^^^ ေဂဇက္ ျပႆနာကို ဆန္းစစ္ျခင္း ^^^

က်ြန္ုပ္သည္ မႀကာခဏဆိုသလို ေဂဇက္ရြာတြင္း ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိသူျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ႕သည္မ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္ခဲ႕ေလသည္ ။
ယမန္ေန႔က ျဖစ္ပြါးခဲ႕ေသာျပႆနာတို႔၏အစမွာ
လြန္ေလျပီးေသာရက္မ်ားစြာက စခဲ႕ျခင္းျဖစ္ေလသည္ ။
ဤစာစုတြင္ က်ြန္ုပ္၏အျမင္ကိုသာ သီးသန္႕ တင္ျပမည္ျဖစ္သကဲ႕သို႔ စာဖတ္သူ မန္ဘာမ်ားမွလည္း လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္ ။
မည္သူ၏ မွတ္ခ်က္ကိုမွဖ်က္မည္မဟုတ္ပါ ဟုအာမခံပါသည္ ။
ေမတၲ ာရပ္ခံလိုသည္မွာ ဤဂရုတြင္ရွိေသာ အက္ဒမင္မ်ားမွ ဖ်က္ျခင္း ျပင္ျခင္းမ်ားက ိုသေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ မျပဳလုပ္ေစလိုပါ ။

၁။ မန္ဘာသစ္မ်ားဝင္ေရာက္လာျခင္း

မန္ဘာသစ္မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ဝမ္းသာႀကရပါမည္ ။ အသစ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အားတက့္ပီးလ်ွင္ ပို႔စ္မ်ားစြာတင္တတ္သည္ ။
သို႔ေသာ္ ယခု အသစ္မ်ားသည္ ပို႔စ္တင္လိုသည့္စိတ္သာရွိျပီး FB မွ ထူးမျခားနားသတင္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ကူးယူျခင္း ၊ ဓါတ္ပံု တစ္ပံုတည္းျဖင့္ ပို႔စ္တစ္ပုဒ္ တင္ျခင္း ၊
မထူးျခားေသာ သတင္းတိုမ်ား အားပို႔စ္တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေစျခင္း မ်ားျဖင့္
လက္စမ္းႀကေလသည္ ။
လူတလံုး ၊ ဗရုတ္ ကဲ႕သို႔ အိုးဆားဗစ္ႀကီးမ်ားပင္ အေကာင့္ေပၚတင္ခြဲ၍ အေကာင့္တစ္ခုလ်ွင္ နွစ္ပုဒ္မက တင္ႀကေလသည္ ။
ထိုအခါ ဝင္ေရာက္ဖြင့္ဖတ္ရန္ခက္လွစြာေသာ ရြာထဲ၌ ပို႔စ္ေပါင္းမ်ားစြာေဖါင္းပြလ်က္ ရွိေလေတာ့သည္ ။

က်ြန္ုပ္တို႔ရြာတြင္ စည္းကမ္းထမ္းသိမ္းေရး ေမာ္ဒရိတ္တာမ်ား ရွိသည္ဟု သိရပါသည္ ။
ထို ေမာ္ဒရိတ္တာမ်ားသည္ ထိုသို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လမ္းညႊန္ျခင္းမေတြ႔ခဲ႕ရပါေပ ။

၂ ။ ရြာခံ လူေဟာင္းမ်ား အေကာင့္ပြါး ျဖင့္ ဝင္ေျပာျခင္း

ရြာခံမ်ားထဲမွ ေစာေဖာေရွာ နွင့္ မဟာမင္းလွ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ ေအာ့ေႀကာလန္ အမည္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ေျပာဆိုကန္႔ကြက္ႀကေလသည္ ။
ေစာေဖာေရွာမွာ ပို႔စ္တင္သူမ်ားကို အကြက္ဆင္ေဝဖန္သတိေပး၍ ေအာ့ေႀကာလန္မွာ ေမာ္ဒရိတ္တာမ်ားကို
ကဗ်ာေရး၍ ေဝဖန္ေလသည္ ။
ထို အေျခအေနအထိ ေမာ္ဒရိတ္တာမ်ား ထိေရာက္စြာမေျဖရွင္းပါ ။
ကိုအလင္းဆက္ တစ္ဦးသာ ဝင္ေျပာေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္ ။ ေမာ့ ဆဲဗင္း အက္ဒစ္လုပ္သည္ကို ေထာက္ရွဳ၍ အနည္ဆံုး ၇ ဦးရွိမည္ဟု ခန့္မွန္းရပါသည္ ။
က်န္ေသာ၆ ဦးမွာ မေတြ႔ရပါ ။
ထိုေမာ့ ဆဲဗင္းမွာ ထိုစဥ္က ဘယ္သို႔ေရာက္ေနသည္ ကို စဥ္းစားမရပါ ။

27 . 6 2014 ညေနပိုင္းတြင္ ေတြ႔မေရွာင္ဟူေသာနာမည္ျဖင့္ ဂရုတစ္ခု ေပၚေပါက္လာပါသည္ ။
အေရးအသား ရင့္သည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း မိုက္ရိုင္းေသာ စိန္ေခၚေသာ စကားလံုးမ်ား သံုးထားသည္ကိုမေတြ႔ရပါ ။
ေဂဇက္ရြာတြင္း သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားထက္ပိုမို ဆဲဆိုရီုင္းပ်ပါက ေဝဖန္ရွဳ႕ံခ်မည္ ။စာေကာင္းေပေကာင္းမ်ားကို အားေပးမည္ဟု ေရးသားထားသည္ ။
ေဆာင့္ႀကြားႀကြား နိုင္ဟန္ရွိေသာ္လည္း ပို႔စ္ကို ဖ်က္ေစသည္အထိ အေရးယူရန္မလိုအပ္ပါ ။
၄င္းတို႔သည္ အက္ဒမင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ထိပါးသည္ဟု ေမာ့ ဆဲဗင္းက စြပ္စြဲေသာ္လည္း အေကာင့္သစ္သည္ အက္ဒစ္ပင္မလုပ္နိုင္ပါ ။ အျခားေသာအက္ဒမင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္မ်ားကို မလုပ္နိုင္ပါ ။
ကြန္မန္႔ျဖင့္ ေဝဖန္ျခင္းသာ ျပဳနိုင္ေပသည္ ။
၄င္း ကြန္မန္႔ျဖင့္ေဝဖန္မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းသည္ မန္ဘာတိုင္း လုပ္ခြင့္ရွိသည္မဟုတ္ေလာ ။
ေမာ့ဆဲဗင္း စြပ္စြဲသကဲ႕သို႔ လြတ္လပ္မွဳကိုထိခိုက္ေစသည္ဆိုပါလ်ွင္ ေမာ့ဆဲဗင္း၏ေဆာင္ရြက္မွဳသည္လည္း
အာဏာရွင္ ဆန္သည္မဟုတ္ပါေလာ ။
အက္ဒမင္ ၏ညႊန္ႀကားခ်က္မပါပဲ မိမိသေဘာဆႏၵနွင့္ ေဆာင္ရြက္မွဳသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေပၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအလြဲသံုးစားလုပ္၍ နိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ ။
ျပန္လည္ရွင္းလင္းခြင့္ ၊ သက္ေသျပခြင့္ ႏွင့္တကြ သံသယအက်ိဳးပင္ ခံစားခြင့္မေပးပဲ တစ္ဖက္သတ္ စီရင္ခ်က္သည္ တရားမ်ွတ ပါသေလာ ။

ေမာ့ဆဲဗင္းမွ ထိန္းသိမ္းလိုပါလ်ွင္ ေစာေဖာေရွာ အားသတိေပးရမည္ျဖစ္သည္ ။
အခ်ိဳ႕ေသာ ကြန္မန္႔တို႔သည္ အနည္းငယ္ ရိျခင္း ေထ့ျခင္းနွင့္ ျပႆနာျဖစ္ေစေသာ စကားစုမ်ားလည္းပါဝင္ေနေပေသည္ ။
သို႔ေသာ္ ေစာေဖာေရွာကို မည္သူဟု သိထားဟန္ရွိသည္ ။ စိတ္ဆိုးျခင္း ျပန္လွန္ေျပာဆိုျခင္း မေတြ႔ရပါ ။
ကိုျငိမ္းေမာင္နွင့္ ကက္ပတိန္အေမရိက နွစ္ဦးသာ ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္ ။ ထိုသူနွစ္ဦးသည္ ရြာထဲေပ်ာက္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္ ။
အထူးသျဖင့္ သိသာေနသည္မွာ ေအာ့ေႀကာလန္နွင့္ ေစာေဖာေရွာသည္ ျပင္ပတြင္ ေျပာမနာ ဆိုမနာမ်ားျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္ ။ စကားအသြားအလာအရ ရင္းႏွီးဟန္ရွိေလသည္ ။
သို႔ေသာ္ ဦးဦးပါေလယာနွင့္ ေအာ့ေက်ာလန္မွာ ရင္းနွီးဟန္မရွီပါေခ် ။
ေစာေဖာေရွာနွင့္ ဦးဦးပါေလယာမွာ ရင္းနွီးသူမ်ား ျဖစ္နိုင္သည္ ။ ဇတ္တိုက္၍ကြန္မန့္ေပးျခင္းဟု ယူဆရပါသည္ ။
ထိုအေျခအေနကို ေမာ့ ဆဲဗင္းလႊတ္ထားသည္မွာ ထိုသူမ်ားနွင့္ ရင္းနွီးအားနာေနဖြယ္ရွိေလသည္ ။

တခုထူးျခားသည္မွာ ေတြ႔မေရွာင္သည္ ေမာ့ဆဲဗင္းကိုမည္သို႔မ်ွျပန္မေျပာပါ။
လူေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟုဆိုသျဖင့္ ေမာ့ဆဲဗင္းကိုသိေနျပီး ေမာ့ဆဲဗင္းကမသိေသာ သူမ်ားျဖစ္နိုင္ပါသည္ ။
ေမာ့ဆဲဗင္းကို ခင္မင္မွဳျဖင့္ မည္သို႔မ်ွေျပာဆိုျခင္းမျပဳသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲပါသည္ ။

၃။ Mလုလင္ နွင့္ ေမွာ္ဆရာ

ထိုေန႔နံနက္မွ ရြာထဲဝင္ဟန္ရွိေသာ ကိုလုလင္မွာ အဆိုပါပို႔စ္အားျမင္ေတြ႔ျပီးလ်ွင္ စိတ္ဆိုးသြားျပီး ေဖ႔စ္ဘြတ္တြင္ ေရးပါသည္ ။
ျပႆနာ၏ အစ ကို သိဟန္မရွိပါ ။
ထို စေတးတပ္ကိုဖတ္မိေသာ ေမွာ္ ဆရာလည္း ရြာထဲဝင္ျပီး အဆိုပါပို႔စ္ကို
ဖတ္ပါလိမ့္မည္ ။ျပီးေနာက္ အာဏာသိမ္း အဖြဲ႕ဟု တံဆိပ္ကပ္လ်ွက္ စာတင္ေလေတာ့သည္ ။
တကယ္ အာဏာသိမ္းပါသလား ။ မည္သူက အာဏာျပလိုက္ပါသနည္း ။
အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕ဟု အေျပာခံရေသာသူတို႔၏ပို႔စ္သည္ ေမာ့ဆဲဗင္းမွ ရင္ဝေညွာင့္ထိုး၍ ကားစင္တင္သတ္လိုက္ျပီျဖစ္ေလသည္ ။
ရြာထိတ္တြင္ ေဇာက္ထိုးဆြဲ၍ ျပထားေလသည္
ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအား ေနာင္က်ဥ္ေစရန္ ေတာင္စြယ္ေနမကြယ္မွီ ကြက္မ်က္ျပီးလ်ွင္ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္နိုင္ရန္ အမိန္ေႀကာ္ျငာစာ တစ္ေစာင္ ကပ္ထားခဲ႕ပါသည္ ။

၄။ အက္ဒမင္ ဦးခိုင္

ယၡင္ေန႔မ်ားတြင္ ပစ္ထားေသာ ရြာအား ထိုေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ဝင္ႀကည့္ပါသည္ ။ အေမရိကန္ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္အိပ္ယာ ထခ်ိန္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ ၄င္း၏ လက္မရြံ႕ပါးကြက္အာဏာသား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာ့ေဂဇက္ မ်က္နွာစာတြင္ အျပစ္သားကို ေသြးစက္လက္ျဖင့္ ေတြ႔လိုက္ရေလသည္ ။
မည္သို႔သာ ျဖစ္သင့္သည္ကို သိေသာ အက္ဒမင္သည္ သာမန္စာဖတ္သူမ်ား သာမန္ မန္ဘာမ်ားမျမင္ေတြ႔ေစရန္ သက္ေသခံအား ထိန္ခ်န္ လိုက္ပါေတာ့သည္ ။
ဤသို႔ျဖင့္ ၃၀၂ လူသတ္မွဳမွ ၃၀၄ /က လူေသမွဳ သို႔အမွုေျပာင္းဖြင့္ျပီးလ်ွင္
ထိုပို႔စ္အား စတစ္ကီျဖဳတ္ခ် ေကာ္ပီေပ့စ္ လုပ္၍ ေခ်ာင္ထိုးထားလိုက္ရာ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို
မသိေသာ ရြာသူားမ်ားမွာ
ေမာ့ဆဲဗင္းႀကီး အား သူရဲေကာင္းဟူ၍မွတ္ထင္ျပီးလ်ွင္ ေတြ႕မေရွာင္အား လူယုတ္မာစာရင္းသြင္းႀကေလေတာ့သည္ ။

( က်ြန္ုပ္သည္ ေတြ႕မေရွာင္နွင့္ မည္သို႔မွ မပတ္သက္ပါ ထို႔အျပင္ ကေလာင္ခြဲျဖင့္ေျပာမည္လည္းမဟုတ္ပါ။
လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္နိုင္ပါသည္ ။
က်ြန္ုပ္ေျပာရန္လိုအပ္ပါက ယခုကဲ႕သို႔ ေပၚတင္ေျပာပါမည္ ။ အထင္အျမင္လြဲေနသည္ကို ႀကည့္မေနနိုင္၍ျဖစ္သည္ ။ ေဂဇက္ ေကာင္းေစလိုေသာသူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ပံု လုပ္နုည္းမတူရာတြင္ အထင္မွားႀကျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္ ။)

ႀကိဳးစားပါဦးမည္
ရာမည


ပို႔စ္နာမည္အတြက္ ကိုဘလက္ေခ်ာကိုလည္းေကာင္း
tag အတြက္ အဘဦးေဖါရိန္းကိုလည္းေကာင္း
ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္ခင္ဗ်ာ ။

About ရာမည

ရာမည has written 35 post in this Website..

   Send article as PDF