“ျဖတ္ သန္း ခဲ႔ ေသာ ပ လက္ ေဖာင္းမ်ား” (အမွတ္ ငါး )

“ ပ လက္ ေဖာင္း အမွတ္ -၁၉”
က ေတာ႔ က် ေနာ္႔ ဘ၀ ရဲ႕ အၾကီးမားဆုံး ေသာ လမး္ ခြဲ လုိ႔ ဆုိ နုိင္ ပါတယ္။
က် ေနာ္ ဆယ္ တနး္ ေအာင္ ျပီး ေနာက္ တစ္ႏွစ္မွာ တကၠသုိလ္၀င္ ခြင္႔ နဲ ႔ ပါတ္သက္ျပီး
မူ ၀ါ ဒ ေျပာင္း ျပန ္ပါ တယ္။
အရင္လုိ ဆယ္ တနး္ ေအာင္ တာ နဲ႔ တကၠ သုိလ္ တန္ း ျပီး တက္ လုိ႔ မရ ေတာ႔ ပါ ဘူး။
ေဒသ ေကာ လိပ္ မွာ ၂ ႏွစ္ ဆက္ တက္ ရ ပါတယ္။
အဲ ဒီ က မွ အ သက္ ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း တကၠ သုိလ္ ေတြ ကုိ တက္ ခြင္႔ ရ တာပါ ဘဲ။
ေဒ သ ေကာ လိပ္ ဒု တိ ယ နွစ္ ျပီး ရင္ ဒီ ပလုိမာ ဘြဲ႔ ရ ပါ တယ္။
အဲ ဒီ ဒု တိယ နွစ္ အျပီး မွာ အ သက္ ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ကို တက္ ဘုိ႔ ရယ္
ေမဂ်ာ ေတြ အတြက္ လုိင္းျပန္ခြဲပ ါတယ္။
Reginal Colegge (RC)ေခတ္ တစ္ ေခတ္ ကို ေရ ာက္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိင္နုိင္ပါတယ္။
က်ေ နာ္ ဆယ္ တန္းေအာင္ တဲ႔ နွစ္ က စာ ေမး ပြဲ က် ခဲ႔ တဲ႔ သူ ငယ္ ခ်င္း
ေတြ က ေဒ သ ေကာ လိပ္ ကို ေရာက္သြားပါတယ္။
အဲ ဒီ အခ်ိန္ မွာဘဲ က်ေနာ္လုပ္ အားေပး ေန တဲ႔ ရုံးကေန က်ေနာ္ ကို အလုပ္
၀င္ ဘုိ႔ အတြက္ စီစဥ္ေပးပါတယ္။
လစ္လပ္ တဲ႔ ေန ရာ ( ၂) ေနရာ ရွိပါ တယ္။
ပ ထမ တစ္ ေန ရာ က မီးျခစ္စက္ဆုိ တဲ႔ စက္ရုံမွာပါ။
ေအာက္တန္းစာေရးေပါ႔။
ေနာက္တစ္ ေနရာ ကေတာ႔ ေဒသေကာလိပ္ မွာ ေက်ာငး္ စာေရး ။
လူ ေတြ ရဲ႕ အငုံ ႔ စိတ္ ဆိုတာ သိပ္ ထူး ဆန္းပါတယ္။
က် ေနာ္ အတြက္ အလုပ္ ေရြးမယ္ ဆုိ ရင္ ေဒသ ေကာ လိပ္ က အိမ္ နဲ႔ နီး တယ္
ျမိဳ႔ ထဲမွာေ နရ မယ္။
အလုပ္အသြားအျပန္အခ်ိန္မကုန္ဘူး။
အလုပ္ခ်ိန္က မနက္ကိုးနာရီကေန ညေန ေလးနာရီ။
မီး ျခစ္ စက္ က အိမ္ နဲ႔ ေ၀းတ ယ္ ။
အလုပ္ခ်ိန္က မနက္(၇) နာရီကေန ညေ န (၄) နာရီထိ။
မနက္စက္ရုံ ထဲ ၀င္ျပီးရင္အျပန္ကုိျပန္ထြက္လုိ႔ မရ။
ေလာ ကၾကီးန ဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္တဲ႔ ေနရာ။
ဒါေပမယ့္ က် ေနာ္ မီး ျခစ ္စက္ ကုိ ဘဲ ေရြးလုိ္က္ ပါတယ္။
