“ပ်စ္ ပ်စ္ နွစ္ ႏွစ္   တစ္ တစ္ ခြ ခြ”

(ရွက္တတ္ သူ မ်ား မ ဖတ္ ရ)

 

ဘာ လင္ တုိင္း ေဒ း ကို ျမန္ မာ မူ႔ ျပဳ လုိ္က္ တဲ႔

“မဟာ သံ ၀ါ သ ေန႔ “ မွာ အခန္း ငွား ရ  တာ ခက္တဲ႔ ဇာတ္ လမး္ ကုိ

“ခရီး သည္ ၾကီး “က ေရး ျပီး ေလ်ာက္ သြား ေန  ေတာ႔ “က ထူး ဆန္း “က

“ဗ်ဳိ႔ ခ ရီး သည္ ၾကီး” ဆုိ  လက္ ယပ္ လွမ္း ေခၚ ျပီး

ယပ္ ခပ္ လုိ္က္ ေပး လုိက္ ပါ တယ္။

အဲ ဒီ အခါ မွာ ေတာ႔

သ တင္း အ ၾကား နဲ႔ အတင္း တံ ခါး ဖြင္ ႔ ျပီး လာ သူ က လာ နဲ႔

အ ေျပး အလႊား ၀င္ သူ က ၀င္ နဲ႔

“ အ တူ ေန ၏   မ ေန ၏”  တုိ႔

“ မ ေန စ ေကာင္း….ေနစေကာငး္   “တုိ႔

“ေစာင္႔ ထိန္းသင္႔ ၏ မသင္႔၏” တုိ႔

“မ ေကြ်း စေ ကာငး္………ေကြ်း စေ ကာငး္ “ တုိ႔

ဆုိ  သ ဟာ ေတြ ကို ၾကီး ၾကီး ငယ္ ငယ္ ရြယ္ ရြယ္ လတ္ လတ္ က်ား က်ား မ မ

အ လုံး စုံ က  ပရြက္ အုံ တုတ္ ထုးိ သလုိ ရြရြစိစိ နဲ႔ ေဆြးေႏြး လုိက္ ၾက

တာ မ်ား အ ရင္ ကေ ျခာက္ ေသြ႔ ေနတ ဲ႔ က်ဳပ္ တုိ႔ ရြာ ၾကီး ေတာင္

ေရ ေလာင္ း စ  ရာ မလုိ ဘဲ စုိ စုိ ေျပ ေျပ ကုိ ျဖစ္ လုိ႔ သြား ပါ သ ဗ်ာ။

 

အဲ သ မွာ ေခတ္ သစ္ နဲ႔ ေခတ္ ေဟာင္း တုိ႔

အ ေတြး သစ္ နဲ႔  အေတြး ေဟာင္းတုိ႔ ဆုိ တာ ေတြ ကို

ကိုယ္ ၾကဳိက္ တဲ႔ ဘက္ က ကုိ ယ္ ေန ျပီး ေျပာ ၾက သေ ပါ႔။

အဲ ဒီ အခ်ိန္ မွာ ေခတ္ မွ ီ တဲ႔  အ ေတြး  အ ေခၚ ေတြ

အ  သစ္ အ ဆန္း ကို လက္ ခံ နုိ္င္ တယ္

က်ားန ဲ႔ မ အ ခြင္႔ အ ေရး တန္း တူ ရ ရ မယ္ လုိ႔ ဆုိ ျပန္ ေတာ႔

LT လုိ႔  အတုိ ေကာက္ ေခၚ ၾက တဲ႔

လက္ မ ထပ ္ဘဲ အ တူ ေန တယ္ ဆုိ သ ဟာ ၾကီး ကို လ က္ခံ တယ္ ဆုိ တဲ႔ လူ က

လဲ  လက္ ခံ သေပါ႔။

ဒီ ေတာ႔ ကာ

“ကြန္  ဆာ ေဗး တစ္ လုိ ႔ ေခၚ ခ်င္ ေခၚ ပါ ေ စ………..ဒါ ကုိ ေဗြ မယူ နုိ္င္ ပါဘူးေ လ” ဆုိျပီး

အမ်ဳိး ဘာ သာ  ၊သာ သ နာ ဆုိ ျပီ း ရုိး ရာ ယဥ္ ေက်း မူ႔ ကို ထိနး္ သိမ္း ေစာင္႔ ေရွာက္ ခ်င္ သူ မ်ားက

လဲ ခါး ခါး သီး သီး ကန္႔ ကြက္ လာ ျပန္ ပါ တယ္။

ဒါ က ေတာ႔ ေခတ္  အ ဆက္ အဆက္ သူ႔ ဘက္ ကုိယ္႔ ဘက္ ရွိ ၾက မွာ ပါ ဘဲ။

က်ဳပ္ နား လည္ ထား တာ က ေတာ႔ ရွင္း ရွင္းေ လး ပါ ဘဲ။

သ မ်ား ေတြ နုိင္ငံ မွာ ေတာ႔ ဘယ္ လုိ  လက္ ထပ္ မွ ဘယ္ လုိ တရား ၀င္ တယ္ ဆုိ တာေတာ႔က်ဳပ္ မသိ ဘူး။

က်ဳပ္ တုိ႔ ဆီ မွာ ေတာ႔  စု လ်ား ရစ္ ပတ္ ထိမ္း ျမား  လက္ ထပ္  ဆုိ တာ

ပုိက္ ဆံ ရွိ တဲ႔ သူ ေတြ မွ ခ်ဲ႔ ကား ျပီး လုပ္ တဲ႔ အလုပ္ လုိ႔ က်ဳပ္ ကေတာ႔ ျမင္ တာ ပါဘဲ။

သတ္ မွတ္ ခ်က္ ေတာင္ ရွိ ေသး တာ ဘဲ

“ ပု ဆုိး တန္း တင္ အၾကင္ လင္ မယား

ဟုိ ဘက္ 7 အိမ္ ဒီ ဘက္ 7 အိမ္ သိ တယ္ ဆုိ ရင္ လဲအ ၾကင္ လင္ မယား “ဘဲ လုိ႔

ျပတ္ ျပတ္ သား သား ဆုိ ထား မွ ေတာ႔ ဘာ လုိ ေသး လဲ အ ခ်စ္ ရယ္ ေပါ႔ ေနာ္။

ကဲ ဒါ က ထား လုိက္ ပါ ေတာ႔။

 

