– လူေတြဟာ ဘ၀ရွင္သန္ေနစဥ္ အခိုက္အတန္႕ေလးမွာ…ေအာက္ပါအေၾကာက္တရားေတြနဲ႔ ရွင္သန္ ေနထိုင္ၾကရပါတယ္…

– စား၀တ္ေနေရး အဆင္ မေျပမွာကိုေၾကာက္ရြ႔႕ံျခင္း….

– မိဘေဆြမိ်ဳးနဲ႔ အျမင္မတူလို႕ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ျငင္းပယ္ျခင္းကိုခံရမွာေၾကာက္ရံြ႕ျခင္း…

– ပတ္၀န္းက်င္လူမႈ အသိုင္း အ၀ိုင္း၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ မခံရမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း….

– သူတစ္ပါးလို အဆင့္ အတန္းမီွမီွ မေနရမွာကို စိုးရြ႔ံျခင္း….

– ေျခလက္အဂၤါခိ်ဳ႕ယြင္းမွာကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း….

– ရာထူးစည္းစိမ္အာဏာ စြန္႕လြတ္ရမွာကို ေၾကာက္ရံြ႕ျခင္း….

– စည္းစိမ္းဥစၥာဓန ေပါႀကြယ္သူမ်ားကို ေၾကာက္ရြ႔႕ံျခင္း…

– တန္ခိုးၾသဇာအာဏာရိွသူကိုေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း….

– ေသြးတိုး၊ကင္ဆာ စသည္ ေရာဂါအမိ်ဳးမိ်ဳးကိုေၾကာက္ရံြ႕ျခင္း….

– ရန္သူ၊ သူခိုး၊ ဓျမကိုေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း…

– သားရဲတိရိစၦာန္အႏၱရာယ္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း…

– မီး၊ေလ၊ေရ ႀကီးမႈကိုေၾကာက္ရံြ႕ျခင္း…

– မီးေတာင္၊ဆူနာမီ၊ ေျမငလွ်င္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ကို ေၾကာက္ရံြ႕ျခင္း…

– အင္းဆက္ပိုးမြားေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံရမွာ စိုးရြ႕ံျခင္း….

x နတ္ကိုင္ျခင္း၊ နတ္ပူးျခင္း၊ သူမ်ားပေယာဂေၾကာင့္ ျပဳစားခံရျခင္း စသည္တို႔ကိုေၾကာက္ျခင္း….

x သရဲတေစၦကိုေၾကာက္ျခင္း…..

x ေသၿပီးရင္ ငရဲတိရိစၦာန္ၿပိတၱာျဖစ္မွာကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း…

x ေသၿပီးရင္ ေကာင္းတဲ႔ ဘံုဘ၀ မေရာက္မွာကို စိုးရြ႕ံျခင္း…

အထက္ပါေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတရားကို ေလ့လာၾကည္ရင္…ေအာက္ဆံုး(၄) ခုဟာ…”အထင္” နဲ႔ေၾကာက္ရြ႔ံေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္…က်န္တဲ႔ အထက္က အခ်က္ေတြဟာ…”အျမင္ “နဲ႔ ေၾကာက္ ရြံ႕ျခင္းျဖစ္ပါတယ္…အျမင္နဲ႔ေၾကာက္တာဟာ ျမင္ရတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္…အဲဒီလို မျဖစ္ေအာင္ လက္ေတြ႕ အသိဥာဏ္ေတြနဲ႔ ပြားမ်ားၿပီး မျဖစ္ေအာင္…ကာကြယ္လို႕ရတယ္…အျဖစ္နည္းေအာင္လုပ္လို႕ရပါတယ္…

မေၾကာက္သင့္တဲ႔ ေအာက္က (၄) ခုကိုေၾကာက္ေနၾကဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့…. အေၾကာက္တရားက ကင္းေ၀းေအာင္ဘယ္ေလာက္ဘဲေဟာ ….ဘယ္ေလာက္ဘဲေျပာေျပာ…တကယ္အေၾကာက္တရားက…. လြန္ေျမာက္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး…ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေအာက္ဆံုးက အေၾကာက္တရား (၄)ခုကေန လြတ္ေျမာက္ အရင္လုပ္ၿပီးမွ ….သူတပါးကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း…တိုက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္လိုက္ရပါသည္….

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..

   Send article as PDF