က်ေနာ႔ မသိ စိတ္ ထဲ မွာ ကိန္းေအာင္း ေနတ ဲ႔ အငုံ႔စိတ္ကေရြးခ်ယ္လုိ္က္တာပါ။
သူငယ္ခ်င္းေတြက ေန႔ ေက်ာင္း တက္ ျပီး က်ေနာ္ က စာ ေပး စာယူ တက္ရင္း
စာေရးလုပ္ ေနရ မွာ ကို မသိစိတ္က ရွက္ေနလုိ႔ ပါဘဲ။
(ဒီအခ်က္ ကို အသက္ၾကီးလာမွာ ကိုယ္႔ ကိုကုိယ္ ျပန္သုံးသပ္မွ ျမင္လာတာပါ)
***************************************************
၁၉၇၇ အဲဒီ အခိ်န္ က အလုပ္အကိုင္ရွားပါး သလုိ
အလုပ္န ဲ႔ ပါတ္သက္ရင္ အျပင္အလုပ္ နဲ႔ အစုိး ရ အလုပ္ ဆုိ ျပီး
လူ တန္း စား အလႊာ ကြဲ ျပားျခား နားပါတယ္။
အစုိးရ၀န္ထမ္း လုပ္ သူ နဲ႔ ပုဂၢလိက လုပ္ ငန္း လုပ္ သူ တုိ႔ ၾကားမွာ အေတြးအေခၚ
ျခားနား ခ်က္ကလဲ ၾကီး မာ း ပါ တယ္။
အ စုိး ရ ၀န္ ထမ္ း အမ်ားစု က ပါ တီ ၀င္ ထား သူ ေတြ မ်ား ျပီး
အျပင္ အလုပ္ လုပ္သူေတြကေတာ႔ ပါတီ၀င္ ရင္လဲ ျဖစ္ မ ၀င္ရ င္ လဲ ျဖစ္ တယ္ ဆုိ တဲ့ လြတ္လပ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။

အစုိးရ၀န္ထမ္းအ မ်ား စု က ခ်မး္ သာ ၾကြယ္ ၀သူ နည္းပါးျပီး ရ တဲ႔လခ ကို တြက္ခ်က္သုံး
စြဲ ၾက သူ မ်ား ျဖစ္ ပါတယ္။
ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း လုပ္သူ ကေ တာ႔ ဘာဘဲေျပာေျပာ အစုိး ရ ၀န္ထမး္ထက္ ေငြေၾကး
အပုိင္းမွာ အဆင္ ေျပသူ မ်ား ပါ တယ္။

အစိုးရ၀န္ထမး္မ်ားကို အျပင္ လုပ္ငန္း လုပ္ သူမ်ားက အေခ်ာင္ခုိ ေနသူ
လာဘ္စားသူ ကပ္ ဖား ရပ္ ဖားမ်ားအ ျဖစ္ ျမင္သလုိ
အျပင္လုပ္ငနး္လုပ္သူမ်ားကုိလည္းအစုိးရ ၀န္ ထမ္းမ်ားက
ေခါငး္ပုံျဖတ္အျမတ္ၾကီးစားအ ရင္း ရွင္မ်ားအျဖစ္ျမင္ပါတယ္၊

အစုိးရ ၀န္ထမ္းမ်ား ကုိ အျပင္လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားက
သူတုိ႔ကို အခက္ အခဲ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေ နသူ မ်ား အျဖစ္ျမင္ထားျပီး
အစုိးရ ၀န္ ထမ္း မ်ား ကလည္း အျပင္ အလုပ္ လုပ္ သူမ်ားကို
သူတုိ႔ ရဲ႕ လက္ေအာက္ ငယ္ သား လုိ သူ တုိ႔ ေစညႊန္ရာ ေနရ မယ္႔
သူမ်ားအျဖစ္ျမင္ၾက ျပန္ပါတယ္။
အဲဒီ အခ်ိန္ က
