ဤပိုစ့္ကိုဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈ႕ၾကေသာသူအေပါင္းအား
မဂၤလာအေပါင္းနဲ႕ခေညာင္းၾကပါေစေၾကာင္းေရွးဦးစြာ
နုတ္ခြန္ဆက္အပ္ပါတယ္။
အသက္ကဒီအတိုင္းၿငိမ္ၿငိမ္ေလးမေန။ဆက္တိုက္တျဖည္း
ျဖည္းခ်င္းႀကီးလာတာမို႕အရင္ကအေၾကာင္းေတြ ဖတ္မိတာ
ေတြ ၾကည့္မိတာေတြ ႀကဳံရဆုံခဲ႕ရတဲ႕အေတြ႕အႀကံဳေတြကို
ျပန္စဥ္းစားမိေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ခပ္ေရးေရးေတာ့ေပၚမိသား။
ဒါေၾကာင့္မွတ္မိတာေလးတခုကို ေျပာခ်င္တာေလးနဲ႕ေျပာမလား
စိတ္ကူးမိပါတယ္။သိပ္မမွတ္မိေပမဲ႕ေၾကာရိုးကေလးကိုအားျပဳ
ၿပီး လက္ရွိအေတြးနဲ႕ ျဖည့္စြက္ၿပီးစာမလွ လွေအာင္ေျပာေပး
ပါမယ္။ (က်ေနာ္ကစာေရးရင္ အခ်က္အလက္စုျခင္း အၾကမ္း
ေရးထားျခင္းမရွိ ပဲ စိတ္ကူးေပၚရင္ေပၚသလိုေကာက္ေရးတာမို႕
စာမေခ်ာတတ္သည္ကိုမိမိကိုယ္မိမိသိရွိပါေၾကာင္း ဟီးး :mrgreen:

တီဗီရုပ္သံအစီအစဥ္တြင္လား။ ဗီဒီယို(တိတ္ေခြ) ျဖင့္ေလာသိပ္မမွတ္မိ
ၿပိုင္ပဲြတပဲြၾကည့္ဖူးသည္။ ၿပိဳင္ပဲြဝင္လိုသူမ်ားအဖဲြ႕လိုက္စာရင္းေပးသြင္း
၍ၿပိဳင္ပဲြဝင္ရသည္။တဖဲြ႕ လ်ွင္ ၇ ေယာက္ခန္႕ပါဝင္သည္။ အဖဲြ႕ ၅ ဖဲြ႕
ပါဝင္စာရင္းေပးသည္။ ဘာၿပိဳင္ပဲြမွန္းႀကိဳေျပာထားပုံမရ။ အဖဲြ႕တဖဲြ႕ခ်င္း
စီတြင္အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား ေရာရက္ပါသည္။ စာရင္းေပးသြင္သူမ်ား
အားၿပိဳင္ပဲြႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦးမွ (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား)ေဘာင္းဘီ လဲဝတ္
ေစသည္။ စကတ္တိုရွည္ျဖင့္ၿပိဳင္ပဲြဝင္ခြင့္မျပဳ။ အားလုံးၿပိဳင္ပဲြဝင္ဖို႕အသင့္
ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ၿပိဳင္ပဲြဝင္မည့္သူမ်ား ကလဲ ဘာၿပိဳင္ရမွန္းမသိေသာ္လည္း
ၿပိဳင္ခ်င္လွၿပီ။ အားလုံးလူပ္လူပ္ရြရြ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ ပရိတ္သတ္ကလည္း
ၾကည့္ခ်င္ေနၾကၿပီ။
ထိုစဥ္ၿပိဳင္ပဲြႀကီးၾကပ္သူတဦးက လက္ကိုင္အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ပရိတ္သတ္
ကိုခပ္လွမ္းလွမ္းရွိေခ်ာင္းတခုစီသို႕ညြန္ျပ၍သတ္မွတ္ထားေသာေနရာ
တြင္ၾကည့္ရႈ႕အားေပးရန္ေၾကျငာသည္။ပရိတ္သတ္မ်ားအေျပးအလႊား
ေနရာယူရန္ထြက္သြားၾကသည္။ထို႕ေနာက္ၿပိဳင္ပဲြဝင္အဖဲြ႕သားမ်ားအား
အဆိုပါေခ်ာင္း၏အစပ္နားတြင္ တဲတလံးေရွ႕တဖဲြ႕ေနရာယူေစသည္။
(ပိုေနေသာတဲမ်ားလည္းရွိသည္။အဖဲြ႕မ်ားပါကလုံေလာက္ေအာင္စီမံ
ထားသည္ထင္ပါသည္။)
ဒိုင္လူႀကီးအဖဲြ႕ ေနရာယူသည္။အလယ္မွဒိုင္လူႀကီးမိုက္ခြက္ကိုင္၍ၿပိဳင္ပဲြ
အေၾကာင္းစတင္ရွင္းျပသည္။ရွင္းျပေနစဥ္ ၿပိဳင္ပဲြအကူမ်ားကတဲကို
(ယာယီတဲ)ကိုတစစီျဖဳတ္ေနသည္။ ၿပိဳင္ပဲြမွာေဖာင္ဖဲြ႕ ၿပိဳင္ပဲြျဖစ္သည္။
ေဖာင္ဖဲြ႕ၿပီးသည္နွင့္တဖက္ကမ္းရွိ စိုက္ထူထားေသာအလံကိုျဖဳတ္ယူ
ရန္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပစၥည္းမ်ားကို ပလပ္စတစ္အိတ္ထူႀကီးမ်ားျဖင့္
ထုတ္ပိုးေပးထားသည္။ သတ္မွတ္အခ်ိန္ ၂ နာရီေပးထားသည္။
ၿပိဳင္ပဲြ နာရီကိုအခ်ိန္ညိွလိုက္သည္။ ၁၂၀ မိနစ္တြင္ျပေနသည္။
ထိုမွတျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ၿပီး ၀၀မိနစ္တြင္သတ္မွတ္ခ်ိန္ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။
“ဒိုင္း” ၿပိုင္ပဲြစတင္ရန္အခ်က္ေပးေသနပ္ေဖာက္လိုက္သည္။
အဖဲြ႕မ်ားအားလုံးလူပ္ရွားၾကသည္။အိတ္မ်ားကိုအလ်င္စလိုေဖာက္ၾကသည္။
အဖဲြ႕ႏွစ္ဖဲြ႕ကေတာ့ထူးျခားပုံရသည္။အိတ္မ်ားကိုစနစ္တက်ေဖာက္သည္။
မလိုအပ္သည္မ်ားကိုေဘးတြင္ပုံထားသည္။ က်န္သုံးဖဲြ႕က ေပးထားေသာ
ပစၥည္းမ်ားမွလိုအပ္သည္မ်ားကိုေရစပ္သို႕ခ်ကာ စတင္ေဖာင္ဖဲြ႕ေနၾကသည္။
၁၀ မိနစ္ခန္႕သာရွိေသးသည္။ တဖဲြ႕က ေဖာင္ဖဲြ႕ျခင္းကိုဆက္လက္မလုပ္နိုင္
ဟုယူဆပုံရသည္ၿပိဳင္ပဲြကိုနုတ္ဆက္လက္ျပလ်က္ အရႈံးေပးနုတ္ထြက္
ကာပရိတ္သတ္ကဲ႕သို႕အားေပးသည္။
ထူးျခားသည့္အဖဲြ႕ႏွစ္ဖဲြ႕က ေတာ့အခ်င္းခ်င္းတီးတိုးတိုင္ပင္ကာ
တာဝန္ခဲြလ်က္ေဖာင္ဖဲြ႕သည္။ တဦးစီ ဦးေဆာင္သူခန္႕သည္။
ႏွစ္ဦးကပစၥည္းသယ္သည္ေလးဦးကေရထဲဆင္းေဖာင္ဖဲြ႕သည္။
တဦးကေရစပ္မွေဖာင္ဖဲြ႕သူမ်ား ပစၥည္းသယ္သူမ်ားကို လိုအပ္
သလိုညႊန္ၾကာသည္။ ၄၅ မိနစ္ခန္႕ တြင္ေဖာင္ဖဲြ႕ျခင္းအတူတူ
ၿပီးၾကသည္။ က်န္ႏွစ္ဖဲြ႕ကေတာ့ ကတိုက္ကရိုက္ အျမန္ၿပီးေရး
ေဆာင္ရြက္ေနၾက၍ၿပီးေသာ္လည္း ပစၥည္းတခ်ိဳ႕ပိုသည္ အဖဲြ႕
ကပိုသည္။လိုေနသည္ထင္သည့္အဖဲြ႕ကဒိုင္အဖဲြ႕ထံလွမ္းေအာ္၍ေတာင္း
သည္ကေတာင္းသည္။ဒိုင္အဖဲြ႕ကလက္ကာျပသည္။ပစၥည္းမ်ားမပိုရ
မလိုရ။
စနစ္တက်အဖဲြ႕ႏွစ္ဖဲြ႕ေဖာင္ဖဲြ႕ ျခင္းၿပီး၍တဖက္ကမ္းမွအလံျဖဳတ္ယူရန္
အဖဲြ႕သားမ်ားေဖာင္ေပၚသို႕ တတ္လိုက္ၾကသည္။ ႏွစ္ေဖာင္စလုံးလူမ်ား
ေဖာင္ေပၚတတ္လိုက္သည္နွင့္ျမဳပ္ကုန္သည္။တဖက္သို႕ကူးမရ။
အဖဲြ႕သားမ်ားကုန္ေပၚျပန္တတ္လာၾကသည္။ဖဲြ႕ထားေသာေဖာင္ကို
ျပန္ၾကည့္သည္။ ျပန္ဆန္းစစ္သည္။အျပစ္ရွာသည္။အမွားရွာသည္။
မေတြ႕။က်န္ႏွစ္ဖဲြ႕ကသူတို႕ႏွစ္ဖဲြ႕ကိုၾကည့္ၿပီး ဒီေလာက္စနစ္က်တာေတာင္
အလုပ္မျဖစ္ရင္ငါတို႕ဘယ္လိုမွေဖာင္ကိုဆက္ဖဲြ႕နိုင္မွာမဟုတ္ဘူး ဟု
ယူဆပုံရလ်က္ၿပိဳင္ပဲြမွထြက္သြားၾကျပန္သည္။
ႏွစ္ဖဲြ႕ကေအာင္ျမင္ေအာင္ေဖာင္ဖဲြ႕နိုင္သည္။သို႕ေသာ္သုံးမရ။
အဖဲြ႕ ၁ အဖဲြ႕ ၂ ဟု ပဲေျပာၾကပါစို႕။
အဖဲြ႕ ၁ ေရာ ၂ ပါ ဝိုင္းထိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတယ္။တိုင္ပင္ၾကတယ္။
ႏွီးေႏွာၾကတယ္။ျငင္းခုံၾကတယ္။ ျဗဳန္းဆို အဖဲြ႕ ၂ က ေဖာင္ကိုမျပင္ပဲ
ေရျမဳပ္တန္းလန္းနဲ႕ေခ်ာင္းတဖက္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖတ္သန္းဖို႕
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တယ္။အားလုံရဲ႕မ်က္နွာေတြမွာ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ
အားမာန္ေတြ ရဲဝံတဲ႕ ဟန္ပန္အမူအရာနဲ႕ အားတင္းအံႀကိတ္ၿပီး
ေဖာင္ေပၚတတ္တယ္ေဖာင္ကလူေတြတတ္လို႕ေအာက္ကိုျမဳတ္တယ္။
အကုန္ေတာ့မဟုတ္ဘူး။သူတို႕ဒူေလာက္ထိပဲျမဳတ္တာ။ဒါနဲ႕ ေဖာင္ကိုကမ္း
ကခြာဖို႕ေပးထားတဲ႕ ေဖာင္ထိုးတံနဲ႕ ေခ်ာင္းအလယ္ကို တြန္းထိုးလိုက္တယ္။
အဆင္ေျပေတာ့ေျပတာေပါ့။ကမ္းကလူေတြကလဲအားေပးၾကတယ္။
လက္ခုပ္သံေတြၾကားလာရတယ္။ေရလယ္ကိုတေရႊ႕ေရႊ႕ ေရာက္လာတယ္။
အားလုံးဒူးထိေရျမဳပ္ေနတာဆိုေတာ့ ေဖာင္ကိုထိုးေနတဲ႕သူကလဲြလို႕က်န္
တဲ႕သူေတြမတ္တပ္နဲ႕တုတ္တုတ္မွမလူပ္ရဲဘူး။အေျခအေနကိုစိုးရိမ္စြာနဲ႕
ၾကည့္ေနရရွာတယ္။ေရလယ္ေရာက္လာပါၿပီ။ ေရလယ္က ေရစီးနဲနဲသန္တယ္။
ေဖာင္ထိုးတဲ႕သူကလည္းအရင္ကထက္အားစိုက္ၿပီးထိုးတယ္။က်န္တဲ႕
သူေတြကလဲေဖာင္ထိုးတဲ႕သူကိုအားကိုးတႀကီးနဲ႕ ၾကည့္ေနရရွာတယ္။
ဘယ္သူမွလူပ္လို႕မရ။ကူလို႕မရနဲ႕။တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ေရလယ္ကိုေက်ာ္လာတယ္။
ဟိုဘက္ကမ္းဘက္ကိုနီးလာၿပီ။အခ်ိန္က ၂နာရီျပည့္ဖို႕ ၄၅ မိနစ္
ေလာက္က်န္ေသးတယ္။
အဖဲြ႕ ၁ ကေတာ့ကမ္းေပၚမွာတိုက္ပင္တုန္း ျငင္းခုန္တုန္း။
ေဖာင္ကဟိုဘက္ကမ္းကိုေရာက္ဖို႕ ၁၅ ေပေလာက္ပဲလိုေတာ့တယ္။
အဖဲြ႕ႏွစ္ကေအာင္ပဲြခံနိုင္ေတာ့မယ္။အသြားခရီးေအာင္ျမင္ရင္ အျပန္ခရီး
အတြက္ပူစရာမလိုေတာ့ဘူးေလ။ ဒီအခ်ိန္ေလးမွာပဲ ကမ္းနာမွာရွိေလ့
ရွိထရွိတတ္တဲ႕ေရေအာက္က ေက်ာက္ေဆာင္နဲ႕ ေဖာင္ဦးနဲ႕ ဒုတ္ ဆို
ၿပီးတိုက္မိတယ္။ေဖာင္ရဲ႕စုစည္းထားတဲ႕အရာေတြျပဳတ္ထြက္သြားတယ္။
အေပၚကလူေတြဝရုန္းသုန္းကားနဲ႕ေရထဲျပဳတ္က်ကုန္တယ္။အသက္ကယ္
ဝတ္စုံေတြနဲ႕ဆိုေတာ့ေရေပၚေဗာ္ေလာ္ေပၚေျမာၿပီးေအာက္ဘက္က ပိုက္တန္း
မွာသြားညိွကုန္တယ္။အဖဲြ႕ ၂ က ၿပိဳင္ပဲြကထြက္လိုက္ရပါၿပီ။
အဖဲြ႕ ၁ ကဘာလုပ္ေနၾကသလဲဆိုေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ေဖာင္ဖဲြ႕ၿပီးသားကို
ျပန္ျဖဳတ္ေနၾကတယ္။ပရိတ္သတ္ေတြက နားမလဲနိုင္ ။ဟင္ သံေတြ
ထြက္လာတယ္။ေလွာင္တဲ႕သူကေလွာင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ႕သူတို႕ ကအဲ
ဒီအသံေတြကိုနားမေထာင္ဘူး။သူတို႕ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္အတိုင္ဆက္လုပ္ေနတယ္။
ေဖာင္ျဖဳတ္လို႕ၿပီးၿပီ။ ၃၀ မိနစ္ပဲက်န္ေတာ့တယ္။ဒီေနာက္ကမ္းေဘးက
မလိုအပ္လို႕စုပုံထားတဲ႕ပလပ္စတစ္ အိပ္ေတြကို ေလမႈပ္ၿပီးထိပ္ကေနႀကိဳး
ေတြစည္းပိတ္လိုက္တယ္။အိတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေလျဖည့္ၿပီးတာနဲ႕
ေရထဲခ်တယ္။ေပၚေနတဲ႕အိတ္ေတြေပၚကိုေဖာင္ျပန္ဖဲြ႕တယ္။ သူတို႕လုပ္ရပ္
ကိုပရိတ္သတ္ကရိပ္မိ နားလည္ခ်ိန္မွာေတာ့လက္ခုပ္သံတေျဖာင္းေျဖာင္း
တီးအားေပးၾကတယ္။ အခ်ိန္ ၁၀မိနစ္ပဲ က်န္တယ္။
အရင္တေခါက္ေဖာင္ဖဲြ႕တဲ႕အေတြ႕အႀကံဳတႀကိမ္ရွိခဲ႕ေတာ့ေဖာင္ကိုျမန္ျမန္
ဖဲြ႕နိုင္ခဲ႕တယ္။ အားလုံးေဖာင္ေပၚေနရာယူၾကတယ္။ အိုေက ။
၈မိနစ္။ ေဖာင္ကိုတဖက္ကမ္းကိုစထိုတယ္။အဖဲြ႕ ၂ တုန္းကလိုတစ္ေယာက္
တည္းထိုးတာမဟုတ္ႏွစ္ေယာက္ထိုးနိုင္ခဲ႕တယ္။ ေဖာင္ကေရေပၚမွာ
လြတ္လြတိက်ြတ္က်ြတ္ေပၚေနေတာ့တဖဲြ႕လုံးေဖာင္တဖက္ကမ္းေရာက္ဖို႕
ႀကိဳးစားနိုင္ၾကသည္။ ဝါးကူထိုးနိုင္သည္။လိုအပ္သလိုေနရာေရႊ႕လ်က္ေဖာင္သြား
ရာလမ္းေၾကာင္းေျဖာင့္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
၄ မိနစ္ ။ တဖက္ကမ္းသို႕ေရာက္ေနၿပီျဖစ္၍အလံကိုတေယာက္ကေျပး
ျဖဳတ္သည္။ ပန္းတိုင္ျဖစ္ရာမူလကမ္းဘက္သို႕ေဖာင္ကိုဦးတည္လိုက္သည္။
ကမ္းထက္မွပရိတ္သတ္မ်ား ေအာ္ဟစ္အားေပးသံက်ယ္လာသည္။
အဖဲြ႕သားမ်ားအခ်ိန္နီးကပ္လာသျဖင့္ အလာတုန္းကထက္ိပုအားစိုက္
လာသည္။အလံရေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်ိန္မမွီလ်ွင္ ေအာင္ပဲြခံခြင့္
ရမည္မဟုတ္။
၁ မိနစ္။ မူလကမ္းနွင့္နီးကပ္လာသည္။အခ်ိန္က မိနစ္ပိုင္းမက်န္ေတာ့။
စကၠန္႕ပိုင္းသာလိုေတာ့သည္။ေဖာင္ကမ္းသို႕ကပ္မိသည္ႏွင့္တၿပိဳက္နက္
အဖဲြ႕သားမ်ားကမ္းေပၚသို႕ခုန္ဆင္းသည္။
စကၠန့္ ၃၀ ။ ခုန္ဆင္းတုန္က အဖဲြ႕သားအမ်ိဳးသမီးတဦး အက်မေတာ္၍
ေျခက်င္းဝတ္ေခါက္ပုံရသည္။လမ္းမေလ်ာက္နိုင္ေတာ့။ သူမပါပဲ ဒိုင္လူ
ႀကီးမ်ားထံ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူက အလံမအပ္ခ်င္။ သူ႕လူမ်ားကိုျပန္စု
ေစသည္။ေျခက်င္းဝတ္ေခါက္သြားသူအမ်ိဳးသမီးကိုဝိုင္းတဲြေစသည္။
သူကအလံကိုကိုင္ေျမာက္လ်က္ အဖဲြ႕သားမ်ားနွင့္တဲြလ်က္ ဒိုင္အဖဲြ႕ရွိရာ
သို႕ စီတန္းလ်က္ေလ်ာက္လာသည္။ သဲေသာင္မို႕ ခရီးကမတြင္က်ယ္။
ေနာက္ဆုံးစကၠန္႕ ။ ဒိုင္အဖဲြ႕ႏွင့္လက္တကမ္းေရာက္ၿပီ။ပရပ္သတ္မ်ား
စကၠန္႕သြားသည့္အတိုင္း ေအာ္ဟစ္အားေပးသည္။ေဖာင္အဖဲြ႕သားမ်ားလည္း
အားအင္နည္းပါးေနၿပီ။ ငါး ေလး သုံး ႏွစ္ ။
ပရိတ္သတ္မ်ား၏ “တစ္ ” ဆိုသည္႕ အသံအေရာက္တြင္ အဖဲြ႕
ေခါင္းေဆာင္လက္ထဲမွ အလံသည္ ဒိုင္လူႀကီးလက္ထဲသို႕ ေရာက္ရွိ
သြားေလေတာ့သည္။
ဒါပါပဲ။ၾကည့္မိတာေလးကို မွတ္မိသေလာက္နဲ႕ နဲနဲ႕ကြန္႕ၿပီးေရးလိုက္တာပါ။
ဒီကေန က်ေနာ္ဘာရလိုက္သလဲဆိုေတာ့
ျပသနာတခု ရလာၿပီး ေျဖရွင္းရခက္ေနၿပီ ဆိုရင္ စုေပါင္းအေျဖရွာတယ္။
အေျဖေတြ႕လို တစ္ ကေနျပန္စ ရမယ္ဆိုလဲ ရဲရဲႀကီး တစ္ ကေန
ျပန္စလိုက္တာပါပဲ။

ဒီအထိဖတ္မိရင္ အေတြးတခုေတာ့ရမယ္လို႕ ေမ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

About မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

has written 83 post in this Website..

ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္အရြယ္ေရာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာလိုေတြးၿပီး ျမန္မာလိုေျပာတတ္သည္။

   Send article as PDF