ကံံတရား နဲ႔ သတၱ၀ါ

ကံတရားဆိုတာ “စီမံခန္႔ခြဲသူ”လို႔ ဆိုလဲမမွားပါဘူး။ “ကံ”တရားကို “ဖန္ဆင္းရွင္”လို႔ဆိုမယ္ဆိုလဲရတာပါပဲ။

ကံတရားက ရွင္ဆို ရွင္ၾကရတယ္။ေသဆို ေသၾကရတယ္။

ဆင္းရဲဆိုရင္လဲ ဆင္းရဲၾကရတယ္။ ခ်မ္းသာဆိုရင္လဲ ခ်မ္းသာၾကရတယ္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ “ကံတရားက”သတၱ၀ါေတြကုိ လႊမ္းမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ။

“ကံေကာင္းတယ္၊ကံဆိုးတယ္”လို႔ ေျပာေနၾကေပမယ္လို႔ ဒီကံတရားက မိုးေပၚကက်လာတာမဟုတ္ဘူး။ ငါးပိအိုးထဲက ေလာက္လိုပါပဲ။

ငါးပိအိုးထဲကေလာက္ဆိုတာ အျပင္က ၀င္ေရာက္လာတာမဟုတ္ဘူး။ ငါးပိကေနပဲ ေလာက္ျဖစ္လာတာ။ ဒီသေဘာပါပဲ။

ကံဆိုတာလဲ ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီးထဲကပဲျဖစ္ေပၚလာတာ။ခႏၶာကိုယ္အင္အားသံုးၿပီး လႈပ္ရွားတက္ၾကြလာတဲ့ၾကြက္သားေတြ၊ စိတ္အားေတြက ကံရဲ႕စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြပါပဲ။

ဒီစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ေတြကို ေကာင္းတဲ့ဘက္ အသံုးခ်လိုက္ရင္ေကာင္းတ့ဲစြမး္အေတြ ရရွိမွာ။ ဆုိးတ့ဲဘက္ကိုအသံုးခ်လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဆိုးတဲ့စြမ္းအင္ေတြ ရရွိလာမွာပါပဲ။

ဥပမာ လွ်ပ္စစ္ဆိုပါေတာ့။ လူူသားေတြအသံုးျပဳေနတဲ့ ပစၥည္းပစၥၥယေတြ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ စက္႐ံုႀကီးေတြတည္ေဆာကၾ္ကၿပီးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြနဲ႔ စက္ပစၥည္း ကိရိယာေတြကိုိ လည္ပတ္ေစတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္္

လူသံုံးကုန္ပစၥည္းေတြ ေပါေပါမ်ားမ်ား သံုးစြဲၾကရတယ္။ဒါလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ေကာင္းတ့ဲဘက္မွာ အသံးုခ်လိုက္တာပါပဲ။

ဒီလုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုိ သတၱ၀ါေတြ သတျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ အသံုးခ်မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္ရေတာ့တာပါပဲ။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဟာ အသံုးခ်တဲ့့ေပၚမူတည္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳး ဆုိးက်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားေတြကေတာ့ အၿမဲစီးဆင္းေနတာပါပ။ဲ

အသံုးျပဳသူရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတုိင္းသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကေကာင္းတာနဲ႔ဲ႔ဲ႔ဆိုးတာဆိုၿပီး ကြဲျပားျခားနားသြားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြရဲ႕ ကိုယ္စြမ္းအား စိတ္္စြမ္းအားေတြကိုလည္း ေကာင္းတဲ့ဘက္ အသံုးခ်မယ္၊အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမဲ့ဘက္မွာ အသံုးခ်ၾကမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းတဲ့ဲအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ခံစားၾကရမွာပါ။

ဒီလ႔ူစြမ္းအားေတြကုိ မေကာင္းတ့ဲဘက္မွာ အသံုးျပဳၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ “သံကိုသံေခ်းကပဲ ဖ်က္ဆီးျပစ္သလို”လူသားေတြကို လူသားေတြကပဲဖ်က္ဆီးျပစ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ “ကံ”ဆိုတာ အလုပ္က သြားတာျဖစ္လို႔ကိုယ့္ရ႕ဲ ကုိယ္စြမ္းအား စိတ္စြမ္းအား ေတြကို ေကာင္းတဲ့ဘက္မွာပဲ အသံုးခ်ရပါမယ္။

