“ကြ်န္ မ စာ ကူး ခ် ဘူး သည္”

ကြ်န္ မ မွာ စာ ေရး ခ်င္ ေသာ ပုိး က အခု တစ္ ေလာ ထ ေန ၏။

ဘာ ေရး ရ မွန္း လဲ မ သိ။

ဗဟုသုတက လဲ မၾကြယ္ ၀။

စာ မ ဖတ္ ျဖစ္ တာ လဲ ၾကာ ျပီ။

အရင္ ဖတ္ ျပီး သား ေတြ ကို ျပန ္ကုိး ကား ရ ေအာင္ လဲ ဘာ မွ

ေခါင္း ထဲ မွာ မရွိ ေတာ႔။

ဘ၀ က်ဥ္း က်ဥ္း ေလး ထဲ မွာ  ေနသူ မုိ႔ ဘာ မွ လဲ သိပ္ မ သိ။

ဘာသာေရး

နုိင္ငံ ေရး

လူ မူ႔ ေရး

က်န္း မာ ေရး

စီး ပြား ေရး

အခ်စ္ ေရး

အိမ္ ေထာင္ ေရး

ဘာ ေရး ရင္ ေကာင္း မ လဲ စဥ္း စား ၾကည္႔ မိ ၏။

တကယ္ ခ် ေရး ၾကည္႔ ေတာ႔ ကြ်န္ မ ဘာ မွ ေရ ေရ ရာ ရာ မသိ။

ကြ်န္မသိ သည္ မွာ အေပၚယံ မွ် သာ။

ရြာထဲ မွာ ကြ်န္ မ ၾကဳိက္ ေသာ စာ ေရး သူ အမ်ား အျပား ရွိ ေလသည္။

ေလး စား မိ ၏။

အခ်ဳိ႔ မွာ သာ း သမီး အရြယ္ ။

တကယ္ ေတာ္ လွ ေပ၏။

ထုိ ကဲ႔ သုိ႔ ေရး တတ္ ခ်င္ လွ ၏။

ေနာက္ ဆုံး မေ တာ႔ ကိုယ္႔ အ ေၾကာင္း က လြဲ ျပီး ဘာ မွ မသိ သူ ပီ ပီ

ကိုယ္႔ ဘ၀ ဇာတ ္လမး္ ကို သာ ခ် ေရးမ ိပါ ေတာ႔ သည္။

တန္ ဘုိး ရွိ ေသာ အခ်ိန္ မ်ား ထဲ မွ ေန၍ ကြ်န္ မ ေရး ေသာ စာကို

အခ်ိန္ ေပး ၍ ဖတ္ ျခငး္ အ တြက္ တကယ္႔ကို ေက်း ဇူး တင္ မိ ပါ သည္။

*********************************************************

 

“ သမီး ၾကီး လာ ရင္ ဘာလုပ္ မ လဲ”

.စး။ေဖ ေဖ  အ  ပါ အ၀င္ အား လုံးက အျမဲတမး္ ေမး တဲ႔ အ ခါ တုိင္း

ကြ်န္ မ ေျဖ ခဲ႔ တာ က

“အင္ ဂ်င္ နီ ယာ မ ၾကီး လုပ္ မယ္”

၁၀ တန္း ေရာက္ တဲ႔ အထိ ကြ်န္ မ ေၾကြး ေၾကာ္ ခဲ႔ တဲ႔ စကား။

ငယ္ ငယ္ က တဲ က စာ သိပ္ မညံ ႔ တ႔ ဲ သူ မုိ႔ ကိုယ္ ႔ ကုိ ကုိယ္ လဲ ျဖစ္ မည္ ထင္ သည္။

တကယ္ ၁၀ တန္း တက္ တဲ႔ အ ခါ မွာ ေတာ႔ စာ က်က္ ရ သည္ ထက္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အတူ  က်ဴ ရွင္ တက္ ရ သည္ ကို ပုိ ေပ်ာ္ လာ သည္။

ကြ်န္ မ တုိ႔ ေခတ္ က က်ဴ ရွင္ ေခတ္။

က်ဴ ရွင္ ရွိ ရာ ကုိ ကိုယ္ က လုိက္ တက္ ရ တဲ ့ ေခတ္။

ဘာ သာ စု ံ က်ဴ ရွင္ လုိက္ တက ္သည္။

ဘယ္ ေတာ႔ မွ တစ ္ေယာက္ ထဲ မ သြား ခဲ႔   ရ သူ က

က်ဴ ရွင္ ေပါင္း စုံ ကို တစ္ ေယာက္ ထဲ သြား တက္ ရ တာ ကို  အရမး္ ေပ်ာ္ သည္။

က်ဴ ရွင္ မ တက္ ခင္ မုန္႔ ေတြ ေလွ်ာက္ စား ။

က်ဴ ရွင္ ထဲ မွာ သံျပဳိင္ သံ ခ်ပ္ ထုးိ လ်င္ ေအာ္ နုိင္ ရန္။

(သံ ခ်ပ္ ထုိး တယ္ ဆုိ တာ က်ဴ ရွင္ မွာ ဆ ရာ တုိင္ ေပး တာ ကို သံ ျပဳိင္ ၀ုိင္း ေအာ္ ၾက တာ ကို

ဆုိ လို တာ ပါ။)

က်ဴ ရွင္တြင္ ဆရာ သင္ သ မွ် ငယ္ သံ ပါ ေအာင္ အာေခါင္ ေျခာက္ေအာင္ ေအာ္ ျပီး သကာ လ

ေက်ာင္း လႊတ္ ခ်ိန္  တြင္ မေတာ့ ကြ်န္ မ ဘုိက္ ထဲ မွာ ဘာ မွ မရွိ  ဆာ လ ာ ျပီ။

စားခ်င္ တာ  ထပ္ စား သည္။

ဘယ္ ေလာက္ ေပ်ာ္ စ ရာ  ေကာငး္ တဲ႔ ဘ၀ လဲ။

က်ဴ ရွင္ ေတြ က လဲ စေန တ နဂၤ ေႏြ ဆုိ မ နက္ မုိး လင္း က တည္း က ထြက္ လွ်င္

ည ေန မွ အိမ္ ျပန ္ေရာက္ သည္။

အိမ္ ေရာက္ တာ နဲ႔ အိပ္။

ေနာက္ ေန႔  မနက္ က်ဴ ရွင္ တက္။

ေက်ာင္း သြား တက္။

စာ ကုိ ဟန္ ျပ ေလာက္ က်က္ နဲ႔ စာ ေ မး ပြဲ ၾကီး နီး လာ ပါ ျပီ။

 

စာ ေမး ပြဲ ၾကီး နီး လာ ေတာ႔ ေၾကာက္ လာ သည္။

စာ က ေ ရ ေ ရ ရာ ရာ ဘာ မွ မ ရ။

ကိုယ္႔ ကို ကုိယ္ လည္း သိ သည္။

က်က္ လုိက္ ေမ႔ လုိက္ နဲ႔ ျဖစ ္ေနျပီ။

တြက္ လုိက္ ေမ႔ လုိက္ နဲ႔ ျဖစ္ ေခ် ျပီ။

အဲ လုိ ျဖစ ္ေန လုိ႔ စာ ကုိ ဖိ က်က္ သ လား ဆုိ ေတာ႔ လည္း မဟုတ္။

ေခါငး္ ေဆး မယ္ ဆုိ ကာ က်ဴ ရွင္ ေျပး ျပီး ရုပ္ ရွင္ၾကည္႔ ၏။

 

ကြ်န္ မ တုိ႔ သူ ငယ္ ခ်င္း အုပ္ စု မွာ ကြ်န္ မ အငယ္ ဆုံး။

ေျပာ ရ မယ္ ဆုိ လ်င္ စာ လည္း သူ တုိ႔ ထက္ ရ သည္။

သခ်ၤာ မ်ား မ တြက္ ခုိင္း န႔ဲ ကြ်န္ မ အ ရင္ ဆုံး ျပီး သည္။

မွန္ လဲ မွန္ သည္။

အဲ ဒီ ေတာ႔ အ ငယ္ ဆုံး ေပ မယ႔ ္ ကြ်န္ မ က အုပ္ စု ထဲ မွာ ဆရာ ၾကီး။

ဆ ရာ ၾကီး လဲ တစ္ ႏွစ္ လုံး ေဟး လား ဟာ း လာ း လုပ္ ေန ျပီး

စာ ေမး ပြဲ နီး ေတာ႔ မ်က္ ျပဴး  ဆန္ ျပာ ျဖစ ္ေလ ျပီ။

တစ္ႏွစ္ ပါတ္ လုံး ဆရာ ၾကီး လုပ္ ခဲ႔ သမွ် စာ ေမး ပြဲ နီး ေလ ေလ

အလုိ လုိ ေနာက္ လုိက္ ျဖစ္ ေလ ေလ  ျဖစ္ သြား ေတာ႔၏။

သူငယ္ခ်င္း ေတြ ေျပာ သမွ် အ ကုန္ လုိက္ လုပ္ ေတာ႔၏။

ေဗဒင္ ဆရာေပါင္း စုံ ထံ ေရာက္၏။

ရွိ သမွ် မုန္႔ ဘုိး အား ေဗဒင္ ဆရာထံ ပ သ ရ ၏။

ေျပာသမွ် ယၾတာအ ကုန္ လုိက္ ေခ်၏။

ယၾတာ ေခ် ရန္ အတြက္ ဟု ဆုိ ကာ ေက်ာငး္ေျပး ျပီး တိရိစာၦန္ ရုံ သြား ကာ

အ ေကာင္ ေပါင္း စုံ ကုိ အ စာ ေကြ်း ၏။

စာကုိ မက်က္ ။

ဂါထာေပါင္းစုံ က်က္ေလ၏။

ဘုရား မွန္ မွန္ ကန္ ေတာ႔ ေလ၏။

ဆ ရာ  ဆရာမ မ်ားကို ေမတၱာ ပုိ႔ ေလ၏။

ကု သုိလ္ ေကာငး္ မူ႔ ျပဳ ရ မယ္ ဆုိ ကာ ေက်ာငး္ ေျပး ျပီး ဘု ရား သြား

ျပန္ ၏။

 

အႏွီ ကိစၥ မ်ား ကုိ စာေမးပြဲ နီး ခ်ိန္ မွ စ ၍ ေအာင္စာရင္း မထြက္ ခင္ အခ်ိန္ အ ထိ

ၾကဳိး ၾကဳိး စား စား ျပဳ လုပ္ ၾက ေလ၏။

ေက်ာငး္ မွာ က်ဴ ရွင္ မွာ စာ ေမး ပြဲ ဘယ္ ႏွစ္ ရက္ သာ လုိ ေတာ႔ သည္ ေျပာ ရင္

တစ္ ေယာက္ မ်က ္ႏွာ တစ္ ေယာက္ ၾကည္႔ ကာ သက္ ျပင္း ကိုယ္  စီ ခ် ၏။

ထုိသုိ႔ နည္း ေပါင္း စုံ သုံး ျပီး သကာလ  ေအာင္စာရင္း ထြက္ ေလ ေသာ္  တစ္ အုပ္စုလုံးစာေမးပြဲက်ေလ၏။

