ကမၻာႀကီးအား အလွဆင္ေနရာတြင္ အေရာင္ေလးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ လွေပေစခဲ့သည္…….. ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း အေရာင္းေလးမ်ားျဖင့္ လွပေနခဲ့သည္……. ထုိအေရာင္းေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ လူအမ်ားႏွစ္သက္ျခင္းကုိ အထူးခံရေသာ အေရာင္ေလးမ်ားလဲရွိ၏……..လူအမ်ား ႏွစ္သက္မႈမရွိေသာ အေရာင္မ်ားလဲရွိ၏…..မိမိႏွစ္သက္ရာအေရာင္သည္သာ လွပေသာ အေရာင္ျဖစ္ေပမည္…… အသင္တုိ႔ေကာ အဘယ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရာင္ကုိ ႏွစ္သက္ပါသနည္း…..

အေရာင္ေလးမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္ အဓိပၸာယ္ေပါင္းမ်ားစြာလဲရွိၾကေပသည္……

သင္သည္လည္း မည္ကဲ့သုိ႔ အေရာင္ေလးျဖစ္ခ်င္ပါသနည္း…..အျဖဴလား…..အနီလား……

အေရာင္ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးခန္႔ႏွစ္သက္ပါသနည္း…… တစ္မ်ဳိးထက္ပုိပါသလား…….

ကုိယ္ပုိင္အေရာင္လား…….ဒါမွမဟုတ္ အေရာင္ေရာလား……..

အေရာင္ေလးမ်ားျဖင့္ လွပႏုိင္ၾကပါေစ…….

About Thuyazaw

has written 38 post in this Website..

121712 Contributor

   Send article as PDF