“က် မ ဆုိက္ ကာ း သ မား ”

ဘ ၀ ဆို တာ လူ တုိင္း ကို ယ္ ျဖစ္ ခ်င္ တာ ျဖစ္ ၾက သည္ မ ဟုတ္။

အက်ဳိး အ ေၾကာငး္ လဲ တုိက္ ဆုိင္ မွ ကံ ဥာဏ္ ၀ီ ရိ ယ လည္း ရွိ မွ။

ဆုိ္္က္ ကား သ မား ဆုိ တာ ေတာင္ မွ ကိုယ္ ျဖစ္ ခ်င္ တုိင္း ျဖစ္ မယ္ ထင္ ပါ သ လား။

က် မ က ေတာ႔ ကံ ေကာငး္ သည္ ဘဲ ဆုိ မ လား ။

က် မ ရဲ ႕ၾကဳိး စား မူ႔ နဲ႔ ဇြဲ နဘဲ ေၾကာင္႔ လား မ သိ

တရံတခါ က က် မ ျဖစ္ ခ်င္ ေသာ ဆုိက ္ ကား သ မား ဘ ၀ ကုိ

လူ သိ ရွင္ ၾကား ပုိင္ ဆုိင္ ခဲ႔ ဘူး ပါ ၏။

ေတာင္ ဥကၠလာ မွာ က် မ ညီ မ သူ ငယ္ ခ်င္း အိမ္ ရွိ သည္။

သူ တုိ႔ က ေမာင္ နွစ္ မ ႏွစ္ ေယာက္ ထဲ။

သူ တုိ႔ အိမ္ သြား မည္ ဆုိ လ်င္ ေဖ ေဖ က လုိက္ ပုိ႔ သည္။

ည မွ လာ ျပန ္ၾကဳိ သည္။

သူ တုိ႔ အ ေဖ နဲ႔ အ ေ မ က လဲ က် မ  တုိ႔ ညီ အ မ သုံး ေယာက္ ကုိ

အ ေမ မ ရွိ လုိ႔ ဆုိ ကာ ခ်စ္ သည္။

သူ တုိ႔ အိမ္ က ဆုိက္ ကား ေထာင္ သည္။

ဆုိက္ ကား အ စီး (၁၀၀)ေက်ာ္။

အား လုံး က ေတာ႔ အိမ္ မွာ ရွိ တာ မဟုတ္။

နငး္ သူ ကို ေပး ထား သည္။

ဒါ ေပမယ္႔ လုိင္ စင္ ၀င္ ဘုိ႔ တုိ႔ အုံ နာ ေၾကး မ မွန္ တဲ႔ သူ တုိ႔ ဆုိ လ်င္

ဆုိက္ ကား ကို ျပန ္သိမး္ ထား သည္။

အဲ ဒီ ေတာ႔ ဆုိက္ ကား ေလး ငါး ဆယ္ စီး က ေတာ႔ အိမ္ မွာ အျမဲ ရွိ ေန သည္။

သူ တုိ႔ အိမ္ ေရွ႔ မွာ ေဘာ လုံး ကြင္း။

အ နီး အနားက  က ေလး ေတြ က လဲ က် မ တုိ႔ လာ လ်င ္ အ တူ ေဆာ႔ ၾက သည္။

အ မ်ား ဆုံး က စား ျဖစ္ တာ က ထုပ္  ဆီး တုိး တမ္း ရုပ္ ရွင္ ဖြက္ တမ္း ။

စိမ္ ေျပး တန္း ။

တစ္ ေန႔ က် ေတာ႔ က် မ က စား ရင္း ေမာ ေတာ႔ အိမ္ ေရွ ႔ က ရပ္ ထား တဲ႔

ဆုိက္ ကားေပၚ တက္ ထုိ္င္သည္။

က် မ ထုိင္ ေတာ႔ က်န္ တဲ႔ သူ ေတြ ပါ လုိက္ ထုိင္ သည္။

ေန ရာ မဆန္႔ ေတာ႔ က် မ က နင္း သည္႔ ခုံ ေပၚ တြင္  တက္ ထုိင္ သည္။

အဲ လုိ က ေန  ဆုိက္ ကား က လဲ ေသာ႔ ခပ္  မ ထား ေတာ႔ ေျဖး ေျဖး ေလး နငး္ ၾကည္႔ သည္။

က်န္ သည္႔ ရဲ ေဘာ္ ေတြ က လည္း အားေ ပး သည္။

ဆက္ နင္း သည္။

ပါး စပ္ က လဲ ေအာ္ ၾက သည္။

“ တာ ေမြ ကို တာ ေမြ ကို  “ေအာ္ တဲ႔ သူက ေအာ္။

“  ပ ေဒ သာ ပ ေ ဒ သာ  “ ေအာ္ တဲ႔ သူက ေအာ္။

ဘတ္စ ကား စ ပယ္ ယာ ေတြ ေအာ္ သလုိ သူ တုိ႔ သိ တဲ႔ မွတ္ တုိင္ နာ မယ္ ေတြ

ေအာ္ ၾက သည္။

က် မ ကုိ လဲ ဆုိက္ ကား ဆ ရာ မ  ၾကီး ေစ်း သြား ခ်င္ လုိ႔

ဘယ္ ေလာက္ ေပး ရ မလဲ ေမး သူ ေမး။

က် မ က ေျပာ ခ်င္ ရာ ေျပာ။

