၁၁မီးအဖြဲ ့အမည္ခံ ဆူပူလႈပ္ရေွားသူမ်ားအေႀကာင္း အေသးစိတ္ကို မနက္ျဖန္စတင္

တင္ျပသြားပါမည္၊ျပည္ျမိဳ ့တြင္ စတင္အေျခက်လႈပ္႐ွားျပီး ယခုအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္

ေတာင္ကုတ္ျမိဳ ့လူသတ္မူက်ဴးလြန္သူ ၁၁မီး အဖြဲ ႕အေမြခံ အဒူထြန္းသန္ ့ေက်ာ္

အေျကာင္းအေသးစိတ္ကို တင္ျပေပးသြားမည္၊

About ေအး၀တီ ၾကီး

ေအး၀တီ ၾကီး has written 12 post in this Website..