ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အသက္အႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္မွာ အသက္ ၁၁၈ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ဂင္းနစ္မွတ္တမ္း၏ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနေသးေသာ ကမၻာ့ အသက္ၾကီးဆံုးထက္ ေလးႏွစ္ပိုၾကီးေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူထုေမွ်ာ္မွန္း သက္တမ္းသည္ ျမင့္တက္လာၿပီး အသက္အႀကီး ဆံုးသူမွာ အသက္ ၁၁၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေဒၚျမၾကည္ျဖစ္ၿပီး ဂင္းနစ္မွတ္တမ္း၏ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသးေသာ ကမၻာ႔အသက္ႀကီးဆံုးသူထက္ ေလးႏွစ္ခန္႔ အသက္ပိုႀကီးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဂင္းနစ္မွတ္တမ္း၏ စာရင္းအရ သက္ရွိ ထင္ရွားရွိေသာ ကမၻာ့အသက္ၾကီးဆံုးသူမွာ Eugénie Blanchard ျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၌ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ  Kama Chinen ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ကမၻာ့အသက္ႀကီးဆံုးသူ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚျမၾကည္သည္ မႏၲေလးတိုင္း အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ေပါက္ျခံကုန္းေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၄ ခုႏွစ္ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၁ ရက္ေန႔ (၁၈၉၂ ခုႏွစ္) တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ေဒၚျမၾကည္မွာ ၁၁၈ ႏွစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  Eugénie Blanchard  ထက္ အသက္ေလးႏွစ္ခန္႔ ပိုႀကီးေနသည္ဟု သိရသည္။

မဂၤလာဗ်ဴဟာ ပရဟိတအဖြဲ႕၏ ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ အသက္ ၁၀၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အဘိုး ၁၃ ဦး၊ အဘြား ၄၄ ဦး၊ သံဃာေတာ္ ၂ ပါး၊ သီလရွင္ ၁ ပါးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


“ဒီစာရင္းက အခုလက္ရွိသက္ရွိ ထင္ရွားရွိေနေသးတဲ႔သူေတြကို စာရင္းလုပ္ထားတာပါ။ ဆံုးပါးသြားတဲ့သူ ေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ေနာက္ပိုင္းလူေတြ အသက္ပိုရွည္လာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ အခုအသက္ အႀကီးဆံုးက အသက္ ၁၁၈ ႏွစ္အထိ ရွိေနတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာရွိတဲ႔စာရင္းက အဖြဲ႕ကိုလာေရာက္ စာရင္းေပးထားတဲ့သူေတြပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အသက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ဘိုးဘြားေတြ ဒီထက္မ်ားမ်ားလည္း ရွိေနႏုိင္ ပါတယ္”ဟု မဂၤလာဗ်ဴဟာ ပရဟိတအဖြဲ႕မွ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္မွန္းသက္တမ္းသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ က ေက်းလက္ေဒသတြင္ အမ်ဳိးသား ၅၆ ဒသမ ၂ ႏွစ္၊ အမ်ဳိးသမီး ၆၀ ဒသမ ၄ ႏွစ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္ အမ်ဳိးသား ၅၉ ဒသမ ၀ ႏွစ္၊ အမ်ဳိး သမီး ၆၃ ဒသမ ၂ ႏွစ္ရွိခဲ့ရာမွ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ေဒသ၌ ေနထိုင္သည့္အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ၆၃ ဒသမ ၂ ႏွစ္၊ အမ်ဳိးသမီး ၆၇ ဒသမ ၁ ႏွစ္၊ ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္ အမ်ဳိးသား ၆၄  ဒသမ ၀ ႏွစ္၊ အမ်ဳိးသမီး ၆၉ ဒသမ ၀ ႏွစ္ အထိ တိုးတက္လာေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေယဘုယ်ေသႏႈန္းမွာ လူဦးေရတစ္ေထာင္လွ်င္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ၉ ဒသမ ၉ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ေဒသတြင္ ၈ ဒသမ ၉ ရွိရာမွ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ၅ ဒသမ ၉ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ေဒသတြင္ ၅ ဒသမ ၃ သို႔ က်ဆင္း သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသုိ႔ လူ႔သက္တမ္းျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ ေယဘုယ် ေသႏႈန္းက်ဆင္းလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ လူဦးေရမ်ားမွာလည္း ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လူတစ္ေယာက္ အသက္ရွည္ဖို႔ (ဒါမွမဟုတ္) သက္တမ္းေစ့ ေနႏိုင္ဖို႔ဆိုတာက်န္းမာေရးက အဓိကအေျခခံက်ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရး အသိရွိမႈ၊ အမူအက်င့္ေတြ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ထိရတယ္။ အစား အေသာက္နဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္က ဘယ္ေလာက္သန္႔ရွင္းမႈရွိလဲ၊ ေရေကာင္း ေရသန္႔ရရွိမႈ စတာေတြအေပၚမွာလည္း မူတည္ေနပါတယ္

“လူ႔သက္တမ္းကို တြက္တဲ့အခါ ေမြးတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္ေလာက္ အသက္ရွည္မယ္ဆိုၿပီး ပ်မ္းမွ် တြက္ခ်က္တာပါ။ အဲဒီထက္ပိုရွည္တဲ့ သူလည္းရွိသလို အဲဒီေလာက္ အသက္မရွည္တဲ့သူလည္း ရွိပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ အသက္ရွည္ဖို႔ (ဒါမွမဟုတ္) သက္တမ္းေစ့ ေနႏိုင္ဖို႔ဆိုတာက်န္းမာေရးက အဓိကအေျခခံက်ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရး အသိရွိမႈ၊ အမူအက်င့္ေတြ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ထိရတယ္။ အစား အေသာက္နဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္က ဘယ္ေလာက္သန္႔ရွင္းမႈရွိလဲ၊ ေရေကာင္း ေရသန္႔ရရွိမႈ စတာေတြအေပၚမွာလည္း မူတည္ေနပါတယ္”ဟု UNFPA မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေန၀င္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၅၈ ဒသမ ၃ သန္းတြင္ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရွိသူအေရအတြက္မွာ ၅ ဒသမ ၁၃ သန္းရွိၿပီး စုစုေပါင္း လူဦး ေရ၏ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တြင္ အသက္ ၁၀၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရမွာ ၆၀ ဦးခန္႔ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာေပၚ၌ သက္ႀကီးရြယ္အို အေရအတြက္မွာႏွစ္စဥ္ ၂ ဒသမ ၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာျခင္း၊ လူေနမႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ ေမြးႏႈန္းက်ဆင္းလာျခင္း၊ ေသႏႈန္းက်ဆင္းျခင္း ႏွင့္အတူ သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရလည္း ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္အထိ သက္ရွိထင္ရွားရွိသည့္ အသက္ ၁၀၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားအခ်ဳိ႕
စဥ္        အမည္        အသက္              ေနရပ္လိပ္စာ
၁။       ေဒၚျမၾကည္      ၁၁၈ ႏွစ္       အမရပူရၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးတိုင္း
၂။      ဦးအုန္းၿမိဳင္       ၁၁၀ ႏွစ္        ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း
၃။       ေဒၚခင္ႏု       ၁၁၀ ႏွစ္        ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း
၄။       ေဒၚသိန္းညြန္႔       ၁၀၉ ႏွစ္        ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္)၊ ရန္ကုန္တိုင္း
၅။      ေဒၚသိန္းၾကည္       ၁၀၇ ႏွစ္       မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း
၆။      ေဒၚအံုးပြင့္      ၁၀၇ ႏွစ္       လက္ပံတန္းၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္း
၇။      ေဒၚႏွင္းေအး       ၁၀၇ ႏွစ္        သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း
၈။       ေဒၚရာကူး       ၁၀၇ ႏွစ္        ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း
၉။       ဦးေမာင္ေရႊ       ၁၀၆ ႏွစ္       ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕၊ ဧရာ၀တီတိုင္း
၁၀။        ေဒၚဖြဲႏုမ       ၁၀၆ ႏွစ္         ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္း

ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းအရ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနေသးေသာ အသက္ ၁၀၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ား
အမည္      က်ား/မ           ေမြးသကၠရာဇ္    အသက္    ႏိုင္ငံ
Eugénie Blanchard          မ    ၁၆ .၂ .၁၈၉၆            ၁၁၄ ႏွစ္ ၁၇၅ ရက္   ျပင္သစ္
Eunice Sanborn        မ     ၂၀ .၆ .၁၈၉၆         ၁၁၄ ႏွစ္ ၂၁ ရက္     အေမရိကန္
Besse Cooper            မ     ၂၆ .၈ .၁၈၉၆            ၁၁၃ ႏွစ္ ၃၄၉ ရက္   အေမရိကန္
Walter Breuning        က်ား          ၂၁ .၉ .၁၈၉၆        ၁၁၃ ႏွစ္ ၃၂၃ ရက္      အေမရိကန္
Chiyono Hasegawa        မ    ၂၀ .၁၁ .၁၈၉၆         ၁၁၃ ႏွစ္ ၂၆၃ ရက္      ဂ်ပန္
Venere Pizzinato       မ          ၂၃ .၁၁ .၁၈၉၆       ၁၁၃ ႏွစ္ ၂၆၀ ရက္       အီတလီ

@news.eleven.com

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF