ရန္ကုန္ျမိဳ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အႀကီးဆုံးဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕လည္း ျဖစ္တယ္။ အရင္တုန္းကပါ။
ခု ဟုတ္ေတာ့ဘူး။
လတၱီတြဒ္ ေျမာက္ ၁၆ ံ ၄၆ ႏွင့္ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ အေရွ႕ ၉၆ ံ ၁၀ ဆုံရာမွာ တည္ရိွပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမစ္ေခၚ လႈိင္ျမစ္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း၊ ပဲခူးေခ်ာင္းတုိ႔ဆုံရာ အရပ္မွာ ရွိၿပီး။ ပင္လယ္ကူူးသေဘၤာႀကီးမ်ားဟာ ပကတိအားျဖင့္ လုံျခံဳေသာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကို
၀င္ထြက္သြားလာႏုိင္ၾကတယ္ေလ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ဟာ ျပည္တြင္းေက်ာေထာက္ေနာက္ခံနယ္မ်ားႏွင့္လည္း ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းတုိ႔နဲ႔
ဆက္သြယ္ေရးလည္း ေကာင္းတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမိဳ႕ရဲ႕ေျမာက္ဖက္ ၁၁ မုိင္မွာ ေခတ္မီေလယာဥ္စခန္းရိွျခင္းေၾကာင့္လည္း ပိုၿပီး ထင္ရွားတယ္။
စီးပြားေရးလုပ္ရာမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ကို အဆင္ေျပၿပီး သြားလာေရးလည္း လြယ္ကူအဆင္ေျပတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို အမ်ားက
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တံခါးမႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ၿပီး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္ အခ်က္အျခာဌာနလည္း တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။
မိတ္ေဆြေကာ ဘယ္လိုျမင္လဲ။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 937 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။