အဲ ဒီ အခ်ိန္ က လမး္ ေတြ က ေျမ ၾကီး လမး္ ေတြ။

ခ်ဳိင္႔ ေတြ ခြက္ ေတြ နဲ႔။

လမ္း ထိပ္ အထိ နင္း သည္ လမး္ ထိပ္ ေရာက္ လ်င္  အကုန္ ဆင္း။

ဆုိက္ ကား ကို ျပန္ တည္႔  ဒီ ဘက္ ထိပ္ အ ထိ ျပန ္စီး ၾက။

ဒီ ဘက္ ထိပ္ ေရာက္ ရင္ ျပန္ ဆင္း။

ၾကာ ေတာ႔ က်  မ က စိတ ္မ ရွည္ေတာ႔။

“   မ ဆင္း နဲ႔ ေကြ႔ မယ္ “ဆုိ ျပီး ေကြ႔ ုလုိက္ တာ ဆုိက္ ကား ေရာ

သူ တုိ႔ တစ္ ေတြ ေရာ က် မ ပါ လမး္ ေပၚ မွာ။

ဘယ္ သူ မွ မ ေအာ္ ၾက။

ဆုိက ္ကား ကုိ ျပန္ ေထာင္ၾက သည္။

ျပန ္တက္ စီး ၾက သည္။

ကိုယ္႔  အ နာ ကိုယ္ ေဆး ထဲ႔ ၾက သည္။

က် မ   မေက် နပ္။

ခ ဏ ခ ဏ ဆုိက္ ကား ေမွာက္ လုိ႔။

ညီ အစ္ မ ေတြ က လဲ ေနာက္။

က် မ ဆုိက္ ကား  ေကြ ႔ မယ္ ဆုိ ရင္

“   မ ေကြ႔ ပါ နဲ႔ ဆင္း မယ္ လွည္႔ ျပီး မွ ျပန္ တက္ မယ္ “

ေတြ ဘာ ေတြ ျဖစ္ လာ ၾက သည္။

သူ တုိ႔ လဲ ခ ဏ ခ ဏ ေမွာက္ ပါ မ်ားေ တာ႔  ေၾကာက္ ရွာ သ ေပါ႔။

ညီ မ သူ ငယ္ ခ်ငး္ က သူ႔ အိမ္ က ဆုိက္ ကား ဆ ရာ ကို သင္ ခုိ္င္း မယ္ ဆုိ ျပီး ျဖစ္ လာ သည္။

အဲ လုိ အ ေက်ာ ေတာ႔ မ ခံ ခ်င္။

ဘာ လုပ္ လုပ္  က် မ က ေခါင္း ေဆာင္ လုပ္ ခ်င္ သူ။

စက္ ဘီ းဆုိ လဲ ေရွ႔ က နင္း သူ သာ ျဖစ္ ခ်င္ သည္။

အ ေနာက္ ကထုိင္ လုိက္ သူ ကို အ ထင္ မၾကီး။

ဆုိင္ ကယ္ လဲ အဲ သ လုိ ။

ေနာက္ က  ထုိင္ လုိက္ တဲ႔ သူ ဆုိ တာ ဆုိင္ ကယ္ မ ေမာင္း တတ္ တဲ႔ သူ။

က် မ ဆုိင္ ကယ္ ေနာက္ က ဘယ္ ေတာ႔ မွ မလုိက္။

သိကၡာ က် သည္။

ကား ဆုိ လဲ ငယ္ ေသး လုိ႔  မတတ္သာ လုိ႔ သာ ေဘး က ထုိင္ သည္။

ကုိယ္ က ဘဲ ေမာင္း ခ်င္ သူ။

ဆုိက္ ကား က ေတာ႔ သူ သာ  နင္း တတ္ သြား လုိ႔ ေကြ႔ တတ္ သြားရင္

က် မ  နင္း တာ ေမွာက္ လုိ႔ ု ဆုိ ျပီး သူ႔ကုိ ဆရာ တင္ မွာ က်ိနး္ ေသ သည္။

ဘယ္ လုိ မွ အျဖစ္ မ ခံ နုိင္။

သူ မ တတ္ ခင္ ကိုယ္ က တတ္ မွ ျဖစ္ မည္။

ခက္ တာ က သူ က ကိုယ္ ႔ ထက္ အ ခြင္႔ အ ေရး သာ သည္။

သူ႔ အိမ္ မွာ ဆုိက္ ကား က အ ခ်ိ န္ မ ေရြး ရွိ သည္။

သင္ ေပး မယ္ ႔ ဆုိက္ ကား ဆ ရာ ေတြ ကလ ဲ တစ္ပုံ တစ္ပင္။

က် မ မွာ က အဲ႔ လုိ အခြင္႔ အ ေရး မရွိ။

ေက်ာင္း နဲ႔ အိမ္  အိမ္ နဲ႔ ေက်ာင္း။

တစ္ ပတ္ လုံး ေတာ္ ေတာ္ စိတ ္ဆင္း ရဲ မိ သည္။

“သူ သင္ လုိ ႔ တတ္ သြား ရင္ ေတာင္ ငါ ႔ လုိ နင္း နုိ္င္ မယ္႔ ဟာ မဟုတ္။

သူ႔ ဗ လ က ဘယ္ ေလာက္ ရွိ လို႔ တုနး္။

သူ နငး္ တတ္ သြား ျပီ ဆုိရင္ လဲ ဆုိက္ ကား နင္း ရင္ ေကြ႔ ရင္ ေမွာက္ ပါ ေစ”

ဆုိ တဲ့ မ နာ  လုိ တဲ႔ အ ေ တြး နဲ႔ တစ္ ပါတ္ လုံး ေန လုိ႔ ထုိ္င္ လုိ႔ မရ။

ဟုတ္သည္ သူက က် မ ညီ မ သူ ငယ္ ခ်င္ းဆုိ ေပ မယ္႔  အသက္ က

က် မ နဲ႔ ရြယ္တူ။

လူ က  အ ရုိး ေဂါက္ ဂက္ အ ရပ္ က လဲ ပု  ဆုိ ေတာ႔ က် မ နဲ႔ က တစ္ ျခား စီ

သူ ဆုိက္ ကား နင္း သင္ ခ်င္ စိတ္ ေပါက္ လာ တာ ကို ပင္ က်မ စိတ္ တုိ မိ သည္။

သူ႔ ဘက္ က ေတြး ၾကည္႔ ေတာ႔ လဲ ဟုတ္ သည္။

သူ႔ အိမ ္က ဆုိက္ ကား ကုိ လဲ က်မ က ယူ နင္း ေသး

ဆုိက္ ကား ဆ ရ ာ မ ၾကီး လဲ လုပ္ ေသး။

ေမွာက္ ရင္ လဲ နာ ေသး။

ဆင္း တြန္း ၾက လုိ႔ က် မ က ခိုင္း ရင္ လဲ ဆငး္ တြနး္ ရ ေသး

ဆုိ ေတာ႔ က် မ နဲ႔ အျပဳိင္ ဆုိက္ ကား နင္း ခ်င္ စိတ္ ေတြ ေပၚ လာ တာ ေပါ႔။

 

ဒီ တစ္ ေခါက္ သြား ရင္ သူ က ဆုိက္ ကား နင္း တတ္ ရင္ ငါ က ေဘး က ထုိင္

လုိက္ ရ မွာ ဟူ ေသာ အ ေတြး နွင္႔ ခ်က္ ျခင္း မ တတ္ ပါ ေစ နဲ႔ လုိ႔ ဆု ေတာင္း ၇ တာ အ ေမာ။

ေနာက္ တစ္ ပါတ္ သူ တုိ႔ အိမ္ သြား ေတာ႔ ၀မ္း သာ စ ရာ သ တင္း ၾကား  ရ သည္။

သူ ဆုိက ္ကား နငး္ သင္ ေန တာ ကို သူ႔ အ ေ ဖက ေတြ႔ ျပီး သင္ ေပ း သူ

ဆုိက္ ကား ဆ ရာ ကိုဆူ သည္။

ေဒါ သ ေတြ ထြက္ သည္ တဲ႔။

က ေလး က သင္ မယ္ ဆုိ တုိင္း သင္ ေပး စ ရာ လား။

ေနာက္ ျပီး ေယာက်္ား ေလး လဲ မ ဟုတ္။

အဲ ဒီ က စ ျပီး သူ ဆုိက္ ကား နင္း မ သင္ ရ ေတာ႔ ဟု ၀မး္ ပန္း တ နဲ ေျပာ ေတာ႔

က် မ မွာ ၀မး္ သာ လုိ႔ မ ဆုံး။

ငါ ႔ ကုိ ေက်ာ လုိ႔ ဘယ္ ရ မ လဲ ဆုိ ေသာ အေတြးျဖင္႔။

က် မ ဆုိက္ ကား ကုိ ကုိယ္႔ ဘာ သာ ကုိယ္ နင္း ခ်င္ တဲ႔ စိတ္ က  မ ေပ်ာက္။

အဲ ေတာ့ သူ႔ အ ေဖ လစ္ တဲ႔ အခ်ိန္ ဆုိက္ ကား တစ္ စီး ထုတ္ သည္။

ခုိး နင္း ၾက သည္။

ဒီ တစ္ ခါ ေတာ႔ အိမ္ ေရွ႔လမ္း မွာ မ စီ းေတာ႔။

အ ေနာက္ဘက္ လမ္း မွာ သြား စီး ၾက သည္။

အဲ လုိ နဲ႔ စီ း လုိက္ ေမွာက္ လုိက္ နဲ႔ ျဖစ္ ရင္း က ေန က် မ တ ေျဖး ေျဖး နဲ႔

ဆုိက္ ကား နငး္ တတ္ သြား သည္။

နင္း တတ္ သြား ေတာ႔ ရပ္ ကြက္ ထဲ က လမး္ ေတြ မ နင္း ခ်င္ ေတာ႔။

လမ္း မ ေပၚ တက္ ခ်င္ လာ သည္။

ဘယ္ သြား  ၾက  သလ ဲ ဆုိ ေတာ႔  အိမ္ နဲ႔ မ နီး မ ေ၀း မွာ အ ေအ း ဆုိင္ ရွိ သည္။

“သ မီး တုိ႔ အ ေအး သြား ေသာက္ မယ္   “ေျပာသည္။

တစ္ ေယာက္ က ဆုိက္ ကား ခုိး ထုတ္ သည္။

သူ႔ အ ေဖ က လဲ အိမ္ မွာ ဆုိက္ ကား ဘယ္ နွစ္ စီး ရွိ တယ္ ဆုိ တာ မ သိ။

အ ေအး ဆုိင္ ကုိ ဆုိက္ ကား ျဖင္ ႔ သြား ၾက သည္။

အဲ ဒီ အခ်ိန္ ေကာလိပ္ဂ်င္ေနဝင္း ရဲ႕ ဆုိက္ ကား သ မား ဘ ခက္ ဆုိ တဲ႔ ကား က ရုံ  တင္ သည္။

က် မ  တုိ႔ ကို ေဖ ေဖ က လုိက္ ျပ ျပီး ကတည္းက ေကာလိပ္ဂ်င္ေနဝင္း ဆုိက္ ကား ကုိ

ဘီး နွစ္ ဖက္ ထဲ နဲ႔ နင္း တာ ကို က် မ မ်က္ ေစ႔ ထဲ က မထြက္။

ေနာက္ ျပီး ေ တာ သီ ခ်င္း

“ ဘ ခက္ လာ ျပီ

ဘ ခက္ လာ ျပီ

ဆုိက္ ကား သ မား  ဘ ခက္ လာျပီ”  ဆုိ တဲ႔ သီခ်င္း ကို တစ္ခ်ိန္ လုံး ဆုိ သည္။

ရ တာ က လဲ အဲ ဒီ ေန ရာ ေလး ဘဲ ရ သည္။

ဆုိက္ ကား နင္း ေန ရင္း နဲ႔ မ်ား ဆုိ လုိက္ ရင္ လူ က တက္ ၾကြ လုိ႔။

က် မ ဆုိ ရုံ မ က ညီ အစ္ မ ေတြ ကို ပါ ၀ုိင္း ဆုိ ခုိင္း သည္။

အဲ ဒီ ေတာ႔ အ ေအး ဆုိင္ အသြား အျပန္ ဆုိက္ ကား နင္း ရင္း အဲ ဒီ သီ ခ်ငး္ ဆုိ လုိက္စ ကား ေတြ အ လု အယက္ ေျပာ လုိက္ ။

ေခါင္း မွာ လဲ ေကာလိပ္ဂ်င္ေနဝင္း လုိ စစ္ ဦး ထုပ္ အ ေဟာင္း တစ္ လုံး ကို ေဆာင္း ထား လုိက္ ေသးသည္။

အဲ ဒီ ဦး ထုပ္က  လဲ စ ေဆာင္း ခ်ိိန္ အသက္ ေအာင္႔ ထား ရ သည္  အ နံ ႔ က နံ လြန္း လုိ႔။

ဘယ္ ဆုိက္ ကား သ မား က်န္ ခဲ႔ တဲ႔ ဦး ထုပ္ လဲ ဆုိ တာ မ သိ။

ေဆာင္း ရင္း နဲ႔ မွ အ နံ ႔ က ယဥ္ သြား သည္။

ထိုိ ဦး ထုပ္ က လဲ ဆုိက္ ကား နင္း ရင္  မ ပါ မျဖစ္ ဆုိ ေတာ႔

ေပ်ာက္ မွာ စုိး လို႔ ျပန္ ခါ နီ း တုိင္း ဖြက္ ထား ရ တာ အ လုပ္ တစ္ ခု.။

က ေလး ေတြ  ၆ ေယာက္ ၇ ေယာက္ နဲ႔ အပ်ဳိ ေပါက္ က် မ ဆုိက္ ကား နငး္ သြား တာ ကုိ

မ ေတြ႔ ဘူး တဲ႔ သူ ေတြ က ၾကည္႔ ရင္ က် မ ကေ တာ႔ ဂု ဏ္ ယူ မဆုံး။

ေနာက္ ျပီး ေတာ႔ လူ မ ၾကည္႔ ၾကည္႔ ေအာင္ လုပ္ နည္း က ရွိ ေသး တယ္။

ကိုယ္ ဆုိက္ ကား နင္း လာ တာကုိ လူ ေတြ ျမင္ ေစ သိ ေစ ခ်င္ ေတာ႔

ဆုိက္ကား ဘဲလ္ ကို မ လုိ အပ္ ဘဲ ခ ဏ ခဏ တီး ျပ  တာ ေလ။

ဆုိက္ ကား ခုိး မ ထု တ္ ခင္ က တည္း က ဘဲလ္ သံ က်ယ္ သည္႔ ဆုိက္ ကားကုိ

တီး ၾကည္႔ ျပီး သား ေရြး ျပီး သား။

ဦး ထုပ္ က လဲ ေဆာငး္ ထား လမး္ က လဲ ေမွာင္ ဆု ိေတာ႔

ေတာ္ ရုံ တန္ ရုံ လူ ေတြ က  သ တိ မ ထား မ ိၾက။

အဲ ဒီ ေတာ႔ လူ မ ၾကည္႔ ၾကည္႔ ေအာင္ လူ မ ၾကား ၾကား  ၾကား ေအာင္

ဘဲလ္ သံ က်ယ္ တဲ႔ ဆုိက္ ကား ကုိ ေရြး ရသည္။

အဲ ဒီ တုန္း က  လူ ေတြက က် မ တုိ႔ ကုိ ျမင္ ရင္ သိ သူ ျဖစ္ ေစ

မ သိ သူ ျဖစ္ ေစ ရုိင္း ရုိငး္ စိုငး္ စုိငး္ ေျပာ တာ မ်ဳိး မရွိ။

 

သူ ငယ္ ခ်င္း အ ေဖ က လဲ ဆုိက္ ကား အ စီး တစ္ ရာ ေက်ာ္ ပုိင္ ရွင္ ဆုိ ေတာ႔

ဆုိက္ ကား ျမင္ တာန ဲ႔ ဒီ အိမ္ က မွန္း က် မ တုိ႔ မွန္း သိ ေတာ႔ ဆုိက္ ကား ဆရာ

ေတြ က လည္း လမ္္း ေတြ႔ ရင္ ေစာင္႔ ေရွာက္ ၾက သည္။

အ နီး အနား က အိမ္ ေတြ က လည္း က် မ တုိ႔ ဆုိ္က္ ကား တစ္ စီး နဲ႔

တုိင္း ခန္း လွည္႔ ေန ျပီ ဆုိ ရင္ ဆုိက္ ကား ဆ ရာ   မၾကီး ေမာေ န ျပီ လား

ေမး လ်င္ က် မ သြား ၾကီး ျဖဲ ျပီး အသား ကုန္ နင္း ျပ ေတာ႔ တာ ပါဘဲ။

က်မ ကို ဆုိက္ ကား ဆ ရာ မ ၾကီ းလုိ႔ အေခၚ ခံ ရ တာကို ပင္

သ ေဘာ က် လွ သည္။

အဲ လို အေခၚ ခံ ရ ေအာင္ ကုိ တ မင္ ဘဲ လ္ တီး ျပ ေန ရ တာ ကိုး။

ရပ္ က၊ြက္ ထဲ က ေတာ ႔ ဆုိက္ ကား တစ္ စီး နဲ႔ က် မတုိ႔ ကုိ ေခြး ပင္ ထ မ ေဟာင္ ေတာ႔ ရုိး ေန ျပီ။

တ ကယ္ ေတာ႔ က် မ တုိ႔ ဒီ လုိ ဆုိက ္ကား နင္း ေန တာ ကို

သူ ငယ္ ခ်င္း အ ေဖ ကသာ မ သိ တာအေမ က သိ သည္။

က် မ တ ုိ႔ ဆုိက္ ကား ခုိး ထုတ္ တာ ကုိ လဲ သိ သည္။

က် မ ဆုိက္ ကား နင္း တတ္ ေန ျပီ ဆုိ တာ ကို သိ ေတာ႔

သူ ႔ ဆုိက္ ကား သ မား ေ တြကုိ လမး္ ေတြ႔ လ်င္ ေစာင္႔ ေရွာက္ ရန္ မွာ ထား သည္။

က် မ တုိ႔ သြား တဲ႔ အ ခ်ိန္ က လဲ လမး္ ရွင္း ခ်ိန္ မုိ႔ စိတ္ ခ် တာလဲ  ပါ သည္။

 

 

က် မ တုိ႔ က သူ ငယ္ ခ်င္ း အ ေမ ကုိ အ ေမ ၾကီး လုိ႔ ေခၚ သည္။

အ ေမ ၾကီး နဲ႔ ဦး ေလး တုိ႔ က ဆုိက္ ကား သာ ေထာင္ ထား သည္ တ ကယ္ ေတာ႔

သူ တုိ႔ က အစုးိ ရ ၀န္ ထမ္း ေတြ။

အ ေ မ ၾကီး က ဒု ရဲ အုပ္ စ ခန္း မွဴး။

ဦး ေလး က ကုန္ သြယ္ ေရး မွာ။

ေျပာ  ရ ပါ အုံး မည္။

က် မ  တုိ႔ သူ ငယ္ ခ်င္း ေမာင္ နွ မ နွစ ္ေယာက္ ကလဲ ဇ မ ေသး။

တစ္ ရက္ သူ႔ အ ေမ ရဲ ယူ နီ ေဖာငး္ အက်ီၤ က အပြင္႔ ေတြ ကုိ

ေတြ ကို ခုိး ျပီး ေက်ာငး္ လြယ္ အိတ္ မွာ တတ္ သြားၾက သည္။

သူ႔ အ ေမ အ လုပ္ ေရာက္ လို႔ ယူ နီ ေဖာင္း ၀တ္ ေတာ႔ အ ပြင္႔ တစ္ ပြင္႔ မွ မ ရွိ ေတာ႔။

စိတ္ ေတြ တုိ ျပီး အ ေမ ၾကီး အိမ္ ျပန္ လာ သည္။

ငါ႔ ကို အလုပ္ ျပဳတ္ ေအာင္ လုပ္ တာ ဆုိ ျပီး လာ သ မွ် လူ ကို ေျပာ သည္။

တကယ္ ေတာ႔ ပ ထ မ ေန႔ တြင္ ပင္ မိ သြား  လုိ႔။

တစ္ ေယာက္ တစ္ ေန႔ စီ တပ္ သြား ၾက ဘုိ႔ တုိ္င္ ပင္ ျပီး သား။

က် မ တုိ ႔ တ စ္ ေတြ အ လွည္႔ မ က် ေသး ခင္ သူ ႔ ကုိ မိ သြား ေတာ႔

သူ ဘဲ အ ဆူ ခံ ရ သည္။

က်န္ သူ မ်ား က မ သိ  သ လို ေန ၾက သည္။

“ ဇ “  က ေလး ေတြ က အဲ လုိ။

 

ေဖ ေဖ က ည ဆယ္ နာရီေ လာက္မွ သာ လာ ၾကဳိ တတ္ ေတာ႔

က်  မ မွာ ဆုိက္ ကား နင္း ဘုိ႔ အခ်ိန္ လုံ ေလာက္ စြာ ရ သည္၊

ည ၈ နာ ရီ ေလာက္ ဆုိ ရင္ ဆုိက္ ကား တစ္ စီး ခုိး ထုတ္ ျပီး

အ ေအး သြားေ သာက္ ၾက သည္႔ အ ရ သာ က ဘာ နဲ႔ မွ မ လဲ နုိ္င္။

က် မ က  ဆုိက္ ကား နင္း သူ ဆို ေတာ့ က်န္ စီး သူ ေတြက ဆုိက္ ကား  ခ

တန္ ရာ တန္ ေၾကးေပး စီ း ၾက ပ ါ သည္။

အ ေအ း ၀ယ္ တုိက္ တာ ေတာ႔ မဟုတ္။

သူ တုိ႔ မွာ ထား တဲ႔ အ ေအး ကို က် မ ယူ ေသာက္ ခြင္႔ ရွိ သည္။

တစ္ ေယာက္ ဆီ က နည္း နည္း စီ ေပါ႔။

ငယ္ တုနး္ မုိ႔ လား မ သိ။

အ ငယ္ ဆုံး ၁၂ ႏွစ္ မွ အၾကီး ဆံုး ၁၅ နွစ္ ထိ ပါ ၀င္ ေသာ လူ ေျခာက္ ေယာက္ ကုိ က် မ တင္ နင္း နုိ္င္သည္။

က် မ တုိ႔ အ ေအး ဆုိင္ က ျပန ္တဲ႔ အခ်ိန္ ဆုိ ပုိ နင္း ေကာင္း သည္။

လမး္ မွာ ကား မရွိ ဘာ မ ရွိ။

ဆုိက္ ကား တစ္ ခ်က္ ဖိ နင္း လုိက္ မ်က္ နွာ ကို ေလ ေလး က လာ တုိက္ လုိက္ နဲ႔ စိတ္ ခ်မး္ သာ လြန္း လွ သည္။

မၾကာ ခင္ မွာ ဘဲ က် မ ဆုိက ္ကား သ မား ဘ ၀ အဆုံးသတ္ ရ မည္႔ ေန႔ သုိ႔ ေရာက္ လာ ပါ ေတာ႔ သည္။

က် မ တုိ႔  အေအး ဆုိင္ က အ ျပန္ ကား တစ္ စီး က က် မ တုိ႔ ေဘး က ျဖတ္ သြား သည္။

က် မ က ေတာ႔ ေအာ္ ဒီေ န႔ ကား ေတြ ဘာ ေတြ ေတြ႔ လုိ႔ ပါ လား စိ တ္ထဲက ေတြး  မိ သည္။

အိမ္ အ နား လမး္ အ ေကြ႔ ေရာက္ ေတာ႔ လူ ေတြ  အကုန္ ဆင္း  ဆုိ္က္ ကား ကို ခုိး ျပီး

အိမ္ ထဲျပန္ ထည္႔ မည္ ဆုိ ျပီး  အိမ္ ဘက္ ကို ေကြ႔ လုိက္ ေရာ

သူ ငယ္ ခ်င္း အိမ္ ေရွ႔ မွာ ေဖ ေဖ ေရာ အ  ေမ ၾကီး ေရာ ဦး ေလး ေရာ

ရပ္ ေစာင္႔ ေန ၾက သည္။

 

က် မ သိ လုိက္ ျပီ ခု န က က် မ တုိ႔ ေဘး မွာ ျဖတ္ သြား တဲ႔ ကား။

က် မ ေ ဖ ေဖ က ဘယ္ ေတာ႔ မွကား တစ္ စီး ကို အ ၾကာ ၾကီး မစီး တတ္။

ဒီ ေန႔ ေဖ ေဖ ကား လဲ ျပီး က် မ တုိ ႔ ညီ အ မ ေတြ ကို ကား အသစ္ ျပ  မ လုိ႔ ေစာ ေစာ လာ ေခၚ တာ။

ဆုိက္ ကား နင္း ေန တုန္း  လက္ ပူး လက္ ၾက ပ္  မိေ တာ႔  က် မ ဘာ မွ မ ေျပာ ရဲ။

ေဖ ေဖ က လဲ ဘာ မွ  မ ေမး။

အား လုံး ကား ေပၚ တက္  တစ္ ခြန္ း ထဲ သာ ေျပာ သည္။

သူ ငယ္ ခ်င္း အ ေဖ က လညး္  က် ေနာ္ အိမ္ ထဲ ၀င္ ေန တုနး္ ဘယ္ အခ်ိန္ က

ခုိးထုတ္ သြားလဲ မသိလုိ႔ ေျပာေ န တာ ၾကား သည္။

သူငယ္ ခ်င္း အ ေဖ နဲ႔   အ ေမ ခ ဗ်ာ လည္း မ်က္ နွာ ေတြ ပ်က္ လုိ႔။

ေဖ ေဖ က အိမ္ ေရာက္ သည္ ထိ တစ္ ခြန္း မွ  မ စ။

ဆူလဲ မဆူ။

သူ လဲ ခံ စား ေန ရ မွာေ ပါ႔၊

အ ခိ်န္ မ ေတာ္ သ မီး လုပ္ တဲ႔ သူ ကုိ လမး္ ေပၚ မွာ ဆုိက္ ကား တစ ္ စီး နဲ႔ ေတြ႔ လာ ခဲ႔ တာကိုး။

ေဖ ေ ဖက ေနာက္ ေန ႔ လဲ ဆုိက္ ကား ကိစၥ တစ္ ခြန္း မွ မဟ။

ေဖ ေဖ သိ သြား ျပီး မဆူ ေပ မယ္႔ တစ္ ပါတ္လုံး စိတ္ ဆငး္ ရဲ ခဲ႔ ရ သည္။

ေနာင္ ဆုိက္ ကား သ မား လုပ္ လုိ႔ မရ ေတာ႔ မွာ ၾကဳိ သိ ေန သည္။

စာ လည္းေ ကာငး္ ေကာငး္ မ က်က္ နုိင္။

မ်က ္ေစ႔ ထဲ ဆုိက္ ကား သာ ျမင္ ေန သည္။

နား က လဲ ဘ ခက္ လာ ျပီး သီ ခ်င္း ဘဲ အျမဲ ၾကား ေန  မိ သည္။

တ ကယ္ ေတာ႔ ေဖ ေဖ  ေတြ႔ သြား တဲ႔ အခ်ိန္ မွာ က်  မ ဆုိက္ ကား နင္း တတ္ ေန တ

ာ ၆လ  ေလာက္ ရွိ ေန ျပီ ဆုိ ေတာ႔ ဆုိက္ ကား ကုိ စြဲ လမး္ ေန မိ ျပီ။

 

ေနာက္ အ ပါတ္ ေက်ာင္း ပိတ ္ေတာ႔ ခါ တုိင္း လုိ ဘဲ သူ ငယ္ ခ်င္း အိမ္ လုိ္က္ ပုိ႔ ေပး သည္။

ဟုိ ေန႔ က ကိစၥ သူ ငယ္ ခ်င္း အ ေဖ နဲ႔ အ ေမ ကို အား နာ လုိ႔ လုိက္ ပုိ႔ တာ ထင္သည္။

ဒါ ေပ မယ္ ႔ ဆုိက္ ကားေ တြ တစ္ စီး မွ ထိ လုိ႔ မ ရ ေတာ႔။

ဆုိက္ ကားေ တြ အား လုံး ေသာ႔ ခတ္ ျပီး ေသာ႔ တြဲ ကုိ သူ ငယ္ ခ်င္း အ ေဖ က လက္ က မ ခ်။

ေသာ႔  ကို အ လြယ္ တ ကူ ထား ရင္ လဲ က်မ ေဖ ေဖ႔ ကို ေၾကာက္ လုိ႔ နင္း ေတာ႔ မွာ မဟုတ္ ပါ။

က် မ တုိ႔ ေဖ ေဖ က က် မ တုိ႔ ကို တစ္ ခါ မွ မ ရုိက ္ဘူး  ဆူ လည္း ဆူ ခဲ လွ သည္။

မ်က္ လုံး အၾကည္႔ တစ္ ခ်က္ နဲ႔ ေဖ ေ ဖ မ ၾကဳိက္ ဘူး ဆုိ တာ က် မ တုိ႔ ေမာင္ ႏွစ္ မ တ ေတြ တန္း သိ သည္။

ေဖ ေဖ မ ၾကဳိက္ တာ ကို ေနာက္ တစ္ခါ မ လုပ္ ေတာ႔။

အဲ ဒီ အခ်ိန္ က စ ျပီး ဆုိက္ ကား သ မား ဘ ခက္ သီခ်င္း လဲ မ ဆုိ ခ်င္ ေတာ႔။

ဒါ ေပ မယ္႔ ဆုိက္ ကား ကုိ က် မ ႏွစ္ သက္ သည္။

က် မ ဆုိက္ ကား နငး္ရ တာကို သ ေဘာ က် ရ တဲ႔ အ ေၾကာငး္ ကလည္း

ရွိ သည္။

မိနး္ ကေလး စ က္ဘီး စီး တာ ေတြ႔ ဘူး သည္။

မိနး္ က ေလး ကား ေမာင္း တာ ေတြ႔ ဘူး သည္။

မိန္း က ေလး ဆုိက္ ကား နငး္ တာ မ ေတြ႔ ဘူး။

အဲ ေတာ႔ သူ မ်ား မ လုပ္ ေသာ အ လုပ္ ကို က် မ လုပ္ ရ သည္

လုပ္ တတ္ သည္ ဆုိ ျပီး ၀မ္းသ ာ ေပ်ာ ္ျမဴး မ ဆုံး။

 

ဆုိက္ ကား နင္း ရင္း ေလ အ တုိက္ ခံ ရ ေသာ  အရ သာ ကို က် မ  ၾကဳိက္ သည္။

မုိး ေကာငး္ ကင ္ၾကီ းကို လည္း လြတ္ လပ္ စြာ ျမင္ ရ သည္။

(ကား လုိ မ ဟုတ္)

ငါ ပုိက္ ဆံ ေတြ ရွိ လာ ရင္ အိမ္ မွာ ဆုိ္က္ ကား တစ္ စီး နဲ႔ ဆုိက္ကား  ဆရာ တစ္ ေယာက္

အျမဲ ထား မယ္ လုိ႔ က် မ အ ျမဲ တမ္း ေျပာေ လ႔ ရွိ သည္။

“ နင္ က ကား မ စီး ဘူး လား “ လုိ႔ ျပန္ ေမး တုိင္း လဲ ကား က  သတ္ သတ္ ဆုိက္ကားက သတ္သတ္

ဆုိက္ ကား စီး ခ်င္ တဲ႔ အခ်ိန္ စီး ဘုိ႔ ၀ယ္ ထား တာ

လုိ႔ ျပန ္ေျပာ တတ္ ေလ႔ ရွိ သည္။

နွစ္ ေတြ  အ ေတာ္ ၾကာ သည္ အ ထိ  က် မ မွာ ထုိ စိတ္ ကူး ရွိ ျမဲ။

မ ေကာငး္း တတ္ လုိ ႔ သာ ဆုိက္ ကာ း ဆ ရာ ထား ရ မွာ ျဖစ ္နုိ္င္ ရင္ လ သာ သာ မွာ

ည ဘက္ တစ္ ေယာက္ ထဲ ေအးေ အး ေဆး ေဆး ဆုိက္ ကား နငး္ ရ တဲ႔ အရ သာ

ဘာ နဲ႔ မွ မ တူ ပါ။

နင္း ဘူး သူ မွ စီ းဘူ း သူ မွ သာ ဒါ မ်ုိး ခံ စား  တတ္ တာ ေလ။

ဒါ ေပ မယ္႔ အခု နည္း နည္း ေတာ႔ ေၾကာက္ လာ သည္။

အႏၱရာယ္ ကို ျမင္ တတ္ လာ သည္။

ကား လမး္ မ ေပၚ မွာ ကား ျပတ ္သည္ မ ရွိ။

တစ္ စီး နဲ႔ တစ္ စီး ျပဳိင ္ေမာင္း ၾက  လမ္း နဲ႔ မ မ ွ်  တ တဲ႔  အ ရိွန္ ေတြ နဲ႔ ေမာင္း ၾက နဲ႔ မုိ႔

က် မ  ဆုိက္ ကား စီ း မယ္ ဆုိ တဲ႔ အ ိပ္ မက္ က ၀ါး တား တား ျဖစ္ လာ ရ ျပီ။

ဆုိက္ ကား တစ္ စီး က လဲ နယ္ ေျမ အ လုိက္ သိန္း ေလး ဆယ္ ေလာက္ ရွိ တယ္ ဆုိ တာ

ေတြ လဲ ၾကား လာ ရ တဲ႔  အခါ မွာ ေတာ႔ က် မ ရဲ႕ ဆုိက္ ကား အိပ ္မက္ က ၀ါး တား တား က ေန

ေပ်ာက္ သလုိ ပင္ျဖစ္ လာ ျပီ.။

လူ တုိငး္ ငယ္ ဘ ၀ မ်ား ရွိ ခဲ႔ ၾက သည္။

က် မ ငယ္ ဘ၀ အ မွတ္ တ ရ မ်ား က နည္း နည္းေ တာ႔ ထူး ဆန္ း သည္ ဟု က်  မ ထင္ သည္။

အ ေမ မ ရွိ တာ ရယ္ က်မ ရဲ႕ တစ္ ဇြတ္ ထုိး တစ္ ေဇာက္ ကန္း  အက်င္႔ မ်ား ရယ္ ေၾကာင္႔

ထူး ဆန္း ေန သ လား က် မ မ သိပါ။

သူ မ်ား နဲ႔  မ တူ  တ မူ ထူး ျခား သည္။

အ ခု အ ခ်ိန္ မွာ ေတာ႔

ဘ ခက္ လာ ျပီ သီ ခ်င္း လဲ မ ဆုိ ျဖစ ္တာ  အေတာ္ ၾကာ ေပါ႔.။

တစ္ ခါ တစ္ ခါ လ သာ သာ မွာ ေလ ေအး ေအး နဲ႔ ဆုိက္ ကား နင္း ရ တဲ႔ ဘ ၀ ကို

လြမ္း လုိ္က္ ပါ ဘိ။

အ ကယ္ ၍ မ်ား ဒီ စာ ကို ဖတ္ မိ သူ မ်ား ထဲ မွာ

လြန္ ခဲ႔ ေသာ အနွစ္ သုံး ဆယ္ ေက်ာ္ က ေတာင္ ဥ ကၠ လာ

ေမ တၱာ လမ္း  မ ၾကီး ေပၚ တြင္ ည ဘက္ စစ္ ဦး ထုပ္ ေဆာင္း  ကာ

ဘဲ လ ္ သံ ဆူ ညံ စြာ နွင္႔ ဆုိ္က္ ကား နင္း ေန ေသာ

မိန္း က ေလး တစ္ ေယာက ္နွင္႔

သီ ခ်င္း မ်ား ေအာ္ ဆုိ ကာ ထုိင္ လုိက္ လာ ၾက ေသာ

က ေလး တစ္ အုပ ္ ကို ေတြ႔ ဘူး ခဲ႔ မည္ ဆုိ ပါ က

ထုိ္ ဆိုက္ ကာ း  ဆရာ မၾကီး သည္ တ ျခား သူ မ ဟုတ္

က် မ Snow Smile သာ ျဖစ ္ပါ ေၾကာင္း။

 

 

မ ႏွင္း ျပဳံး ရဲ႕ အ မွတ္ တ ရ မ်ား

10-2-2014

 

About snow smile

snow smile has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF