ဤစာေရးသူကား အလြန္ေစ့စပ္ေသခ်ာသူဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ တစ္သက္တာကာလတြင္ ဘာပစၥည္းမွ က်မေပ်ာက္ဖူးေပ။ (တမင္ခုိးယူျခင္းခံရတာေတာ့ရွိ၏။) ဟမ္းဖုန္းေခၚ၊ မုိဘိုင္းလ္ဖုန္းေခၚ၊ လက္ကုိင္ဖုန္းဆုိလွ်င္ ပို၍ပင္ ဂရုစုိက္သတိထားသျဖင့္ ဖုန္းကုိင္သည့္ သက္တမ္းခုႏွစ္ႏွစ္မွာ တစ္ခါမွ် မေမ့ခဲ့၊ မေပ်ာက္ခဲ့၊ မက်ကဲြခဲ့ပါ။ ဟန္းဆက္တစ္ခုကုိလည္း သုံးႏွစ္ေက်ာ္အထိ မလဲပါ။ ေမာ္ဒယ္ဘာပဲေပၚေပၚ၊ ကုိယ့္မူလဟန္းဆက္ကေလးကုိသာ တယုတယျပဳခဲ့သူျဖစ္၏။ ဖုန္းႏွင့္ကၽြန္မ သစၥာခုိင္ၿမဲသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။

အိမ္မွာက မိသားစုငါးဦးရွိသည္။ အားလုံးေက်ာင္းသြားၾက၊ ရုံးသြားၾက၊ က်ဴရွင္သြားၾက၊ ညဂ်ဴတီသြားၾကစသျဖင့္ လုပ္ၾကရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကလည္း ႐ႈပ္ေပြသည္။ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္မ်ားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ဘယ္သူဘယ္ေရာက္ေနေၾကာင္း အဆက္အသြယ္ရွိဖုိ႔ အေရးႀကီးသျဖင့္ ဟန္းဖုန္းမ်ားကုိ တစ္ေယာက္တစ္လုံးက် ၀ယ္ခဲ့၏။ တစ္ၿပိဳင္နက္ မဟုတ္ပါ။ ၁၅သိန္းတုန္းကတစ္ခါ၊ ငါးသိန္းမွာတစ္ခါ၊ ႏွစ္သိန္းမွာ ႏွစ္ခါနဲ႔ ေနာက္ဆုံးသမၼတႀကီးေပးသည့္ ၁၅၀၀ တစ္ခါ ျဖစ္၏။ နံပါတ္ေတြက ၅၀…..၊၇၃….၊၄၃……၊၄၂…..၊၂၅……. တုိ႔ျဖစ္သည္။ (ဒီနံပါတ္ေတြ စကားေျပာေၾကာင္း ေနာက္မွသိရ၏။)

ကၽြန္မက ေစ့စပ္ေသခ်ာသေလာက္၊ အငယ္ဆုံးေကာင္ ခုႏွစ္တန္းေက်ာင္းသားက ပစၥည္းေပ်ာက္ေလ့ရွိသည္။ ေပါ့ေပါ့ဆဆႏုိင္သည္။ ယခုလ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကစားပဲြမွာ သူ႔ဖုန္း(၂၅…..) ေပ်ာက္၏။ ေပ်ာက္ပုံေပ်ာက္နည္းက ကြင္းေဘးေရးအုိးစင္မွာတင္ထားၿပီး ေဘာလုံးကန္သည္ဆုိ၏။ ခုိးသူအျပစ္မဟုတ္။ လြယ္လြယ္ထားသူ၏အျပစ္ျဖစ္၏။ လြယ္လွ်င္သူၾကြယ္ပင္မေရွာင္ဟု ဆုိ႐ုိးရွိေလသည္။

ဖုန္းေပ်ာက္ေတာ့ သူငုိၿပီးတုိင္၏။ ဖုန္းက ၁၅၀၀ ဆုိေသာ္လည္း ဟန္းဆက္က မေန႔က ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာက္အျဖစ္ ၀ယ္ေပးခဲ့ေသာ ဆမ္ေဆာင္းေနာက္ဆုံးထုတ္မုိ႔ အေတာ္ႏွေျမာစရာေကာင္း၏။ သူ႔အစ္မလတ္က အင္တာနက္ေလွ်ာက္ေပးဖုိ႔ ကတ္ျပား၀ယ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကေလးကုိ ဒါေလာက္အလိုလိုက္ရလားဟု အျပစ္တင္လွ်င္လည္း ခံရပါမည္။ အားလပ္တုိင္း အင္တာနက္ဆုိင္သြားေနေသာ အရြယ္မုိ႔ အခုလို စီမံေပးရျခင္းျဖစ္ပါ၏။ သူငိုေနသျဖင့္ သူ႔ကုိ မဆူသည့္အျပင္ မုန္႔၀ယ္ေကၽြးၿပီး ေခ်ာ့ရသည္။ တစ္သက္တာ သင္ခန္းစာအျဖစ္မွတ္ယူရန္ အသိေပးရသည္။ ကတ္ျပားေပ်ာက္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးသုိ႔ တုိင္ရမည္။ ႏွစ္ေသာင္းသြင္းရမည္ဟု သတင္းၾကားထား၏။ သြင္း႐ုံေပါ့။ ဟန္းဆက္ေတာ့ အသစ္၀ယ္မေပးေတာ့ေခ်။ အိမ္မွာ ဟန္းဆက္သုံးၿပီးသား တစ္ပတ္ရစ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိသည္။ သူ႔ဖုန္းက သူ႔အစ္မလတ္နာမည္ျဖင့္မဲေပါက္ထားေသာ ဖုန္းျဖစ္၏။ စာခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ပိုင္ရွင္ကုိယ္တုိင္မွတ္ပုံတင္ၿပီး လူကုိယ္တုိင္သြားေလွ်ာက္ရမည္ဟု ၾကားဖူးသည္။ (စာခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားလွ်င္မရ…ဟု ထင္သည္။) ကၽြန္မလည္း အလတ္မကုိေခ်ာ့ေခၚၿပီး ေရႊဂုံတုိင္ရုံးခ်ဳပ္သုိ႔ သြားရ၏။ ထုံးစံအတုိင္း ‘ပဲြစား’ေတြရွိေနသည္။ ကၽြန္မတုိ႔မိသားစုက ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး။ ဘယ္ေတာ့မွ ပဲြစားအားမေပး။ ႏွစ္ေယာက္သားကုန္းျမင့္ႀကီးေပၚတက္၊ ပါးစပ္ပါရြာေတြ႔ဆုိသကဲ့သုိ႔ ဖုန္းေပ်ာက္လို႔ဟု ေျပာရာ၊ ေအာင္မယ္….ကုိယ့္လိုဖုန္းေပ်ာက္သူေတြ မနည္းပါလား။ ‘ကတ္ေပ်ာက္ေလွ်ာက္လႊာယူရန္’ ဟုပင္စာတန္းတင္ၿပီး ေကာင္တာဖြင့္ထားသည္။ စာခ်ဳပ္ႏွင့္မွတ္ပုံတင္မူရင္းေရာ မိတၱဳပါလိုသည္ ဆုိေတာ့၊ ေအာက္ျပန္ဆင္းၿပီး ေရႊဂုံတုိင္မီးပြိဳင့္မွာ မိတၱဳသြားကူးရ၏။ ႐ုံး၀င္းထဲမိတၱဳစက္ထားလွ်င္ အဆင္ေျပမွာပဲဟု ေတြးၿပီးမေျပာျဖစ္ပါ။ အေပၚျပန္တက္လာၿပီး စာခ်ဳပ္မူရင္း မိတၱဳႏွင့္ မွတ္ပုံတင္မူရင္းမိတၱဳထပ္ရသည္။ ကိုယ့္အလွည့္ေရာက္ေသာအခါ ‘၂၅……က စာတုိက္ႀကီးသြားရမယ္’ ဟုေျပာၿပီး ျပန္ေပးေလ၏။ ေစာေစာကမသိေလျခင္း။ ဤေရႊဂုံတုိင္႐ုံးခ်ဳပ္မွာက ဂ်ီအက္စ္အမ္….၅၀၊၄၃၊၄၂ ေတြပဲ လုပ္ေပးသည္ဟုဆုိသည္။ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ၿပီး စာခ်ဳပ္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ ယူထားမည္။ ေငြႏွစ္ေသာင္းသြင္းရမည္။ ႏွစ္ပတ္ၾကာလွ်င္ ရမည္ဟု သိရသည္။ ၇၃….ဆုိလွ်င္ေကာဟု စပ္စုရာ ၇၃က အလုံရုံးမွာဟု ေျဖ၏။ ဘာမွေစာဒကတက္၍မျဖစ္။ သူတုိ႔ခ်မွတ္ထားေသာ မူအတုိင္းလိုက္နာရုံေပါ့ဟု….သားအမိႏွစ္ေယာက္ စာတုိက္ႀကီးသုိ႔ သြားရသည္။ တကၠစီခေစာေစာက ႏွစ္ေထာင္၊ ယခုတစ္ခါ ႏွစ္ေထာင္ေပးရုံေပါ့ေလ။ လူသက္သာဖုိ႔ လုိသည္။ ဗဟုိစာတုိက္ႀကီးေဘး (ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းဘက္)မွာ ‘ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာရုံး’ ဟု ဆုိင္းဘုတ္ေတြ႔ရ၏။ ပဲြစားမေတြ႔ရ။ အေပၚထပ္က ဆင္းလာၾကေသာ သူမ်ားကို ေမးရသည္။

‘ဖုန္းေပ်ာက္ဒီမွာလား’

‘ဟုတ္တယ္၊ အေပၚဆုံးထပ္၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္လိုတယ္’

‘ဟင္၊ ေရႊဂုံတုိင္မွာမေပးရပါဘူး’

‘ဟုတ္တယ္၊ ဘယ္ရုံးမွမေတာင္းဘူး၊ ဒီရုံးတစ္ခုပဲ၊ ဟုိမွာ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္၀ယ္လို႔ရတယ္၊ ၁၅၀၀’

ကဲ….ဘယ္ႏွယ့္လုပ္မည္နည္း။

အိမ္ျပန္ေထာက္ခံခ်က္ယူလွ်င္ အသြားအျပန္တကၠစီခငါးေထာင္က်မည္။ ရဲေထာက္ခံခ်က္က ခ်က္ခ်င္းမရ။ ရပ္ကြက္မွာ အရင္ေတာင္းရမည္။ ရပ္ကြက္ရုံးက ညမွ ဖြင့္သည္။ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာရၿပီး ေနာက္ေန႔မွ ရဲစခန္းသြားရမည္။ တစ္ရက္ေနာက္က်မည္။ (အဲ…အလွဴေငြလည္း နည္းနည္းပါးပါးေပါ့။)

သည္ေတာ့မွ ေမွာင္ခုိပဲြစားအားမေပးဘဲေန၍ မျဖစ္ေတာ့ေခ်။ စာတုိက္ႀကီးေဘးနံရံမွာ တုိလီမုိလီေတြတင္ၿပီး ေရာင္းေနသူမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ‘ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္ရမလား’ ဟုေမးရ၏။

‘ရတယ္၊ ၁၅၀၀’

‘ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ကလဲ….’

‘ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ျဖစ္ရတယ္’

တယ္ဟုတ္ပါလား။ သူ႔ဆီမွာပုံစံအဆင္သင့္။ ရဲတံဆိပ္ထုၿပီးသား စစ္စစ္ႏွင့္။ ကုိယ္က ‘ကမာရြတ္’ဟု ေျပာေတာ့မွ သူ႔ဘာသာသူ ကမာရြတ္ဟု ျဖည့္ေရးသည္။ လုိအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ စာခ်ဳပ္ျဖန္႔ၾကည့္ၿပီး သူ႔ဟာသူေရး၏။ တစ္မိနစ္အတြင္း ၿပီးသြားသည္။ ေပးလိုက္ေတာ့ ၁၅၀၀။

သူ႔ေဘးမွ မိန္းမတစ္ေယာက္က ၀င္ေျပာေသးသည္။

‘ထားခဲ့ရင္ၾကာမယ္။ ကၽြန္မလုပ္ေပးရင္ ခ်က္ခ်င္းရမယ္။ ဘာစာရြက္စာတမ္းမွ မလိုဘူး။ ႏွစ္ေသာင္းခဲြေပး’

အလိုေလးပိုင္လွခ်ည္လား။

ကၽြန္မတုိ႔ မိသားစုက ပဲြစားအားမေပးသူမ်ားမုိ႔ သူ႔ကုိ အလုပ္မအပ္ပါ။ ကၽြန္မက အေပၚဆုံးထပ္ကုိ ေမာ့ၾကည့္၏။ အျမင့္ႀကီးပါ။ စစ္ႀကိဳေခတ္ေလးထပ္ဆုိသည္မွာ ယခုေခတ္ကန္ထရုိက္ တုိက္ရွစ္ထပ္ႏွင့္ညီသည္။ ကၽြန္မ ေမာသြား၏။

‘သမီးပဲသြားလုိက္မယ္’

အလတ္မက လိမၼာသည္။ ကၽြန္မလည္း လမ္းေဘးက ခုံကေဘးမွာ ေကာ္ဖီမွာေသာက္ရင္း ေစာင့္ရေတာ့၏။

ေန႔စဥ္သတင္းစာ (ပုဂၢလိက) တစ္ေစာင္ပါလာသျဖင့္ ဟုိဖတ္၊သည္ဖတ္လုပ္ရ၏။ ေဆာင္းပါးရွည္တစ္ပုုဒ္ဖတ္ေနဆဲ ေရွ႕သုိ႔အလတ္မ ေရာက္လာသည္။ လက္ထဲမွာ ကတ္ျပားအသစ္ပါလာၿပီ။

‘ဟယ္…..တယ္ဟုတ္ပါလား။ ခ်က္ခ်င္းႀကီး’

နံပါတ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ တုိက္ၾကည့္ရ၏။ နံပါတ္မွန္သည္။

‘ဘယ္ေလာက္က်လဲ’

‘ႏွစ္ေသာင္းနဲ႔ေထာင္းငါ့ရာ’

‘ဟင္ ႏွစ္ေသာင္းမဟုတ္ဘူးလား’

‘ကတ္ဖုိးက ႏွစ္ေသာင္းနဲ႔ငါးရာတဲ့။ ေဖာင္ျဖည့္ဖုိ႔၀ယ္ရတာက ၅၀၀၊ ေငြးသြင္းဖုိ႔ေဖာင္က ၂၀၀။ အဲဒီမွာ ၅၀၀ တန္ေပးေတာ့ ၃၀၀ ျပန္မအမ္းဘူး။ ဒီေတာ့ စုစုေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းနဲ႔ ေထာင့္ငါးရာ’

ကၽြန္မဘာတတ္ႏုိင္ပါဦးမည္နည္း။

ခ်က္ခ်င္းရတာကုိပဲ ၀မ္းသာရမည္မုဟုတ္ပါလား။

ရန္ကုန္ခ်င္းအတူတူေတာင္ ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္တုိင္း႐ုံး ဤမွ်ကြာျခားေနလွ်င္ နယ္ေတြမွာ ဘယ္လိုျဖစ္မည္ မသိ။ အႀကီးမ၏ စာခ်ဳပ္က ေပ်ာက္ေနသည္။ ဖုန္းမေပ်ာက္ဖုိ႔ ၾကပ္ၾကပ္သတိေပးရဦးမည္။ ကိုယ့္ဖုန္း ၇၃ ကုိလည္း ခါတုိင္းထက္ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ လုပ္ရမည္။ ၇၃ ေပ်ာက္လွ်င္ အလုံ႐ုံးဆုိပဲ။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္းမည္ မသိ။

(ဖုန္းကုိင္သူမ်ား သတိရွိၾကဖုိ႔ ေရးသားလိုက္ပါသည္။)
(ေရႊကူေမႏွင္း ၉-၁-၂၀၁၄ စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းစာ)

2b

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..