ေငြေၾကး တတ္ နုိင္သူမ်ားက ကိုယ္ပုိင္ အေသးစား လုပ္ငန္းေလးေတြ လုပ္ျပီး
အရင္းအနွီး မရွိသူမ်ားကေတာ႔ အစုိးရ အလုပ္ကိုဘဲ လုပ္ဘို႔ စဥ္းစားရပါတယ္။
ဒါေပမယ္႔ လဲ အစုိး ရ အလုပ္ တစ္ ေန ရာ ရ ဘုိ႔ ခက္ခဲ သလုိ
ကိုယ္ပုိင္ လုပ္ ငန္းလုပ္သူမ်ားအတြက္ကလဲ လုပ္ငနး္လုုပ္ကုိင္ရတာ
လည္း မလြယ္ကူလွပါဘူး။

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ကုိ စ တင္ ထူ ေထာင္ခ်ိန္မွာေတာ႔
ကာယလုပ္သားၾကီးမ်ား
ေတာင္သူလယ္သမားဦးၾကီးမ်ားကို ေရွ႔ တန္း တင္ ခဲ႔ ၾက ပါ တယ္။
အလုပ္သမားညီလာခံ ေတာင္သူ လယ္သမားညီလာခံေတြလုပ္ျပီး
စိတ္ဓါတ္ေတြကိုျမင္႔ တင္ေပးခဲ႔ ၾက ပါတယ္။
အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ဦး စားေပးခဲ႔ျပီး
ကိုယ္ပုိင္လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားက ေတာ႔ က်ီးလန္႔စာ စား နဲ႔ အလုပ္ လုပ္ ရ တဲ႔ကာလလဲျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္ပုိင္လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားလဲ လုပ္ငန္းကို ၾကီး ထြားေအာင္ မလုပ္ရဲပါ ဘူး။
ျပည္ သူ ပုိင္ အသိမ္းခ ံ ရမွာေၾကာက္လုိ႔ ပါ။
အဲ အခ်ိန္ ကာ လ က အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္ရွင္ျပႆ နာ တက္ တယ္ ဆုိရင္
အလုပ္ရွင္ဘက္ က အျမဲတမ္းရွုံးပါတယ္။
ေလ်ာ္ေၾကးေတြ ေပးရပါတယ္။
အဲဒီရဲ႕အက်ဳိးဆက္က ေတာ႔ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ေတြကလုပ္ငန္းကုိ
ၾကီးထြားေအာင္မ လုပ္ရဲ ေတာ႔ ပါဘူး။
အဲဒီရဲ႕ အက်ဳးိဆက္က အလုပ္ အကိုင္ရွားပါးလာတာပါဘဲ။
ျပည္သူပုိင္အသိမ္းခံလုိ္က္ရ တဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလဲေနာက္ထပ္လုပ္ငန္း
မထူေထာင္ၾကေတာ႔ဘဲ ရွိတဲ႔ အထုပ္ကုိေရာငး္ခ်ျပီးထုိင္စားၾကသူေတြရွိလာပါတယ္။
ဒီအခိ်န္မ်ဳိးမွာ ေနာင္ ခါ လာ ေနာင္ခါေစ်း ဆုိျပီး အိမ္တြင္းမူ႔ လုပ္ငန္းေတြကုိဆက္လုပ္
သူေတြလဲရွိ ပါတယ္။
အေသခ်ာဆုံးအခ်က္ကေတာ႔ တုိင္းရင္းသားပုိင္လုပ္ငန္းေတြက
တုိးတက္ၾကီးထြားလာရမယ္႔ အစား တစ္ စ ထက္ တစ္စေပ်ာက္ကြယ္သြားပါေတာ႔ တယ္။
အျမင္သာဆုံး လုပ္ငန္းကို ျပ ရမယ္ ဆုိ ရင္ နဂါး တံဆိပ္ေဆးေပါ႔လိပ္လုပ္ငန္းပါဘဲ။
တုိင္းျပည္ က ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းဆုိတဲ႔ ေတာအုပ္ထဲကုိ တုိး၀င္စျပဳ ခ်ိန္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင္႔ နုိင္ငံျခားသားဆုိ ရင္ ပုိ ဆုိး ပါ တယ္။
ကိုယ္ တုိင္ က ျမန္ မာ ျပည္ မွ ေမြး တာ မွန္ ေပ မယ္႔
အေဖအေမ က တုိင္းတပါးသားျဖစ္ေန ေတာ႔ FRC လုိ႔ အသတ္မွတ္ခံ ရပ ါတယ္။
သူတ ုိ႔ မွာ
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္ ကိုတ က္ခြင္႔ မရွိ။
မသိလုိ႔ လက္ခံ ျပီး တက္ ခြင္႔ျပဳ ခဲ႔ ေပမယ႔္လဲ သိ သြားရင္ အထြက္ခုိင္းပါတယ္။
အစုိးရဌာ နေ တြ မွာ ရာ ထူး ၾကီးၾကီး ေနရာ မေပး၊
ကိုယ္႔ နာ မယ္ နဲ႔ ကိုယ္ ေျမ ၀ယ္ ခြင္ ႔ မရွိ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းထူ ေထာင္ခြင္႔ မရွိ၊
ဒီေတာ႔ လဲ နုိင္ငံျခား သား အေတာ္မ်ားမ်ားက ျပည္ေတာ္ ျပန္ ၾက ပါတယ္။
*******************************************************
အစိုးရ အလုပ္ ကို လုပ္ မယ္ ဆုိ ျပန္ ေတာ႔ လဲ အလုပ္ေနရာ
တစ္ ေနရာ ရ ဘုိ႔ မလြယ္ကူပါ။
၀န္ထမ္းအလုိရွိသည္လုိ႔ သတင္းစာမွာေၾကာ္ျငာထားတဲ႔ အစုိးရအလုပ္မွန္သမ်ွကလဲ
ေဘာင္ ၀င္ေအာင္ သာ ေဆာင္ရြက္ တာပါ ။
အဲဒီ လစ္လပ္ တဲ႔ ေနရာအတြက္က ခန္႔ထားျပီးသားေတြပါ။
အလုပ္ေနရာ ေကာင္းတယ္ဆုိ ရင္ ပါတီ ေကာင္စီ လူၾကီးမ်ားရဲ႕အဆက္အႏြယ္မ်ား
က ေနရာ ဦးထားျပီးသားပါဘဲ။
အဲ လုိ လူ မ်ဳးိ ေတြ ကုိ မုိးက်ေရႊ ကိုယ္ ေတြလုိ႔ ေခၚေလ႔ ရွိ ပါ တယ္။
အလုပ္ ေနရာ အတြက္ ပလ ာ စတာ လုိ႔ ေခၚ တဲ႔ အကပ္ ရွိ မွ ရ နုိင္ပါတယ္။
“ပလာစတာအုံးအင္ “ လုိ႔ေခၚတဲ႔ ကပ္ ဖား ယပ္ ဖား မလုပ္ နုိင္ရင္ အလုပ္
ေနရာ ရဘုိ႔ မလြယ္။
လူငယ္တစ္ေယာက္အစုိးရ အလုပ္ လုိခ ်င္ တယ္ ဆုိ ရင္
အသက္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရုံးမွာ မွတ္ပုံတင္ ထား ရ ပါတယ္။
အဲ ဒီ ရုံး ကေတာ႔ လူ ငယ္ တစ္ေယာက္ကိုအလုပ္ရွာမေပးပါဘူး။
ဒါ ေပမယ္႔ အဲ ဒီရုံးမွာ မွတ္ပုံတင္မထားရင္ အလုပ္ေလ်ာက္လုိ႔ မရ ပါဘူး။
အဲဒီေခတ္မွာ ကတည္း က အလုပ္ေလ်ာက္မယ္ ဆုိရင္
ရပ္ကြက္ တုိ႔ ရဲ စခန္း တုိ႔ က ေနျပီး အက်င္႔စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း
အမူ႔ အခငး္ ကင္းရွင္းေၾကာင္းေထာက္ခံစာ လုိပါတယ္။
အစုိးရ အလုပ္ က ေတာ႔ သတင္းစာကေန အျမဲေခၚပါတယ္။
ဒါေပမယ္႔ လက္ေတြ႔ မွာ ေတာ႔ ေဘာင္ ၀င္ ေအာင္ တရား မွ် တယ္ ထင္ရ ေအာင္
ေခၚ သာ ေခၚ တာ ပါ အဲ ဒီ ေန ရာ အတြက္ က မေခၚ ခင္ ကတည္းက ခန္႔ ထားျပီး
သားေတြမ်ားပါတယ္။
က်ေနာ္အလုပ္ အတြက္အင္ တာ ဗ်ုဳး ေျဖခဲ့ရတဲ႔ ေန႔ ကို ျပန္ေတြးရင္မိရင္
စိတ္မသန္႔ပါဘူး။
အခြင္႔ ထူး ခံ လူ တန္း စား တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ကုိ ရယူခဲ႔မိလုိ႔ပါဘဲ။
က်ေနာ္ အင္တာဗ်ဴးသြားေျဖတဲ႔ အလုပ္က စာရင္းကိုင္ (၂)ေယာက္စာေရး(၂)
ေယာက္ခန္႔ မွာပါ။
ဒီ အလုပ္ေနရာအတြက္လာေျဖသူကလူအေယာက္ ငါးဆယ္ေက်ာ္ပါတယ္။
အင္တာဗ်ဴးစမယ္႔ အခ်ိန္ က မနက္ (၉)နာရီ။
ေျဖ မယ္႔ လူေတြက မနက္( ၇) နာရီေလာက္ကတဲကေရာက္ေန ပါ ျပီ။
လာ ေျဖ သူ အခ်င္းခ်င္းဘာေတြ ေမး မယ္ ထင္ သလဲ လုိ႔ စုံစမး္ရင္း
လက္ထဲမွာပါ လာ တဲ႔ ဗဟုသုတ ေတြ မွတ္ ထားတဲ႔ စာအုပ္ေတြကုိ
ဖြင္႔ျပီ း တတြတ္တြတ္ နဲ႔ အလြတ္ ရ ေအာင္က်က္ၾက ရပါတယ္.။
တစ္ေယာက္ေယာက္က ဒါေ လး ေမး မယ္ ထင္ တယ္ ဆုိရင္
ျပ စမ္းပါအုံးဆုိျပီးယူၾကည္႔ ျပီး ဖတ္ရ ျပန ္ပါတယ္။
သူတုိ႔ အဲလုိ ေတြ ျမင္ ေတာ႔ သနားလဲ သနား ရီလဲ ရီခ်င္ မိ ပါ တယ္။
စက္ရုံထဲ သစ္ ပင္ ရိပ္ ေအာက္မွာ စုစု စု စု နဲ႔ ေနၾက။
အင္တာဗ်ဴးေျဖျပီးလုိ႔ တစ္ေယာက္ထြက္လာ ရင္ လွမး္ေခၚ
ဘာေမးလုိက္သလဲ လုိ႔ ေမးျပီး
သူတုိ႔ မသိေသးတာမ်ားပါရင္ လက္ ထဲ ပါ တဲ႔ စာအုပ္ေလးေတြ
ဖြင္႔ လုိ႔ တတြတ္တြတ္ရြတ္ၾက ျပန္ ပါတယ္။
(၁၁)နာရီထုိးခါနီးေတာ႔ လူ တစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ျပီးသြားပါျပီ။
က်ေနာ္အလွည္႔ ေရာက္လုိ႔ အခန္း ထဲ ေရာက္သြားတဲ႔ အခါ
လူ ၾကီးေလးေယာက္က တန္း စီ ထုိင္ေနပါတယ္။
အဲ ဒီအထဲမွာ က်ေနာ္ လုပ္အားေပးတဲ႔ ရုံးကုိ လာ ေန က်
မ်က္မွန္းတန္းမိတဲ႔ လူၾကီးတစ္ေယာက္ပါ ပါ တယ္။
သူတုိ႔ထုိင္ခုိင္းတဲ႔ေနရာမွာထုိင္ျပီးတဲ႔အခါ
က်ေနာ္႔ နာမယ္ အေဖ နာ မယ္ေတြေမးပါတယ္။
အဲ ဒီ အထဲက လူ ၾကီး တစ္ေယာက္ကေမးခြန္းစေမးမလုိ႔ ဟန္ျပင္တဲ႔အခါ
က်ေနာ္မ်က္မွန္းတန္းမိ တဲ႔ လူ ၾကီး က
“သူက ဥကၠဌၾကီးက ေျပာ ထား တဲ႔ ကေလး ေလ”လုိ႔ေျပာလုိက္တဲ႔အခါ
ဘာေမးခြန္းမွ မေပးေတာ႔ပါဘူး။
လုပ္အားေပး ေနတာ ၾကာ ျပီလား ဘာလားနဲ႔ ဟုိေမးဒီေမး
ေမး ပါ တယ္။
ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ႔ မွဴးၾကီး ေရာ ေနေကာင္းလား ေမးတယ္
ေျပာလုိက္ပါလုိ႔ ေျပာပါတယ္။
ခဏေ န ေတာ႔ သြားလုိ႔ရျပီ။
အျပင္ေရာက္ရင္ ဘယ္သူနဲ႔ မွ စကားမေျပာ နဲ႔ ကိုယ္ဘာသာကုိယ္တန္းျပန္
လုိ႔ ေျပာ လုိက္ပါတတယ္။
ေနာက္သုံးရက္ေနရင္
လုိင္စင္ဓါတ္ပုံ ( ၂)ပုံ
မွတ္ပုံတင္
အိမ္ေထာင္စုဇယားနဲ႔ ဆယ္တန္းေအာင္လက္မွတ္
ကိုမိတၱဴ ဆြဲလာခဲ႔ ဘုိ႔ ေျပာ ပါ တယ္။
က်ေနာ္အျပင္ေရာက္ေတာ႔ထုံးစံအတုိင္းဘာေတြေမးလုိ႔ ၀ုိင္းေမးၾကပါတယ္။
က်ေနာ္လဲ ဘာမွ မေျဖ နုိင္ဘူးဆုိတဲ႔ပုံစံနဲ႔ေခါင္းယမး္ျပ ျပီးထြက္လာခဲ႔ပါတယ္။
အဲဒီေခတ္က ပါတီ ေကာင္စီေခတ္ပါဘဲ။
ျမဳိတစ္ျမဳိ႔မွာ ျမဴ နီစပယ္ လုိ႔ ေခၚ ၾကတဲ ႔ စည္ပင္သာယာရုံးရွိပါမယ္။
အဲဒီမွာတုိင္းေကာင္စီရုံးဖြင္႔ထားပါမယ္။
တုိင္းေအာက္မွာ ျမဳိ႔ နယ္ေကာင္စီ
ျမဳိ႔ နယ္ေအာက္မွာရပ္ကြက္ေကာင္စီ ရွိပါမယ္။
အဲဒီ မွာ ဥကၠဌရွိမယ္ အတြင္းေရးမွဴးရွိမယ္။
အျမဲတမ္းအဖြဲ႔၀င္ EC ရွိမယ္။
အဲဒီECေတြထဲမွာအစုိးရ၀န္ထမ္းပါတယ္ ဆုိရင္ သူ ကိုမိခင္ဌာနကေနျပီး
သူ႔ကို On duty (အြန္ဂ်ဴတီ)ေပးထားရပါတယ္။
ဒါက ေကာင္စီလုိင္း။

ပါတီလုိင္းကေတာ႔
တုိင္းပါတီယူနစ္ရွိမယ္။
အဲဒီဌာနၾကီးကေတာ႔ အခု ဆီဒိုးနားဟုိတယ္ဖြင္႔ ထားတဲ႔
၆၆လမ္းနဲ႔၂၆ဘီလမး္ေဒါင္႔ မွာရွိခဲ႔တာပါ။
သူ႔ေအာက္မွာေတာ႔ ျမဳိ႔နယ္ပါတီယူနစ္ရွိျပန္ပါတယ္။
သူ႔ေအာက္မွာေတာ႔ ရပ္ ကြက္ပါတီ ယူ နစ္ ရုံးရွိ ပါတယ္။
ေကာင္စီရုံးေတြက ေတာ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မူ႔ အပုိင္းကို တာ ၀န္ယူျပီး
ပ ါတီယူနစ္ေတြကေတာ႔ နုိင္ငံေရး လူမူ႔ ေရးေတြလုပ္ပါတယ္။
အင္မတန္ကို အာဏာထက္ခဲ႔ တဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း ေတြျဖစ္ပါတယ္။

တုိက္ပုံ၀တ္ထားမယ္၊
စစ္ဦးထုပ္ေဆာင္းမယ္
ညီလာခံအခန္းအနားအထိန္းအမွတ္ပါတဲ႔ စစ္စိမ္းေရာင္
လက္ဆြဲ အိတ္ၾကီး ထဲမွာစာရြက္စာတမ္းေတြထည္႔ျပီး
ဆြဲ ထားမယ္။
အဲဒါကေတာ႔ ပါတီ ေကာင္စီလူၾကီး ေတြ ရဲ႕ ဖက္ရွင္ပါဘဲ။
အခမ္းအနားေတြက်င္းပတဲ႔အခါ
ရင္ဘတ္မွာ ဖဲပြင္႔ခ်ိတ္ ထားတဲ႔ သူက လူၾကီးပါဘဲ။
ဖဲပြင္႔ ၾကီးေလေလ သူမ်ားနဲ႔ မတူ ေလေလ အရာေရာက္ေလေလပါဘဲ။

ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္မွာ အစစအရာရာက်ပ္တည္းပါတယ္။
ခက္ခဲပါတယ္။
၀န္ထမး္မ်ားက သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္သလုိ ျခယ္လွယ္ခြင္႔ရတဲ႔ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။
အဲေတာ႔ မီးရထားလက္မွတ္ရဘုိ႔လဲခက္ပါတယ္။
ရုပ္ရွင္လက္မွတ္ရ ဘုိ႔လက္ခက္ဘဲတယ္။
ပပ က က ေန စားကုန္ေသာက္ကုန္ပစၥညး္ရဘုိ႔လဲခက္ပါတယ္.။
ဘာလုိခ်င္ခ်င္ လုိခ်င္ တန္း စီရပါတယ္။
ဒီအခါမွာအမ်ားနည္းတူ တန္း စီ စရာ မလုိ တဲ႔ လူတန္းစားတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာခဲ႔ ပါတယ္။
အထူးလူ(very important person=VIP) ေတြပါဘဲ။
ဘာျဖစ္ျဖစ္တန္းစီစရာမလုိဘူး။
စာေလးျပလုိက္တာနဲ႔
နာမယ္ေလးေျပာလုိက္တာ နဲ႔
အမ်ားနည္းတူ တနး္ စီ စရာ မလုိ
အခ်ိန္ကုန္ခံ စရာ မလုိ ဘဲ သူ လုိ ခ်င္ တာ ရ တယ္။
ဒီအခါမွာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္မွီျပီးၾကံ စုပ္တဲ႔ လူ တန္း စား တ စ္ရပ္ ကလဲ အလုိလ ုိေပၚလာပါတယ္။
ကုိယ္တုိင္က ဗြီအုိင္ပီ မဟုတ္ေပ မယ္႔ ဗြီအုိင္ပီေတြနဲ႔ ခင္မင္ရင္းနွီးလုိ႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္
လက္ေဆာင္ပဏၰာေပးလုိ႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္ အထူးအခြင္႔အေရးယူသူေတြရွိလာတာပါဘဲ။
ဒီလုိဗြီအုိင္ပီ ေတြ နဲ႔ သိကြ်မး္ျခငး္မရွိသူမ်ားကေတာ႔
အပင္ပန္းခံ တန္း စီ ခ်င္ စီ မစီခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ႔
ေနရာ ဦးျပီးေရာင္းတဲ႔ သူ ေတြဆီက ေနရာကိုအ ခေၾကးေငြေပး၀ယ္ခ်င္၀ယ္။
ဒါမွမဟုတ္ ေမွာင္ခုိလက္မွတ္ ၀ယ္ ခ်င္၀ယ္။
ေရြးစရာလမ္းမရွိ
လုိခ်င္တာကို ရဘုိ႔ ခက္ခဲတဲ႔ အတြက္ ေမွာင္ခုိ ဆုိ တဲ႔လူတန္းစားတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာပါတယ္။
ရထားလက္မွတ္၊ရုပ္ရွင္လက္မွတ္၊စတိတ္ရွုိးလက္မွတ္အားလုံးေမွာင္ခုိလက္ထဲကေန
အပုိေၾကးေပးျပီး ၀ယ္ၾက ရပါတယ္.။
ႏွစ္ေပါ္င္းမ်ားစြာ ရွင္သန္ၾကီးထြားခဲ႔ ေသာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႔ အသီးအပြင္႔ ေလးေတြ
ဘဲျဖစ္ပါတယ္။
ေမွာင္ခုိဆုိ တာ အခု ေခတ္မွာမရွိေတာ႔ေပ မယ္႔ VIP ဆုိတဲ႔ အထူးလူ ကေတာ႔
အခု ေခတ္ ၾကီးမွာပုိလုိ႔ ေတာင္အစြမး္ထက္ေနပါေသးတယ္၊

အဲဒီေခတ္က VIP ေတြက ဘယ္ေနရာမ ဆုိ ေရွ႔ဆုံးတန္းကေနရာရၾကပါတယ္။
စတိတ္ရွုိးပြဲဆုိလဲေရွ႔ုဆုံးတန္းက VIP အတြက္
ေဘာလုံးပြဲ ဆုိျပန္ရင္လဲေရွ႔ဆုံးတန္းက VIP အတြက္
မဂၤလာေဆာင္ဆုိျပန္ရင္လဲ ေရွ႔ဆုံးတန္းက VIPအတြက္
အဲလုိ အခြင္႔ အေရးရ ခဲ႔ၾက တာပါ။

ဒီလုိနဲ႔အင္တာဗ်ဳးေျဖျပီးလုိ႔ (၃)ရက္ေျမာက္တဲ႔ေန႔ မွာေတာ႔
အလုပ္စဆင္းရပါတယ္။
မွတ္မွတ္ရရ ၈-၇-၁၉၇၇ ေန႔ မွာ အစုိးရ အလုပ္ကုိ စ ၀င္ရတယ္ဆုိေတာ႔
“ပလက္ေဖာင္း အမွတ္ ၁၉” ရဲ႕ ဘ၀ တစ္ ဆစ္ခ်ဳိး တဲ႔ ေန႔ လုိ႔ ေျပာရင္ရပါတယ္။
တစ္လ ကို ၁၃၅က်ပ္ တိတိ ခံ စားခြင္႔ ရတဲ႔ ေအာက္တန္း စာေရး ရာ ထူး
(၁၃၅-၁၀-၁၈၅)ကို
စ တင္ ရွိတဲ႔ ေန႔ လဲျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ စာေရးျဖစ္ေနေတာ႔ အားလုံးက က်ေနာ္ ကို
“စာေရးေလး” လုိ႔ဘဲေခၚ ၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ္႔ လည္း တကယ္ေတာ႔ စက္ရုံ အလုပ္ ရုံ ထဲမွာ ေန႔တဓူ၀
က်င္လည္ေနရာေတာ႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား ဘ၀ အေၾကာင္းကို
သီခြင္႔ရလာျပန္ပါတယ္။

ဆက္ လက္ ေဖာ္ ျပ ပါ မည္

ကို ေပါက္ လက္ ေဆာင္ အ ေတြး ပါး ပါးေလး
15-7-2014

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF