္းညိတ္ေလေသာ လူဖ်င္း လူညံ ႔မ်ားအား စည္းရံုးသိမး္သြင္း၍

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးဆာမိ ဟူ၍ စတင္လႈပ္ရွားေလေတာ႔သည္ ။

 

ဒီရြာတြင္ေနလွ်င္ ရြာသဂ်ီးကိုပိုင္မွရမည္ …ထို႕ေႀကာင္ ႔ ေပါေပါပဲပဲ အညာထန္းလ်က္ခဲမ်ားလက္ေဆာင္

ေပး၍ သဂ်ီးအား ဖား ၏ ။ သဂ်ီးမွာ ထန္းလ်က္မႀကိဳက္ ….ေခ်ာင္းဆိုးမည္ ..ခ်ြဲက်ပ္မည္ ..

ခ်ြတ္ေဆးမ်ားေႀကာင္ ႔ ကင္ဆာျဖစ္မည္ ..ဤသို႔ ႀကံဖန္၍ ဂ်ီးမ်ားေလေတာ႔သည္ ။

တကယ္ေတာ ႔ေခ်ာကလက္ ႀကိဳက္သည္မို႔ ….ေမာင္ဆာမိ၏ ထန္းလ်က္ မ်ားမွာ မ်က္နွာငယ္ရေလေတာ႔သည္။

ထို႔ေႀကာင္႔ ေမာင္ဆာမိမွာ ႀကံဖန္ရေလသည္ ။ ေခ်ာကလက္မွာ တန္ဘိုးႀကီးသျဖင္ ႔ မတတ္နိင္ …..။

သို႔နွင္ ႔ …..ထန္းလ်က္ဂ်ိဳးမ်ားကို မီးျပင္းျပင္းျဖင္ ႔ တူးေအာင္ႀကိဳခ်က္ျပီး ပံုစံခြက္တြင္းေလာင္းလိုက္

ေသာအခါ  ခတ္ညိဳညိဳ မည္းမည္း အေတာင္႔ေလးမ်ားရလာသည္ ။ စားႀကည္ ႔ပါက …

ထန္းလ်က္ဓတ္ခံျဖစ္သျဖင္ ႔ ခ်ိဳသည္ …..တူး ေအာင္ႀကိဳထားသျဖင္ ႔ ခါးသည္ ႔အရသာပါသည္ ……

ထို႔အျပင္ ….တူးျခစ္ျခစ္အနံ႔လည္းရသည္ …။စာရင္းခ်ဳပ္ေသာ္ ေခ်ာကလက္ အတုမ်ားျဖစ္လာေလေတာ႔၏ ။

ပါကင္လွလွ ေလးထုတ္ပိုးျပီး စာလံုးေသးေသးေလးျဖင္ ႔ “Made in Detin” ဟု မထင္မရွား ရိုက္ထားသျဖင္ ႔

ရုတ္တရက္ႀကည္ ႔လွ်င္ “ မိတ္အင္ ဆြီဒင္” နွင္ ႔ မွားေလေတာ႔သည္ ။ ေမာင္ဆာမိကား ပံုမွားရိုက္ေလျပီ ။

သဂ်ီးမင္းမွာ မ်က္စိမြဲသျဖင္ ႔  အမွန္အမွား မခြဲျခားနိုင္ ။ လိမ္လည္လွည္႔ဖ်ား ပံုမွားရိုက္ထားေသာ

ထန္လ်က္အတူး ေခ်ာကလက္အတုမ်ားကိုပင္ အစစ္ထင္၍ မိန္မိန္ရွက္ရွက္ သံုးေဆာင္ေလေတာ႔၏ ၊။

ရြာသားမ်ားကိုလည္းေက်ြးသည္။ရြာသူားမ်ားက သိသျဖင ္႔မစားေသာ္ “ တေန ႔ေနာင္တႀကီးစြာရလိမ္ ႔မည္” ဟု

ပင္ေျပာလိုက္ေသးသည္ ။

 

ဤသို႔ ……အ၀င္အထြက္ညက္ေသာ ေမာင္ဆာမိအား သဂ်ီးမင္း အထူးယံုႀကည္ေလေတာ႔သည္ ။

ေမာင္ဆာမိဘာေျပာေျပာ မွန္သည္ ဟု အထင္ေရာက္လွ်က္ ေမာင္ဆာမိေဟာေျပာသမွ်အား တိတ္တခိုး

ေလးစားေနေပေတာ႔၏ ။ ေမာင္ဆာမိမွာ သဂ်ီးေနာက္ခံရိွသျဖင္ ႔ ၇ြာထဲမွ ဂိဳဏ္းမ်ားအား ရန္စသည။္

ေဆးေပါ႔ လိပ္နွင္ ႔တူသည္ ႔ အပ်ိဳႀကီးမ်ား ဟူ၍ ၄င္း……

ေဆးေပါ ႔လိပ္လုပ္ငန္း နွင္ ႔ တူသည္ ႔ အပ်ိဳေလးမ်ား ဟူ၍ ၄င္း ……..

သပ္ပံု ဂိုူဏ္း မွ သတ္နည္းပုတ္နည္းမ်ားေႀကာင္႔  ရာဇ၀တ္မႈ ထူေပါသည္ ဟူ၍ ၄င္း …….

အခ်ိဳမႈန္ ႔ ပမာ အနုပညာ ဟူ၍၄င္း ………..

ကြန္ပ်ဴတာဗိုင္းရပ္စ္ နွင္ ႔တူေသာ စားဖိုမႈးမ်ား ဟူ၍၄င္း….….

အမ်ိဳး မ်ိဳး အဖံုဖံု ေဟာေျပာသျဖင္ ႔ ဂဇက္ရြာ၏ ခ်ဥ္ဖတ္ႀကီးျဖစ္မွန္း မသိ ျဖစ္လာေတာ႔သည္ ။

သို႔ေသာ္ …..မည္သူမွ်မေျပာရဲ …..သဂ်ီးမင္းမွာ

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးဆာမိကိုထိ ….ဓားကိုႀကည္ ႔ဟူ၍၄င္း …..႔

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးဆာမိကိုေစာင္းႀကည္ ႔ရင္ ……ေဗ်ာတီးခံရမည္ ဟူ၍၄င္း ……

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး အီးတစ္ခ်က္ေပါက္ရင္ …မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေစမည္ ဟူ၍၄င္း … ႀကိ္မ္းေမာင္းထားသျဖင္ ႔

ရြာသူားမ်ားမွာ ျပားျပားေမွာက္ရေလေတာ႔၏ ။ ေမာင္ဆာမိေရာက္ျပီးကတည္းက ဆရာထက္ေ၀း၏

တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းတြင္ ေလပုတ္ထုတ္ေဆးကို မထားရဲေတာ႔ ။ ရြာမီးေလာင္မွာစိုးသျဖင္ ႔ အျပီးအပိုင္

သိမ္းဆည္းလိုက္ရေလေတာ႔သည္ ….။ဆာမိကား မ်က္ႏွာသာေပး ေရႊေရးပန္းကန္ တက္ ဆိုသလိုပင္ ေခြးေလး အေရာ၀င္ ပါးလ်က္နားလ်က္လုပ္ေလျပီ ။ အားနာ သိတတ္မႈမရိွ ။ သနားသျဖင္ ႔  ထီး ေပးကိုင္သည္ကို

ဖိနပ္ပါ ရန္ရွာတတ္သူ …….။

 

 

ခုလည္း ႀကည္ ႔ ……ဂ်ပိုးပိန္ေျခာက္ေျခာက္ တစ္ေကာင္ကိုဖမ္းျပီး ရြာ၏ေလးျပင္ ေလးရပ္သို႔ လွည္ ႔လည္

ျပီးလွ်င္ “ရြာသူားတို႔ ႀကည္ ႔ႀကေလာ ႔ …..ဤသည္ကား လိပ္ျဖစ္၏ ”ဟု ေဟာေျပာေလသည္ ။

အျမင္မေတာ္သူမ်ားက ျပင္ေပးသည္ကို လက္မခံ ….။ လိပ္ ဟု ဖင္ပိတ္ျငင္းေလ၏ ။ ျငင္းလည္း

ျငင္းေလာက္ေပသည္ ။ ျပစ္ ဆုပ္ ျပန္ ကေမာက္ကမ၀ါဒီ ဂိုဏ္း၏ ပထမအဆင္ ႔ က်င္ ႔စဥ္မွာ …..

ဂ်ပိုးတစ္ေကာင္အား ေစ႔ေစ႔ႀကည႔္၍  “ဤ သည္ကား လိပ္ျဖစ္၏” ဟု ႏွလံုးသြင္း မွတ္သားျပီး

စိတ္ထဲတြင္ လိပ္ ဟု လည္းေကာင္း မ်က္စိထဲတြင္ လိပ္ ဟုလည္းေကာင္း ထင္ျမင္လာေသာအခါ

က်င္ ႔စဥ္ ျပီးေျမာက္သည္  ဟူ၏ ။  ထို ႔ေႀကာင္ ႔ ဂိဳဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး ဆာမိနွင္ ႔ တပည္ ႔မ်ားသည္

ဂ်ပိုး ကို လိပ္ျဖစ္ေအာင္ေျပာေသာ ေနရာတြင္ သူမတူေအာင္ထူးခ်ြန္ေလေတာ႔သည္ ……။

ဒုတိယ အဆင္ ႔ က်င္ ႔စဥ္ကား …….ထုတ္တန္းတြင္ ေဇာက္ထိုးဆြဲ၍ က်င္ ႔ျပီး လမ္းေလ်ာက္လွ်င္

ကင္းျမီးေကာက္ေထာင္၍ ေလ်ာက္ရသည္ ။ သို႔မွသာ …..ရုပ္ နာမ္ ဓမၼ သခၤါရ တို ႔အား…….ေဇာက္တိ

ေဇာက္ထိုး ၊ ကေျဗာင္းကျဗန္ ရႈျမင္တတ္မည္  ဟူ၏ ။

 

တိုးတိုး တိတ္တိတ္ ႀကားမိေသာ သတင္းအရ သဂ်ီးမင္းသည္ပင္လွ်င္ ပထမအဆင္ ႔ လိပ္က်င္ ႔စဥ္ကို

ေအာင္ျမင္ျပီးသည္ ….ဟု …။ ညည အိပ္ယာထဲတြင္ ဂ်ပိုးကိုက္သည္ကို လိပ္ ကိုက္သည္ဟု ေျပာေနသျဖင္ ႔

ေလဒီခိုင္တစ္ေယာက္မွာ ခ်စ္ေတာခိုင္ အတြက္ ရတက္မေအးပူပင္ရေသးသည္ ။ (C/D to ဂ+ႏြယ္)

အတြင္းလိပ္လား ? အျပင္လိပ္လား ? ေ၀ခြဲ၍မရ ။ လိပ္ ကင္းေစာင္ ႔၍ အိပ္ပ်က္ညေတြ မ်ားခဲ ႔ေပျပီ ….။

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးဆာမိကား ေပါ ႔ေခေခ မဟုတ္…..။ တီထြင္ ႀကံဆ ရမ္းတုတ္တတ္သူေပတည္း …..။

ဟိုတေလာက ….လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာကိုစြယ္ေတာ္ရြက္၏သင္တန္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ အဖိုႀကိဳးႏွင္ ႔

အမႀကိဳး ေပါင္းစပ္၍ မီးထြန္းျပသည္ကိုႀကည္ ႔ျပီးလွ်င္ ပံုမွားရိုက္ေကာ္ပီကူး၍ သီအိုရီတစ္ခု တီထြင္

ခဲ႔ေလသည္ ။

 

၄င္း သီအိုရီအရ ေယာက္က်ားနွင္ ႔ မိန္းမ ေပါင္းစပ္ျပီးလွ်င္……လွ်ပ္စစ္မီးထြန္းး၍ ရသည္ …ဟု  ။

သို႕နွင္ ႔ …..မီးပ်က္ ညမ်ားတြင္ မီးလာေစဖို႔အေရး ႀကိဳးစားေလေတာ႔၏ ။ ဤ သည္ကား ….

ျပစ္ ဆုပ္ ျပန္ ကေမာက္ ကမ ၀ါဒီဂိဳဏ္း၏ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ  တနိုင္တပိုင္ လွ်ပ္စ္ဓတ္အား

ထုပ္လုပ္နည္းပင္ ျဖစ္ေပေတာ႔သည္ ။သဂ်ီးေနာက္ခံရိွေသာ ေမာင္ဆာမိသည္ ထိုင္ ေနလွ်င္မေကာင္း…

ထိုင္ ျခင္းသည္ ေသြးလွည္ ႔ပတ္မႈမေကာင္းသျဖင္ ႔ ခ်ိနဲ႔ ျခင္း ေအာက္ပိုင္းေသျခင္းနွင္႔ ညဏ္ရည္

နံဳခ်ာ ထံုထိုင္း သည္ …ထို႕ေႀကာင္ ႔မထို္င္သင္ ႔ဟူ၍ ေျပာသည္ ။ ဘယ္သူမွလက္မခံ ….။

သဂ်ီးမင္းမွာ စဥ္းစားရေလျပီ ….။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ လည္းထိုင္သည္ . ….

အိုဘားမား လည္းထိုင္သည္ ……ဘန္ကီမြန္းလည္းထိုင္သည္ …….အမာဒီနီဂ်က္လည္း ထိုင္သည္ …

၀မ္က်ားေပါင္လည္း ထိုင္သည္ …..ပုတ္ရဟန္းမင္းႀကီးဂ်ြန္ေပါလ္ လည္းထိုင္သည္ …….ယုတ္စြအဆံုး

ေပါရိသာဒ သင္းခ်ိင္းမွ သုဘရာဇာသံေခ်ာင္း လည္းထိုင္သည္ …..သူ ႔ က်မွ ထိုင္တာမေကာင္း ဟုဆိုပါက

တစ္ကမၻာလံုးနွင္ ႔ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပေတာ႔မည္ ။

 

ရိွေစေတာ႔ ……ေခ်ာကလက္အတုမိႈတက္မ်က္ႏွာကို အားနာေသာ္လည္း သဂ်ီးမငး္ရာထူးအျပဳတ္မခံနို္င္ ။

ရြာသူားတို ႔အား မခ်ိသြားျဖဲေလးျဖင္ ႔ “က်ဳပ္လည္း ေန ႔တိုင္း ထိုင္ဘာဒယ္” ဟု ေျပာေလေတာ႔၏ ။

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးဆာမိမွာ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ရသည္ ။ ကမန္းကတန္း ေႀကျငာစာတန္းတစ္ေစာင္ေရး၍

အိုက္တိုးပေဂးဆန္ ေအးသာစိန္ ေမာင္ကြတတ အား ျဖန္ ႔ေ၀ခိုင္းရေလေတာ႔သည္ ။

အျပည္ ႔အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ …….။

 

 

ျပစ္ ဆုပ္ ျပန္ ကေမာက္ကမ၀ါဒဂိုဏ္း၏မူ၀ါဒနွင္ ႔ ေႀကျငာစာတန္း

 

(၁)ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္း …… ဒို႔ပစၥည္း….၊ ႀကိဳက္သလိုယူသံုး အျပစ္မရိွေစရ ။ေထာင္က်လွ်င္ ေထာင္၀င္စာ

လာေတြ႔မည္ ။

(၂) မသတ္လွ်င္မျဖစ္လို႔ သတ္ပါက အျပစ္မရိွ ။ (ေထာင္က်လွ်င္ ခံလိုက္ ….)

(၃)မမုူးဘူးဟုေျပာျပီး ႀကိဳက္သေလာက္ေသာက္ က်သေလာက္ရွင္း ၊အျပစ္မရိွ ။ (အရက္ေႀကာင္ ေႀကာင္လွ်င္

ရြာသာႀကီး ကိုပို႔ေပးမည္ ။)

(၄)မာယာ သည္  ညာတာမဟုတ္ ….။ လိုအပ္လွ်င္ လိမ္သာေျပာ ….အျပစ္မရိွ ။(ကိုယ္ျဖစ္ကိုယ္ခံ)

(၅) အလိုတူပါက ႀကိဳက္ရာမိန္းမနွင္ ႔ေနနိုင္ေႀကာင္း …..။(လွ်ပ္စစ္မီးထုတ္လုပ္ေရးျဖစ္၍

တိုင္းျပည္အတြက္ တဖက္တလမ္းမွ ပံ႔ပိုးျခင္းျဖစ္ )

ပံု/

ဆာမိ (ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး)

ျပစ္ ဆုပ္ ျပန္ ကေမာက္ကမ၀ါဒီဂိုဏ္း

ေပါရိသာဒသင္းခ်ိဳင္းအနီး

မဟာအ၀ီစိျမိဳ ႔ ။

 

About ေမာင္ရိုး

surmi has written 113 post in this Website..

   Send article as PDF