မာရ္နတ္လုိလဲ …………………..မယုတ္မာနဲ႕။ ေဒ၀ဒတ္လုိလဲ …………………..မၾကံစည္နဲ့။  အဇာတသတ္လုိလဲ ……………..အေပါင္းမမွားနဲ႕။  အဂုၤလိမာလလုိလဲ ……………….  .မရက္စက္နဲ႕။  ဒႆဂီရိလုိလဲ ……………………အခ်စ္မၾကီးနဲ႕။  စူဌသုဘဒၵါလုိလဲ ………………….ရန္ျငိဳးမထားနဲ႕။ ဇူဇကာလုိလဲ ……………………..အစားမၾကဴးနဲ႕။  မဗ်ိဳင္းလုိလဲ ………………………ဘ၀င္မျမင္႕နဲ႕။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.