အားလံုးမဂၤလာပါဗ်ာ…စာမေရးျဖစ္တာေတာင္ေတာ္ေတာ္ၾကာေပါ႔…

အခုလည္း စာေရးမလို႔မဟုတ္ပါဘူး…မွ်ေ၀ခ်င္တာေလးရွိလို႔ပါ…

က်ဳပ္က အဂၤလိပ္စာ သိပ္မကၽြမ္းပါဘူး…rice eat, water drink ေလာက္တတ္တာပါ

ဒါေပမဲ႔ တေလာက က်ဳပ္ဆရာတစ္ေယာက္က အင္မတန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ႔

အဂၤလိပ္စာအေၾကာင္းေလးရွယ္ေပးလာပါတယ္…ေလ႔လာနိုင္ေအာင္ေပါ႔….

က်ဳပ္ရဲ႕ဆရာသမားကေတာ႔  ဒီလိုညႊန္းထားပါတယ္….

“Below is a very interesting article that has described the peculiar side of English language and the words that are used to emphasize the meaning and the relationship between two words when put together. Also see the different meaning of the same word used in one sentence and the pronunciation will also some time differ from each other.
Enjoy it.”

တဲ႔ဗ်…က်ဳပ္ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ႀကည္႔ေတာ႔ အားလံုးကိုလံုးေစ႔ ပတ္ေစ႔ နားမလည္ေပမဲ႔

ေတာ္ေတာ္အံ႔ၾသ သေဘာက်မိတာေတာ႔အမွန္ပါဗ်ာ…ဒီေတာ႔လည္း ဂဇက္က မိတ္ေဆြမ်ားကို

မွ်ေ၀ေပးဖို႔ သတိရမိျပန္ေရာေပါ႔…က်ဳပ္ကိုတိုင္လည္းအဂၤလိပ္စာသိပ္မကၽြမ္းလို႔ ရွင္းမျပနိုင္ပါဘူး…

မရွင္းလင္းတာရွိရင္ နီးစပ္ရာအဂၤလိပ္ဆရာေတြကိုသာေမးပါေလ မိတ္ေဆြတို႔…

မႏၱေလးက ဆရာမႀကီးတီတီႏုလည္း ရွင္းျပနိုင္မွာပါ…(ဆရာမႀကီးအေနနဲ႔ ဂဇက္သူားမ်ား နားမလည္လို႔ေမးလာတဲ႔

ေမးခြန္းေတြရွိရင္ ၀င္ရွင္းျပေပးဖို႔ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္)

မွတ္ခ်က္။ ေတြ႔ျမင္ဖူးေလ႔လာဖူးၿပီးသားဆိုလည္း ေခြးလႊတ္ၾကပါကုန္

……………………………………………………………………..

Read all the way to the end…………….
This took a lot of word to put together! You think English is easy??
1) The bandage was wound around the wound.2) The farm was used to produce produce .
3) The dump was so full that it had to refuse more refuse .
4) We must polish the Polish furniture.
5) He could lead if he would get the lead out.
6) The soldier decided to desert his dessert in the desert.
7) Since there is no time like the present , he thought it was time to present the present .
8) A bass was painted on the head of the bass drum.
9) When shot at, the dove dove into the bushes.
10) I did not object to the object.
11) The insurance was invalid for the invalid.
12) There was a row among the oarsmen about how to row .
13) They were too close to the door to close it.
14) The buck does funny things when the does are present.
15) A seamstress and a sewer fell down into a sewer line.
16) To help with planting, the farmer taught his sow to sow.
17) The wind was too strong to wind the sail.
18) Upon seeing the tear in the painting I shed a tear..
19) I had to subject the subject to a series of tests.
20) How can I intimate this to my most intimate friend?

 

Let’s face it – English is a crazy language.

There is no egg in eggplant, nor ham in hamburger; neither apple nor pine in pineapple. English muffins weren’t invented in England or French fries in France . Sweetmeats are candies while sweetbreads, which aren’t sweet, are meat. We take English for granted. But if we explore its paradoxes, we find that quicksand can work slowly, boxing rings are square and a guinea pig is neither from Guinea nor is it a pig..
And why is it that writers write but fingers don’t fing, grocers don’t groce and hammers don’t ham? If the plural of tooth is teeth, why isn’t the plural of booth, beeth? One goose, 2 geese. So one moose, 2 meese? One index, 2 indices? Doesn’t it seem crazy that you can make amends but not one amend? If you have a bunch of odds and ends and get rid of all but one of them, what do you call it?
If teachers taught, why didn’t preachers praught? If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat? Sometimes I think all the English speakers should be committed to an asylum for the verbally insane. In what language do people recite at a play and play at a recital? Ship by truck and send cargo by ship? Have noses that run and feet that smell?
How can a slim chance and a fat chance be the same, while a wise man and a wise guy are opposites? You have to marvel at the unique lunacy of a language in which your house can burn up as it burns down, in which you fill in a form by filling it out and in which, an alarm goes off by going on.
English was invented by people, not computers, and it reflects the creativity of the human race, which, of course, is not a race at all. That is why, when the stars are out, they are visible, but when the lights are out, they are invisible.
PS. – Why doesn’t ‘Buick’ rhyme with ‘quick’ ?

You lovers of the English language might enjoy this ..

There is a two-letter word that perhaps has more meanings than any other two-letter word, and that is ‘UP.’

It’s easy to understand UP , meaning toward the sky or at the top of the list, but when we awaken in the morning, why do we wake UP ?
At a meeting, why does a topic come UP ?
Why do we speak UP and why are the officers UP for
election and why is it UP to the secretary to write UP a report?
We call UP our friends.
And we use it to brighten UP a room, polish UP the silver; we warm UP the leftovers and clean UP the kitchen.
We lock UP the house and some guys fix UP the old car.
At other times the little word has real special meaning.
People stir UP trouble, line UP for tickets, work UP an appetite, and think UP excuses.
To be dressed is one thing, but to be dressed UP is special.
A drain must be opened UP because it is stopped UP.
We open UP a store in the morning but we close it UP at night.
We seem to be pretty mixed UP about UP !
To be knowledgeable about the proper uses of UP , look the word UP in the dictionary.
In a desk-sized dictionary, it takes UP almost 1/4th of the page and can add UP to about thirty definitions.
If you are UP to it, you might try building UP a list of the many ways UP is used.
It will take UP a lot of your time, but if you don’t give UP , you may wind UP with a hundred or more.
When it threatens to rain, we say it is clouding UP .
When the sun comes out we say it is clearing UP .
When it rains, it wets the earth and often messes things UP .
When it doesn’t rain for awhile, things dry UP .
One could go on and on, but I’ll wrap it UP ,
for now my time is UP ,
so……..it is time to shut UP !
Now it’s UP to you what you do with this email.

22ma

 

 

 

 

 

 

 

အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔ၾကပါေစ..

ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာျဖင္႔..

လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ေနတဲ႔..

ႀကီးမိုက္။

၃၀/၁/၂၀၁၄

 

အရင္ကေက်ာ္စြာဦးႀကီးမိုက္

About အရင္ကေက်ာ္စြာဦးႀကီးမိုက္

has written 94 post in this Website..

မစပ္ေသာျငဳပ္သီးတစ္ေတာင္႕ပါ THAKHIN CJ #2152011 (5/2/16)