ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို လူဦးေရ ကိန္းဂဏန္း အတိအက်သိရဖုိ႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူအမ်ားစုနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ ေပၚလစီေတြ၊ ဥပေဒေတြ ခ်မွတ္ရာမွာ လူဦးေရနဲ႕ တိုင္းဆၿပီး ခ်မွတ္ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္မယ့္ သူေတြဟာ လူဦးေရကို ၾကည့္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ၾကပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ဆိုရင္လည္း လူမ်ားစု အႀကိဳက္ေတြ႔မယ့္ ကုန္ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ေၾကာ္ျငာျဖန္႔ျဖဴး ၾကပါတယ္။

ျမန္မာလူမ်ိဳး လိင္တူခ်စ္သူ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ ကိုယ့္လို လိင္တူခ်စ္သူ ဘယ္ႏွစ္ဦး ရွိမလဲ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္ကတည္းက စိတ္၀င္စားခဲ့ပါတယ္။ လိင္တူခ်င္း စိတ္၀င္စားတာ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း အထီးတည္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိရလို႔ စိတ္အားတက္ရသလို၊ ကိုယ့္အတြက္ နယ္ပယ္က်ဥ္းက်ဥ္းေလး မဟုတ္ဘူးဆိုတာ နားလည္လာၿပီး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပိုမို ယံုၾကည္မႈ ရွိလာေစပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ကိုယ့္လို လူနည္းစုေတြကုိ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ၃၇၇လို ဥပေဒပုဒ္မေတြ၊ မူ၀ါဒေတြကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ အမ်ားအင္အားနဲ႔ စုေပါင္းေတာင္းဆို ႏိုင္ပါတယ္။ မဲေပးႏိုင္တဲ့ သူေတြဟာလည္း အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လိင္တူခ်စ္သူေတြကုိ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး၊ အမ်ားအက်ိဳးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျပမယ္ဆိုရင္ လူေတြရဲ႕ အဆိုးအျမင္ေတြကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ ႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ လိင္တူခ်စ္သူ လူဦးေရကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး စာရင္းေကာက္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို အလြန္မွ ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံမွာေတာင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာမွာ လိင္စိတ္ခံယူမႈနဲ႔ ပက္သက္တာေတြ ထည့္မေမးပါဘူး။ သီးျခား ေကာက္ခံတဲ့ စစ္တမ္းေတြကို အေျခခံၿပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ခန္႔မွန္းၾကရတာပါ။

လိင္မႈေဗဒ ပညာရပ္ရဲ႕ ဖခင္ႀကီးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဲဖရက္ ကင္ေစ (Alfred Kinsey) ရဲ႕ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ေယာက္်ားအားလံုးရဲ႕ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လိင္တူဆက္ဆံဖူးၾကၿပီး၊ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ လံုး၀ လိင္တူခ်င္း ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ၁၉၄၈မွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕စာအုပ္ Sexual Behavior in the Human Male မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ေတြမွာလည္း မိန္းမ အားလံုးရဲ႕ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ လိင္တူခ်င္း ဆက္ဆံဖူးၾကတယ္လို႔ ၁၉၅၃မွာ ေနာက္ထပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ စာအုပ္ Sexual Behavior in the Human Female မွာ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ ႏွစ္အုပ္ကို အေျခခံၿပီး Kinsey Report လို႔ေခၚတဲ့ ပ်မ္းမွ်လူ ၁၀ဦးတိုင္းမွာ လိင္တူခ်စ္သူ တစ္ဦး ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သီအုိရီ ေပၚထြက္လာပါတယ္။

ဒီ သီအိုရီ အတိုင္းဆိုရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို လူဦးေရရဲ႕ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လိင္တူခ်င္း ခ်စ္သူေတြ လို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ယူရာမွာ လိင္စိတ္ခံယူမႈကို ထည့္မေမးၾကသလို၊ ေျဖၾကားသူေတြ ဘက္ကလည္း ပုဂိၢဳလ္ေရး လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ျဖစ္လို႔ ထုတ္မေျပာ လိုၾကပါဘူး။

ေနာက္ပိုင္း လိင္ကိစၥအေပၚ ျမင္တဲ့ အျမင္ေတြ ေျပာင္းလဲလာတာ နဲ႔အမွ် က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈေရး စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ခံရာမွာ လိင္စိတ္ခံယူမႈကိုပါ ထည့္သြင္း ေကာက္ခံလာၾကၿပီး၊ ေျဖၾကားသူရဲ႕ အေၾကာင္းကိုလည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေပးတဲ့ စနစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာတာမို႔ လိင္တူခ်စ္သူေတြနဲ႕ ပက္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ပိုမို တိတိက်က် ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရရွိလာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ လိင္တူခ်စ္သူ ဦးေရကို အနီးစပ္ဆံုး ခန္႔မွန္းႏိုင္ လာပါတယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕ သန္းေခါင္စာရင္း စနစ္ဟာ ျပည့္စံုတိက်မႈရွိတာမို႕ သူတို႔ရဲ႕ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈေတြကို အေျခခံၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံ အတြက္လည္း အလားတူ တြက္ခ်က္ေပးဖို႕ ႀကိဳးစားထားပါတယ္။

အေမရိကန္ဟာ တရုတ္နဲ႕ အိႏၵိယၿပီးရင္ ကမၻာမွာ တတိယ လူဦးေရ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔ လူဦးေရ သန္း ၃၀၀ေက်ာ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၆ဆခန္႔) ရွိေနပါတယ္။

၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္မွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ ၂၈၄,၈၀၀,၀၀၀ ဦး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထဲက လိင္တူခ်စ္သူ အေရအတြက္ကို ခန္႔မွန္းရာမွာ ၁၉၉၂မွာ ေကာက္ခံခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀ စစ္တမ္း (NHSLS) ကို အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။ အဲဒီ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အေမရိကန္မွာ လိင္တူခ်စ္သူအျဖစ္ ခံယူထားသူ  ၄,၃၀၀,၀၀၀ ဦး ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါဟာ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ႕ ၁.၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား အားလံုးရဲ႕ ၂ရာခိုင္ႏႈန္း (စုစုေပါင္း လူဦးေရရဲ႕ ၀.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) က ေဂး မ်ားအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ အမ်ိဳသမီးအားလံုးရဲ႕ ၀.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း (စုစုေပါင္း လူဦးေရရဲ႕ ၀.၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) က လက္စဘီယံ မ်ားအျဖစ္ ခံယူထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ (၂၀၀၀ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း အရ)

လူဦးေရ စုစုေပါင္း ရာခိုင္ႏႈန္း
ႏိုင္ငံလူဦးေရ ၂၈၄, ၈၀၀, ၀၀၀ ၁၀၀%
အမ်ိဳးသမီး ၁၄၅, ၅၃၂, ၈၀၀ ၅၁.၁%
အမ်ိဳးသား ၁၃၉, ၂၆၇, ၂၀၀ ၄၈.၉%

လိင္တူခ်စ္သူ လူဦးေရ GLBT (gay, lesbian or bisexual)

လူဦးေရ စုစုေပါင္း ရာခုိင္းႏႈန္း
လိင္တူခ်စ္သူဦးေရ ၄,၃၀၀,၀၀၀ ၁.၅၁ %
မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ လူဦးေရ မဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း
အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူ (လက္စဘီယံ) ၉၀၀,၀၀၀ ၀.၃၂%
အမ်ိဳးသားခ်င္းခ်စ္သူ (ေဂး) ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၀.၇ %
လိင္တူ၊ လိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ခ်စ္သူ ၁,၄၀၀,၀၀၀ ၀.၄၉ %

(Ref:Adherent.com)

ဒါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္က ကိန္းဂဏန္းျဖစ္ၿပီး အခု ၂၀၁၀မွာ အေမရိကန္ လူဦးေရ သန္း ၃၁၀ခန္႕ ရွိေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ လိင္တူခ်စ္သူ လူဦးေရဟာလည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ကထက္ ပိုမ်ားေနၿပီလို႔ ယူဆပါတယ္။

၂၀၀၈ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္မွာ စီအင္န္အင္န္ သတင္းဌာနက ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းအရ မဲေပးသူ အားလံုးရဲ႕ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ဟာ လိင္တူခ်စ္သူအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ ေပၚလစီ အႀကံေပး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ UCLA တကၠသိုလ္မွ The Williams Institute ကေတာ့ အေမရိကန္မွာ လိင္တူခ်စ္သူ လူဦးေရ ၈.၈သန္းခန္႔ ရွိေနၿပီလို႔ ၂၀၀၅-၀၆ မွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းေတြကို အေျခခံၿပီး ေၾကျငာထားပါတယ္။

အေမရိကန္မွာ ၁၀ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေနတာမို႔ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ သန္းေခါင္းစာရင္း ထပ္မံေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးပိတ္ စာရင္းအတိအက်ကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္က်မွ အမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ျပန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္လိုရွိမလဲ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

လက္ရွိ အေနအထားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လိင္တူခ်စ္သူ လူဦးေရ မေျပာနဲ႕ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ကိုေတာင္ ခန္႔မွန္းရ ခက္ခဲပါတယ္။ ျပည္တြင္းက စာနယ္ဇင္း ေတြမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရကို သန္း ၅၀ေက်ာ္၊ သန္း ၆၀နီးပါးလို႔ လက္ခံေရးသား ေနၾကပါတယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႕ အင္န္ဂ်ီအို ေတြကေတာ့ ၄၈သန္းလို႔ ထုတ္ျပန္သံုးစြဲ ေနၾကပါတယ္။ အင္တာနက္မွာ လူသံုးမ်ားတဲ့ အေမရိကန္ စီအိုင္ေအ အဖြဲ႔ရဲ႕ CIA Factbook ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ မွာေတာ့ ၅၃ သန္းလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မၾကာေသးမီက အစိုးရရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားေရးထားတဲ့ ဆင္ဟြာသတင္း တစ္ပုဒ္ကေတာ့ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ ၅၉သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ယူေကႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္း ေတြကေတာ့ ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္မခံရသူ ေတြကိုပါ ထည့္တြက္ လိုက္မယ္ဆိုရင္ သန္း၇၀နီးပါးထိ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာထားတာ ၀ီကီပီးဒီးယား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

၁၉၈၃ခုႏွစ္မွာ ေနာက္ဆံု သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံခဲ့စဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ ၃၅သန္း ရွိေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္က ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ရာႏႈန္းျပည့္ မဟုတ္ပါဘူး။ အလြန္ ေ၀းလံတဲ့ ေတာင္ေပၚေဒသေတြနဲ႕ မၿငိမ္သက္ေသးတဲ့ ေဒသေတြမွာ ေကာက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

အခု ႏွစ္၂၀နီးပါး ၾကာခဲ့ၿပီမို႔ လူဦးေရ ႏွစ္ဆနီးပါးခန္႔ တိုးပြားေနၿပီလို႔ ယူဆရပါတယ္။ ျမန္မာ့ လိင္တူခ်စ္သူ လူဦးေရကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ရာမွာ အစိုးရက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ၅၉သန္းဆိုတဲ့ ပမာဏဟာ ေနာက္အက်ဆံုး ျဖစ္ၿပီး၊ တရား၀င္ လည္းျဖစ္လို႕ အေျခခံအျဖစ္ ယူလိုက္ပါတယ္။ ဒီ ၅၉သန္းမွာ က်ား ၂၉.၃၉သန္း နဲ႔ မ ၂၉.၇၃သန္း ရွိၿပီး အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ အရြယ္ေရာက္သူ ဦးေရ သန္း၃၀ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

လူအမ်ား လက္ခံထားၾကတဲ့ ပ်မ္းမွ် လူ၁၀ဦးမွာ တစ္ဦးဟာ ေဂးျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ကင္ေဆရဲ႕ သီအိုရီ အရဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိင္တူခ်စ္သူ ၅.၉သန္း (၆သန္းနီးပါး) ရွိၿပီး ေဂး နဲ႕ လက္စဘီယံ သံုးသန္း နီးပါးစီ ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိန္းဂဏန္းဟာ အေတာ္ေလး မ်ားျပားေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္င ံဧရိယာရဲ႕ ေလးပံု တစ္ပံုရွိတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ မွာေတာင္ လူဦးေရ ၆သန္း မရွိေသးပါဘူး။ လူဦးေရ သန္း၃၀၀ေက်ာ္ ရွိၿပီး အေတြးအေခၚ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ အေမရိကန္မွာ ရွိတဲ့ လူဦးေရထက္ေတာင္ မ်ားေနတာမို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

အေမရိကန္မွာ လိင္တူခ်စ္သူ လူဦးေရ တြက္ခ်က္ရာမွာ အသက္ ၁၈ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ မ်ားကိုသာ တြက္ခ်က္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္မေရာက္ေသး သူမ်ားရဲဲ႕ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ဟာ အတည္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ထက္ ၁၈ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ဦးေရ သန္း၃၀ကို အေျခခံရင္ အမွန္နဲ႔ ပိုမိုနီးစပ္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆို သန္း၃၀ရဲ႕ ၁၀ပံု တစ္ပံု၊ ၃သန္းရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ ကိန္းဂဏန္းကိုလည္း အတည္ယူလို႔ မရေသးပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ လိင္တူခ်စ္သူ ဆိုတာ လိင္စိတ္ခံစားမႈ လိင္ဆက္ဆံမႈ ေတြကို အေျခခံ သတ္မွတ္တာ မဟုတ္ပဲ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကိုသာ အေျခခံတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအဆင့္ လိင္တူခ်င္း တက္မက္တဲ့ ဆႏၵရွိတယ္၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ လိင္တူခ်င္း လိင္ဆက္ဆံတယ္ ဆိုတာေတြနဲ႔တင္ လိင္တူခ်စ္သူလို႔ မသတ္မွတ္ ႏိုင္ပါဘူး။

ဒီ ကိန္းဂဏန္းထဲမွာ မိသားစု၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ အလုပ္အကိုင္၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဘာသာေရး ကလာတဲ့ ဖိအားေတြေၾကာင့္ မိန္းမယူၿပီး၊ အပုန္းဘ၀နဲ႔ပဲ ေနထိုင္သြားခ်င္တဲ့ သူေတြက အမ်ားစုအျဖစ္ ပါ၀င္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေငြေၾကးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခား ဖိအားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လိင္တူခ်င္း ဆက္ဆံေနေပမယ့္ လိင္တူခ်စ္သူ မဟုတ္တဲ့ သူငယ္ေတြ၊ ေအာ္ဖာေတြ ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။

အေရးအႀကီးဆံုးက လူအမ်ားကို ထုတ္ေျပာသည္ ျဖစ္ေစ၊ ထုတ္မေျပာပဲ ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ လိင္တူခ်င္း ခ်စ္သူပါလို႔ ယံုၾကည္လက္ခံ ထားမွသာ (လိင္ကိစၥအေတြ႔အႀကံဳရွိရွိ၊ မရွိရွိ) လိင္တူခ်စ္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေရတြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေသးစိတ္ စကာတိုက္ စစ္ခ်လိုက္မယ္ဆိုရင္ တကယ့္ အေရအတြက္က သံုးသန္းထက္ အမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့နည္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု ထည့္သြင္းစဥ္းစားလို႔ ရတာက အင္န္ဂ်ီအိုေတြက ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြပါ။ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး လိင္တူခ်စ္သူ (အင္န္ဂ်ီအို အေခၚ MSM)ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ သူတို႔ ေဆာင္ရြက္မႈေတြရဲ႕ ထိေရာက္မႈ အတြက္ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာေတြ ေရးသားထုတ္ျပန္ ၾကရပါတယ္။ MSM ေတြကို အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္နဲ႔ ပက္သက္လို႔ high risk group အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ ေနတာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ရွိေနတဲ့ MSM လူဦးေရကို ခန္႔မွန္းၿပီး၊ သူတို႔ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ MSM အေရအတြက္နဲ႔ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ထိေရာက္မႈ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ တြက္ခ်က္ၾကရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ အင္တာနက္ကေန ရရွိခဲ့တဲ့ UNGASS အဖြဲ႔ရဲ႕ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ Country Progress Report အရ ခန္႔မွန္း MSM လူဦးေရကို ၂၄၀,၀၀၀ (ႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔)လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ၂၈.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ခံထားရၿပီး  ၃၈၀၀၀ ကေန ၃၂၀၀၀ ဦး အတြင္းသာ အင္န္ဂ်ီအိုေတြ ကေပးတဲ့ အကူအညီကို ရရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီ ႏွစ္သိန္းခြဲဆိုတဲ့ ပမာဏဟာလည္း အမွန္ရွိတာထက္ ေလွ်ာ့နည္းေနမွာ အမွန္ပါပဲ။ အေၾကာင္းက MSM ဆိုတဲ့ အတိုင္း အမ်ိဳးသားခ်င္း ခ်စ္သူ (ေဂး)ေတြကို အဓိကထား ေကာက္ယူထားတာ ျဖစ္လို႕၊ အမ်ိဳးသမီးခ်င္း ခ်စ္သူေတြနဲ႔ လိင္တူလိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးခ်စ္သူ အေရအတြက္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိလို႔ပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခုက ဒီအင္န္ဂ်ီအိုေတြဟာ လိင္တူခ်စ္သူေတြကို ၀ါသနာတူ မိတ္ေဆြ အစုအဖြဲ႔ေတြ ဆီက တစ္ဆင့္ ပညာေပး စည္းရံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ လိင္တူခ်စ္သူ ျဖစ္တာကို သိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရွိမွ၊ တနည္းအားျဖင့္ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ပြင့္ေနမွသာ ဒီအုပ္စုထဲမွာ အက်ံဳး၀င္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသိမခံတဲ့ အပုန္းေတြ၊ ေဂးအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံျခင္း မရွိတဲ့ ေဂးေတြဟာ၊ ဒီအထဲမွာ မပါ၀င္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ဒီကိန္းဂဏန္းဟာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနဲ႔ ေျမျပန္႔က ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားတာ ျဖစ္လို႔၊ ေ၀းလံသီေခါင္တဲ့ ေက်းလက္က ေတာသူေတာင္သား ေဂးေတြနဲ႔ ေတာင္ေပၚေဒသက တိုင္းရင္းသား ေဂးေတြရဲ႕ အေရအတြက္လည္း မပါ၀င္ႏိုင္ပါဘူး။

ဒီထက္ ပိုမိုတိက်တဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြ ရဖို႔ကိုေတာ့ ပိုမိုတိက်တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း ကိန္းဂဏန္းေတြ နဲ႔ အျခား လႈမႈစစ္တမ္းေတြ တစ္ႏိုင္ငံလံုး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေကာက္ခံႏိုင္မွ ျဖစ္မွာပါ။ ဒီလို ထင္ထင္ေပၚေပၚ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာကလည္း ေနာက္ႏွစ္ ၂၀ေလာက္အတြင္း ျဖစ္လာဦးမွာ မဟုတ္တာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ားဆံုး သံုးသန္းခန္႔ ကေန အနည္းဆံုး သံုးသိန္း၀န္းက်င္ေလာက္ ရွိေနတယ္လို႔ ယူဆရင္ေတာ့ နီးစပ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေနေရာင္လင္းခန္႕

July 15, 2010

http://www.coloursrainbow.com/articles/37-general-knowledge-/352-2010-07-18-22-22-41.html မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

About Phyo

Jasmine Phyo has written 31 post in this Website..

I am Gay.