ဒါကေတာ့ notepad မွာသူ.အလိုအေလွ်ာက္စာေရးေပးမွာပါ။
Notepad အသစ္တစ္ခုဖြင့္လိုက္ပါ။
set wshshell = wscript.CreateObject(“wscript.shell”)
wshshell.run “Notepad”
wscript.sleep 2000
wshshell.AppActivate “Notepad”
WshShell.SendKeys “Ma”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys ” Yar”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys ” I ”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “Love ”
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys “You”
ျပီးရင္ Mayar.vbs ျဖင့္ Save မွတ္လိုက္ပါ။
Run ၾကည္.လိုက္ပါ။
Notepad ေပၚမွာMa Yar I Love You ဆိုၿပီးသူဘာသာသူေရးပါလိမ့္မယ္။

About marnat

mar nat has written 13 post in this Website..

ငါေခ်ာတယ္