ဒီစြမ္းအားေတြကိုအသံုးခ်တာ၊ အသံုးျပဳတာမွန္ရင္ေတာ ့ေကာင္းက်ိဳးအျဖာျဖာတို႔က ဆီးႀကိဳေနမွာ ဆုေတာင္းေနစရာေတာင္ မလိုေတာ့ပါဘူး။

ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအင္ေတြကို“သတ္ျဖတ္၊ ခိုး၀ွက္္၊ ရက္စက္ လိမ္ညာ၊ ေသာက္စားကာ၊ မွတ္ပါ လူမိုက္အက်င့္”ဆိုတဲ့ အတုိင္း သတ္မယ္၊ ခိုးမယ္၊ ျပစ္မွားမယ္၊

လိမ္ညာမယ၊္ မူးယစ္ေသစာေသာက္စားမယ္ဆိုတဲ့ ဆိုးတဲ့ဲ့ဘက္မွာ အသံုးခ်၊ အသံုးျပဳေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့“မေကာငး္ဆုိး႐ြား ဂုတ္ခြစီးခံရသလို” အျဖစ္ဆိုးနဲ႔ခ်ည္းပဲ ႀကံဳေတြ႔ ခံစားေနရမွာ။

ကံေကာင္းခ်င္ရင္ ကံေကာင္းမယ့္အလုပ္ကိုလုပ္ရမွာ၊ ဒါဟာ သဘာ၀ပဲ။ ကံဆိုးမယ့္ အလုပ္ေတြလုပ္ေနၿပီး ကံေကာင္းေနခ်င္လို႔ကေတာ့ “ေက်ာက္ခဲေရညႇစ္သလို” ျဖစ္ေနမွာေပါ့။

“ကံ” ဆိုတာ အလုပ္ကသြားတာျဖစ္လို႔႔ သတၱ၀ါဆိုတာလည္း “ကံ”ကေန ေရးဆြဲထားတဲ့ဲ့ “ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္” ျဖစ္ပါတယ္။
………………………………
ကံက ေသခိုင္းလို႔႔

“ဟယ္ တူမႀကီးတို႔ု႔ပါလား၊ ဘယ္ကေနလာၾကတာတုန္း”။

“အေဒၚဆီကို လာလည္တာေလ၊ ဒီေန႔အလုပ္နားလု႔ိ”။

“တူမႀကီးတို႔ကမဂၤလာဒံုကေန အေဒၚဆီတန္းလာၾကတာလား”။

“ဟုတ္တယ္၊ ဒီေန႔ အေဒၚတို႔နဲ႔အတူ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ ခ်က္ဆြဲ ခ်က္စားၾကမလို႔ေလ”။

“ေကာင္းတာေပါ့ကြယ္”။

“တူမႀကီးတို႔ လက္ရာကို အေဒၚႀကိဳက္သြားမွာပါ။ စားၿပီးရင္း စားခ်င္ရင္းနဲ႔ ေမာင္ၾကံတစ္တို႔ ျဖစ္ေနဦးမယ္”

“ေအးပါေအ ညည္းတို႔ ခ်က္မွာသာ ခ်က္ၾကစမ္းပါ၊ ခ်ကၿပီးမွ စားၾကည့္ၾကေသးေပါ့”။

ညီမႏွစ္ေယာက္ တက္ညီလက္ညီနဲ႔ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆဲြ ခ်ကျ္ပဳတ္ေနၾကတာကို အေဒၚျဖစ္သူက ေဘးကေနၾကည့္ၿပီး ပီတိျဖစ္ေနတယ္။

“အုန္းႏို႔ေတာ့ အမ်ားႀကီး မထည့္နဲ႔ေနာ္”

“ဟုတ္ကဲ့ပါ”

“အုန္းႏို႔က ေသြးတိုးသမားဆိုရင္ ေၾကာက္ရတယ္၊ တူမႀကီးတို႔က အသက္ငယ္ေသးေတာ့ မသိၾကေသးဘူး၊

အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္လာရင္ သိသာလာၿပီ။ အစားအေသာက္မွားတာကို မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး”။

“စိတ္ခ်ပါ အေဒၚရယ္”။

“တူမႀကီးတို႔က အုန္းႏို႔ဆိုေပမယ့္၊ နာမည္ပဲရွိတာပါ။ ႏို႔စိမ္းနဲ႔ပဲ ခ်က္တာပါ”။

“တူမႀကီးတို႔ အလုပ္အကိုင္ကေကာအဆင္ေျပၾကရဲ႕လား”။

“မဆိုးပါဘူး၊ အဆင္ေျပတယ္”လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ”။

“ေအးပါေအ အလုပ္ အဆင္ေျပေတာ့လဲ ေကာင္းတာေပါ့ေအ”။

ကိုင္း စကားေကာင္းေနလိုက္ၾကတာဟင္းရည္အိုးေတာင္ နပ္ၿပီ။ နပ္ၿပီဆိုေတာ့လဲ ၀ိုင္းဖြဲ႕ၿပီးစားေသာက္ၾကတာေပါ့။

“အင္း ဘယ္လိုလဲ အေဒၚ တူမႀကီးတို႔လက္ရာေကာင္းတယ္မို႔႔လား”။

“ေကာင္းပါ့ေတာ္၊ ေကာင္းပါ့”။

အေဒၚ ၀ေအာင္ စားေနာ္၊ ေတာ္ေနတူမႀကီးတို႔လက္ရာကို စားခ်င္တိုင္းစားရမွာမဟုတ္ဘူး။ အခုေတာင္မွ တူမႀကီးတို႔ လာလည္လို႔စားရတာ။

ေနာက္ဆို တူမႀကီးတို႔လဲ လာႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး”။

စားေသာက ္ ေဆးေၾကာၿပီးေတာ ့ ေအးေအးေဆးေဆး အနားယူၾကရင္း ေန႔ခင္းတေရးတစ္ေမာ အိပ္လိုက္ၾကေသးတယ္။

တစ္ေရးႏိုးေရမိုးခ်ိဳးၾကၿပီးေတာ့ ဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ေနၾကတာ။ညေနေစာင္းလာေတာ ့ မနက္က လက္က်န္ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲေလး စားေသာက္ၾကျပန္တယ္။

“တူမႀကီးတို႔ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ၾကမွာလဲ”။

“လက္က်န္အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲေလး စားၿပီးရင္ေတာ့ ျပန္ေတာ့မယ္္အေဒၚ”။

“အခုခ်ိန္ဆို ၿမိဳ႕အျပင္ထြက္တဲ့ ဘတ္စ္ကားေတြက လူၾကပ္ေနေလာက္ၿပီ”။

“ဒါေပမဲ့ ေျမနီကုန္းက ဘတ္စ္ကားေတြေပါပါတယ္။ ျပန္မယ္ဆိုလဲ ခပ္ျမန္ျမန္လုပ္ၾက၊မဂၤလာဒံုအထိ သြားရမွာဆိုေတာ့ ေ၀းတယ္၊ မိုးခ်ဳပ္ရင္အိမ္က စိတ္ပူေနလိမ့္မယ္”။

“ဟုတ္ကဲ့ အေဒၚ”။

“စားၿပီးရင္လဲ ပန္းကန္ေတြ ေဆးမေနနဲ႔၊ထားခဲ့ ၊ေနာက္မွ အိမ္က ကေလးေတြ ေဆးလိမ့္မယ္”။

“အေဒၚ အဲ့ဒါဆို တူမႀကီး ျပန္ေတာ့မယ္ေနာ္၊ အေဒၚလဲက်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္၊သြားေတာ့မယ္ေနာ္၊ တာ့တာ”။

ရတနာပံု႐ုပ္ရွင္႐ံုေရွ႕ကေန မဂၤလာဒံုဘက္သြားမယ့္ဘတ္စ္ကားေပၚတက္ၿပီး ညီမႏွစ္ေယာက္ကိုယ့္အိမ္ကို ျပန္သြားၾကတယ္။

“ညီမေလး ေရွ႕မွတ္တိုင္ဆို ဆင္းရေတာ့မယ္ေနာ္”၊ “ဟုတ္ကဲ့ အစ္မ”။

“ေရွ႕မွတ္တိုင္ ဆင္းမယ့္ ခရီးသည္မ်ားအဆင္သင့္ျပင္ထားၾကပါ”တဲ့ စပယ္ယာရဲ႕စကားသံကအေလာတႀကီးျဖစ္ေနပံုပဲ။

`ကဲ မွတ္တိုင္ေရာက္ၿပီ ဆင္းၾကမယ္။ အေပါက္နားက ခဏေလာက္ဖယ္ေပးၾကပါလားဗ်ာ။ လာ လာ အစ္မတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဆင္း ဆင္း ´လို႔ စပယ္ယာကေျပာေနတုန္း

ေနာက္က ဘတ္စ္ကားႀကီးတစ္စီးကအတင္းေက်ာ္တက္ၿပီး ညီမႏွစ္ေယာက္ကို ခ်ိတ္ဆြဲေခၚသြားတာ “ဖရဲသီးကိုကားနင္းသလို”မ်ိဳးျဖစ္သြားရတယ္။

ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ ကိုယ့္အိမ္ကို ျပန္မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ပဲ လမ္းခုလပ္မွာတင္ အသက္ေပ်ာက္ကုန္ၾကရတယ္။

အိမ္က အေမက သမီးႏွစ္ေယာက္ျပန္အလာကို ေစာင့္ေနသလို ေျမနီကုန္းက အေဒၚကလည္း တူမႀကီးေတြစားသြားတဲ့ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲပန္းကန္ေလးေတြ ေဆးမယ္လို႔ျပင္ေနတုန္း …

“ဖုန္း၀င္လာတယ္”

တူမႀကီးႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ မေကာင္းသတင္း၊နာေရးသတင္းျဖစ္ေနလို႔ အေဒၚျဖစ္သူလဲ ရင္က်ိဳးမတတ္ ခံစားလိုက္ရတယ္။

ေၾသာ္ သူတို႔စားသြားတဲ့ ပန္းကန္ေလးေတြေတာင္မေဆးရေသးဘူး။ သူတို႔ လိမ္းသြားတဲ့ဲ့သနပ္ခါး ေက်ာက္ျပင္ေတာင္ မေျခာက္ေသးဘူး၊အသက္ေပ်ာက္သြားၾကရွာၿပီ။

အေဒၚျဖစ္သူရဲ႕ နားထဲမွာေတာ့ တူမႀကီးႏွစ္ေယာက္ေျပာသြားတဲ့ စကားေတြကပ်ံ႕၀ဲေနၿပီးၾကားေယာင္ေနတယ္။

“တူမႀကီးတို႔ လက္ရာကို ေနာက္တစ္ခါစားရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး”ဆိုတဲ့စကားက အေဒၚျဖစ္သူရဲ႕ နားထဲမွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကားေနရသလို ခံစားမိတယ္။

“ကံတရား”ကသြားေနတဲ့ ေျခလွမ္းေတြကိုရပ္တန္႔ပစ္ႏိုင္တယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႕ျမတ္စြာဘုရားက“ဥပေစၦဒက ကံ”ကို ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေသျခင္းေလးမ်ိဳးထဲမွာ ဒီကံကေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

“အသက္ျဖတ္ကံ”ရွင္ေနတဲ့ အသက္ကိုျဖတ္ေတာက္ျပစ္လိုက္တဲ့ကံ။ ဘာေရာဂါမွမရွိဘဲနဲ႕သြားရင္း၊ လာရင္း ေသၾကရတာကို“အသက္ျဖတ္ကံ = ဥပေစၦဒက ကံ”လို႔ ေျပာတာပါပဲ”။

ကံတရားက သူေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားကိုဆက္မေရးဆြဲေတာ့ဘဲ ရပ္တန္႔ထားလို႔လဲရတယ္။ဖ်က္ဆီးပစ္လို႔လဲရတယ္။ သူ႔သေဘာပါပဲ။

သတၱ၀ါေတြြကလည္း သူ႔ေၾကာင့္ျဖစ္လာရတာဆိုေတာ့ သူ႔သေဘာ။သူ႔ စိတ္ႀကိဳက္။သူ႔ လက္ခုပ္ထဲက ေရလိုပါပဲ။

ကံသတ္ရင္ မေသတဲ့သူ မရွိဘူး။ ကံညႇင္းဆဲရင္ ဘယ္သူမွ မကယ္ႏိုင္ဘူး။ ၀ဋ္နာကံနာဆို ဘုရားလဲမတတ္ႏိုင္ဘူး။
………………………………………………..
စြန္နဲ႔တူတဲ့လူ

ကေလးဘ၀တုန္းက စြန္လႊတ္တန္း ကစားခဲ့ဘူးၾကမွာပါ။ စကၠဴစြန္ေလး အေပၚတက္သြားေအာင္ဘယ္လိုျပဳလုပ္ရတယ္ ဆိုတာ အားလံုးသိၾကတယ္။

ဒီစြန္ေလးကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားတာက မာေၾကာက်စ္လစ္တဲ့ ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းပါပဲ။

ဒီႀကိဳးေလးနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ အေပၚေရာက္ေအာင္ဆြဲတင္ၾကတယ္။အေပၚေရာက္သြားေတာ့ လိုတဲ့ဆီေရာက္ေအာင္ ဒီႀကိဳးေလးနဲ႔ ကစားေပးရတယ္။

ႀကိဳးေလးျပတ္ရင္ေတာ့ စြန္ေလးလဲ ဒလိမ့္ေခါက္ေခြး ေျမေပၚသို႔က်ရေတာ့တာပါပဲ။ဒီေတာ့ စြန္ကေလးကလူသားေတြနဲ႔တူတယ္။

စြန္ႀကိဳးေလးက ကံတရားနဲ႔တူတယ္။ သတၱေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးကို “ကံ”တရားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔

“ကံ”ေပးရင္ ရတယ္။

“ကံ”ေကြၽးရင္ ၀တယ္။

“ကံ”ျဖတ္ရင္ ရပ္တယ္။

“ကံ”သတ္ရင္ ျပတ္တယ္။

“ကံ”မခိုင္“သံ”တိုင္ေတာင္ ယိုင္လဲရေသးတယ္။

ေလာကမွာ စိတ္ေကာင္းထားတဲ့သူေလာက္ျမင့္ျမတ္ႀကီးက်ယ္တဲ့သူမရွိဘူး။

ကုသိုလ္ကံနဲ႔ အကုသိုလ္ကံ

ကုသိုလ္ကံက သတၱ၀ါေတြကို ထီးမိုးၿပီးလိုက္ပို႔ေပးေနတယ္။

အကုသိုလ္ကံက သတၱ၀ါေတြကို နင္းေခ်ဖ်က္ဆီးၿပီးလိုက္ပါေနတယ္။

အရိပ္ပမာ မခြဲခြါ၊လိုက္ပါေနတာ ကုသိုလ္ပဲ။

လွည္းဘီးပမာ ႀကိတ္ေခ်ကာ၊လိုက္ပါေနတာ အကုသိုလ္ပဲ။

ခရီးသြားစရာရွိတဲ့သူဟာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရတယ္ . . . .

ခရီးထြက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေလးေတြ စုေဆာင္းၿပီး ယူေဆာင္သြားၾကရတယ္။

လူသားေတြလဲ ေနာက္ဘ၀ကို ခရီးဆက္ရဦးမွာဆိုိေတာ့ ယခုလက္ရိွဘ၀ကေန ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။

သံသရာ လမ္းခရီးမွာ

မဆင္းရဲေအာင္ ဒါနနဲ႔ ျပင္ဆင္ထားရမယ္။

အသက္ရွည္ေအာင္ သီလနဲ႔ ျပင္ဆင္ထားရမယ္။

အသိပညာရွိတဲ့ ဘ၀မ်ိဳးေရာက္ေအာင္ သမထ၀ိပႆနာနဲ႔ျပင္ဆင္ထားရမယ္။

ဒီလို ျပင္ဆင္စရာေလးေတြ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့မွ ခရီးသြားရတဲ့အခါ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာျဖစ္ၾကတယ္။

ကိုယ့္ဘ၀ကို ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ ခရီးသြားတဲ႔ ဒကာႀကီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ဒကာႀကီးက ရတနာကုန္သည္တစ္ဦးပါ။ ၿခံႀကီး၀င္းႀကီးနဲ႔ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတဲ့ သူေ႒းႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ သားသမီး ေျမးျမစ္ေတြနဲ႔ အေျခြအရံ ပရိတ္သတ္နဲ႔လဲျပည့္စံုတယ္။

ေက်ာင္းကန္ ဘုရားေတြကိုလဲ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားတဲ့ ဘုရားဒကာ ေက်ာင္းဒကာႀကီးပါပဲ။ မိမိေနတဲ့ေက်ာင္းမွာဆိုရင္ သိမ္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားတယ္။

သိမ္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၿပီးေတာ့ ဒီသိမ္ထဲကေန ရဟန္း ျဖစ္သြားၾကတဲ့ ရဟန္းသံဃာစာရင္းကို ေတာင္း ေတာင္းၿပီး ၾကည့္တယ္။

ဒီသိမ္ထဲကေန ရဟန္းျဖစ္သြားၾကၿပီးေတာ့ စာခ်ဆရာေတာ္၊ ဓမၼကတိကဆရာေတာ္၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရဖို႔ တက္ ေရာက္ေနၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြ စတဲ့ အရည္အခ်င္းရွိၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြ ထြက္ရွိလာတဲ့

အတြက္ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ၿပီး ေက်နပ္ အားရစရာျဖစ္ပါတယ္။

“ကိုယ္အတြက္ ပါေအာင္ ယူသြားႏုိင္တာကုိုပညာရွိ”တဲ့့။

ဒကာႀကးီက သသံသရာခရးီ အတြက္“ဒါန”န႔ဲ႔ဲ႔ဲျပင္ဆင္ထားတ့ဲ သေဘာပါပဲ။“သီလ”နဲ႔လဲျပင္ဆင္ထားတယ္။ “သမထ၊ ၀ိပႆနာ”နဲ႔ကေတာ့အထူးကိုျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ဒကာႀကးီ ကြယ္လြန္ခါနီးေတာ့ အံ့ၾသစရာေတြကိုလဲ ၾကားသိရတယ္။

အိုနာကလႊဲလို႔ ဘာေရာဂါမွ ေထြေထြထူးထူးမခံစားရပါဘူး။ ညေနစာကို ဆန္ျပဳတ္ကိုပဲ ေသာက္တယ္။

အသက္ႀကီးလာရင္ လုပ္စရာအလုပ္ဆိုတာ အမွတ္သတိနဲ႕ ခႏၶာကို ကပ္ၾကည့္ ေနတဲ့အလုပ္ဟာ အေကာင္းဆံုးပဲ။

သက္ႀကီးရြယ္အိုနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ အလုပ္ပါပဲ။ အသက္ႀကီးမွ အေနမတတ္ရင္ သားသမီးေတြရဲ႕ အေျပာအဆို ခံရတတ္တယ္။

ဒီေန႔ည သားေတြ သမးီေတြစံုစံု လင္လင္နဲ႔ စကားေတြ ေျပာလိုက္၊ ဆံုးမစရာေလးေတြနဲ႔ ဆံုးမလိုက္နဲ႔ မိသားစု စကား၀ိုင္း ကသာယာစုိေျပေနတယ္။

အိပ္ခ်ိန္က်လာေတာ႔ အသီးသီး ကိုယ့္အိပ္ယာကို ၀င္ၾကတယ္။ မနက္ ေရာက္ေတာ့ သမီးငယ္က ဒကာႀကီးကို ဆန္ျပဳတ္တိုက္ဖို႔ႏႈိးပါတယ္။

ေက်ာင္းဒကာႀကီးက ပက္လက္ကေလး အိပ္ေနရင္းနဲ႔ အသက္၀ိညာဥ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။ တရား႐ႈ႕မွတ္ရင္း ဘ၀ကို အဆံုးသတ္သြားတာျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

သားသမီးေတြကို ေကာင္းတဲ့စကားေတြနဲ႔ ဆံုးမသြန္သင္ျပသြားတာက အံ့ၾသစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ေက်ာင္းဒကာႀကီးက သူ႔ကိုယ္ သူမ်ား သိေနသလားလို႔ ထင္မိရတယ္။

ေက်ာင္းဒကာႀကီးကေတာ့ သူ႕ကိုယ္သူ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ သံသရာခရီးကို ဆက္သြားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ဲသူဟာ သူ႔အခြင္႔အေရးကို ရေအာင္ယူႏုိင္ အသံံုးျပဳႏုိင္သူျဖစ္လို႔ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းဒကာႀကီးရ႕ဲဘ၀ေနထိုင္နည္းဟာ အတုယူစရာျဖစ္လို႔ မွတ္တမ္း ျပဳတင္ျပရပါတယ္။

မရဏာႏုႆတိအကိ်ဳးေက်းဇူး

မရဏာႏုႆတိ = ေသျခင္းတရားကို ေအာက္္ေမ့ သတိရေနျခင္း ဆိုတာကို ဘုရားက အက်ိဳးရွိလို႔ ေဟာၾကားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသျခင္းတရားကို သတိရ ႏွလံုးသြင္းေနရင္ ေသာက၊ပရိေဒ၀ စတဲ့မီးေတြရဲ႕ ေလာင္ၿမိႇိဳက္မႈကို မခံစားရေတာ့ဘူး။

ေသျခင္းတရားနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး တည္ၾကည္ရင့္က်က္လာတယ္၊ မတုန္လႈပ္ေတာ့ဘူး။

အဲဒါ မရဏာႏုႆတိရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူး ေတြပါပဲ။

padonmar

About padonmar

has written 227 post in this Website..

THAKHIN CJ #12112010 (5/2/16)

   Send article as PDF