 

ကြ်န္ မ ေဖ ေဖ က မ ဆူ ပါ။

(ကြ်န္ မ ေမ ေမ က ၇ တန္း ကတည္း က ႏွ လုံး ေရာ ဂါ နဲ႔ ဆုံး သြား ျပီ မုိ႔

ေဖ ေဖ သာ ရွိ ေတာ႔ သည္)

အ ရမး္ အ လုပ္ မ်ား ေသာ ေဖ ေဖ နွင္႔ ကြ်န္ မ တုိ႔ ကို ထိန္း သိမ္း ရန္ လာ ေန ေသာ

အရမး္ သေ ဘာ ေကာငး္ သည္႔ အံ တီ တုိ႔ အုပ္ ထိမ္း မူ႔ အ ၾကား ကြ်န္ မတုိ႔

ေမာင္ႏွစ္ မ တ ေတြ လြတ္ လပ္ ေရး ရ ေန ၏။

 

ေဖ ေဖ က ကြ်န္ မ တုိ႔ ကုိ

“ စာ မ က်က္ ဘူး လား   “လို႔ ဘယ္ ေတာ႔ မွ ေမး သူ မ ဟုတ္။

“ လူ ဆုိ တာ ကုိယ္ ဘာ လုပ္ ရ မ လဲ ဆုိ တာ ကိုယ္ သိ ရ မယ္။

ကိုယ္႔ တာ ၀န္ ကုိယ္ ေက် ရ မယ္  “

လို႔ သာ ေျပာ တတ္ သူ။

 

ကြ်န္ မ တုိ႔ မွာ ကား ဖ ခင္ ၾကီး  ထင္ သ ေလာက္ အ ေတြး အေခၚ

ျမင္႔ မား သူ မ်ား  မဟုတ္ ေလ ေတာ႔

“ငါ တုိ႔ အ ေဖ က စာ ေမး ပြဲ က် လဲ မ ဆူ သ ေဘာ ေကာငး္ လွ သည္”

ဟူ ၍ သာ ထင္ မွတ္ မိ၏။

ေအာင္ စာ ရင္း ထြက္ ျပီး က် သည္ ဆုိ တာ သိ သည္႔ အခ်ိန္မွ စ ၍

စာ ျပန္ က်က္ ၏။

အင္ ဂ်င္ နီ ယာ လုပ္ မည္ ဟု ေၾကြး ေၾကာ္ ျပန ္၏။

တကယ္ တမ္း ေက်ာငး္ မ်ား ျပန ္ဖြင္ ႔ ျပီး ေက်ာငး္ ျပန္ တက္ ၾက သည္႔ အ ခ်ိန္ မွာ ေတာ႔

စာ က်က္ ျခင္း ဆုိ တာ တစ္ ခါ တစ္ ရံ မွ သာ  ။

မ နက္ မုိး လင္း က တည္း က

က်ဴ ရွင္ နဲ႔ ေက်ာငး္ ဆက္ လုိက္ တာ အိမ္ ျပန္ ေရာက္ ထ မင္း စား ျပီး

ေမာင္ နွစ္ မ  တစ္ ေတြ မီး ကုန္ ယမ္း ကုန္ က စား ၾက ေလ၏။

ျပီး တာ နဲ႔ အိပ ္ေပ ေတာ႔ ၏။

စာ ေမး ပြဲ ၾကီး နီး ေတာ႔ ထုံး စံ အ တုိင္း ပင္။

အ ထူး ထုတ္ စာ အုပ္ မွန္ သ မ်ွ ၀ယ္။

အ နီး ကပ္ ဆုိ တာ ေတြ မွန္ သ မွ်  လုိက္ တက္၊

အ နီး ကပ္ တက္ လုိက္ ရင္ ဘဲ စာ ေတြ ခ်က္ ျခငး္ ရ ျပီး ဂုဏ္ ထူး ေတြ

ထြက္  မ လုိ လုိ စိတ္ က ထင္ ထား မိ၏။

က်ဴ ရွင္ ေတြ မွာ လဲ လူ က အ ျပည္႔ ေန က ပူ ပူ အ သက္ ရွဳ လုိ႔ ေတာင္ မ ၀။

ေခြ်း ေစာ္  နံ  မူး ေနာက္၊

သံျပဳိင္ေအာ္ဟစ္။

အိမ္ ျပန္ေရာက္ ေတာ႔  ခဏ ဆုိ ျပီး အိပ္ လိုက္ရင္ မုိး လင္း မွ ႏွုိး စက္ အကူ အ ညီျဖင္႔  ထ ရ ၏။

ႏုွိး စ က္ ကို ( ၄) နာရီ ေပး ထား ၏။

အ သံ ျမည္ လွ်င္ ၄ နာရီ ၃၀ သုိ႔ ျပန ္ထား ၏။

ျမည္ ျပန္ လွ်င္ ( ၅) နာ ရီ သုိ႔ ျပန္ ေျပာငး္ ၏။

နာ ရီ ၀က္ တစ္ ခါ ႏွုိး စက္ ေပး ရင္း ျပင္ ရင္း ျဖင္႔

က်ဴ ရွင္ သြား ခ်ိန္ ( ၇ ) နာ ရီ ထုိး ေတာ႔ ၏။

မ ထ ၍ မျဖစ္ ေတာ႔ ။

အဲ ဒီ ေတာ႔ မွ က်ဴ ရွင္ သြား ၏။

 

ႏွစ္ စ က အင္ ဂ်င္ နီယာဆုိ ျပီး ေၾကြး ေၾကာ္ လာ သ မွ်

ႏွစ္ လည္ ေလာက္ ပ ထ မ အစမး္ ဒုတိယ အစမး္ ေျဖ ျပီး တဲ႔ အခ်ိန္ မွာ

ကုိယ္႔ အ ေျခ  အ ေန ကုိယ္ သိ ျပီး (၆၀) ေလာက ္ဆုိ ေတာ္ ပါ ျပီ ျဖစ ္လ ာ ၏။

စာ ေမး ပြဲ ၾကီး နီး လာ ခ်ိန္ မွာ ေတာ႔ ( ၄၀)နဲ႔ေအာင္ လဲ ျဖစ ္ပါ တယ္

ျဖစ ္သြား ျပန ္၏။

ထုိသုိ႔ျဖင္႔

တစ္ အုပ္ စု လုံး ထုးံ စံ အ တုိငး္ က် ျပန ္ေပ ၏။

၂ ႏွစ္ က် ေလ ေသာ္ ေက်ာင္း ထြက္ ရ ေလ၏။

ထုိ ႏွစ္ အျပီး တြင္ ေတာ႔ မည္ သူ က မွွ်

“ သမီး ၾကီး ရင္ ဘာလုပ္ မ လဲ” မ ေမး ေတာ႔။

ကိုယ္ က လဲ ေမး မွာ ေတာင္ ခပ္ ေၾကာက္ ေၾကာက္။

ဘာ ေျဖ ရ မွန္း မ သိ ၍ ျဖစ္ သည္။

သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ နဲ႔  မ ေတြ႔  ရ တာ ကေတာ႔ ဆုိး သည္။

အ ဆက္ အသြယ္ မ ရ။

ယ ခု ေခတ္ လုိ Hand Phone ေတြ ဘာ ေတြ ေပါ ေန ရင္ ေတာ႔

ဒီေ လာက္ စိတ္ ညစ္ ရ မည္ မဟုတ္။

ဘာ မွ လဲ လုပ္ စရာ မ ရွိ။

ကာ တြန္း ဖတ္ ၀တၱဳ ဖတ္

ေမာင္ နွစ္ မ  တစ္ ေတြ ေဆာ႔ ၾက။

အဲ႔ သလုိ နဲ႔ အခ်ိန္ ေတြ ကုန္ သည္။

ကြ်န္မ အစ္ ကုိ က လဲ ဆယ္ တန္း မ ေအာင္။

ကြ်န္ မ က လဲ ဆယ္ တနး္ မ ေအာင္ ဆုိ ေတာ႔ ေဖ ေဖ က ဧည္႔ သည္ လာ ရင္

“ကြ်န္ ေတာ္႔ သား နဲ႔ သမီး က ေတာ႔ ကြ်န္ ေတာ္ ကုိ မ မွွီ

၂ ေယာက္ ေပါင္း  အတန္း ( ၂၀) “လုိ႔ ေျပာ တဲ႔ အခါ တုိင္း

ကုိ ကို ၾကီး က ေတာ႔ ဘယ္ လုိ ေန တယ္ မ သိ။

ကြ်န္ မ က ေတာ႔ ရွက္ လုိက္ သည္ ျဖစ္ ျခငး္။

ကြ်န္ မ က တကယ္ ေတာ႔  တကၠသိုလ္ အ ရမး္ တက္ ခ်င္ ေနသည္။

စာ ေတြ အရမး္ ဖတ္ ေတာ႔ ဘြဲ႔ ႏွင္း သဘင္ ၊သစ္ပုတ္ပင္၊

စာၾကည္႔ တုိက၊္ အ ဓိပတိလမ္း၊ဂ်ဒ္ ဆင္၊

ဦး ခ်စ္ ဆုိင္၊ဦးယမး္ ဘီ လူး ဆုိင္ ဆုိ တာ ေတြကို သြား ၾကည္႔ ခ်င္ သည္။

တကၠသုိလ္ တက္ ေန တဲ႔ ေဆြမ်ဳိး နီးစပ္ အမ ေတြ က လုိက္ ခဲ႔ လုိ႔ ေခၚေပ မယ္႔

အျပင္ လူ တစ္ ေယာက္ အ ေန နဲ႔ မ၀င္ ရဲ ။

သြား လဲ မ သြား ခ်င္။

အဲ သ လုိ ျဖစ ္ ေန တုနး္ လူ သိ ရွင္ ၾကား အရွက္ကြဲ ရမယ္႔

က ိစၥတစ္ ခု ျဖစ ္လာ ေလ ၏။

တ ကၠ သိုလ္ တက ္ေန ေသာ အမ တစ္ ေယာက္ အိမ္ လာ ျပီး

ခ်က္ ျခင္း ျပန ္မယ္ လုပ္ ၏။

ကြ်န္ မ က ဘာ လုိ ႔ လဲ လုိ႔ ေမး ေတာ႔ သူ က မန္း ေလး သူ ပီ ပ ီ

“ေက်ာင္း မွာ ဖန္ ဖဲ ရား ပြဲ ရွိ လုိ႔ “ ေျပာ ျပီး ျပန္ သြား ေလ ၏။

ကြ်န္မ စဥ္း စား ၏။

“ ဖန္ ဘု ရား “ ဆုိ ပါ လား။

“ဘယ္ လုိ ဘု ရား လဲ။

ဘာ အေရာင္ လဲ။

အၾကီး ၾကီး လား အ ေသး လား။

ဘုရားပြဲ ဆုိ ေတာ႔  ရ ဟတ္ ေတြ၊ ခ်ား ေတြ ၊ အျငိမ္႔ ေတြ ဇာတ္ ေတြ နဲ႔

မုန္ ့သည္ ေတြ လဲ အမ်ား ၾကီး  ေတာ္ ေတာ္ ေပ်ာ္ စ ရာ ေကာငး္ မွာ။

ငါ သာ တ ကၠသုိလ္ တက္ ရ ရင္ ဖန္ ဘုရား ပြဲ ငါ ေပ်ာ္ ေနရ မွာ။

သူ ေတာင္ မွ အိ ေျႏၵ မရ ခ်က္ ျခငး္ ျပန္ သြား တယ္ ဆုိ ေတာ႔ ေပ်ာ္ စ ရာ ၾကီး မုိ႔ ေနမွာ”

စ တဲ႔ အ ေတြး ေတြ နဲ႔ ၁၀ တန္း  မ ေအာင္ ခဲဲ့ ျခင္း အ ေပၚ အ ၾကီး အက်ယ္ မ ေက် မ နပ္ ျဖစ ္မိ ၏။

ထုိ ဘုရားပြဲ အား အလြန္ သြား ခ်င္ မိ ၏။

ေနာက္ တစ္ ပါတ္ အ မ လာ ၏။

“မမ ဘု ရား ပဲြ အ ေၾကာင္း ေျပာ ျပ  ပါ “ လုိ႔ ေမး မိ ၏။

“ ဘယ္ ဘု ရား ပြဲ  “လဲ လုိ႔ သူ က ျပန္ ေမး၏။

“ဟုိ တစ္ ပါ တ္ က ေလ ဘု ရား ပြဲ ရွိ လုိ ႔ ဆုိ ျပန္ သြား ျပီး ေတာ႔၊

ေျပာ ျပ သိ ခ်င ္တယ္  “ ကြ်န္ မ ေျပာ ၏။

“  ဟဲ႔  ဘာ ဘု ရား ပြဲ လဲ“

“ ဖန္ ဘု ရား ပြဲ ဆုိ   မမ ဘဲ ေျပာ သြား တာ ေလ “

သူ ရီ  ၏။

အက်ယ္ၾကီး ရီ၏။

မရပ္ မ နား ရီ၏။

“(Fund Fair) လုပ္ တာ ပါ ဟယ္။

ငါ က ဖန္ ဘု ရား လုိ႔  မ ေျပာ ပါ ဘူး” ဆုိ ကာ ေျပာ ျပီး ရီ၏။

ကြ်န္ မ က လည္း အူ ေၾကာင္ ေၾကာင္ နွင္႔ လုိက္ ရီ၏။

ျပီး မွ သူ က ေက်ာင္း ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ ပြဲ လုပ္ တာျဖစ္ တဲ႔ အေၾကာင္း ရွင္း ျပ ၏။

ကြ်န္ မ ကုိ ရွင္း ျပ ရုံ  မ က အိမ္ ရွိ လူ ကုန္ မန္း ေလး ရွိ လူ ကုန္

သူ တို႔ ေက်ာငး္ က သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား ပါ အ ထိ ကြ်န္ မ ေၾကာင္ ကြက္ ကုိ

ရွင္း ျပ ၏။

အျမင္ကတ္စ ရာ။

သူ မုိ႔ မ ေမာ နုိ္င္ မ ပန္း နုိင္။

ၾကား တဲ႔ သူ တုိင္း ကလဲ ျငိမ္ျငိ္မ္ နား မ ေထာင္။

အိမ္ ကို တ ကူး တက ဖုန္း ဆက္ ၍ ေသာ္၄င္း။

အိမ ္တုိင္ ယာ ေရာက္ လာ ၍ ေသာ ၄င္း

“ဖန္ ဘု ရား ပြဲ လုိက္ အုံး မလ ား “ ဟု ကြ်န္ မ အား

နုိင္ ကြက္ တစ ္ခု ပ မာ စ ေလ ေတာ႔ ၏။

အ ဆုိး ဆုံး ကား ကြ်န္မ အစ္ ကုိ။

စ ကား မ်ားရ ျပီ ျငင္း ျပီ ဆုိ လ်င္ ကြ်န္ မ ကို

“ဖန္ ဘု ရား ပြဲ လုိက္  မလ ား “ ဟု ေနာက္ ဆုံး ပိတ္ စကားျဖင္႔  အနုိင္ ယူ ေလ ေတာ႔၏။

ထို စကား ၾကား သည္ ႏွင္႔ ကြ်န္ မ ဆက္ မ ျငင္း နုိင ္ေတာ႔ ဘဲ ငုိ ေတာ႔ ေလ သတည္း။

အျခား အျခား ေသာ အ ေၾကာငး္မ်ား စြာ တုိ ႔ ရွိ ေန ေသး သည္။

ထား ပါ ေတာ႔။

ကြ်န္ မ ထုိ နွစ္ က ဘာ က်ဴ ရွင္ မွ မ တက္ ေတာ႔။

စာ ေမး ပြဲ ေအာင္ ခ်င္ သည္။

စာ ကို ဘယ္ လုိ က်က္ ရ မည္ ဆုိ တာလဲ သိ ေနခဲ႔ ျပီ။

က်က္ စာ မ်ား ကို ေရး က်က္ ၏။

တြက္ စာ မ်ား ကို ခ် တြက္ ၏။

ေမး ခြန္း ေဟာငး္မ်ားကုိ ေ လ႔ လာ ၏။

အခ်ိန္ တုိင္း မ်က္ေစ႔ ဖြင္႔ သည္ အခ်ိန္မွ စ ၍ စာ ကို ရြတ္ ေန ၏။

အိပ္ယာထဲ ၀င္ လ်င္ မ အိပ ္ေသး သည္႔ အ ခ်ိန္ အ ထိ စာ  ကို ရြတ္၏။

တစ္ ေရ း နုိးသည္႔ အခ်ိန္ တြင္ လညး္ ရြတ္ ၏။

ေမ႔ ေနလ်င္  ခ်က္ ျခငး္ ထ ျပီး  မီး ဖြင္႔ ကာ စာ အုပ္ ယူ ျပီး ျပန ္ၾကည႔္၏။

ရည ္ ရြယ္ ခ်က္ က စာ ေမး ပြဲ ေအာင္ ရန္ ။

(၄၀) ရလ်င္ ေတာ္ျပီ။

 

တ ကယ္ ေတာ႔ စာ ေမး ပြဲ နီး လာ ခ်ိန ္တြင္ စ ာေ တြ အား လုံး နီး ပါး က်ြန္မ ရ ေနျပီ။

စိတ္ မ ခ် ေသး။

အ ထူး ထုတ္ ေတြ ၀ယ္ ဖတ္၏။

ဒု တိ ယ ႏွစ္ စာ ေမး ပြဲ က် သည္ မွာ သမုိင္း ဘာ သာ ေၾကာင္႔။

( ၃၆) မွတ္ ႏွင္႔ က် သည္။

သ မုိင္း စစ္ သည္  ဆရာ မ ေတြ ကို ထုိ အခ်ိန္ က ျငဳိျငင္ မိ သည္။

( ၄) မွတ္ ထဲ ကုိ တုိး မ ေပး ရ ေကာငး္ လား ဟု

ဆရာ မ ေတြ ကို ေမတၱာပြား၏။

သ မုိငး္ ကို ဆ ရာ (၂) ေယာက္( ၃) ေယာက္ ၏ စာအုပ္ ေတြ ၀ယ္ ဖတ္ ၏။

 

စာ ေမး ပြဲ ေျဖ ပါ ျပီ။

အ ျပင္ ေျဖ တုိ႔ ထုံး စံ အ တုိင္း စာ မ က်က္ လာ သူ က မ်ား ေလ ၏။

သူ မ်ား ကို မၾကည္႔ နုိင္။

ကိုယ္႔ ဘာ သာ ကိုယ္ ၾကဳံး ရုန္းျပီး ေျဖ ေန ၏။

ဒု တိ ယ ေန႔ အ ဂၤ လိပ ္စာ။

တ ရႊတ ္ရႊတ္နဲ႔ ေခၚ၏။

ေဘး က အ  မၾကီး။

ဆ ရာ အ လစ ္တြင္ ျပ လုိက္ ၏။

 

တ တိ ယ  သခ်ၤာ ေန႔။

ေမး ခြန္း ၾကည္႔ လုိက္ လ်င္ အကုန္ ေျဖ နုိင္မွန္း သိ၏။

Choice လုပ္ ထား ခုိင္ းသည္႔ အပုဒ္ ေတြ ပါ ရ ေန၏။

စ စ ခ်င္း ေတြ႔ တဲ႔  ( ၄) မွတ္ တန္ ( ၂) ပုဒ္ က ဥာဏ္ စမး္။

ထား ခဲ႔ ျပီး က်န္ အပုဒ္ ေတြ ေျဖ၏။

ေဘး မွ တ ရႊတ္ ရႊတ္ ႏွင္႔ ေခၚ ၏။

ခ ဏ လုိ ႔ ေျပာ ျပီး ဆက္ ေျဖ ၏။

ေနာက္ အ ေျဖ လႊာ စာ ရြက္ ထပ္ ေတာင္း ျပီး သည္႔ အခ်ိန္

ပ ထ မ  အ ေျဖ လႊာ ကုိ ေပး လုိက္ ၏။

ဆ ရာ မ က ငုိက္ ေန  ေလ သည္။

အား လုံး ေျဖ  အ ျပီး ( ၄) မွတ္ တန္ အ ပုဒ္ ေတြ စဥ္း စား ခ် တြက္ ေန တုနး္

တ ျခား တ ဖက္ မွ လွမး္ ေတာင္း ျပန္ ေလ၏။

ေပး လုိက္သည္။

ဘာ အ ေျဖ လႊာ မွ  မရွိ ေတာ႔။

ခုံ ေပၚ ေမွာက္ အိပ ္ေန၏။

က် မ သိ သည္ ေျဖ ျပီး ေသာအပုဒ္အားလုံးမွန္၏။

( ၄) မွတ္္္ တန္ ကုိ စဥ္း စား ေန ေလ၏။

အခ်ိန္ ျပည္႔ ေတာ႔ မည္ ေအာ္ သံ ၾကား မွ ကြ်န္ မ အ ေျဖလႊာ စာ ရြက္

ကြ်န္ မ ဆီ ျပန္ ေရာက္ ၏။

က မန္း က တန္း ေျဖ မယ္ အ လုပ္ ဘဲလ္ တီး ျပီ။

ရ သ ေလာက္ ေျဖ လုိက္ ၏။

 

