တစ္ေန႔သ၌ …..ဂဇက္ရြာ၏ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ရံုးခန္းတြင္းရိွကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ငိုက္ျမည္းေနရင္း

က်ြန္ဳပ္ ဆားပုလင္းဆာမိ မွာအထူးပင္ဇိမ္က်၍ေနေပရာ   ရာသီကပူ …ေႀကြးကထူ ၊ ခ်စ္သူကမုန္း

ဖဲကရံႈး ….ယူႀကံဳးမရ …အီးထြက္က် ..ဆိုသလိုပင္ ကိုယ္႔ဘ၀ကိုယ္ အားမရျခင္းျဖင္ ႔ အပ်င္းႀကီးေနေလ

ေတာ႔သည္ ။ ရြာႀကီးကား…အထူးျငိမ္သက္လွ်က္ရိွသည္ ။ က်ြန္ဳပ္၏အေတြ ႔အႀကံဳအရ ျငိမ္သက္ျပီးပါက

လိႈင္းတံဘိုးထန္မည္မွာမလႊဲ …။ ေလာေလာလတ္လတ္ ရြာထဲတြင္ေသာင္းက်န္းခဲ႔ေလေသာ က်ြန္ဳပ္နွင္ ႔

လြန္စြာရုပ္ျခင္းဆင္၍ နံမည္ပါတူေသာ ဂိဳဏ္းခ်ဳပ္ဆာမိအား နွိမ္နင္းခဲ႔ရေသးသည္ ။

က်ြန္ဳပ္၏ အေတြးမ်ားမဆံုးေသး  ရံုးစာေရး ေမာင္အံဇာမွာ အေျပးလာေရာက္၍ စံုေထာက္မင္းႀကီး

မစၥတာမိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပုမွ အေရးတႀကီး ေခၚေနျပီဟု သတင္းပို႔ေလ၏ ။ သို႔နွင္ ႔ ေထာက္ေဖၚ

ေထာက္ဘက္ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ေလကုန္ေသာ  ဘိလတ္ျပန္ ဆရာေပ ၊ အိုင္ပီ စိန္ဗိုက္ ၊ အိုင္အိုခင္ခ

နွင္ ႔ က်ြန္ဳပ္၏ တြဲဘက္ျဖစ္သူ အိုင္ပီ ေမာင္ေက်ာက္ခဲတို႔အား ၀င္ေရာက္ေခၚယူ၍ မင္းႀကီးမစၥတာ ပု ၏

ရံုးခန္းသို႕ ၀င္ခဲ႔ေလေတာ႔သည္ ။

 

ေရာက္မဆိုက္ဆိုသလိုပင္ ….စံုေထာက္မင္းႀကီးမွ ထံုစံအတိုင္း နံနက္ခ်ိန္ခါေတးသံသာျဖစ္ေသာ

ဆဲ နည္းေပါင္းစံုျဖင္ ႔ ဧည္ ႔၀တ္ျပဳသည္ကို နားေထာင္ရင္း က်ြန္ဳပ္နွင္ ႔ စံုေထာက္ေက်ာ္တစ္သိုက္မွာ

ေခါင္းကို သာတြင္တြင္ငံုျပီးလွ်င္ ရံႈ ႔၍ ခံရရွာေလသည္ ။ လိုရင္းက ……သတင္းထူးတစ္ခုေႀကာင္႔

ျဖစ္ေပရာ ….အထူးပင္အံ႔ႀသခဲ႔ရေလေတာ႔၏ ။ သတင္းေပးသူက ရြာ၏ လူမ်ိဳးနွင္ ႔ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ

သမိုင္းပညာပါေမာကၡ ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာစံလွႀကီး ပင္ျဖစ္ေလ၏ ။ သူကား ..နွယ္ႏွယ္ရရ

မဟုတ္ ။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးဆာမိ၏ ျပစ ္ဆုတ္ ျပန္ ဂိုဏ္းအားနွိမ္နင္းစဥ္က စြမ္းစြမ္းတမံ ကူညီခဲ႔ေသာ

သူပင္ျဖစ္ေလသည္ ။

 

သူ႔ အေျပာအရ …..ရြာထဲ၌ တိတ္တဆိတ္ လႈပ္ရွားေနေသာ ဘလက္ ဘရားသားဂိဳဏ္းမွာ အထူးပင္

အႏၱရယ္ ေပးနိုင္သည္ ..ဟု  ။ ၀ါဒျဖန္ ႔ေသာ စာမ်ားလည္း ျဖန္ ႔ခ်ီေနသျဖင္ ႔ ရြာသူားမ်ားမွာ စိတ္မေအး

နို္င္ေပ ။ အိပ္ေကာင္းျခင္းမအိပ္ရ …စားေကာင္းျခင္း မစားရ …။ ပိုဆိုးသည္မွာ …ရြာ၏ အာဏာရွင္

အဓိပတိႀကီးဦးခိုင္မွ မသိျခင္ေထာင္ ေထာင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေလေတာ႔သည္ ။ ျဖန္ ႔ေ၀ေသာစာမ်ားလည္း

မသိမ္းဆည္ း ….အေရးလည္းမယူ ။ အဒီပတိႀကီး ဦးခိုင္သည္ကား အလြန္ပင္ေပ်ာ္ရႊင္တတ္သူျဖစ္

ေလသျဖင္ ႔ ရြာထဲတြင္ လႈပ္ရွားမႈေလးမ်ား လုပ္တတ္သည္ ။ လက္ေ၀ွ ႔ပြဲမ်ားက်င္းပေပးသည္ …

တစ္ခါတစ္ရံ ….အုပ္စုလိုက္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲရေသာ လြန္ဆြဲပြဲမ်ားလည္း က်င္းပ ေသး၏ ။ ဘာပြဲမွ က်င္းပ

၍ မရေသာ္ အိမ္ေရွ ႔မွ အမိႈက္ပံုကို မီးရိႈ ႔၍ မီးသတ္ကားကိုဖုန္းဆက္သည္ ။ ၇ြာသူားမ်ား မီးလန္ ႔ေသာ္

သူကား မသိသလို သိသလိုပင္ …..ထိုမွ်မကေသး ……..ေဗ်ာက္အိုးမ်ားေဖါက္၍လည္း သူပုန္၀င္ခ်င္

ေယာင္ေဆာင္ျပီးလွ်င္  ေနာက္ေျပာင္တတ္သူပင္ျဖစ္ေလေတာ႔၏ ။

 

ယခုကား …..လမိုက္ညတြင္ ဘလက္ဘရားသားဂိဳဏ္းမွာ ေတြ ႔ဆံုစည္းေ၀းမည္ဟု …..။

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္နွင္ ႔တစ္ကြ ဂိဳဏ္း၀င္အားလံုးမွာ မ်က္နွာဖုံးစြပ္ျပီး ၀တ္ရံုနက္ႀကီးမ်ား၀တ္၍ အစည္းေ၀း

တက္ႀကမည္ ဆို၏ ။ ဂိဳဏ္းခ်ဳပ္လုပ္သူမွာ အဂၤလိပ္စကားကို အေမရိကန္ေလယူေလသိမ္းျဖင္ ႔

ေျပာတတ္သည္ ..ဟု ။ ထိုမွ်မကေသး …..သတင္းမ်ား၏ ညႊန္းဆိုခ်က္မ်ားအရ အဓိပတိႀကီးမွာ

အလြန္ပင္မသကၤာ စရာျဖစ္ေနသျဖင္ ႔ က်ြန္ဳပ္နွင္ ႔ အထူးအဖြဲ႔မွာ စံုစမ္း ဖမ္းဆီးရမည္….. ဟု ။

 

ဤသို႔ျဖင္ ႔ ……က်ြန္ဳပ္ နွင္ ႔ အိုင္ပီေမာင္ေက်ာက္မွာ အဓိပတိႀကီး၏ အိမ္ေဂဟာအား ေမွာင္ရိပ္

ခို၍ ေစာင္႔ေနေလေတာ႔သည္ ။ ည သန္းေကာင္ခ်ိန္တြင္ လႈပ္ရွာမႈစတင္ေတြ႔ရေပေတာ႔သည္ ။

၀တ္ရံုနက္နွင္ ႔ ေခါင္းစြပ္မဲမဲႀကီးစြပ္ထားေသာသူမွာ အိမ္နေဘး ခတ္ေမွာင္ေမွာင္မွ ေပၚထြက္

လာေလရာ လက္သြက္ေသာ က်ြန္ဳပ္နွင္ ႔ မိတ္ေဆြႀကီး ေမာင္ေက်ာက္တို႕မွ ခုန္အုပ္၍

ဖမ္းဆီးလိုက္ေလေတာ႔သတည္း …….။

 

လက္ထိတ္ခတ္ ျပီး ေခါင္းစြတ္ကိုခ်ြွတ္လိုက္ေလရာ ……ႀကိဳတင္သတင္းရထားသည္ ႔အတိုင္း

အဓိပတိႀကီးဦးခိုင္ ပင္ျဖစ္ေန၍ အထူးတလည္ မအံ႔ႀသမိေပ ။ ဦခိုင္မွာ ယမ္းပံုမီးက် ေဒါသထြက္ျပီး

ရြာ၏ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားကိုေခၚေစ၍ ….က်ြန္ဳပ္တို႔အား စြဲခ်က္တင္ေလေတာ႔သည္ ။ ရြာလူႀကီးမ်ားျဖစ္ေလေသာ

ဦးႀကီးမိုက္ ၊ ဦးဘလက္ ၊ ဦိးေႀကာင္ ၊ ဦးေပါက္ ၊ ဦးနို ၊ ဦးထူးဆန္း ၊ ဦးဦးပါ ၊ အရီးလတ္ ၊ ေဒၚေဒၚႀကာ ။

ေဒၚေ၀ ၊ ေဒၚမမ နွင္ ႔ ရြာသူးသားအားလံုးကို စုေ၀းေစေလ၏ ၊။ အမ်ားေရွ႔၌ သူ၏ ျဖစ္ပ်က္ပံု တို႔ကိုေျပာျပ

ေလရာ ……က်ြန္ဳပ္ တို႔မွာ ပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖင္ ႔ အမွားႀကီးမွားခဲ ႔ေႀကာင္း ၀န္ခံရေလေတာ႔သည္ ။

အျဖစ္ကဤသို႔တည္း…….။

 

ငယ္ဘ၀လူပ်ိဳလွည္ ႔စဥ္က ေလဒီခိုင္၏ အိပ္ခန္းသို႕ လမိုက္ညတြင္ခိုးတက္ခဲ႔သည္ကို ျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ ႔

သျဖင္ ႔ ယေန ႔ မဂၤလာသက္  ႏွစ္ နွစ္ဆယ္ျပည္ ႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပန္လည္က်င္းပသည္ကို က်ြနိုပ္တို႔

စံုေထာက္မင္းႀကီးနွင္ ႔ ပေရာ္ဖက္ဆာႀကီးတို႔မွ မွားယြင္းစြာဖမ္းခိုင္းျခင္းျဖစ္ေပေတာ႔သည္ ။ က်ြန္ဳပ္ ဘာလုပ္

ရမည္နည္း ။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ ..က်ြန္ဳပ္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါျပီ …..။ အျပစ္အားလံုးကို  တာ၀န္ယူလိုက္သျဖင္ ႔

က်ြန္ဳပ္အား ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ ၊ အသေရဖ်က္မႈ ၊ နာက်င္ေစမႈ ၊ ဆူပူေစရန္

လံႈ ႔ေဆာ္မႈ ၊ ၀ါဒျဖန္ ႔ေသြးခြဲမႈ ၊ ေမွာင္ရိပ္ခိုမႈ ၊ ၀တၱရားေနွာင္ ႔ယွက္မႈ ….စေသာ အမႈေပါင္း တစ္ဒါဇင္

ခန္ ႔ျဖင္ ႔ စြဲခ်က္တင္ျပီးေနာက္ …….ဂဇက္ရြာ အခ်ဳပ္ခန္းသို႕ ပို႔လိုက္ေလေတာ႔ သတည္း ………..။

 

 

 

About ေမာင္ရိုး

surmi has written 113 post in this Website..

   Send article as PDF