– ကမၻာေပၚမွာ သေဘာတရားေတြ၊ သေဘာထားေတြ၊ မူ၀ါဒေတြ၊ စႏွစ္ေတြ မတူႀကလို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္လာၾကတာ ကေန႕အထိပါဘဲ…

ဒီလိုမတူညီတာကိုျပဳျပင္တဲ႕ေနရာမွာ သေဘာတရား၊ သေဘာထားေတြ စသည့္ စိတ္ဓါတ္ကို မျပဳျပင္ၾကဘဲ လူကိုဘဲျပဳျပင္ေနၾကတယ္…

အေျပာ၊ အျပဳ၊ အေန ရိုင္းတဲ႕လူကို…. အေျပာ၊ အျပဳ၊ အေန ယဥ္ေက်းေအာင္ မေကာင္းသည့္ စိတ္ဓါတ္ကို မျပဳျပင္ခိုင္းဘဲ

ပါးစပ္ေပါက္၊ ေျခလက္၊ ကိုယ္ဟန္အေနအထားကို…ယဥ္ေက်းေအာင္ဆိုၿပီး အေမွ်ာ္၊ အေၾကာက္တရားေတြနဲ႕

ဟန္ေဆာင္ၿပီးအတင္းအဓမၼ ျပဳျပင္ခိုင္းေနၾကတယ္….

တကယ္ေတာ့ ပါးစပ္ေပါက္၊ ေျခလက္အဂၤါေတြဆိုတာ…..

အသံုးခ်ခံပစၥည္းေတြဘဲ မဟုတ္လား? ယဥ္ေက်းေအာင္ေျပာတာလည္း ဒီပါးစပ္္ေပါက္ဘဲ….ရိုင္းေအာင္ဆဲဆိုတတ္တာလည္း

ဒီပါးစပ္ေပါက္ဘဲ….လူကိုရိုက္တာလည္း ဒီလက္ဘဲ….ေပးကမ္းဒါနလုပ္တာလည္း ဒီလက္ဘဲ မဟုတ္လား?…ဒါျဖင့္ရင္ဒီပါးစပ္၊ အဂၤါေျခလက္ေတြ ယဥ္ေက်းေအာင္….ရိုင္းေအာင္ အဲလိုလႈပ္ရွားေနတာ ေနာက္ကေန
ဘယ္သူေစခိုင္းေနသလဲ?…

လူေတြယဥ္ေက်းလိမၼာေအာင္ဆိုၿပီး…တရားဆံုးျဖတ္တဲ႕ အခါမွာ…ဒုတ္၊ ဓါး၊ လက္ထိပ္၊ လက္နက္ဒဏ္အမိ်ဳးမိ်ဳး…ဥပေဒပုဒ္မ

အမိ်ဳးမိ်ဳးတပ္ၿပီး….အခ်ဳပ္၊အလုပ္ၾကမ္း၊ေထာင္ဒဏ္၊ တသက္တကၽြန္း၊ေသဒဏ္….. စသည့္အရာေတြနဲ႕ ဘဲလူကို

ယဥ္ေက်းေအာင္လုပ္ေနၾကတယ္….

တကယ္ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ လူရုပ္နာမ္ကိုေျပာင္းခိုင္းတာ မဟုတ္ဘူး….မူ၊စႏွစ္၊ သေဘားတရား၊ သေဘာထားကို

ေျပာင္းခိုင္းတာ?…မူသေဘားထားေတြေျပာင္းခိုင္းထာကို …လူသားေတြ ေသေၾကပ်က္စီးၿပီး အမိ်ဳးမိ်ဳး ႏိွပ္စက္ခံေနရၿပီဆိုရင္ ဒါတိရစၦာန္နဲ႕

ဘာမ်ားထူးျခားလို႕လဲ? ဒါလူသားေတြမွာ လံုး၀ မျဖင့္သင့္တဲ႕ အရာဘဲ…..ယေန႕အထိ ကမၻာမွာ လူေတြဟာ အခုထိ

ဒီလိုဘဲေျဖရွင္းေနၾကတံုးဘဲ?…ဒီနည္းလမ္းကေန ေဖါက္ထြက္ၿပီး ဘယ္သူမွ မေျဖရွင္းတတ္ၾကဘူး…လူကိုဘာမွ မထိခိုက္ ေစတဲ႕နည္း

လမ္းကို ဘုရားတပါးတည္းဘဲ ေဖါက္ထြက္ၿပီး ေျဖရွင္းျပသြားတယ္…

ဘုရားကေတာ့ …..လူသားအားလံုးအေပၚ အျဖဴအမည္းဆိုသည့္ ရုပ္နာမ္တရားအေပၚ ဘာအျပစ္မွ မျမင္ဘဲ

အသံုးခ်ခံ ပစၥည္းတခုအေနနဲ႕ျမင္ျပသြားတယ္…တနည္းေရာဂါနဲ႕ လူကို ခဲြၿပီး ျမင္ျပ….သြန္သင္ဆံုးမျပတာ ေတြ႕ရတယ္…

ဒီေနရာမွာ ဆံုးမတာကို ေတာ္လွန္တယ္လို႕ အစားထိုးၿပီး သံုးၾကည့္ရေအာင္…..

တကယ္ေတာ့ ဘုရားလည္းမဟုတ္မမွန္ လက္ေတြ႔မက်တဲ႕ မူစႏွစ္ေဟာင္းကို ေတာ္လွန္တာဘဲ?…

ဒါေပမဲ႕ ဘုရားလုပ္တဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးက လူကိုဘာမွမထိခိုက္ေစဘဲ လူအေပၚမွာ မီွခိုၿပီး အမိ်ဳးမိ်ဳး ခ်ယ္လည္

ေနတဲ႕ ေလာဘ၊ေဒါသ တရားကို ျမင္ေအာင္ ခ်ျပသြားၿပီး ဒီေလာဘ၊ေဒါသ အပ ပေယာဂေကာင္ေတြ၏ အျပစ္ကိုျမင္ၿပီး …ေနာက္ထပ္

သူေစခိုင္းတာကို ဘာတခုမွ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ….သတိဥာဏ္ပညာဦးစီးၿပီး ရွင္သန္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို

ဆံုးမႏိုင္သြားတာကို ေအာင္ျမင္တဲ႕ ေတာ္လွန္လို႕ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္….ဒီေတာ္လွန္ေရး ကိုေအာ္ျမင္ပါမွ

တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္…..ဒါေၾကာင့္…

တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီမွာ…ရိွေနတဲ႕ မမွန္ကန္တဲ႕ သေဘားတရား၊ သေဘာထား၊ မူ၀ါဒေတြကို စြန္႕လြတ္ၿပီး

ဘုရားခ်ျပသြားသည့္ သေဘားတရား….သေဘာထားအသစ္ကိုအစားထိုးေျပာင္းလဲ ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ေတာ့…

တစ္ဦးခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းလြတ္ေျမာက္မႈမွ….အမ်ားၿငိမ္းခ်မ္း လြတ္ေျမာက္မႈဆီသို႔ တဆင့္ၿပီး တဆင့္….ဆက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္….

” ေလာကကမၻာႀကီး အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ”…….

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..