ေနာက္ ေန႔ ေတြ လဲ ထုိ နညး္ ၄ငး္။

ကြ်န္ မ ေျဖ ရ န္ က် န္ ေသး သည္။

ေျဖ စရာ အေျဖ မ်ား ကို လည္း သိ ၏။

သူ မ်ား ေတြ ကူး ဘုိ႔ အခ်ိန္ မ ရ မွာ စုိး သည္။

ကြ်န္ မ ေမွ်ာ္ လင္႔ ထား သ လုိ   (၄၀) ေက်ာ္ ျပီ ဆုိ တာ လဲ သိ ေတာ႔

သူ တုိ႔ ကုိ ေပး ကူး ခြင္႔ ရ တာ ကုိ ပင္ ကြ်န္ မ၀မး္ သာ ေန သည္။

ကံ ေကာငး္ ခ်င္ ေတာ႔ အခန္း ေစာင္႔ ဆ ရာ မ ေတြ က လည္း

အ ေရွ႔ မွာ ငိုက္ ေနတ ာ မ်ား သည္။

 

ကြ်န္ မ ေၾကာက္ ေသာ သ မုိငး္ ေန႔ ေရာက္ လာ ပါ ျပီ။

ေမး ခြန္း စာ ရြက္ ကို ၾကည္႔ လုိက္ သည္။

မ်က္ လုံး ေတြ ျပာ သြား ၏။

ေျခ ေတြ လက္ ေတြ တုန္လာ၏။

၁၂ မွတ္ ခြဲ တန္ ဆုိ ျပီး က်က္ လာ သည္႔ ႏွစ ္စဥ္ ႏွစ္ တုိင္း ၁၂  မွတ္ ခြဲ တန္ ေမးခြန္း။

Short question   တြင္ သာ ေမး ေလ႔ ရွိ ေသာ ေခါင္း စဥ ္ေ တြ က ၂၅ မွတ္ တန္ အပုဒ္

ေတြ ျဖစ ္ေန ျခငး္။

၄ ပုဒ္ ေျဖ ရ မည္  ဆုိ ေတာ႔ အ ကုန္ လုံး ေျဖ တာ ေတာင္ မွ ၅၀ ဘုိး မွ် သာ။

အ မွတ္ ေလွ်ာ႔ တာ နဲ႔ ဆုိ လ်င္ ငါ ေတာ႔ က်  ပါ ျပီ ဆုိ ျပီး ငုိခ်င္ လာမိ၏။

ေမး ခြန္း ဖတ္ တာ မ်ား မွား သလား ဆုိ ျပီး  အထပ္ ထပ္ အ ခါ ခါ ျပန္ ဖတ္၏။

ဒီ အတုိင္း ပင္။

၁၅ မိနစ ္ေလာက ္ထိ မ ေျဖ ရ ေသး။

စာ မ ေျဖ နုိင္ ေတာ႔ မွ ေဘး က လူ ေတြ လွမး္ ၾကည္႔ မိသ ည္။

ေဘး က မမ က ေတာ႔ ငုတ္ တုတ္။

ကြ်န္မ အ ေျခ အ ေန ကုိ ၾကည္႔ ျပီး သူ ပါ အား ငယ္ လာ ပုံ ရ သည္။

မ ရ ဘူး လား ဆုိ တဲ႔ အမူ အယာ နဲ႔ လွမး္ ေမး သည္။

ကြ်န္ မ ေခါင္း ခ ါ ျပ လုိက္ သည္။

သူ အ ေတာ္ ၀မး္ နည္း သြား ပုံ ရ ေလ သည္။

က် မ အေျဖ လႊာ တြင္ ခဲ တံ ျဖင္႔ မ်ဥ္း ေၾကာင္း က်ဲ က်ဲ ေလး ေတြ

လုိက္ တား သည္။

ျပီး ေတာ႔ မွ ေျဖ သည္။

သ မုိငး္ က ( ၂) နာရီ ေမး ခြန္း။

ပုံ မွန္ ေျဖ လ်င္  အခ်ိန္ မ ေလာက္ တတ္။

ေျဖ ရ မယ္႔ ေမး ခြန္း ေတြ က တုိ တုိ ေလး ျဖစ္ ေနတာ မုိ႔

အခ်ိန္ ေတြ ပုိ မွန္း သိ ေန တာ မုိ႔ ေလ်ာက္ လုပ္ ေန ျခငး္ မွ်သာ။

ျပီး ေတာ႔ စာ ကုိ က်ဲ က်ဲ ေလး နဲ႔  တစ္ လုံး ျခင္း လွ လွ ေလး ေရး သည္။

အထူး ထုတ္ ၀ယ္ ဖတ္ ထား စဥ္ က  ဆရာ (၃) ေယာက္ ၏

မ တူ ညီ ေသာ  အ ခ်က္ ေတြ ကို အကုန္ ထည္႔ ေရး သည္။

အဲလုိ အကုန္ ေရး တာ ေတာင္ မွ (၂၅)မွတ္ တန္ တစ္ ပုဒ္ ကုိ (၂) မ်က္ႏွာမျပည႔္။

ခ ဏ ေလးနဲ႔ ျပီး သြာ း သည္။

ျဖစ ္ ခ်င္ ေတာ႔ သ  မုိငး္ ေန႔ က ေနာက္ ဆုံး ဆုိ ေတာ႔  ဆရာ ဆရာ မ ေတြ

ပုိ လွဳပ္ ရွား ၾက သည္။

ေကာ္ ရစ္ ဒါ ေစာင္႔ ေသာ ဆ ရာ မ ေတြ က ပါ  အတန္း ထဲ  အထိ ၀င္သည္။

အ ရင္ ေန႔ ကေ တြ လုိ လွဳပ္ ရွား  ၍  မ ရ ေတာ႔။

ကြ်န္ မ ေဘး က မမ ေတြ  ကို ကို ေတြ က လည္း  အ ေျခ  အေန မ ေကာငး္မွန္း သိလုိ႔

တရႊတ္ ရႊတ္ မ လုပ္ ရဲ ေတာ႔။

ကြ်န္ မ လညး္ စိတ ္ဓါတ္ က်က် နဲ႔ ပင္ အခ်ိန္ ကုန္ သည္ အ ထိ အ တန္း ထဲ မ ေန ေတာ႔။

အေျဖလႊာ အပ္ ျပီး ထြက္ လာ ခဲ ႔သည္။

 

တေႏြ လုံး ယူ က်ဳံး မ ရ ျဖစ ္မိ ၏။

သ မုိငး္ ေမး ခြန္း တစ္ ခု လုံး လည္း ကြ်န္ မ အမွတ္ ေတြ တြက္ ထားသည္မွာရ စ ရာ မ ရွိ။

အိပ္ မက္ လည္း အျမဲ တမ္း မက္ သည္။

သ မုိငး္ ( ၃၆) မွတ္ နွင္႔ ထပ္ က်သည္ဟု။

စာ ေမး ပြဲ ေျဖ ေန သည္ ဆုိ ျပီး မက္သည္ ့အိပ္ မက္ က ေတာ႔ အသက္ ( ၄၀ )ေက်ာ္ သည္ ထိ။

(၁၀)တန္းမွ စာ မ်ား ကို  အေတာ္ မ်ား မ်ား ကြ်န္ မ ႏွစ္ ေပါင္း မ်ား စြာ ၾကာသည္ ထိ မွတ္ မိ ေနေသး သည္။

အထူး သျဖင္႔ ပ ထ ၀ီ သမုိင္း ေဘာ ဂ ျမန္ မာစာ။

 

အဲ သလုိ နဲ႔ ေအာင္ စာရင္ း ထြက္ ခ်ိန္ ေရာက္ လာ ပါ ျပီ။

တ ကယ္ ေတာ႔ နက္ ျဖန္ ေအာင္ စာ ရငး္ ထြက္ မည္ မွန္း မ သိ ။

ဟုိ ေန႔ ထြက္ မယ္ ဒီ ေန႔ ထြက္ မယ္ နဲ႔ သာ ၾကာ ေန တာ။

ျပီး ေတာ႔ လဲ မထြက ္ဆုိ ေတာ႔ ရုိး ေန တာ လဲ ျဖစ္ နုိင္သည္။

ည (၁၂) နာရီ ေလာက္ ကြ်န္ မ ဆ ရာ အိမ္ ကို လာ နုိး သည္။

သ မီး စာ ေမး ပြဲ ေအာင္ တယ္ သ ခ်ၤာ နဲ႔ သမုိင္း ဂုဏ္ ထူး တဲ႔။

စာ ေမး ပြဲ ေအာင္ ရင္ က်ိန္း ေသသခ်ၤာ ဂုဏ ္ထူး ထြက္ သည္

ဆုိ တာ  က ေတာ႔ ကြ်န္မ သိ သည္။

သမုိငး္ က ေတာ႔ ဘယ္ လုိ မွ မျဖစ္ နုိ္င္။

မယုံေသး။

ဆရာ က လဲ လိမ္ ေျပာ မွာမ ဟုတ္။

ငါ ဘယ္ နွ႔ ဲ က် မယ္ ထင္ တဲ႔ သ မုိင္း ဂုဏ္ ထူး ထြက္ သလဲ ဆုိ တာ စဥ္း စား လိုိ႔ုိကုိမ ရ။

အိပ္ မ ေပ်ာ္။

မ နက္ အေစာ ၾကီး ေအာင္ စာ ရင္း သြား ၾကည္႔ ၏။

တစ္ ေက်ာင္းလုံး အ တြက္ ေအာင္ စာ ရင္း က တစ္ ရြက္ ထဲ။

အဲ ဒီ စာ ရြက ္ေတာင္ အျပည္႔ မ ပါ။

( ၂) ဘာ သာ ဂုဏ္ ထူး ထြက္ သူက ကြ်န္ မတစ္ ေယာက္ ထဲ။

ေပ်ာ္ လုိက္ သည္ ျဖစ္ ျခငး္။

 

ကြ်န္ မ ေဖ ေဖ ့ ကို ႏုွးိ ေျပာ လုိက္ သည္။

တစ္ ခါ မွ  အ ေစာ ၾကီး မ ထ  ဘူး ေသာ ေဖ ေဖ သည္ ဖုန္း ေတြ

မ နား တမး္ ဆက္ ျပီး ၾကြား ေပ ေတာ႔ ၏။

၂ ႏွစ္ က် ထား ဘူး သည္ ဆုိ တာ ကို  ေဖေဖ ေမ႔ သြား ေလ ေရာ႔ သ လား။

၂ ေယာက္ ေပါင္း အတနး္ ၂၀ ဆုိ သည္႔ စကား သူ မေျပာခ ဲ႔ ဘူး သလုိ။

ကြ်န္ ေတာ္ ႔ သမီး ဆုိ တာ က အမ်ား ဆုံး စ ကား လုံး။

အိပ္ ေပ်ာ္ ေန ေသာ ကို ကုိ ၾကီး ကို လည္း

“ေဟ႔ ေကာင္ င တုံး  ထစမ္း

မငး္ ညီ မ ဂု ဏ္ ထူး ၂ ဘာသာ နဲ႔ ေအာင္သြား ျပီ  ”

ဆုိ ျပီး ေငါက္ ငမး္ ၏။

“ဘာ မွ အသုံး မက် ဘူး” ဆုိ ျပီး မာန္မဲ၏။

ကြ်န္ မ က ေတာ႔ သူ ႔ ကုိ ၾကည္႔ ျပီး ၀မ္း သာ ၏။

“ ငါ႔ ကုိ ဖန္ ဘု ရား ပြဲ သြား မ လား ေမး ၾကည္႔ သိ မယ္” ဆုိ ေသာ

အ ႏုိင္ ရ သည္႔ အၾကည္႔ နွင္႔ စပ္ ျဖဲ ျဖဲ ၾကည္႔ ၏။

သူ က ဆယ္ တနး္ မ ေအာင္ ေသး။

သူ႔ အ ေၾကာင္း သူ သိ သျဖင္႔ ထုိႏွစ္ က မ ေျဖ ပါ။

ထုိ  ေန႔ မွ စ ၍ ကြ်န္ မ သည္ ေမာင္ႏွစ္မ မ်ား အၾကား တြင္

ဆရာ ၾကီး တစ္ ဆူ ျဖစ ္သြား ေလ၏။

တကၠသုိလ္ ၀င္ ခြင္႔ ေဖာင္ ေတြ ျဖည္႔ ရ ျပီ။

ကြ်န္ မ ႏွစ္ ခု သာ ျဖည္႔ ၏။

RIT ႏွင္႔  Eco။

တ ကယ္ တက္ ခြင္႔ ရ ေတာ႔ Eco ။

ဘာ ဘဲ ရ ရ ကြ်န္ မ ေပ်ာ္ သည္။

ကြ်န္ မ တက္ ခ်င္ ေသာ တ ကၠသုိလ္ တက္ ခြင္႔ ရ ေလျပီ။

သုိ႔ ေသာ္ တစ္ ပါတ္မွ် အၾကာ တြင္ ကား ကြ်န္ မ

ေပွ်ာ္ ရႊင္ ျခငး္  ဂုဏ္ယူျခင္း စသည္ တုိ႔ ေပ်ာက္ ဆုံး သြား ေလ၏။

ေက်ာင္း သြား မ တက္ ေတာ႔။

အ ေၾကာငး္ ရင္း က ေတာ႔

တ ေန႔ ကြ်န္ မ ေဘး က သူငယ္ ခ်င္း က

“ငါ တုိ႔ က ( ၁) မွတ္ ထဲ နဲ႔ အီကုိ လာ တက္ ရ တာ။

ေယာက်္ား ေလး ဆုိ စက္မူ႔ ၀င္ တယ္။

အဲ ဒီ တစ္ မွတ္ ထဲ နဲ႔ အီ ကို တက္ ေန ရ တာ” ဆုိတဲ႔ စကား။

 

တ ကယ္ ေတာ႔ အီ ကို သာ တက ္ေန သည္ RIT   အမွတ္ ဘယ္ ေလာက္ နဲ႔

က်န္ ခဲ႔ လုိ႔  အီ ကို တက္ ေန ရ တာ လဲ ဆုိ တာ ကြ်န္ မ မ သိ။

RIT ၀င္ ခြင္႔ မိနး္ ကေလး က အ မွတ္ မ်ား သည္ ဆုိ တာ ေတာ႔ သိ သည္။

ထုိ(၁)မွတ္ ေၾကာင္႔ ဆုိ တဲ႔ စ ကား ကို ကြ်န္ မ ေတာ္ ေတာ္ ခံ စာ း ရ သည္။

ငါ ေတာ္ ေတာ္ ညံ႔ ပါ လား ဆုိ တဲ႔  အ ေတြး။

ေျဖ ဘုိ႔ က်န္ ပါ ေသး ရဲ႕ နဲ႔ သူ မ်ား ကို အ ေျဖ လႊာ ေပး မိျခငး္။

ထုိ သူ ေတြ ေအာင္ သြား ရင္  တစ္ မ်ဳိး။

အ ခု ေတာ႔ ထုိ သူ ေတြ က လဲ မ ေအာင္ ကၽြန္ မ လဲ  တက္ ခ်င္ တာ မ တက္ ရ။

(၄) (၅) မွတ္ ေလာက္ ဆုိ ရင္ လဲ ေျဖ သာ ေသး သည္။

(၁) မွတ္ ထဲ နဲ႔ ဆုိ ေတာ႔ ဘယ္ လုိ မွ ေန လုိ႔ ထုိင္ လုိ႔ မ ရ။

 

တကယ္႔ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ က( ၁၀) တန္း ေအာင္ ရုံ မွ် သာ။

ကြ်န္ မ ကုိယ္ ကြ်န္ မလဲ အင္ ဂ်င္ နီ ယာ ေတာ႔ မျဖစ္ နုိင္ ေတာ႔ လုိ႔ ထင္ မိ တာ လဲ အမွန္။

တ ကယ္ ေတာ႔  စာ တကယ္ က်က္ ျပီ ဆုိ တဲ႔ ႏွစ္ မွာ

ကြ်န္ မ က  ရည္ ရြယ္ ခ်က္ ျမင္႔ျမင္႔ မ ထား မိ ခဲ႔ျခင္း။

စိ တ္ထဲ မွာ စြဲ ေန တာ က စာ ေမး ပြဲ ေအာင္ ရင္ ရ ျပီ။

တ ကယ္ ေအာင္ စာ ရင္း ထြက္ ျပီ။

အမွတ္ က မွီ နုိင္ တယ္ ဆုိ တဲ႔ အခါ မွာ ေတာ႔ ကြ်န္ မရဲ႕ ရည္ မွန္း ခ်က္ က

ျပန ္ျပီး ေပၚ လာ သ လုိ လုိ။

အီ ကို ဘဲ ရ တယ္ ဆုိ လဲ ဘာ မွ သိပ္ မ ခံ စား။

အခု မွ ရင္ ထု မ နာ ျဖစ ္မိသည္။

ပ ထ မ ကိုယ္႔ ကို ကုိယ္ အျပစ္ တင္ သည္။

ဒုတိယ  ပညာ ေရး စံ နစ္ ကို အျပစ္ တင္ သည္။

ေယာက်္ား ေလး နဲ႔ မိနး္ ခ ေလး

စာ က်က္ တာ ျခင္း  အတူတူ၊

ေမး ခြနး္ ျခငး္  အ တူ တူ။
ေျဖ ရ ခ်ိန္ ျခငး္ အ တူ တူ။
ေအာင္ မွတ္ ျခငး္ အ တူ တူ။

ဂုဏ္ ထူး မွတ္ ျခင္း အ တူ တူ။

ျဖစ္ ပါ လ်က္ နဲ႔

အသက္ ေမြး ၀မး္ ေက်ာင္း တကၠ သိုလ္  ၀င္ ခြင္႔ ၾက မွ

မိနး္ က ေလး ေတြ ကို ဘာ လုိ႔  အမွတ္ ျမွင္႔ ထား ရ တာ လဲ။

ဟုတ္ ပါ ျပီ မိန္း က ေလး မုိ႔ လုိ႔ အမွတ္ ျမွင္႔ ျပီး ေခၚ ထား တ ာ ဆုိ ရင္

ထုိ အမွတ္ ျဖင္႔ ၀င္ ခြင္႔ ရ ေသာ မိနး္ က ေလး မ်ား ကုိ

ပ ထမ ႏွစ္ စာ ေမး ပြဲ မွာ အ မွတ္ ( ၂၀) နဲ႔ အ ေအာင္ ေပး သ လား။

ဂုဏ္ ထူး ကုိ  ( ၆၀ ) မွတ္ နဲ႔ ေပး မ လား

ကြ်န္မ ေတြးရင္း  လုံး ၀ မ ေက် နပ္ပါ။

ေက်ာင္း သြား မ တက္ ေတာ႔။

၃-၄ ရက္ ေန ေတာ႔ ကြ်န္ မ ေက်ာင္း မ တက္ တာ ေဖ ေဖ သိ သြား သည္။

ေ ဖ ေ ဖ ေမး သည္။

ကြ်န္ မ ေျပာ ျပ သည္။

ဒါ ေပ မယ္႔ (၁၀)တန္း က ကိုယ္႔ အ မွတ္ ဘာ ေၾကာင္႔ နည္း သြား သည္ ဆုိ တာကို ေတာ႔ မေျပာ။

ေျပာ လုိ႔ မျဖ စ္ ဆုိ တာလဲ သိ တာ ကုိး။

ေဖ ေဖ တစ္ ခြန္း သာ ေျပာ ပါ သည္။

“ေဖ ေဖ က  သမီး ကို ဘြဲ႔ ရ ေစ ခ်င္ တယ္။

တကယ္ ဆက္ မ တက္ ေတာ႔ ဘူး လား ။

ေသခ်ာ စဥ္း စား ပါ” တဲ႔။

 

ေနာက္ ေန႔ က စ ျပီး ကြ်န္ မ ေက်ာငး္ ျပန္ တက္ ပါ သည္။

ယူ  သြား တဲ႔ ထ မငး္ ခ်ဳိင္႔  မ နက္ ေက်ာင္း ေရာက္ က တည္း က စား လုိက္ သည္။

ျပီး လ်င္ တစ္ ခ်ိန္ ေလာက္ တက္ ျပီး တာ နဲ႔ လူ က အိပ္ ငုိက္ လာ ေတာ႔

နား ေ န ခနး္ ထဲ လြယ္ အိတ္ ေလး ေခါငး္ အုံး လုပ္ ျပီး အိပ္ ၏။

ထ မင္း စား ခ်ိန္ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြလာ ႏွုိး မွထ၏။

ဘုိက ္ကဆာ လာ ျပန္ ေတာ႔ ကင္ တင္း ထုိ္္င္ ျပီ။

သူ ငယ္ ခ်င္း  ထ မငး္ ဘူး ေရာ မွာ ထား တာ ေတြ ေရာ ထပ္ စား ၏။

ေန႔ ခင္း တစ္ ခ်ိန္ ေလာက္ လုိက္ တက္ ၏။

အ တနး္ ထဲ တြင္ မ ေန နုိင္။

စာ သင္ ေန က် မ ဟုတ္ ေတာ႔ ဘာ ေတြ သင္  ေန မွန္း ကို မသိ။

နား မ လည္ ေတာ႔ ပ်င္း လာ ၏။

ပ်င္း လာ ေတာ႔ စာ ၾကည္႔ တုိက္ သြား စာ အုပ္ ငွား ၏။

နား ေန ခနး္ ထဲ အိပ္ လုိက္ ထုိင္ လုိက္  ပုံ စံ မ်ဳိး စုံ နွင္႔ ဇီး ထုပ္ မ်ဳိး စုံ စား ရင္း စာ ဖတ္ ၏။

ည ေန ေက်ာင္း လႊတ္ အိမ္ အျပန္  တာ ေမြ ထိပ္က မုန္႔ ဟင္း ငါး

၀င္ ဆြဲ သြား ေသး ၏။

တစ္ ႏွစ္ လုံး မပ်က္ မကြက္ ေက်ာင္း အိပ္ ေက်ာငး္ စား လုပ္ ပါ ေလ၏။

 

စာ ေမး ပြဲ နီး လာ ျပီ။

လက္ ခ်ာ လုိက္ တာ က စာ အုပ္ တစ္ အုပ္ ထဲ တြင္ ဘာသာ စုံ ကူး ေရး ထား ၏။

ကိုယ္ လက္ ေရး ကိုယ္ ျပန္ မ ဖတ္ တတ္။

စာတစ္ အုပ္ လုံး အတြန္႔ ေတြ ခ်ညး္။

စာအုပ္ တစ္ အုပ္ လုံး မွာ ECG အေျဖ စာ ရြက္ အလား  ေအာက္ ေမ႔ရ သည္။

ဆရာ၀န္႔ လက္ ေရး ကြ်န္ မ ကို မမွီ။

သူငယ္ ခ်င္းေတြ ကို ငါ ဘာ ေရး ထား တာလဲ ဟင္ လုိ႔ ေမးၾကည္႔ ေတာ႔

“ နင္႔ လက္ ေရး  နင္ ေတာင္ မ ဖတ္ တတ္ တာ ငါ တုိ႔ ဘယ္ လုိ သိ မွာလဲ”

ဆုိ ျပီး ျပန ္ေငါက္ ခံ ရ ၏။

 

ခက္ ေခ်ျပီ။

စာ ေတြ အကုန္ ျပန ္ကူး ဘုိ႔ က လဲ အခ်ိန္မ ရွိ။

က်ဴ ရွင္ တက္ မယ္ ဆုိ ျပီး က်ဴ ရွင္ ခ လိမ္ ေတာင္းျပီး မုန္႔ ၀ယ္ စား။

က်ဴ ရွင္  မ တက္ ေတာ႔ လဲ ဘာ spot  မွ မ ရ။

တစ္ အုပ္ လုံး က်က္ ရ မည္။

တြက္ ရ မည္။

အဲဒီ အခ်ိန္ က  မိတၱဴ ကူး ဘုိ႔ လဲ သ တိ မရ။

မိတၱဴ ကူး ခ ေစ်း ၾကီး လုိ႔ နုိင္ တာ လဲ ျဖစ္နုိင္သည္။

 

ေနာက္ဆုံးေ တာ႔ သူ ငယ္ ခ်င္း ကို အား ကုိး ရ သည္။

ကြ်န္မ သူ ငယ္ ခ်င္း (၂) ေယာက္မွာ အ ေတာ္ကုိ ရုိး လွ သည္။

ဘယ္ ေလာက္ ရုိး သလဲ ဆုိ

တစ္ ေန႔  ေက်ာင္း ေရွ႔ က  (Hi)  မွာ ထုိင္ ေတာ႔

“ဘာ စား မ လဲေၾကး အုိး ေသာက္ မ လား” ေမး ေတာ႔

“ ေၾကး အုိး ဆုိ တာ ဘာလဲ “တဲ႔။

“  သူ လုံး ၀ မ သ ိ“တဲ႔။

ကြ်န္ မ က ဒါ ကုိ သေဘာက် ျပီး  အက်ယ္ ၾကီး ထ ရ ီ သည္။

ေဘး က ၀ုိငး္ မ်ား က လွည္႔ ၾကည္႔ ၾက သည္။

သူ လဲ အတူ ေရာ ရီ သည္။

ျပီး မွ

“နင္က လဲ တုိးတုိး ရီ ပါ ဟယ္

ငါ ေၾကး အုိး မ သိ တာ လူ ေတြ သိ ကုန္ ပ ါမယ္  “တဲ႔။

သူ ေျပာ ကာ မွ ကြ်န္မ အက်ယ္ ၾကီး ရီ သည္။

တ ကယ္ ေတာ႔ လူ ေတြက အက်ယ္ ၾကီး ရီ လုိ႔ သာ လွည္႔ ၾကည္႔ၾက ျခငး္။

ဘာေ ၾကာင္႔ ရီမွန္း မသိ။

ေနာင္ တ ခ်ိန္ မွ ကြ်န္မ က သူ႔ အေပၚ ရီ ခဲ႔ ျခင္း အ ေပၚ အ ရမး္ အား နာ မိ သည္။

တ ကယ္ လဲ တကၠသုိလ္ ေရာက္ သည္ အ ထိ ေၾကးအုိး ကို သူ မစား ဘူး ခဲ႔။

ေနာက္ တစ ္ေယာက္က ေတာ႔ သူ သမၼတရုံ ကုိ မ သိ ပ ါ တဲ႔။

“ နင္ ဒီ ေလာက္ အ ရ သ လား

လာ ငါ လုိက္ ျပ မယ္

ရုပ္ ရွင္ သြား ၾကည္႔ မယ္  “ဆုိ ကာ ဘတ္္စ္ ကား စီး ျပီး ျမဳိ႔ ထဲ သြားၾက ၏။

ျမဳိ႔ ထဲ ေရာက္ ေတာ႔ သမၼတ ရုံ ရွာ မေတြ႔။

ကြ်န္ မ က လဲ အိမ္ က ေဖ ေဖ နဲ႔ သာ  သြား ေန က်။

 

တကယ္ ေတာ႔ ဘယ္ လုိ သြား ရ တယ္ ဆုိ တာ လဲ သိသူ မ ဟုတ္။

သူ မ်ား ကို လဲ မ ေမး ရဲ။

ခပ္ တည္ တည္ နွင္႔ ေလ်ာက္ လုိက္ ၾက သည္ မွာ တျမဳိ႕လုံး အႏွံ႔။

ဗိုလ္တစ္ ေထာင္ မွ လ သာ

လသာ မွ ဗုိလ္ တစ္ ေထာင္

ေအာက္ လမ္း အတုိင္း ေလ်ာက္ ၾက ေလ ၏။

သ မၼ တရုံ တင္ မ က ဘာ ရုပ္ ရွင္ ရုံ မွ မ ေတြ႔။

ေလွ်ာက္လုိက္ ေမာ လုိက္ မုန္႔ ၀ယ္ စား လိုိက္။

အ ေရွ႔ ေလွ်ာက္ လုိက္  အ ေနာက္ေလွ်ာက္ လုိက္ နဲ႔

တကယ္ေတာ႔ အေပၚလမး္ ေအာက္ လမ္း ရွိ တယ္ ဆုိ တာ က် မ မသိ။

ဆက္ မ ေလွ်ာက္ နုိင္ သည္႔ အဆုံး အိမ္ ျပန္ မယ္ လုပ္ ေတာ႔ လဲ ကား မစီး တတ္။

ျမဳိ႔ ထဲ က မာ လာ ေဆာင္ အ ထိ ျပန္စီး။

မာလာေဆာင္ ေရာက္ မွ ( ၅၀)ကား ျပန္စီး။

အဲ သလုိ န႔ဲ အိမ္ ျပန ္ေရာက္ သြား သည္။

သူ ငယ္ ခ်င္း ခ မ်ာ ေျခ တုိ ဖိနပ္ပါး ျပီး သ မၼ တ ရုံ ကုိ မ ေတြ႔ ခဲ႔ ရ။

တကယ္ ေတာ႔ ကြ်န္ မ တုိ႔ သုံး ေယာက္ စလုံး ဘတ္စ္ကားေ ကာငး္ ေကာငး္ မစီးတတ္။

ေက်ာင္းနဲ႔ အိမ္ အိမ္နဲ႔ ေက်ာင္း သာ သြား တတ္သူမ်ား။

ကြ်န္ မ က လြဲ လုိ႔ က်န္ ႏွစ္ ေယာက္ က အတန္းလဲ မွန္ မွန္ တက္ သည္။

စာ ပုံ မွန္ က်က္ သည္။

က်ဴ တုိရီယာယ္ ဘယ္ ေတာ႔မွ မလြတ္။

ကြ်န္ မ က လဲ က်ဴ တုိ ရီ ယာယ္ မွန္ မွန္ ေျဖ ပါ သည္။

ကူး ခ် ရ တာ ကိုး။

လြယ္ လြယ္ ေလး ပါ။

 

စာေမး ပြဲ နီး ေတာ႔ သူ ငယ္ ခ်င္ း အိမ္ သြား (၃)ေယာက္သား စာ က်က္သည္။

စာ တြက္သည္။

သခ်ၤာ ေတြ အတြက္ မ်ား သည္။

ကြ်န္ မ ကေ တာ႔ စာ ကုိ မ ကူး ေတာ႔။

သူတုိ႔ စာ အုပ္ ဖြင္႔ျပီး စာ တစ္ပုဒ္ ၾကည္႔ လုိက္ သည္။

ရ ျပီ ဆုိ လ်င္ ကြ်န္ မ နား လည္ သ လုိ အ တုိ ေကာက္ ခ် ေရး သည္။

သူ တုိ႔က စာပုံ မွန္ လုပ္ သူ ေတြ ဆုိ ေတာ႔ စာ ေတြ ရ ေန ျပီ။

ကြ်န္ မ မွာ သာ အ ခ်ိန္ မ ရွိ ေတာ႔။

 

စာ က်က္ ရင္း အိပ္ ခ်င္ လာ တာ က အျမဲ မုိ႔  မအိပ္ ေအာင္ ဆုိ ျပီး

လက္ ဘက္ စား သည္။

ေကာ္ ဖီ ေသာက္ သည္။

တ ကယ္ ေတာ႔ လက္ ဖက္ ေကာ္ ဖီ ဆုိ တာ ကြ်န္ မ နဲ႔ မ တည္႔ ေသာ အ စားအစာ။

ပုံ မွန္ ဆုိ စား ျပီး တာ နဲ႔ ကြ်န္မ  မ အိပ္ ခ်င္ ေတာ႔။

တစ္ ည လုံး မ အိပ္။

ရင္ ေတြ တုန္ သည္။

မ နက္ က် ေတာ႔  မ ထ နုိင္ ဘဲ ေန မ ေကာင္း ျဖစ္ ေတာ႔ သည္။

တ ကယ္ စာ က်က္ ဘုိ႔ မအိပ္ ေအာင္ စား ျပီ ေသာက္ ျပီ  ဆုိ ေတာ႔

ဘာရင္ မွ မ တုန္  ဘယ္ လုိ မွ မ်က္  ေစ႔ မ ေၾကာင္။

အခ်ိန္ တန္ တာ နဲ႔ အိပ္ ေပ်ာ္ သြား ေတာ႔ သည္။

 

အဲ ဒီ ေတာ႔ သူ မ်ား ေတြ ေျပာ ၾက တဲ႔  မ အိပ္ ေဆး ဆုိ တာ ကုိ ၀ယ္ ေသာက္ သည္။

ပ ထ မ ေတာ႔ ဟုတ ္ေန သည္  မ အိပ္။

၃-၄ ရက္ လဲ ၾကာ လာ ေရာ ေဆး မ တုိး ေတာ႔။

ေသာက္ ျပီး တာ နဲ႔ အိပ္ သည္။

အဲ ဒီ ေတာ႔ တစ္ လုံးက ေန နွစ္ လုံးေ သာက္ သည္။

ေဆး ၀ယ္ ရ တာ လြယ္ လြယ္ ေလး။

ေဆး ဆုိင္ သြား ျပီး မအိပ္ ေဆး ေပး ပါ  ေျပာ လုိက္ ရုံ။

ဒီ လုိ ေဆး ေတြ ေသာက္ ျပီး စာ က်က္ရသည္။

တြက္ ရ သည္။

မ်ား လုိက္ တ႔ဲ စာ ေတြ။

ဘာ spot မွ မ ထြက္။

သင္ သမွ် အ ကုန္ က်က္။

အကုန္ တြက္။

စာ ေမး ပြ ဲ ေျဖ ျပီ။

အုိ ေက ေန သည္။

တစ္ ရက္ က် ကြ်န္  မ ေခါင္း ေတြ မူး လာ သည္။

စကား မေျပာ ခ်င္ ေတာ႔။

လွ်ာ ေတြ ပါ ေလး လာ သည္။

သူ ငယ္ ခ်င္း ႏွစ္ လခ ေယာက္ က အား ေပး သည္။

ၾကီဳး စား ေျဖ ဘုိ႔။

ကြ်န္ မ တုိ႔ သူ ငယ္ ခ်င္ း (၃)ေယာက္ က ခုံနံ ပါတ္ ေရွ႔ ဆင္႔ ေနာက္ဆင္႔။

ကြ်န္မ က အ လယ္ က။

ကြ်န္ မ က ေခါင္း စိုက္ ေန ျပီ။

စ ကား လဲ မ ေျပာ နိုိင္ ေတာ႔။

အေျခ အ ေန မ ေကာငး္ မွန္း သိ ေတာ႔ သူ တုိ႔ ထုိင္ ခုံ ေတြကုိ

ကြ်န္ မ နဲ႔ နီး ေအာင္ ေရွ႔ တုိး ေနာက္ ဆုတ္ လုပ္ ထား ၾက သည္။

 

တကယ္ ေျဖ ၾက ျပီ လဲ ဆုိ ေရာ တစ္ ပုဒ္ ေတာင္ မ ျပီး။

ကြ်န္ မ လက္ ေတြ မ လွဴပ္ ခ်င ္ ေတာ႔။

စာ ေတြ လဲ မ မွတ္ မိ ေတာ့။

ဘာ ေရး ရ မွန္း ကုိ  မသ ိ ေတာ႔။

တ ကယ္ ေတာ႔ စာ ေတြ က ရ သည္။

ေရး ရင္း နဲ႔ ေမ႔ သြား သည္။

ကိုယ္ ဘာ သာ ကုိယ္ ဘယ္ အ ပုဒ္ ေျဖ ရ မွန္း မသိ။

ထုိင္ေ နသည္။

ေရွ႕ က တစ္ ေယာက္ က လွည္ ႔ၾကည္႔ သည္။

ေပတံ နဲ ႕ လွမ္း ရုိက္ သည္။

ေျဖ ဟု ေျပာ သည္။

ေနာက္ တစ္ ေယာက္ က လွမး္ ရုိက္ ျပန ္သည္။

ေနာက္ ကို ေတာ႔ လွည္႔ ကို မၾကည္႕ ခ်င္ ေတာ႔။

လူ က နည္း နည္း ေလ းမွ မလွဴ ပ္ ခ်င္။

စာ ေတြ က သုံး ေယာက္  အ တူ တူ က်က္ ထား တာေ တြ။

ကြ်န္ မ တစ ္လုံး မွ မသ ိေတာ႔။

မ ရ ဘူး လုိ႔ ေရွ႔ က သူ ငယ္ ခ်င္း ကို ေျပာ သည္။

သူ က ငါ ႔ ဆီက ကူး ဆုိ ကာ အ ေျဖ စာ ရြက္ ကုိ  သူ ေျဖ ရင္း ကြ်န္ မ ကုိ ကူး ခုိငး္ ၏။

ကြ်န္ မ ကူး ပါ သည္။

ေနာက္ ေတာ႔ စာ ရြက္  ကုန္ သြား ၏။

ကြ်န္ မ  ဆက္ မ ေရး။

အ ေျဖ လႊာ ထပ္ မ ေတာငး္။

သူ ငယ္ ခ်င္း က စာ ရြက္ ေတာင္း လုိ႔  မ်က္ ရိပ္ ျပ ၏။

ကြ်န္ မ မ  လွူပ္။

ေနာ က္ ေတာ႔ သူ စာ ရြက္ ထ ေတာငး္ သည္။

ကြ်န္ မ အ တြက္ ။

ဆရာမ လစ္ သည္ နွင္႔ စာ ရြက္ လြတ္ ကို ကြ်န္ မ ကုိ ေ ပး ၏။

ကြ်န္ မ ကူး ၏။

ဒီလုိနဲ႔ အခ်ိန္ ေစ႔ ျပီ ဆရာမ  စာ ရြက္ေတြ လုိက္ သိမး္ ၏။

ကြ်န္မ  ေရွ႔ ေရာက္ လာ ျပီး ကြ်န္ မ အ ေျဖ လႊာ မ်ား ကုိ စစ္၏။

စစ္ ရင္း န႔ဲ စာရြက္ ေတြကုိ ဟုိ လွန္ ဒီ လွန္လုပ္၏။

ျပီး ေတာ႔ မွ

“ သ မီး နာ မယ္ က ဘယ္ သူ လဲ”ဟု ေမး ၏။

သ မီး နာ မယ္  ငါ႔ နာ မယ္ ဘယ္ သူ ပါ လဲ စဥ္း စား ၏။

မ ရ။

“ခုံ နံ ပါတ္ က ေရာ”

ဆရာ မ က ေမး ရင္း ကြ်န္ မ ခုံ ေပၚ က ခုံ နံ ပါတ္ အား ၾကည္႔၏။

ေျမ ျဖ ဴ နဲ႔ ေရး ထား ေသာ ခုံ နံ ပါတ္ ကား

ကြ်န္ မ ေျဗာငး္ ဆန္ မူ႔ ေၾကာင္႔ ပ်က္ ေန ေလ ျပီ။

ခုံ နံ ပါတ္ လဲ ကြ်န္မ မ သိ ေတာ႔။

အေရွ႔က သူ ငယ္ ခ်င္း က ကြ်န္ မ နာ မယ္ နဲ႔ ခုံ နံပါတ္ကုိ ထ ေျပာ ေပး ၏။

ဆရာ မက သူ႔ကို လွမး္ ၾကည္႔ ေတာ႔

“ မ ေန႔ က တည္း က ေန မ ေကာင္း ေနတာ ဆ ရာ မ” ဟု

အ ေၾကာက္ ေၾကာက္ အ လန္႔ လန္႔ နဲ႔ ေျဖ ၏။

တ ကယ္ ေတာ႔ ကြ်န္ မသူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား က  အလြန္ ေၾကာက္ တတ္သူ။

စ ကား နညး္ သူ။

သူ အ ရဲ စြန္႔ ေျပာ ျခင္း ပင္။

ဆ ရာ မ ကြ်န္ မ ခုံ ေပၚ အ ေျဖ လႊာ ေတြ ခ် သည္။

ျဖစ ္ပုံ က ဒု တိ ယ အ ေျဖ လႊာမွာ စာကူး ရငး္ နဲ႔ ကြ်န္မ သူ ငယ္ ခ်င္း ရဲ႕ ခုံ နံ ပါတ္ ေရာ သူ႔ နာ မည္ပါ

ကြ်န္မ မွား ကူး ခ် မိ ျခင္း။

ဆရာမ  က ခုံနံပါတ္  ျပန ္ေရး ဟု ေျပာ သည္။

ပ ထ မ စာ ရြက္ က ကြ်န္ မ နာ မည္ နဲ႔ ကြ်န္မ ခုံ နံ ပါတ္ ကုိ ျပန ္ကူး ေရး ေပး လုိက္ သည္။

အဲ ႔ ဒီ အခ်ိန္ ထိ ေၾကာင္ ေန တုန္း ။

ထုိ ေန႔ က သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား က အိမ္ အ ထိ လုိက္ ပုိ႔ သည္။

ေဆး ေတြ မ ေသာက္ နဲ႔  ဒီ အတုိငး္ စာ က်က္ ဟု တဖြ ဖြ မွာ သြား ေလ ၏။

တ ကယ္ လဲ ကြ်န္ မ ထပ္ မ ေသာက္ ေတာ႔ ပါ။

ဒါ ေပမယ္႔ ေခါင္း ေတြ  က ေနာက္ ေန႔ လဲ မ ၾကည္ လင္။

ထုိ ေန႔ သည္ ေနာက္ ဆုံး ေန႔။

ေပ ပါ  ( ၂) ခု ေျဖ ရ မည္။

ေမး ခြန္း (၂) ခု အ ေျဖ လႊာ ( ၂) ခု။

ေမး ခြန္း ၾကည္ ႔လုိက္ သည္။

ရ တဲ႔ အပုဒ္ ေတြ ေျဖ မယ္႔ အပုဒ္ ေတြ အ ရင္ဆုံး ၀ိုငး္လုိက္သည္။

ေျဖသည္။

ေမြး ခြန္း စာရြက္ တစ္ ခု ကိုင္ လုိက္။

ေျဖ လုိက္။

ေနာက္ တစ္ ခု ကိုင္ လုိက္ ေျဖ လုိက္နဲ႔ လုပ္ေန တုန္း

အခန္း ေစ ာင္႔ ဆရာမ က “အခ်ိန္ေစ႔ ခါ နီး ျပီ

သူ႔ အေျဖလႊာ နဲ႔သူ ႕ ေမးခြန္း တြဲထား ပါ”ဆုိမွ ကြ်န္မ ပ်ား တုပ္ ေတာ႔ တာ ပါဘဲ။

အရင္ က တည္း က သိ ျပီး သား အေျဖလႊာ တစ္ ခု စီ ေျဖရ မယ္ ဆုိတာ။

မွား ေျဖ မိ ရင္ အမွတ္ မ ေပး ဘူး ဆုိ တာ လဲ ေျပာ ျပီး သား။

အခု ေတာ႔ ကြ်န္ မမွာ ဂ ေယာင္ ေျခာက္ ျခား နဲ႔ ေၾကာင္ ျပီး အ ေျဖ လႊာ တစ္ ခု ထဲမွာ

ဟုိ ေမး ခြန္း ေရာ ဒီ ေမး ခြနး္ ရာ နွစ ္ခု ေပါငး္ ျပီး ေျဖ ထား မိ ၏။

ဘယ္ ေမး ခြန္း ထဲ ဘယ္ အ ေျဖ လႊာ ထည္႔ ရ မည္ မွန္း မ သိ။

လက ္ေတြ ပါ တုန္ လာ ၏။

က မနး္ ကတန္း စာ ရြက္ ေတာငး္ ၏။

အ ခန္း ေစာင္႔ ဆရာ မ က  အခ်ိန္ ေစ႔ ျပီ မ ရ ေတာ႔ ေျပာ၏။

(Mr Bean စာ ေမးပြဲ ေျဖ သည္႔ ကား တြင္ အခ်ိန္ ေစ႔ ခါ နီး လက္ တုန္ ေျခ တုန္ ျဖစ္ ေန ပုံ  ကုိ                               ၾကည္႔ မိ သည္႔ အခါ တုိင္း

က် မ  ကိုယ္ က် မ ျပန ္ၾကည္႔ ေန  ရ သလုိ ထင္ မိ ၏)

ကြ်န္ မ ပ်ာ ယာ ခပ္ ေနပုံ ကုိ ၾကည္႔ ျပီး ဆရာ မ က ေမး သည္။

ကြ်န္မ ရွင္း ျပ ၏။

ဆ ရာမ  ဘာ မွ မ တတ္ ႏုိင္။

အ ေျဖ လႊာ အပ ္ေတာ႔ ေနာက္ ရက္ မွ ဆ ရာ နဲ႔ သြား ေတြ႔ ပါ တဲ႔။

သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ လဲ မ်က္ နွာ ငယ္ ေလး ေတြ နဲ႔။

ကြ်န္ မ က ေတာ႔ မတ္ တပ္ ေတာင္ မ ရ ပ္ နုိင္ ေတာ႔။

စာ ေမး ပြဲ က် ျပီ ဆုိ တဲ႔ အသိ။

သူ ငယ္ ခ်င္ းေတြ နဲ႔ ခြဲ ရ ျပီ ဆုိ တဲ႔ အသိ။

လူ က ဆတ္ ဆတ္ တုန္ ေန သည္။

ဘယ္ လုိ မွ ေန မ ရ ။

အိမ္ ကုိ ဘယ္ လုိ ျပ န္  ေ ရာက္ မွန္း မသိ။

 

ေန မ ေကာငး္ျဖစ ္ပါ ေတာ႔ သည္။

၃-၄ ရက္ အ ၾကာ မွာ ေတာ႔ သူ ငယ္ ခ်င္ းကို ေခၚ ျပီး ဆ ရာ ႔ ကုိ သြား ေတြ႔ သည္။

အ က်ဳိး အေၾကာင္း ရွင္း ျပ။

(မ အိပ္ ေဆး ေတြ ေသာက ္လုိ႔ ေၾကာင္ သြား တာ ေတာ႔ ထည္ ႔ မ ေျပာ ပါ )

ဆ ရာ ျပန္ ေျပာ ပုံ က လဲ အား ရွိ စ ရာ

မွား ေျဖ ရင္ အမွတ္ မေပး ေၾကာင္း နဲ႔ က်န္ တဲ႔ ဘာသာ ေတြ ေရာ

ေျဖနုိင္ ရဲ႕ လား ေမး သည္။

ခုံ နံ ပါတ္  အမည္ ယူ ထား လုိက္ သည္။

ျပန္ေတာ႔ ဟု ေျပာ ၏။

 

၁၀တန္း ေအာင္ စာရင္း ေစာင္႔ သည္ ထက္ ပုိ ဆုိး ေသာ ခံ စား မူ႔ မ်ဳိး ခံ စား ရ သည္။

က်န္ ဘာ သာ ေတြ အား လုံး ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ေျဖ နုိ္င္ သည္။

သူ ငယ္ ခ်င္း ဆီ က ကူး ခ် တဲ႔ ဘာ သာ က လဲ ေအာင္ မွတ္ ရ ေနျပီ။

ေပ ပါ မွား ေျဖ တဲ႔ ဘာသာ က လဲ  အ ကုန ္လံုး လုိ လုိ မွန္ ေအာင္ ေျဖ နုိင္ ခဲ႔ သည္။

အ ေျဖ လႊာ တစ ္ခု ထဲ ေျဖ ခဲ႔ မိ လုိ ႔သာ။

ဆရာ ေတြ ကို သတိ ရ တုိင္း ေမ တၱာ ပုိ႔ ရ သည္ မွာ အ ေမာ။

ေနာင္ ဒီ လုိ ေဆး အ စုတ္ ပ လုပ္ ေတြ ဘယ္ ေတာ႔ မွ မ ေသာက ္ ေတာ႔ ပါ လုိ႔

သစၥာ ျပဳ ရ တာ အခါ ခါ ။

ေနာက္ ဆုံး ေတာ႔ ေအာင္ စာ ရင္း ထြက္ လာ ပါ ျပီ။

ကြ်န္မ ေအာင္ ပါ သည္။

ဂုဏ္ ထူး ( ၂) ဘာ သာ နဲ႔ ပင္။

ထုံး စံ အ တုိင္း တြက္ စာ နဲ႔ က်က္ စာ။

သခၤ်ာ နဲ႔ နုိင္ ငံ ေရး သိပၸံ။

အ ရပ္ ကူ ပါ လူ ၀ုိင္း ပါ ျပ ႆ နာ ေပါင္း စုံ နဲ႔ ကြ်န္ မ က ေတာ႔ အဲ႔ လုိ                                                                 ဂု ဏ္ ထူး ထြက္ လို႔ လဲ ထူး ၀မး္ မ သာ ပါ။

ကြ်န္ မျဖစ္ ခ်င ္တာ က ထုိ သူ ငယ္ ခ်င္း ( ၂) ေယာက္ကုိ

ကြ်န္ မ မ ခြဲ ခ်င္ ျခင္း  မခြဲ နုိင္ ျခငး္ သာ ျဖစ ္တာ မုိ႔ အ တူ တူ

ေက်ာငး္ တ က္ ရ လ်င္ ပင္ ေတာ္ ျပီ။

ထုိ ႏွစ္ က သာ စာ ေ မး ပြဲ က် ခဲ႔ ရင္ ကြ်န္ မ ေက်ာင္း ဆက ္တက္

ခ်င္ မွ တက္ ျဖစ္ ပါ လိမ္႔ မည္။

အခု ေခတ္ ဆု ေပး ပြဲ မ်ား တြင္ ေျပာ သည့္ ေလသ ံ အတုိင္း

ေျပာ ရ မယ္ ဆုိ ရင္ ေတာ႔ က် မ ဘြဲ႔ တစ္ ခု ရ ခဲ႔ မိ သည္႔ အတြက္

ပ ထ မ ဆုံး         ဖန္ ဘုရား ကို ေက်း ဇူး တင္ သည္။

ဒုတိယ                ကြ်န္ မ ကုိ ေက်ာငး္ ဆက္ တက္  ပါ  လုိ႔ မေျပာ ေသာ္ လညး္

ေျပာသ ကဲ႔ သုိ႔ ေသာ စကား ကုိ ေျပာ ခဲ႔ ေသာ ေဖ ေဖ႔ ကုိ ေက်း ဇူး တင္ သည္။

တ တိယ             ကြ်န္ မ သူ ငယ္ ခ်င္း နွစ္ ေယာက္ ကို ေက်း ဇူး တင္ သည္။

စတုတၳ               သက္ သက္ ညွာ ညွာ စဥ္း စား ေပး ခဲ႔ ေသာ ဘာ သာ ရပ္ ဆုိင္ရာ

ဆ ရာ မ်ား ကို  ေက်း ဇူး တင္ သည္။

ေနာက္ ဆုံး  အ ေန နဲ႔ ကေတာ႔  ထုိ မွ် ေလာက္ ရူး ေၾကာင္ မူ းေ ၾကာင္ အ ေတြး မ်ား နဲ႔ ေက်ာငး္ ျပီးေအာင္

စာသင္နုိင္ ခဲ႔ ေသာ ကြ်န္ မ ကိုယ္ ကြ်န္ မ ေက်း ဇူး တင္ ပါသည္။

 

ကြ်န္ မ ရဲ႕ ပ ထ မ ႏွစ္ စာ ေမး ပြဲ အေၾကာင္းေတြး မိ တုိင္း

သူမ်ားရဲ႕ အေျဖ သာ မ က အမည္ ႏွင္႔ ခုံ နံ ပါတ္ ပါ ကူး ခ် မိ သည္ အ ထိ ျဖစ္ ခဲ႔ ေသာ

ကြ်န္ မ လုိ ေက်ာင္း သူ မ်ဳးိ ရွိ ခဲ႔ ဘူး ပါ သ လား လုိ႔ ေတြး ရငး္ ျပုံး မိ ပါ သည္။

ကြ်န္ မ ဘ၀ တြင္ ထုိတစ္ခါမွ် သာ စာ ကူး ခ် ဘူး ၏။

ထုိ စာ  ကူး ခ် မူ႔ ၾကီး ကား ကြ်န္ မ ဘ ၀ တစ္ သက္ တာ တြင္ တစ္ ခါ ဆုိ တစ္ ခါ

မ ေမ႔ ေလာက္ နုိင္စ ရာ အျဖစ္ အပ်က္ ပင္ တည္း။

ထုိ မွ် ေလာက္ နွင္႔ မ က ေသး။

အမွတ္ မရွိ ေသာ က် မ အဖုိ႔ ဒုတိယ နွစ္ တတိယနွစ္ စတုတၳႏွစ္မ်ားတြင္လည္း

ဒုကိၡတ ပ်ား တုပ္ သ ကဲ႔ သုိ႔ အျဖစ္ အပ်က္ ေပါင္း မ်ား စြာ က်န္ ေန ပါ ေသး သည္။

ေလး နွစ္ ျပည္႔ ေသာ္ စာရင္း အင္း ပညာ ရပ္ နွင္႔ ကြ်န္ မ ဘြဲ႔ ရ ေလ ၏။

အ ေၾကာင္း သိ သူ မ်ား ရင္ ေလး ၾက ကုန္ သ တည္း ။

 

 

မႏွင္းျပဳံး ရဲ႕ အ မွတ္ တ ရ မ်ား

၁၃-၅-၂၀၁၄

က ဆုန္ လ ျပည္႔ ေန႔

 

 

 

 

 

About snow smile

snow smile has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF