ရခိုင္ျပည္နယ္ကညနအဖြဲ႕၀င္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္မ်ား
အားသတ္မွတ္ႏွဴန္းထားမ်ားထက္ပိုမိုျပီးေကာက္ခံျခင္း
ရခိုင္ျပည္နယ္ကညနအဖြဲ႕၀င္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္မ်ား
အားသက္တမ္းတိုးျခင္း၊ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားကိုႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရ၏သတ္မွတ္ႏွဴန္းထားမ်ားထက္ေငြက်ပ္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီပိုမိုျပီးေကာက္ခံျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္၊တကယ္တမ္းကညနလိုင္စင္ရဲ႕တရား၀င္ေငြရရိွေၾကာင္းေျပ စာတြင္ရာဂဏာန္းေထာင္ဂဏန္းေလာက္ဘဲေဖၚျပထားေပမယ္လက္ေတြ႕မွာေတာ့က်ပ္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီကာေတာင္းခံသျဖင့္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊လက္ေတြသက္တမ္းတိုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူဦးေမာင္လွမွသတင္းဂ်ာနယ္သို႕ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္၊ဆိုင္ကယ္လိုင္စဥ္၊သက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း လုပ္ငန္းႏွင့္မည္သို႕မွ မဆိုင္ေသာေျမြအႏၱရယ္အသက္အာမ
ခံကိုျပဳလုပ္ရျပီး ။သတ္မွတ္ေငြေကာက္ခံလႊာတြင္အသက္အာမခံ(၂၀၀)ဟုေရးထားျပီး
ေငြေကာက္သည္႕အခါ(၁၀၀၀)က်ပ္ေကာက္ခံေနပါသည္ ။ထို႕အျပင္တရားမ၀င္ေျပစာ
ရရိွျခင္းမရိွေပးေဆာင္ရသည္႕ဒဏ္ေငြမ်ားစြာရိွျပီး၊တရားမ၀င္ခဲျခစ္မွစျပီးျပီးဆံုးသည္အထိေျပစာရရိွျခင္း( သို႕ )ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ေပးသြင္းမရိွေသာၾကားေပါက္ေငြအနည္းဆံုး
(၁၂၀၀၀ိ/)ေပးေနရပါသည္။၄င္းတို႕ကိုထိေရာက္စြာအေရးယူေပးပါရန္ႏွင့္ေငြေကာက္ခံမွဳအားလံုးအတြက္ေျပစာထုတ္ေပးပါရန္တင္ျပအပ္တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။
ထို႕ကဲ့သို႕သတ္မွတ္ႏွဳန္းထားမ်ားထက္ က်ပ္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီကာေပးေဆာင္
ၾကျပီးလိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ လူလို္င္စင္ျပဳလုပ္ျခင္းအစရွိေသာ ကိစၥမ်ားေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာတရားမ၀င္ေတာင္းခံေနၾကျပီးထိုသို႕ေတာင္းခံမွလုပ္
ကိုင္ေပးၾကပါသည္၊ရခိုင္ျပည္နယ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားသက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္ေပးရာ
တြင္တရားမ၀င္ေငြေၾကးမ်ားစြာ ကညနအဖြဲ႕မွတရားမ၀င္ေငြေၾကးမ်ားစြာရရွိျပီမိမိတို႕
အိမ္မ်ားကိုေမြးေရ ဘဏ္မ်ားမွတစ္ပတ္လွ်င္က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ႏွင့္ခ်ီရရွိၾကျပီးေငြလြဲၾက ေၾကာင္း၊ကညနအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏တရားမ၀င္ ေငြရွာေဖြေနမွဳကိုတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

About Nu Than

Nu Than has written 12 post in this Website..