သံတြဲျမိဳ႕မွလူအားလံုးသိေသာတရားခံမ်ား

၃၀-၆-၂၀၁၃ေန႕မွဖာမအားမုဒိန္းက်င္သည္ဟုအသံေကာင္းဟစ္
လိမ္လည္ကာရဲစခန္းအားလာေရာက္၀ိုင္းသူ၊
ဒြါရာ၀တီျမိဳ႕သစ္ေနအစၥလာမ္အိုးအိမ္မ်ားမီး၇ွိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သူ
ဦးေဆာင္သူတရားခံမ်ားျဖစ္သည္႕ေက်ာ္ေက်ာ္(ထြန္းသန္႕ေက်ာ္)၊
သိန္း၀င္း(ဘိုးဇီ၀)၊တင္၀င္းဦး၊သိန္းဇံ၊၀င္းႏိုင္(ျခံျပင္)၊
၀င္းႏိုင္း(ငါးမုန္႕)၊တင္ထြန္း(RNDP)
ေမာင္ပု(ရခိုင္တိုးတက္ေရးပါတီ)၊ႏိုင္လင္းေအာင္(ႏွင္းဆီးေဆးလိပ္)ခင္ေမာင္(ပရိေဘာဂ)ခင္ေမာင္ေအး၊(ပန္းရံဒြါရာ၀တီကြက္သစ္)၊
ေရတိုး(အံေတာ္ရြာဆိုက္ကားနင္း)၊ငမိုက္(ဆိုင္ကယ္ျပင္)
၊ေဌး၀င္း(ရဲတပ္ဖြဲမွအဖမ္းခံရသူ၊)ႏွင့္၄င္း၏သားမ်ား၊ ထြန္းထြန္း၊(ဆိုက္ကားနင္း) (၀န္ၾကီးဦးလွဟန္ဆိုင္အကူ) ထြန္းထြန္း ညီအကို(၃)ဦး ၀န္ၾကီးဦးလွဟန္ဆိုင္တြင္
ေစ်းကူေရာင္းေနေသာအလုပ္လက္မဲ့
ေဌး၀င္း(ရဲလုပ္ျပီးခ်ဲေရာင္းလို႕အဖမ္းခံရသူႏွင့္သားမ်ား
ရဲေဌး၀င္း၏ေယာက္ဖစိုးေက်ာ္လင္း(ကြက္သစ္စစ္သားစု႕ေဆာင္ေရးနားေနသူ၊ငလံုးေခ်၊ညီေခ် (၈လမ္းငနီတူဒိုင္၀ယ္ေနသူ)
ေမာင္ေခ်(၈လမ္း)ခင္ေအာင္(၈လမ္း)ေရတိုး၊ျမတ္နိုးေအာင္၊ သန္းေဌး၊ဦးမိုးေက်ာ္သားႏွစ္ေယာက္(အံေတာ္ကုလားကုန္း)
ဟန္ရွိန္(ရတနာလမ္း)၊ေကာင္းမေကာင္းသန္းေဌး၏သား
ပန္ဂံေဂၚလဖက္ရည္ဆိုင္ပိိုင္ရွင္၊ၾကည္လြင္ကြမ္းယာ၊
ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ(ဆက္သြယ္ေရး)ႏွင့္သူ၏သား
ခင္ေမာင္ေအး(ဒြါရာ၀တီကြက္သစ္၊ပန္းရံ)၊ေက်ာ္ႏိုင္(အဲယားကြန္း)
သိန္း၀င္း(ဧကရဇ္)၊ေတာင္ကုတ္ထမင္းဆိုင္ ၊
စာတိုက္ေရွ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၀င္းေနသူ(ခ်ဲသမား)၊
ထြန္းထြန္း၀င္း၊ေဌးေအာင္(ဆိုင္ကယ္ျပင္ဆိုင္)
၀င္းကိုေလး(ဆီေရာင္း)၊ကိုျမင့္သိန္း(ဆိုင္ကယ္ျပင္) တိုးတိုး(၃)ရ၀တ(ေဟာင္း)၊ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္အျခားေဒသတို႕မွ
ထြက္ေျပးလာေသာရခိုင္အစြန္းေရာက္တိုမွဒြါရ၀တီျမိဳ႕သစ္ေနအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ပိုင္အိမ္(၄၄)လံုကိုမီးရွိဳလူယက္ဖ်က္
ဆီးျခင္းကိုျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ကားမ်ားကိုဖ်က္ဆီးထုႏွက္
ၾကပါသည္။
တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားကို(သိန္းထြန္း၊သိန္း၀င္း၊ညီေခ်၊လွျမင့္၊ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ)ဖုန္းလိုင္မ်ားျဖတ္ေတာက္ေပးသျဖင့္အကူအညီေတာင္း
မရေအာင္၀ိုင္း၀န္းေဆာင္၇ြက္ၾကပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕တြင္ ၃၀-၆-၂၀၁၃ ေန႕ဒုစရိုက္သမားမ်ားအုပ္စုဖြဲ႕ကာ
ပစၥည္းလု၊အိမ္မ်ားကိုဖ်က္ဆီး၊ေနအိမ္အေဆာက္အဦးမ်ားကိုမီးရိႈ႕ကာလူ
အမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ရန္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သံတြဲျမိဳ႕မွရဲမ်ားအားလံုးသည္
မည္သို႕မွလူထု၏အသက္အိုးအိမ္ပစၥည္းမ်ားကိုလံုး၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳမျပဳလုပ္ခဲ့သည္႔အျပင္ အားေပးအားေျမွာက္ပင္ျပဳခဲ့ပါသည္။
တသက္လံုးေသနတ္ကိုင္ကာသူခိုး၊ၾကမ္ပိုး၊ခ်ဲသမား၊ဖဲသမား၊ဖာေခါင္း။ဖာမမ်ားထံမွေ၀စုခြဲ ဆက္ေၾကးေတာင္လာေသာသံတြဲရဲတပ္ဖြဲ႕၊(ႏိုင္ငံတကာ
စံခ်ိန္မွီဖြဲ႔စည္းထားေသာသိန္းစိန္းအစိုးရ၏ျမိဳ႕ေပၚဓျမဂိုဏ္သည္)
ထိုေန႕မ်ားတြင္တစ္ေတာင္ေလာက္ေဆြးေျမ႕ေနသည္႔ဒုတ္ပိုင္ကေလးမ်ားကို
ဟန္ေဆာင္ကိုင္ထားကာ လယ္ပင္တြင္အရွက္မရိွအနီပတ္ပင္စည္္းထားကာ သတ္ျဖတ္လုယက္ေနေသာလူမ်ားကိုဟန္႕တာျခင္းလံုး၀မျပဳလုပ္ဘဲ
(စကာပင္က်ယ္က်ယ္မေျပာရဲဘဲ) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔
၏ဂုဏ္ကိုျမွင့္တင္ခဲ့သည္။
မိမိေရွ႕တြင္လူမ်ားစြာတို႕ ပစၥည္းမ်ားကိုလုယက္သတ္ျဖတ္ေနမွဳကို
လူအ၀င္အထြက္လမ္းမ်ားကိုပိတ္ဆို႕ျခင္း၊လူစုခြဲရန္ေျပာၾကားလုပ္ေဆာင္
ျခင္း၊ဟန္႕တားျခင္း၊မ်က္ရည္ယိုဗံုးသို႕မဟုတ္၊ေသနတ္မိုးေပၚေထာင္ေဖါက္
ျခင္း၊လံုး၀မျပဳလုပ္ဘဲ
ေသနတ္ပင္လံုး၀မကိုင္ဘဲ၊ေဆးလိပ္ေသာက္မပ်က္၊အျပံဳးကိုယ္စီျဖင့္
၀တ္စံုမ်ားကိုအားမနာဘဲ စိတ္ေအးခ်မ္းေျမ႕ေနသည္႕ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ထမိန္ေခါင္းမီျခံဳ
ေနခဲ့ၾကသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ထူးဆန္းအံၾသဘြယ္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။
ထို႕အျပင္လူယတ္သူမ်ားမွတစ္အိမ္တက္ဆင္းစိတ္ေအးလက္ေအးအိုးစည္ဗံုမ်ားတီးခတ္ကာ သံတြဲဒြါရာ၀တီျမိဳ႕သစ္ရိွအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အိမ္အားလံုးအိမ္ေပါင္း(၅၀ )ေက်ာ္မွပစၥည္းမ်ားကိုလုယက္၊ဖ်က္ဆီး၊မီးရိႈ႕မွ မင္းတို႕အားရျပီလားလူစုခြဲ
ေတာ့ဆိုကာဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္၊ထိုအခ်ိန္တြင္ပစၥည္းလုစရာအိမ္၊
ဖ်က္ဆီးစရာအိမ္ ၊မီးရိႈစရာအိမ္မက်န္ေတာ့ေအာင္အားလံုးပ်က္စီးသြားခဲ့ျပီ
ျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႕ ဖ်က္ဆီးလုယတ္မီးရိႈ႕ခံထားရသူမ်ားကူညီကယ္ဆည္ရန္ေ၀း
စြ ငါတို႕ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဟုဥပေဒမဲ့ေျပာၾကားကာလံုး၀အကုအညီမေပး
ခဲ့သည္႔အျပင္ မီးေလာင္ျပင္တြင္ပိတ္မိေနေသာမိသားစုအားလည္း ေသခ်င္
ေသဆိုကာလံုး၀ကယ္ဆယ္မွဳမျပဳခဲ့ပါ။ မီးသတ္မွလည္းအိမ္ေျခမ်ားအားလံုး
မီးေလာင္သည္အထိလက္ပိုက္ေစာင့္ၾကည္႕ေနျပီးမီးအားလံုးေလာင္ျပီးမွသာ
မီးေလာင္ေသာေနရာသို႕ေရာက္ရိွခဲ့သည္။
သက္ဆိုင္ရာခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းမွဴး၊ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ခရိုင္ရဲမွဴး၊ျမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး၊စခန္းမွဴးႏွင့္သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို႕ထံသို႕ေငြသိန္း(၅၀၀)ရခိုင္တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္၉၆၉အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမွလတ္ေငြေပးေဆာင္ခဲ့
သည္။
အၾကမ္းဖက္ပစၥည္းလု လူသတ္အိမ္ဖ်က္မီးရိႈမွဳတြင္ပါ၀င္ေသာ
အဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလံုး၀ဖမ္းဆီးျခင္းမရိွဘဲဥပမာ(ထြန္းသန္႕ေက်ာ္)
သိန္း၀င္း၊(ဘိုဇီ၀)ေမာင္ပု ရခိုင္တိုးတက္ေရး၊တင္ထြန္း(ရခိုင္တိုးတက္ေရး)
တိုးတိုး(အမွတ္(၃)ဥကၠဌေဟာင္း) ရိွေသာအဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ား
မွာလြတ္ေနျပီး အေရးမပါေသာဆိုက္ကားသမား ကူလီထမ္းသူမ်ားကို
ပံုၾကီးခ်ဲ႕ကာဖမ္းဆီးေနျခင္းသည္ျပသနာကိုပိုမိုၾကီးထြားေအာင္ေဆာင္
ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သိန္းစိန္အစိုးရသည္အသိဥာဏ္မရိွ(သို႕)တမင္
ျပသနာမ်ားၾကီးထားလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေပးသည္။
ရခို္င္ျပည္နယ္တြင္လူမ်ားစြာတို႕ေသေၾကျပီးအိုးအိမ္ပစၥည္းမ်ားစြာဆံုးရံႈး
ခံရေသာကိစၥတြင္တာ၀န္ရိွေသာရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လွေမာင္တင္
၊လံုျခံဳေရး၀န္ၾကီး၊ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ခရိုင္ရဲ႕တပ္ဖြဲမွဴး၊ျမိဳ႕နယ္မွဴးမ်ား၊
စခန္းမွဴးမ်ား၊ ျပသနာျဖစ္ေအာင္ေသြးထိုးလွ့ဳ႕ံေဆာ္ေနေသာရခိုင္တိုး
တက္ေရးပါတီမွေအးေမာင္အပါအ၀င္တာ၀န္ရိွသူမ်ားကိုလံုး၀အေရးမယူခဲ့
သည္႕အျပင္အားေပးအားေျမွာက္ပင္ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ျပသနာမ်ားစြာ
ၾကီးထြားလာခဲ့သည္။
သို႕ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္သက္ဆိုင္ရာတရားခံမ်ားကိုထိေရာက္စြာဖမ္းဆီး
အေရးယူေပးႏိုင္ပါရန္တင္ျပအပ္ပါသည္။ ျမိဳ႕တစ္ျမို႕၏အဓိကတရားခံကိုျမို႕
ေပၚရိွလူအားလံုသိေနပါေသာ္လည္းမည္သို႕မွ်အေရးမယူခံဘဲကားတ၀ီ၀ီစီး
ေနျပီးေနာက္ထပ္အမွဳက်ဴးလြန္းရန္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အတူတစ္၀ိုင္းထဲ
ဘီယာေသာက္ေနျခင္း၊ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတစ္ရားခံကိုမည္သူမည္၀ါသိေနေသာ္လည္းဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳသည္႔အျပင္အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေနပါကမလိုလားအပ္ေသာျပသနာမ်ားစြာၾကီးထြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

About saline tinmg

saline tinmg has written 11 post in this Website..

   Send article as PDF