ဟုိေန႔ ကက်ဳပ္ ကေက်ာက္ ေတာ္ ၾကီး ဘုရားထဲေရာက္သြားေရာ။

အဲဒီ မွာက ေ ကာ သလ မင္း အိပ္ မက္ ၁၆ ခ်က္ကုိ ပန္း ခ်ီ ကား ေတြ နဲ႔ ခ်ိတ္ ျပ ထား တာက

ေစာငး္ တန္း အ၀င္ ၀ မွာ ရွိ တယ္။

က်ုပ္ လဲ ပ်င္းပ်င္းနဲ႔ ေလ်ာက္ ဖတ္ တာ ေပါ႔။

အဲ ဒီ မွာ ဘာ သြား ေတြ႔ လဲ ဆို ေတာ႔

အ ပင္ ေပါက္ စ န ေလး ေတြ က အသီး ေတြ သီး ေန တာ ကို အိပ္ မက္ မက္ တာကို

အ နက္ေကာက္ လုိက္ တာ က ေနာင္ လာ မည္႔ ေခတ္ တြင္ ငယ္ ငယ္ ရြယ္ ရြယ္နဲ႔

အိမ္ ေထာင္ က် ျပီး  က ေလး တြဲ ေလာင္း ျဖစ္ လ တၱံ ပါ တဲ႔။

အဲ ဒီ ပန္း ခ်ီ ကား ထဲ က ပါ တာ ေတြ နဲ႔ အျပင္ မွာ ျဖစ္ ပ်က္ ေန တာ ေတြကုိ ခ်ိန္ ထုိး ၾကည္႔

ေတာ႔  တကယ္ လဲ ဟုတ္ ေန သလုိ ပါဘဲ။

ခု ေခတ္ က ေလး ေတြ က ဒီ ကိ စၥ နဲ႔  ပါတ္ သက္ ရင္ အ သိ ေစာ ၾက တယ္။

က်ဳပ္ တုိ႔ ငယ္ ငယ္ က နဲ႔ စာ ရင္ ေျပာ တာ ပါ။

က်ဳပ္ တုိ႔ ငယ္ ငယ္ ဆုိ တာ လြန္ ခဲ႔ တဲ႔ နွစ္ ေလး ဆယ္ ေလာက္ ကကို ဆုိ လုိ တာပါ။

က်ဳပ္ တုိ႔ တုံး က လူ ၾကီး ေတြ က “ညီ ေလး ဘယ္ က ေရာက္ လ ာ”လဲ လုိ႔ မ်ား

“ေမ႔ ေမ႔ ဗုိက္ ၾကီး ထဲ က လာ “ “ေမ ေမ႔ ဖင္ ၾကီး ထဲ က လာ” ဆုိ တာ ေလာက္ဘဲ

သိ ခဲ႔ ၾက တာ ကုိး ဗ်။

က်ဳပ္ တုိ႔ ေခတ္ တုံး က ဒီ လုိ လ င္ ယ ူ သား ေမြး ကိစၥ တုိ႔ ဘာညာ ကြိ ကြ ေတြ ဆုိ တာ

က ရွက္ စ ရာ ေကာင္း တဲ႔ ကိစၥ  လုိ႔ သတ္ မွတ္ ထား ၾက ဖုံး ကြယ္ ထား ၾက  တတ္ ပါ တယ္။

ဒီေတာ႔ ဗဟု သု တ အ ေနနဲ႔ လဲ မ ေျပာ ၾက  ေတာ႔ ဘာ မွ မ သိ ၾက ဘူး ေပါ႔။

က်ဳပ္ တုိ႔ ငယ္ ငယ္ ကလဲ ေဒါက္ တာ ေအာင္ ခင္ ဆင္႔ ရဲ႕ “ဖုိ မ ဆက္ ဆံ ေရး “ တုိ႔

“သိပၸံနည္း က် အိမ္ ေထာင္ သည္ ဘ ၀ တုိ႔”  ဆုိ တဲ႔ ေဆး ပညာ စာ အုပ္ ေတြ ထြက္ ပါတယ္။

ဒါ ေပ မယ္႔ ေခတ္ မ မီွ တဲ႔ မိ ဘ  ေတြ က ဒီ လုိ စာ အုပ္ ကုိ အပ်ဳိ လူ ပိ်ဳ

ဖတ္ တာ ေတြ႔ ရင္ ဘဲရွက္ စ ရ ာ ေကာငး္ တဲ႔ အလုပ္ ကို လုပ္ ေန သလုိ

သ ေဘာ ထား ျပီး

“ အ ယု တၱ  အ န တၱ ေတြမ ဖတ္ ရ ဘူး “

လုိ႔ ဆုိ ျပီး ကန္ ႔ သတ္ ေတာ႔ တာ ပါဘဲ။

 

အဲ ေတာ႔ ေယာက်ာ္း ေလး ေတြ က ေတာ႔  ကိုယ္ ႔ ထက္ ၾကီး တဲ႔ အကို ၾကီး ေတြက

ပုိ႔ ခ် တဲ႔ သခၤန္း စာ ေတြ နား ေထာင္ ရ ေတာ႔ သိပ ္ မထူး ဆန္း ေပ မယ္႔

မိန္း ကေလး အမ်ား စု က ေတာ႔ အခ်ိန္ အရြယ္ ေရာက္ လုိ႔ ရ ာ သီ ပန္း ပြင္႔  လုိ႔

ေသြး ဆငး္ တာ ကုိ ေတာင္

“ေမ ေမ ေ ရ အ နာ ထဲ က ေသြး ေတြ က် လာ ျပီ “ ဆုိ ေအာ္ ငို ၾက တဲ႔

မိန္း က ေလး ေတြ ရွိ လာ ခဲ႔ တာ ေ ပါ႔။

အ ေမ ေတြ အ ေဒၚ ေတြကုိယ္ တုိင္ ကလဲ ဗ ဟု သု တ ရွိ တဲ႔ သူ ရွိ ေပ မယ္႔

မ ရွိ တဲ႔ သူ  က ပုိ မ်ား ပါ တယ္။

အ ေတာ္ မ်ား မ်ား က ေတာ႔ သ မီး မိန္း ကေလး ကို ေယာက်္ားေ လးနဲ႔

နီး စပ္ မွာ စုိး ေတာ႔ တစ္ ခါ ထဲ ပိတ ္ေျပာ ထား လုိက္ ပါတယ္။

“ေယာက်ာ္ း နဲ႔ အိပ္ ရင္ ဗုိက္ ၾကီး မယ္”

အဲဒါ ကုိ မွန္ ေၾကာင္း ရုပ္ ရွင္ ေတြ  ၀တၱဳ ေတြ က လဲ သက္ ေသ ျပ ၾက တယ္။

မိန္ း က ေလး နဲ႔ ေယာက်္ား ေလး တစ ္ခါ မွာ း တာနဲ႔ ကိုယ္ ၀န္ ရွိ ျပ ၾက

ဒု ကၡ ေတြ ေရာက္ ျပ  ၾက ေပါ႔။

အ ရွင္း ဆုံး ေျပာ ရ ရင္ က်ဳပ္ တုိ႔ ငယ္ ငယ္ က ဟို ကိစၥ ဆုိ တာ

ပ ညာ ေပး ဆုံး မ ဘုိ႔ မ ေျပာ နဲ႔ လူ သိ ရွင္ ၾကား ေ လသံ ေတာင္

မ သ လပ ္ရ  တဲ႔ ကိစၥ ေပါ႔ ဗ်ာ။

ေျပာ ရရင္ “ ေမာင္ နဲ႔ ႏွမ သား နဲ႔ အ မ ိ ၾကား လု႔ိ မွ မ တင္႔ တယ္”

ဆုိ တဲ႔ စ ကား လုံး ေအာက္ ျပား ျပား ေမွာက္ ခဲ႔ ၾက  သေပါ႔။

အဲ ေတာ႔ ဖုိ မ ကိစၥ ဆုိ တာ န ကန္း တစ္ လုံး မွ မ သိ ဘဲ

လူ လား ေျမာက္ ျပီး ေယာက်ာ္း မိန္း မ ရ ခဲ႔ ၾက ရ တာပါဘဲ။

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

အဲ ေတာ႔ က်ုုပ္ လဲျပန ္ေတြး ၾက ည္႔ မိ တယ္ ဒီ လုိ ဟုိ လုိ လုပ္ တဲ႔ ကိစၥ ေတြ

ဘယ္ အခ်ိန္ ဘယ္ အသက္ အရြယ္က က်ဳပ္ သိခဲ႔ လဲ ဆုိ တာ ကုိ။

က်ုဳပ္ ျပန ္စဥ္း စား မိ သ ေလာက္ က ေတာ႔ က်ဳပ ္တုိ႔ 8 တနး္ ေက်ာငး္ သား

ေရာက္ တဲ႔ အထိ

ၾကက္ေပါင္ကြင္း ပစ္ တုန္း

ေဂၚလီကုိ လက္ ေခါက္ ခံ ေၾကး က်င္း စိမ္ တုန္း

ေက်း သား ရုိက္ တုန္း

ပုိ လုိ ကား ထပ္ တုန္း

ေဘာလုံး ကန ္တုန္း

အ ရပ္ ထဲ က ေကာင္ မ ေလး ေတြ နဲ႔ ထုတ္ စီး တုိးတနး္ က စား တုန္း

င တက္ ျပား တုိ႔  ေမ်ာက္ ညဳိ နဲ႔ ဦး စိတ္ တုိ တုိ႔ ဦး ကပ္ စီး တုိ႔  ကာ တြန္း ဖတ္  တုန္း ရွိ ေသး တာကို မွတ္မိ တယ္။

 

အဲ မွတ္ မွတ္ ရ ရ စ သိ တာ ကိုး တန္း ေက်ာငး္ သား မွာဗ်။

က်ဳပ္ ေနတဲ႔ ေက်ာင္း က  ေယာက္်ား ေလး သီး သန္႔ ထား တဲ႔ ေက်ာငး္။

အဲ ေတာ႔ လြတ္ လပ္ တယ္ ေပါ႔။

ကုိး တန္း နွစ္ က က်ဳပ္ ေန ရ တဲ႔ အခန္း က အ ေဆာင္ ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး အခန္း ။

က်ဳပ္ တုိ႔ ေနာက္ အုတ္ တံ တုိင္း ဘဲ ရွိ ေတာ႔ တယ္။

ေနာက္ ဒီ အခန္း က ႏွစ္ က် ေက်ာင္း သား ၾကီး ေတြ နဲ႔ က်ဳပ္ တုိ႔ လုိိ

ခပ္ ညံ႔ ညံ႔ အသစ္ ေကာင ္ေတြ ေရာ ထား တဲ႔ အခန္း။

တစ္ ရက္ ေတာ႔ အဲ က် ုပ ္တုိ႔ အခန္း ေဒါင္႔ က နံ ရံ မွာ

“ယ ေန႔ စာ အုပ္ အ သစ္ ထြက္ မည္ “ လုိ႔ ေ ရး ထား တာ ေလး ကို ေတြ႔ လုိက္ ရ တယ္။

က်ဳပ္ က လဲ အဲ ဒါ ဘာ ေရး မွန္းမ မသိ ေတာ႔ စပ္ စု မိ တာ ေပါ႔။

အဲ ဒီ မယ္ ေက်ာင္း သား ၾကီး တစ္ေယာက္ က   လာ ခဲ႔ ဆုိ ျပီး ေနာက္ ဆုံး အတန္း ကို

ဆြဲ ေခၚ သြား ပါတယ္။

အဲ ဒီ မွာ  ေက်ာငး္ သား ငါး ေယာက္ ေခါင္း ျခငး္ ဆုိင္ျပီး ေအာက္ကုိ ငုံ႔ ၾကည္႔ ေန ၾက ပါတယ္။

က်ဳပ္ ဘ ၀ မွ ာ ရင္ ခုန ္သံ ေတြ စ ျမန္ ခဲ႔ တဲ႔ ေန႔ ေပါ႔။

က်  ေနာ္ လဲ သူ တုိ႔ ၾကား ထဲ တုိး ေ၀ွ႔ ျပီး ၾကည္႔ ေတာ႔ ေဆး ေ ရာင္ စုံ စာ အုပ္ ဗ်။

နုိ္င္ ငံ ျခား က  ေကာင္ မ ေတြ ၀စ္ လစ္ စ လစ္ ရုိက္ ထား တဲ႔ ပုံ ေတြ။

မ ျမင္ စ ဘူး ျမင္ ရ ေတာ႔ ရင္ ထဲ မွာ က  တုန္ က ယင္ ၾကီး ကို ျဖစ္ လုိ႔။

ၾကည္႔ လုိ႔ မွ ခဏ ရွ ိ ေသး တယ္ “ ရႊတ္ ရႊတ္  ဆ ရာ လ ာ ျပီ “ လုိ႔ သ တိ ေပး

သံ လဲ ၾကား ေရာ လူ စု ခြဲ စာအုပ္ ကို လြယ္ အိတ္ ထဲ ထုိး ထဲ႔ ျပီး ေက်ာင္း စာ အုပ္ ေတြ

ခုံ ေပၚ တင္ ထား လုိက္ ၾက ပါတယ္။

အ ဲ ဒီ ေန႔  က  ဆ ရာ ေတြ ဆ ရာ မ ေတြ သာ တစ္ ေယာက္ ျပီး တစ္ ေယာက္

တစ္ ခ်ိန္ ျပီ းတစ္ ခ်ိန္ သင္ သြား တယ္ စာ ထဲ ကို စိတ္ မ ၀င္ စား

ဟုိ  အဆုိ ေတာ္ သီ ခ်င္း ထဲ ကလုိ

“ မ်က္ ေစ႔ ထဲ က ထြက္ ကို မ ထြက္ ဘူး …….” ဲျဖစ္ ေန ေတာ႔ တာ ပ ါဘဲ။

 

ေနာက္ ရက္ ေတြ မွာ ေတာ႔  အ ကုိ ၾကီး ေတြ က က် ေနာ္ ကုိ လူ ရာ သြငး္ ျပီး

စာ အုပ္ ေတြ ျပ ပါ ေတာ႔ တယ္။

အ စ ကေတာ႔ မလံု႔ တလုံ ေရာ ပြင္႔ လင္း ျမင္ သာ ဓါတ္ပုံ စာ အုပ္ ေတြ ဘဲ ျပ ပါ တယ္။

ေနာက္ ေတာ႔ လူ ပ်ဳ ိ မ်ား ေသြး ၾကြ စ ရာ ဖတ္ စာ အုပ္ ေတြ ကို ျပ ေပး ဖတ္ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ လုိ လက္ သင္ ေလး ေတြ က ဆ ရာ လစ္ တဲ႔ အခ်ိန္ ေက်ာင္း ဆင္း ခ်ိန္ ေတြမွာ

ေနာက္ ဆုံး တနး္း မွာ ထုိင္ ဖတ္ ရ ပါ တယ္။

ဖတ္ ခ က ေတာ႔ တစ္ ခါ  ဖတ္ တစ္ မတ္ ပါ ဘဲ။

က် ေနာ္ တုိ႔ ကုိ ေတာ႔ စာ အုပ္ အိမ္ ေပး မ ငွား ပါဘူး။

ေက်ာင္း မွာ ဘဲ တစ္ လွည႔ ္စီ ဖတ္ ေပါ႔။

သူ တုိ္႔ အၾကီး ေတြ က ေတာ႔ တစ္ လွည္႔ စီ အိမ္ယူေပါ႔။

အားလုံးဖတ္ ျပီး ရင္ ေတာ႔ အေဟာငး္ အပ္ အ သစ္ ထပ္ ငွား။

အဲ ဒီ ေန႔ မွာ  စာ သင္ ခန္း ထဲ က နံ ရံ မွာ

“ယ ေန႔ စာ အုပ္ အ သစ္ ထြက္ မည္ “ ေရး ထား လုိက္ တာေပါ႔။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ လူ ပ်ဳိ ေပါက္ ဘ ၀ မွာ

ပ ေလးဘြိဳင္ တို႔ ပင္႔ ေဟာက္စ္ တုိ ႔ ဟတ္စတလာ တုိ႔ ဆုိ တဲ႔

နုိ္င္ငံ တကာ အ လွ မယ္ မ်ား ရဲ႕ ပ်စ္ ပ်စ္ ႏွစ္ ႏွစ္

ဓါတ္ပုံ ေတြ တုိ႔

တစ္ တစ္ ခြ ခြ ေရး ထား တဲ႔

“  က မၻာၾကီးနဲ႔ မ လဲ ပါ  “တုိ႔

“  ဘုးိ ဘုိး ၾကီး  ရဲ႕ ေမ တၱ ာ “တုိ႔

“ ခ်စ္ ေသာ ဆ ရာ မ   “တုိ႔

“ ေခြ်း မ အ လိ မၼာ   “တုိ႔ ဆုိ တဲ႔ စာ အုပ ္ေတြ နဲ႔ ရင္း နွီး လာေ ပ မယ္႔

မ်က္ ျမင္ ကုိယ္ ေတြ႔ ဆုိ တာ ေတာ႔ မ ရိွ  ေသး ေပါ႔။

တစ္ ခါ တစ္ ေလ ေတာ႔ လဲ သူ တုိ႔ ေတြ က ဓါတ္ ပုံ ေတြ ယူ လာ တတ္ ပါ တယ္။

နုိင္ ငံ ျခား သူ လဲ ပါ ရဲ႕၊

က်ဳပ္ တုိ႔ ျမန္ မာ ေတြ ပုံ လဲ ပါ တဲ႔ အခါ ပါ သ ေပါ႔။

တုိး တုိး တိတ ္ တိတ္ နဲ႔ စ ခဲ႔ ၾက တဲ႔ ဘ ၀ ေလး ေပါ႔။

ဒါ ေပ မယ္႔ ေက်ာင္ း သား ၾကီး ေတြ ငွား မ လာ ရင္ က်ဳပ္တုိ႔ မၾကည္႔ရ။

ကိုယ္႔ ဘာ သာ ကုိယ္ အလြယ္ တ ကူ သြား ငွားလုိ႔ မရ။

သူ႔ ခြင္ နဲ႔ သူ မွ ရ တာ ပါ။

*************************************************************

မွတ္ မွတ္ ရ ရ က်ဳပ္ တကၠ သုိလ္ ဒု တိ ယ နွစ္ ေရာက္ တဲ႔ အခ်ိန္ မွာ

သူ ငယ္ ခ်င္း တစ္ ေယာက္ က  အထူး အ ဆနး္ ေလး တစ္ ခု ယူ လာ ပါ တယ္။

လက္ နဲ႔ လွည္႔ ၾကည႔္ ရ တဲ႔ ဓါတ္ ရွင္ ေလး ေပါ႔။

ေသး ေသး ေလး ပါ ။

အ ထဲ မွာ ဖ လင္ ပါ တယ္။

ကိုယ္႔ ဘာ သူ ကိုယ္ လက္ နဲ႔ လွည္႔ ၾကည္႔ ရ တဲ႔  အျပာဇာတ္ကား ေပါ႔။

အိမ္ ေပၚ ကို တက္ ခုိး တဲ႔ သူ ခုိး နဲ႔ အိမ္ ရွင္ မ  မ  ဇာတ္လမ္း ျဖစ္ ၾက တဲ႔ ကား ေလး ေပါ႔။

ဘ ၀ မွာ ပ ထ မ ဆုံး ၾကည္႔ ဘူး တဲ႔  လက္ လွည္႔ ဘီ လူး ကား ေပါ႔။

ေနာက္ တစ္ ရက္ မွာ  ေတာ႔ သူ င ယ္ ခ်င္း  က သူ တုိ႔ အိမ္ လုိက္ ခဲ႔ ဘုိ႔ ေခၚ ပါ တယ္။

သူ တုိ႔ က  ညီ အကုိ ႏွစ္ ေယာက္ က သူ တုိ႔ အိမ္ က ဖြင္႔

ထား တဲ႔ စား ေသာက္ ဆုိင္ မွာ အိပ္ တာပါ။

ဆုိင္ က ေအာက္ ထပ္ ။

သူ တုိ႔ က အ ေပၚ ထပ္ က ထပ္ ခုိးေ လးမွာ အိပ္ တာပါ။

သူ ငယ္ ခ်င္း က  က်ဳပ္ ကို ည အိမ္ ျပန္ မ အိပ္ ဘူး လုိ႔ အိမ္ ကုိ ေျပာ ခဲ႔ လုိ႔ မွာ ပါ တယ္။

ည ဆယ္ နာ ရီ ေလာက္ ဆုိင္ ပိတ္  ေတာ႔ သူ တုိ႔ အိမ္ က လူ တုိ႔ လဲ သူ တုိ႔ အိမ္ သူ တုိ႔ ျပန္

ၾက ပါ တယ္။

ခဏ လဲ ေန ေရာ သူ ႔ အ ကို ရဲ႕ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ ေရာက္ လာ ပါ တယ္။

ျပီး ေတာ႔ သူ  တုိ႔ အခန္း နံ ရံ ၾကီး မွာ ပိတ္ ျဖဴ နဲ႔ ပိတ္ ကား ေထာင္ လုိက္ ပါ တယ္။

ေနာက္ ေတာ႔ ရုပ္ ရွင္ ျပ စက္ အ ေသး ေလး ကို ဆင္ ပါ တယ္။

သိပ္ မၾကာ ခင္ ဒီ အခနး္ ေလး ထဲ ကို လူ ေတြ အလ်ဳိ လ်ဳိ နဲ႔ ေရာက္ လာ ပ ါတယ္။

လူ လဲ စုံ ေရာ ဓါ္တ္ ရွင္ ျပ ပါ ေတာ႔ တယ္။

ေဘး အိမ္ ေတြ ၾကား မွာ  စုိး ေတာ႔ ကက္ ဆက္ ကို လဲ

ခပ ္က်ယ္ က်ယ္ ဖြင္႔ ထား ရ ေသး တယ္။

ဒါ က ေတာ႔ ဘ ၀ မွ ပ ထ မ ဆုံး ၾကည္႔ ဘူး တဲ႔ စက္န ဲ႔ ျပ တဲ႔  ဘီ လူး ကား ေပါ႔။

က်ဳပ္ နဲ႔ ဒီ လုိ ဟာ ေတြ နဲ႔ စ တင္ ထိ ေတြ ႔ တာ ေလး ေျပာ ျပ တာ ပါ။

ဒါ ေ ပ မယ္႔ လည္း က်ဳပ္ တုိ ႔ ငယ္ ဘ၀ မွာ  ဖုိ နဲ႔ မ အ ရွင္ လတ္ လတ္

ဟုိ ဒင္း ဟုိ ဟာ ျပဳ တယ္ ဆုိ တာ မ ျမင္ ဘူး ခဲ႔တာ အ မွန္ ပါ ဘဲ။

အဲ ဒီ ေခတ္ က လူ ေတြ က သုိ သုိ သိပ္ သိပ္ ေန တာ လဲ ပါ မယ္။

လူ ဦး ေရ မ ထူ ထပ္ ေသး ေတာ႔ ကိုယ္႔ အိမ္ ကုိယ္ ႔ ယာ နဲ႔  လြတ္ လပ္ က်ယ္ ျပန္ ႔စြာ

နဲ႔ လုံ လု ံ ျခဳံ ျခဳ ံ ေန နုိင္ ခြင္႔ ရ ၾက တာ လဲ  ပါ ပါ မယ္။

အဲ ဒီ ေခတ္ က လဲ ေမွာင္ မုိက္ မုိက္ မွာ ေခ်ာင္ ၾကဳိက္ ၾက တဲ႔ အ တြ ဲ ေတြ ရွိ ပါ တယ္။

က်ုံး နံ ေဘး မွာ  တကၠသုိလ္ ပါ တ္ ၀န္း  က်င္ မွာ ဘု ရား ၾကဳိ  ဘု ရား ၾကား မွာ

မန္း ေလး ေတာင္ ေပၚ က လူ ျပတ္ တဲ႔ ေန ရာ ေတြ မွာ

မွာ ေခတၱ ကြန္း ခုိ သူ ေတြ ေပါ႔။

ည အ ခါ လ မ သာ တဲ႔ အ ခိုက္  က်ဳံး နံ ေဘး တုိ႔

ေအာင္ပင္ လယ္ ကန္ ေဘာင္ရုိး မွာ ေတာ႔  ခ်စ္ ဇာတ္ လမး္ ေလးေတြ ရွိ ၾက သေပါ႔။

ဒါ ေပ မယ္႔ က်ဳပ္ တုိ႔ က ဘဲ အ ရွာ အ ေဖြ ညံ ႔ လုိ ႔ လား သူ တုိ ကဘဲ အပုန္း ေကာင္း လုိ႔ လာ း ေတာ႔ မ သိ

ရုပ္ ပ်က္ ဆင္း ပ်က္  အ ျမင္ မ ေတာ္ ေလာက္ ေအာင္ ္ေ နတ ာ ေတာ႔

မ ေတြ႔ ခဲ႔ တာ အမွန္ ပါဘဲ။

ေနာက္ ပိုငး္ ၈၈၈၈ အျပီးးမွာ ေတာ႔ ျမန ္မ ာျပည္ ေခတ္ မီွ လာ ပါတယ္။

တီြြဗြီ ေပၚ လာ တယ ္။

ေအာက္ စက္ ေပၚ လာ တယ္။

ဗြီဒီယုိ တိတ္ ေခြ ေတြ ေပၚ လာ တယ္။

အဲ ေတာ႔ အရင္ က မၾကည္႔ ဘူး တဲ႔ ဆင္ ဆာ မ ပါ တဲ႔ ေခြ ေတြ ေပၚ လာ တယ္။

ဒီ ေတာ႔ လဲ  တစ္ ၀က္ တစ္ ပ်က္ သာ ျပ တဲ႔ ဟတ္ ကား ေတြ ေပၚ လာ တယ္။

ေအာ ကား ဖူး ကား ေတြ ေပၚ လာ တယ္

ထုိ႔ အတူ ဘဲ ဒီ လုိ ကား ေတြ ကို ျပ တဲ႔ ဗြီ ဒီယုိ ရုံ ေတြ ေပၚ လာ တယ္။

အဲ ေတာ႔ ဒီ လုိ ရုံ ေတြ မွာ ေန႔ ေန႔ ည ည တ ရား ၀င္ ျပ ခြင္႔ ရ သေ လာက္

က်ိတ ္က်ိ တ္ တုိး ေန ခဲ႔ ပါ တယ္။

အဲ ဒီ က စ ျပီး က်ဳပ္ တုိ႔ ျမန ္မာ တုိ႔ လဲ အျမင္ေပါင္း စုံ ေၾကာင္႔

အတတ္ ေပါငး္ စုံ  နည္းေ ပါငး္ စုံ တတ္ လာ ၾက တာ အ မွန္ ပါဘဲ။

ေနာက္ ပုိင္း မွာ ေတာ႔ ဒီ လုိ ေခြ ေတြ ကို ေခြ ဆုိင္ ေတြ မွာ ပါ ငွား လုိ႔ ရ  လာ ပါ တယ္။

တ ရားမ ၀င္ ရပ္ ကြက္ ကထြက္ တဲ႔ စကား  အရ ဆုိ ရင္ ခပ္ ေဟာ႔ ေဟာ႔ ေဟာ့

ေခတ္ မီ သူ မိန္း ကေလး မ်ား က တူ ရာ လူ ေတြ စုျပီး ဒီ လုိ ကားေ တြ ၾကည္႔ ၾက တယ္ ဆုိ ျပန္ပါ တယ္။

ဒီ လုိ ကား မ်ဳးိ ေတြ ဆုိ တာ နုိင္ ငံ ျခား က လူ ေတြ

ကို ဘဲ ၾကည႔ ္ ေ န ရ  တာ ကေန

ထုူူ း ထူး ျခား ျခား တစ္ ခု ေျပာရ ရင္ ရွစ္ ေလ း လုံး အလြန္ ကာ လ  မွာ

အ ေမွာင္ ထဲ က ႏွ လုံး သားဆုိ လာ းဘာ ဆုိ လား

ျမန္ မာ ေတြ သ ရုပ္ ေဆာင္ တဲ႔ ကား ေတာင္ ထြက္ လာ ပါ ေသး တယ္။

မွတ္ မိ ပါ ေသး တယ္  “စာ ခင္ ဗ် စာ “ ဆုိ တာ ေလး ေလ။

အဲ ဒီ ကား ထဲ က မင္း သာ း ပဲ ေပးတာ လက္ လန္ ခ်က္ ကေ တာ႔ မ်က္ မွန္ ေတာင္ မ ခြ်တ္ ဘူး ဗ်ာ။

*********************************************************
တုိး တက္ လာ တဲ႔  ၂၀ရာ စု အလြန္ မွာ ေတာ႔  ျဂုိဟ္ တု စေ လာငး္ ေတြ ေပၚ လာ တယ္။

တိတ္ ေခြ ေခတ္ က ေန စီဒီ ေတြ ဗြီ စီ ဒီ ေတြ ေခတ္ ေရာက္ လာတ ယ္။

အ ရင္ က လူ မျမင္ ေအာင္ ဖြက္ ျပီး တိတ္ ေခြ ကို  သယ္ ေန ရ တဲ႔  ေခတ္ က ေန

စီ ဒီ ျပား ေလး ေတြ နဲ႔  အလြယ္ တ ကူ သယ္ သြား လုိ႔ ရတဲ႔ ေခတ္ ေရာက္ လာ တယ္။

နညး္ ပ ညာ ေတြ တုိး တက္ လာ တာ နဲ႔ အ မ်ွ ေခတ္ ေပၚ ပစၥည္း ေတြကုိ

လူ ေတြ အသုံး ခ် လာ တာ နဲ႔ အမွ် လူ ေတြ ရဲ့ ကုိယ္ ပုိင္ လြတ္ လပ္ ခြင္႔ ေတြ

ေပ်ာက္ ဆုံး လာ သ လုိ မ ျမင္ ကြယ္ ရာ တုိ႔ ဆိတ္ ကြယ္ ရ ာ တုိ႔ ဆုိ တာ လဲ

မ ရွိ သ ေလာက္ ျဖစ္ လာ ပ ါတယ္။

ဟုိ အ ရင္ က ဒီ လုိ ဆင္း ရဲ သား ကား ဆုိ တာ ျမန္ မာကား မရွိသေ လာက္။

ဒီ ေနာက္ပိုင္း မွာ ေတာ႔ ဆင္ ျပီး ရုိက္ တဲ႔ ျမန ္မာ ကားေတြ လဲ ရွိ။

ကိုယ္႔ ဘာ သာ ကုိ ယ္ ကဲ ၾက သဲ ၾက တာ ကို မွတ္ တမ္း တင္ ထားတာ လဲရွိ။

လံ ု တယ္ ထင္ ျပီး တည္း ခို ခန္း မွာ သူ ငယ္ ခ်င္ းအ ိမ္ မွာ ကဲ တာ ကို

ခုိး ရုိက္ ထား တာ လဲ ရွိ။

ပန္း ျခံ ထဲ မွာ ဘုရား ၾကဳိ ဘုရား ၾကား မွာ ေက်ာင္းစာ သင္ခန္းထဲ မွာ

သစ္ ပင္ ေအာက္ မွာ ကဲ ၾက သဲ ၾက တာကို မွ ခုိး ရုိက္ ထားတာ လဲ ရွိ သ ေပါ႔။

ခုိး ရုိက္ ေန မွနး္ သိ သိ ၾကီး နဲ႔  အ ခ်စ္ သဲ ျပ ၾက တာ လဲ ရွိ သ ေပါ႔။

အ ရင္ ကဒီ လုိ ကား တစ္ ကား ပ်ံ႔ ႏွ႔ ံ ဘုိ႔ ဆုိ တာ သိပ္ ခက္ ခဲ႔ ပါတယ္။

ခု ေခတ္ မွာ ေတာ႔ ဖုနး္ ေတြ အဆင္ ႔ ျမင္ ႔ လာ ေတာ႔ တစ ္ေယာက္ နဲ႔ တစ္ ေယာက္

ဖုနး္ တစ္ လုံး နဲ႔ တစ္ လုံး ဘလူးတုသ္ ေလး ဖြင္႔ ျပီး ရွယ္ လုိက္ တာ နဲ႔ ရ ပါတယ္။

က်ဳပ္ တုိ ႔ ဆီ က လူ မ်ာ း က လဲ ေ၀ႆႏၱ ရာ ေသြး အ ျပည႔္ ရွိ ပ ါတယ္။

ကိုယ္႔ မွာ မ်ား အ သစ္  အဆန္း ေလး ရ လာ ျပီ းဆုိ ရင္

မ  ေတာင္း ဘဲ နဲ႔ကို ေပးခ်င္ ေန ၾက တာ အမွန္ ပါဘဲ။

ဒါ ေတြ ကို ပ်ံ ႔ႏွ႔ံ ေအာင္ ျဖန္႔ တယ္ ဆုိ တ ာ က လဲ လြယ္ မွ လြယ္ပါ ဘဲ။

ေနာက္ ကြန္ ျပဴ တ ာထဲ ထည္႔ ထား ျပီး

မင္မုိရီ စ တစ္ ေလး ေတြ နဲ႔ ဘဲ ကူး မ လား

စီ ဒီ ဘဲ ရုိက္ ထား မ လား

အင္ တာ နက္ က တစ္ ဆင္ ႔ပုိ႔ မ လား

ၾကဳိက္ သလုိ ျဖန္႔ ေ၀ လုိ႔ ရ ပါ တယ္။

ပုိ လြယ္ တာ က ေတာ႔  တရား မ၀င္ ဘူး ဆုိ ေပ မယ္႔ တရား ၀င္ နီး ပါး

ဖြင္ ႔ထား တဲ႔ ဆုိင္ ေတြ မွာ တစ္ ခ်ပ္ ငါး ရာ ေပးလုိက္ ရင္ ေအး ေဆး ပါဘဲ။

အဲ ဒီ မွာ ျမန္ မာ ျပည္႔ အႏွံ ႔ အျပား က မဆင္ ျခင္ ၾက တဲ႔ စုံ တြဲ ေတြ၊

ဆယ္ လီ ဘ တီ ေတြ ရဲ႕  အ တြင္း ေရး  ေတြ က အား လုံး လက္ ထဲ

မွာ ပြင္႔ လင္းျမင္ သာ ျဖစ္ ကုန္ ပါ တယ္။

 

 

အခု ေခတ္ လို အင္ တာ နက္ အသံုး ျပဳ မူ႔က်ယ္ ျပန္ ႔ လာ တဲ႔ အခါ မွာေတာ႔

ဒါ ကို သီး သန္ ႔ လုပ္ တဲ႔ ၀က္ ဆုိက္ ေတြ ေပၚ လာ ပ ါတယ္.။

အဲ ေတာ႔  အင္ တာ နက္ သာ အသုံး ခ် တတ္ လုိ႔ က ေတာ႔

ဥ ေရာ ပ ၊ အာရွ၊ အာဖရိ က ဟာ ၾကည္႔ မ လား

ျပည္ တြင္ း ျဖစ္  စနက္ ေရွာ႔ ေလး ေတြ ကို ဘဲ အား ေပး ခ်င္ သလား

ဒါ မွ မ ဟုတ္ တူ တာ ခ်င္း မွ ႏွစ္ သက္ ပါ တဲ႔ ဆုိ သ ဟာ ေတြ ကုိ ေလ႔ လာ ခ်င္ သလား။

လူ႔ အျဖစ္ က ေလ်ာ က် လုိ႔ တိ ရိ စၦာန္ နဲ႔ သံ ၀ါ သ တာ ကို ၾကည္႔ ခ်င္ သလား ။

အကုန္ ျမင္ ရ ေစ႔ မယ္ စိတ္ ခ်။

 

ရုပ္ ရွင္  မၾကည္႔ခ်င္ သ ပ ဆုိ ရင္ လဲ

မ လုံ ႔ တ လုံ  ဓါတ ္ပုံ ၾကည္႔ မ လား

သ ဘာ ၀  အ တုိင္း ေလး ဘဲ ႏု ႏု ရြ ရြ ေလး ဲ ခံ စ ား ခ်င္ သလား

ဒါ မွာ မ  ဟုတ္ က်ဳပ္ တုိ ႔ က ေတာ႔ စာ ဖတ္ တာ မွ အား ရ တာ ဗ်ာ

ဆုိ ရင္ လဲ စာ အုပ္ ရွိ ပါ႔။
ကာ တြန္း နဲ ႔ မွ ခံ စားခ ်င္ တယ္ ဆုိ ရင္ လဲ ကာ တြန္း

ၾကဳိက္ တာ အ ကုန ္ရ နုိင္ တဲ႔ တ ကယ္႔ “ လုိ တ ရ “

အင္ တာ နက္ ၾကီး ပါ ဘဲ။

ထြက္ လာ လုိက္ တာ ေတြ က လဲ ေဟာ တစ္ ခု ေဟာတစ္ခု။
ေမာ္ လျမဳိင္ က တဲ႔

ကု လား ၾကီး တဲ႔

ေလ ယာဥ္ မယ္ တဲ႔

ပု သိမ္က တဲ႔

ပဲခူး က တဲ႔

မ ႏၱေလး က တဲ႔

ဟုုိ တည္း ခို ခနး္ က တဲ႔

ဒီ တည္း ခုိ ခန္း က တဲ႔

ဟုိ ေက်ာင္း က တဲ႔

ဒီ ေက်ာင္း က တဲ႔

ဟုိ လူ တဲ႔

ဒီ လူ တဲ႔

ထြက္ လာ လုိက္ တဲ႔ တစ္ ခန္း ရပ္ ဇာတ္လမ္းတုိ ေတြ ကေတာ႔

လုိက္ လုိ႔ မ မွီ ေလာက္ေအာင္ ကို စုံ န ဖာ စီ ေနတာ ပါ ဘဲ။

အဲ ေတာ႔ လဲ  က်ား ေရာ မ ေရ ာ

အပ်ဳိ ေ ရာ  အ အုိ ေရာ

အ ရြယ္ ေရာက္ ျပီး သူ ေရာ

အ ရြယ္ မ ေရာ က္ ေသး သူ ေရာ

ကေလး ေရာ ေခြး ေရာ

ဒီ သံ ၀ါ သ အမူ႔ ေတြကုိ မ ခြ်င္း မ ခ်န္  ပ်စ္ ပ်စ္ နွစ ္ႏွစ္ ၾကီး ကုိ

အ တြင္း က် က် သိ ကုန္ ပါ ေလ ေ ရာ။

ဘယ္ ေလာက္ မ်ား သိ သ လဲ ဆုိ ရင္

က်ဴပ္ တုိ႔ အရြယ္ ၾကီး ေတြ  မ သိ တာ ေ တြ ေတာင္ မွ  သူ တုိ႔ က ေလး ေတြ က

သိ ေန ပါ တယ္ ဆုိ မွ ေတာ႔ “ဟိုက္….ေရာ…….”လုိ႔ သာ ေအာ္ လုိက္ ခ်င္ ပါ ေတာ႔ တယ္။

တစ္ ခါ က သူ တုိ႔ ေျပာ ေန ၾက တာ ကို က်ဳပ္ က

နား စြန္ နား ဖ်ား ၾကား လုိ႔ သြား ေျပာ မိ ပါ တယ္။

ကုိ ယ္ ေတာင္ မွ လူ ႏုံ စာ ရင္း ထဲ ၀င္ သြား ေသး တယ္။

ပ စၥည္း မဲ႔ ခ်က္ ၾကီး ဆုိ တဲ႔ အသံ ၾကာ းလုိက္ တာန ဲ႔

“ဟသၤ တာ ထြန္း ရင္ ဆုိ တာေလ ကြာ “

လုိ ႔ ေျပာ လုိက္ မိ ပါ တယ္။

အန္း ဒိတ္ ေတြ လာ မ ေျပာ နဲ႔ တဲ႔

ေအာ္ သူ တုိ႔ လက္ ထက္ မွ ဘဲ ကိုယ္ ထက္ ေတာင္ စုံ ေန ေသး တယ္။

ေအာ္ သူ တုိ႔ သိ တဲ႔ ခ်က္ ၾကီး နဲ႔ သူတုိ႔ သိ တဲ ႔ ခ်က္ ၾကီး မ တူ ဘူးေ လ.။

ေဟာ ေဒါက္တာ ခ်က္ ၾကီး တဲ႔ ည မငး္ သား တဲ႔ ေမာင္ ေဆ တန္ တဲ႔

က်ဳပ္ျဖင္႔ လုိက္မ မွီ တာအ မွန္ ပါဘဲ။

 

********************************************************

ကဲ ထား လုိက္ ပါ ေတာ႔ ။

က်ဳပ္  အ ဓိ က ေျပာ ခ်င္ တ ာ က ဒါ  မဟုတ္ ဘူး။

ဒါ က နိ ဒါန္း ပ်ဳိး တာ။

 

 

 

ကို ေပါက္ လက္ ေဆာင္ အ ေတြး ပါး ပါးေလး။

12-4-2014

 

 

 

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF