အရက္၂ပုလင္းႏွင့္ ရဲစည္မသာ

ဒီစာကို ေက်ာ္ အေတာ္အားတင္းပီး ေရးခဲ့ရတာပါ အမွားေတြ ပါမဆိုးလို႔ တစ္ညလုံး အထပ္ထပ္ အခါခါ ျပင္လိုက္ ဖ်က္လိုက္နဲ႔ ေရးခဲ့ရတာပါ…..။

ရြာသူားေတြ ဒီစာကို ဖတ္ေနစဥ္မွာပဲ ရိန္း(သူ႔ကိုယ္သူ ရိန္းလို႔ေျပာတာပဲ အဲဗားမူးပီး ဘယ္ညာ ယိမ္းေနလို႔) ထာဝရအိပ္စက္ေနေလာက္ပါဘီ

……
……
……

ေဟာဒီ ရမ္းဂြဇြတ္ရြာရဲ႕ ဗတ္ဆဲလား
ေဟာဒီ ရမ္းဂြဇြတ္ရြာရဲ႕ ဗတ္အမူးသမား

ေအာက္ပါ ကေလာင္မ်ားရွင္ …..

ယြဲစီ(ခ) ကြဲစည္(ခ) ေစာဖြေျပး(ခ) ခင္ခက္ခက္ေခါ(ခ) ကိြကိြ(ခ) ေဗပိန္ခ်ံဴး(ခ) ေစာဂဲေမြး(ခ) ဆိုင္းဆိုင္းဝင္းေအာင္(ခ) ဆလိုင္းဂ်က္ဒယ္နီရယ္(ခ) ႏိူင္မူးယြဲ အသက္(၃၇)ႏွစ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္ေၾကာ္ခန္႔ကပင္ စတင္ခံစား ေနရေသာ

“ေ- ြးက်ဴမာ” ေရာဂါျဖင့္ ဆရာဝန္မ်ား မိတ္ေဆြမ်ား အတန္တန္တားသည့္ ၾကားမွ ၁၄-၉-၂၀၁၄ ေန႔လည္ ၁၂နာရီခ်ိန္တြင္ အမ်ားအက်ိဳးမဖက္ တအားဆိုးလွ်က္ ကြင္းေျပာင္ေျပာင္တြင္ ကားေနာက္ဖုံး ဖြင့္၍ ဝီစကီ ၂လုံးအား အေျပာင္ဂလုေလရာ …..

မူလေရာဂါ ေ- ြးက်ဴမာမွာ Gwe Death ထိုမွတဖန္ Flower Death ေရာဂါျဖင့္ အၿပီးတိုင္သြားပါေၾကာင္း ….

ကြ်င္းက်န္ေသာ ခႏၶာႀကီးအား အလကါးေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းးးး အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ …။

ဝမ္းသြားစြာျဖင့္
ေက်ာက္စိမ္းတညင္(ခ) Jade Chicken ေခတၱ ေမာ္လၿမိဳင္

About စိန္ၾကက္ဆင္

has written 67 post in this Website..

သေဗၺ ထပ္တရာ ပဲပလာတာ ေမ ေဟာတု ဗိုက္တင္း