01

 

 

ြ း. . . ဲ . . . ိ်ဳ . . .်. . . ဲ့ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   လူတိုင္းမွာ မနက္ျဖန္ ရွိသည္ ။ 

မနက္ျဖန္မ်ားမွာလည္း လူတိုင္း ရွိ၍ မနက္ျဖန္ဆိုတာ မရွိေတာ့ေသာ လူတစ္ေယာက္သည္လည္းေကာင္း. . . လူမရွိေသာ မနက္ျဖန္သည္လည္းေကာင္း အဓိပၸာယ္တစ္စံုတစ္ရာ မရွိ ။

တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္. . . . လူတိုင္း မနက္ျဖန္အေၾကာင္း ေခါင္းထဲေရာက္ဖူးသည္ ။

တစ္ေယာက္၏ မနက္ျဖန္မ်ားနွင့္ အျခားတစ္ေယာက္၏ မနက္ျဖန္မ်ား ထပ္တူမက်တတ္ပါ ။

မနက္ျဖန္ဆိုေသာ အခ်ိန္ကာလနွင့္. . . လူသား၏ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ျခင္းတို့ ထပ္တူက်နိုင္ေသာ္လည္း မနက္ျဖန္၏ အစီအစဥ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းကေတာ့

ထပ္တူမက်နိုင္ပါ ။ သို့ေသာ္. . ကြဲျပားေသာ အဆန္းဆန္းအၾကယ္ၾကယ္မနက္ျဖန္မ်ား မနက္ျဖန္မ်ားကိုယ္စီကိုယ္ငွ ျဖစ္တည္လာျခင္းသည္ပင္လွ်င္. . . . စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ အေနအထားရွိ . . . ေလာကၾကီး ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ ။

စက္ရံုတစ္ရံုထဲမွ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားလို . . .ပံုစံတစ္ခုတည္းေသာ မနက္ျဖန္မ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေနလွ်င္ . . .

ဤေလာကသည္ ရင္ခုန္ခ်င္စရာ မရွိ ။

ေသခ်ာတာကေတာ့ . . . . မနက္ျဖန္ဆိုတာ. . . ဒီေန့၏ အဆက္. . .

မနက္ျဖန္ဆိုတာ ဒီေန့၏ သားသမီး. . . .

မနက္ျဖန္ဆိုတာ ဒီေန့၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္. . .

မနက္ျဖန္ဆိုတာ ဒီေန့၏ ရလဒ္. . . အင္းးးးး မနက္ျဖန္ ဆိုတာ. . . .

._________________________

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္းးး ကြ်န္ေတာ့္မွာ လွပေသာ မနက္ျဖန္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္ ။ သိပ္မလွပေသာမနက္ျဖန္မ်ားလည္း ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရဖူးသည္ ။ မနက္ျဖန္ကို ေရာက္သြားမွာေတာင္ ေၾကာက္လန့္တုန္လွဳပ္ေနခဲ့ရသည္လည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ ။

ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မရွိ / ဆိုးဝါးမွဳေတြသာ ျဖစ္လာဦးမွာ ေသခ်ာေသာ မနက္ျဖန္မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ မၾကိဳဆိုခ်င္ပဲ တနင့္တပိုး ပိုက္ယူခဲ့ရဖူးသည္ ။

အဲဒီလို ဆိုးဝါးေသာမနက္ျဖန္မ်ား လာေတာ့မည္ကို ၾကိဳသိလိုက္ရေသာ ” ဒီည မ်ား ” ကို ကြ်န္ေတာ္မုန္းသည္ ။ မုန္းတာမွ ပိုးစိုးပက္စက္မုန္းသည္ ။ ၾကိဳသိထားသည့္အတိုင္း. . . . တကယ္ပင္ ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ ေရာက္လာသည့္.မနက္ျဖန္မ်ားထဲတြင္ . . .ၾကိဳေတြးထားမိသည့္အတိုင္းပင္. . .ဆိုးရြားမွဳမ်ား တိတိက်က် ကပ္ ပါလာေသာအခါ. . . .ကြ်န္ေတာ္ ပို၍ပို၍ မုန္းတီးနာက်ည္းမိပါသည္ ။

ဆိုးဝါးေသာ မနက္ျဖန္မ်ားက . . . (လက္သည္းခြ်န္ေတြ အလြန္မ်ားေသာ တေစၦတစ္ေကာင္လို . . . .)ကြ်န္ေတာ့္ကို တိုက္ခိုက္ထိုးႏွက္ဖို ့ ေရာက္လာေသာအခါတိုင္းးး . . . . . ” တျခားသူေတြဆီ သြား ” ဟု မေျပာရက္ / ကိုယ္တိုင္ကလည္း . လက္ခံ နာက်င္ခံစားဖို့ရာက်ေတာ့ . . . ေၾကာက္ရြံ ့တုန္လွဳပ္ . . . . .

ကြ်န္ေတာ္. . . . . ၾကိဳးျပတ္က်ေသာ ရုပ္ေသးတစ္ရုပ္လို. . . ပံုလ်က္သားလဲက် . . . မစာနာတတ္သူေတြ က ပြဲၾကည့္သူေတြလို

(ဟာသျပဇာတ္တစ္ပုဒ္ ၾကည့္ရသလိုမ်ိဳး) ”ကြ်န္ေတာ့္အရုပ္ၾကိဳးျပတ္ လဲက် ရံွဳးနိမ့္မွဳမ်ား” ကို ရယ္ေမာပစ္တတ္ၾကသည္။

ကြ်န္ေတာ့္ ေသြးမ်က္ရည္ က်၍ . . . . ကြ်န္ေတာ့္ ဝင္သက္ထြက္သက္တို ့ ရပ္တန့္သြားရေတာ့မေလာက္. . . ပက္စက္စြာ ရက္စက္သြားျပီးမွ. . . .

ဆိုးဝါးေသာ မနက္ျဖန္မ်ားသည္. . . လြန္ေျမာက္ . . .

ကြ်န္ေတာ့္ကို ကြ်န္ေတာ္. . . .လက္ညွိဳးေငါက္ေငါက္ထိုးျပီး ပ်စ္ပ်စ္နွစ္နွစ္ဆဲေရးတိုင္းထြာ ေအာ္ဟစ္ ၾကိမ္းေမာင္းးးး

ဘယ္သူမွ မၾကားလိုေသာ ေလသံအရိုင္းအစိုင္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ကို ကြ်န္ေတာ္ လူမိုက္လို ့ စြပ္စြဲ. . . .

ကိုယ္ေသဖို့က်င္း ကိုယ္ျပန္တူးရေတာ့မလိုလို. . . . ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ္ျပန္သတ္ဖို့ လက္နက္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ ျပန္ ေသြးေပးခဲ့ရ . . .

မစာနာ မညွာတာတတ္ေသာ လူေတြရဲ့ ေလွာင္ရယ္သံေတြနဲ့ ကြ်န္ေတာ့္နားေတြ အူ. . .ဆူ. . . .ပြက္. . . .ကြဲ. . . .ထြက္. . . ခံရခက္လွေသာ ေဝဒနာေတြ ေထာင္ေသာင္းမက. . . .ထိုးခြဲဝင္ေရာက္လာတာကို အဆံုးစြန္အထိ နာက်င္ နာက်င္ နာက်င္ ခံစား

ထပ္ ထပ္ ထပ္နာက်င္ ထပ္ခံစား ဘယ္လိုမွ မလွပေတာ့ေသာ မနက္ျဖန္မ်ားထဲမွာ လူးကာလိမ့္ကာ ဟပ္ထိုးလဲက် . . . .

ေသဆံုးသြားတာကမွ ခံသာေသးတယ္ လို ့ ညည္းတြားရင္းးး. . . မဆံုးနိုင္ေသာ မနက္ျဖန္ ဆူးခြ်န္လက္နက္မ်ားရဲ့ ထိုးႏွက္ခ်က္ကို စြပ္ခနဲ စြပ္ခနဲ အသံနဲ့အတူ . . .

စူး . . .နင့္. . .မိုက္. . .မူးးးး ရူးသြားမတတ္နာက်င္မွ ု . . . နာက်င္မွဳ နာက်င္မွဳ နာက်င္မွဳေတြကိုပဲ. . .

သံစဥ္တစ္ခုလို ျပံဳးတမဲ့မဲ့ခံစား. . . . ခါးလြန္းတဲ့မနက္ျဖန္မ်ားကို ဒီေန့မွာ. . .ေဆးဘက္ဝင္သေယာင္ေယာင္ ေထြးမထုတ္ရဲ မ်ိဳခ်ခဲ့ . . . .

 

…..

….

….

 

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .