အာ႐ုဏ္ဦးမွာ မူးသည့္ငါ ” ဇာတ္ကားအား ဆန္႔က်င္႐ံႈ႕ခ်ေနသူမ်ားအား ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားအေပၚ အျပစ္တင္ေဝဖန္သူမ်ားအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈအေပၚ ကန္႔ကြက္တားဆီးေနသူမ်ားအား ေလးနက္စြာ႐ံႈ႕ခ်ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

ခ်က္မ်ား

စာေရးသူ ၏ အမွာစာ။ ။

ယေန႔ အင္တာနက္မွ ႏိုင္ငံေရး စာမ်က္ႏွာမ်ားအား တစ္စိုက္မတ္မတ္ မရပ္မနား အနီးကပ္ေလ့လာေနေသာ မ်က္စိမႈန္သူမ်ား ၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ အာ႐ုဏ္ဦးမွာမူးသည့္ငါ ဆိုေသာ ဓါတ္႐ွင္ဇာတ္ကားႀကီးသည္ အတိတ္ ကိုမွားယြင္းစြာေဖၚျပထားေသာ ထီလက္မွတ္မ်ား မၾကာခဏ ေရာင္းခ်ေလ့႐ိွသည့္ ကိုျမင့္သိန္း၏ မယားညီအကို သိန္းဝင္း ၏ ခယ္မ ႏြဲ႔ႏြဲ႔ၾကည္ ၏ လင္ပါသား ေက်ာ္ဆန္းဦး ကဲ့သို႔ပင္ လြန္စြာ မွ အမွီးအေမာက္မတဲ့ အျမင္မေတာ္လွေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဇာတ္ကား ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ အီမိုအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခံျပင္း ၊ မေက်နပ္သံမ်ား ပြစိပြစိၾကားေနရသလို ထံုးစံအတိုင္း Statement မ်ားသည္လဲ အင္တာနက္ကမာၻႀကီးတြင္ ေဖါေဖါသီသီ ထြက္႐ိွလာေလေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူမွာလဲ ေခတ္မွီသူပီပီ ထြက္႐ိွၿပီးသမွ် Statement မ်ားအား တစ္ေပါင္းထဲ ျပန္လည္ စုစည္းတင္ျပထားေသာ Statement ေပါင္းခ်ဳပ္ႀကီးကို ခဲရာခဲဆစ္ ျပဳစုေရးသားခဲ့ရာတြင္ အၿပီးသတ္ေတာ့မည္ၾကံတိုင္း ထပ္ခါထပ္ခါ ထြက္႐ိွလာေသာ Statement မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းျပဳစုခဲ့ရေၾကာင္း ေတာင္းပန္ေျဖ႐ွင္းသည့္ Statement တစ္ခုအားမၾကာမီ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ွးဦးစြာ ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။


Mr. Lan Char

နအဖ အစိုးရမွ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ကလိန္ကက်စ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ခါေတာ္မွီ ႐ိုက္ကူးျပသခဲ့သည့္ ” အာ႐ုဏ္ဦးမွာ မူးသည့္ငါ ” သမိုင္းလမ္းဆံု ေနာက္ခံ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ရပ္မမွန္ ဓါတ္႐ွင္ဇာတ္ကားႀကီးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး လက္႐ိွ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္ အတင္းအဓမၼပါတ္သက္ေနသူမ်ား မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားအား ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္သည့္သူမ်ားအေပၚ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားအား ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။။

ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၂၇၂၈/ဘ/စ/အ/ဓ/မ/က/သ/၂၁/၈/၂၀၁၀ ( ဒြာဒႆမ အႀကိမ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး )

ကူးသန္းသြားလာေရး ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

ကရသ ႏွင့္ ခရသ မွ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။ ။

” အာ႐ုဏ္ဦးမွာ မူးသည့္ငါ ” ဇာတ္ကားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွပင္ အေရးထား ေလးစားဂုဏ္ျပဳခံရေသာ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ မဟာပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားအား ေပါ့ပ်က္ပ်က္ေျပာဆို၍ ဂုဏ္သေရ ေမွးမွိန္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ေစာ္ကား ခဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေဒါသအမ်က္ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ေစခဲ့သလို ျပည္တြင္းေနထိုင္သူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးအားလဲ နာက်ည္းစြာ ထိခိုက္ေစခဲ့သျဖင့္ ကရသ အတြင္းေရးမႈးကေတာ္ ေဒၚႀကိဳင္မွ ေဘး႐ိွခံုဖိနပ္ျဖင့္ အိမ္ေနာက္ေဖးမွ လက္တိုလက္ေတာင္းခိုင္းေသာ လွျမင့္၏ သားငယ္ ဘူႀကီး အား ပစ္ေပါက္မိသျဖင့္ ဘူႀကီးေခါင္း ၈ ခ်က္ခ်ဳပ္ခဲ့ရသည့္ ေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ မ်ိဳးလဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ယၡဳဇာတ္ကားတြင္ပါဝင္ေသာ ခံုဖိနပ္ ဝတ္သည့္ အခန္းမ်ားအား ၾကည့္႐ႈမိသူ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွ   မိမိ အိမ္သူ မိသားစု မိတ္ေဆြတို႔ အေပၚ စိတ္လိုက္မာန္ပါ နာက်င္ေစမႈ ျပဳမူလာႏိုင္သည့္အတြက္ ခံုဖိနပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ခရသ ၊ ဗဟို သိမ္ႀကီးေစ်း) မွ ေလးနက္စြာ ကန္႔ကြက္႐ံႈ႕ခ် လိုက္မႈ အေပၚ ထပ္တူထပ္မွ် ဆႏၵ႐ိွပါေၾကာင္း ဆင္ၾကယ္ဖိနပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဆရသ ၊ ရန္ကုန္တိုင္း) မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္သည္။

ကတၱီပါဖိနပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ကရသ) မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

” အာ႐ုဏ္ဦးမွာ မူးသည့္ငါ ” ဇာတ္ကားမွ စတင္ခဲ့သည့္ ခံုဖိနပ္ျပႆနာ၏ ဂရက္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားအမ်ားစုမွ မိမိတို႔ထုတ္လုပ္ေနသည့္ စီးပြားေရး အသက္ေသြးေၾကာလဲျဖစ္ေသာ ကတၱီပါဖိနပ္မ်ားအစား ၄င္းတို႔၏ ရန္သူမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ ခံုဖိနပ္ မ်ားကို အလြန္အမင္းဝယ္ယူေနမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအား မ်ားစြာ နစ္နာေစခဲ့သျဖင့္ ထိုဇာတ္ကားအား အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္လိုက္သည္။

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

ျမန္မာ့သူနာျပဳမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (မသအ) ႏွင့္ ျမန္မာ့ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (မဆအ) တို႔မွ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

” အာ႐ုဏ္ဦးမွာ မူးသည့္ငါ ” ဇာတ္ကား စတင္ျပသသည့္ေန႔မွစ၍ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ တို႔၏ အလုပ္ခ်ိန္တြင္ ကတၱီပါ ဖိနပ္ဆိုင္မိသားစုမ်ားမွ ခံုဖိနပ္မ်ားျဖင့္ အေပါက္ခံရၿပီး ေခါင္းကြဲခဲ့ရသည့္ အျဖစ္ဆိုးအား ဝမ္းနည္းနာၾကည္းမႈမ်ားစြာေၾကာင့္ အသက္ကိုပင္ပဓာန မထားဘဲ ေရကို မတ္ခြက္ျဖင့္ သက္စိေသာက္ၿပီး ၂၄ မိနစ္တိတိ ႐ႈ႐ႈး မေပါက္ဘဲ ေနျခင္းျဖင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသူ ကတၱီပါ ဖိနပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အေရးေပၚ မရပ္မနားေရာက္႐ိွလာေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ အိမ္ကို အခ်ိန္မွီမျပန္ႏိုင္ဘဲ Free Overtime ဆင္းေပးခဲ့ရမႈ ၊ ေခ်ာ့ေမာ့၍ ႐ႈ႐ႈးေပါက္ခိုင္းရာမွ ေဘးသို႔ လွည့္လွည့္ စကားေျပာသျဖင့္ မိမိတို႔သူနာျပဳမ်ား အိမ္အျပန္ အနံ႔ဆိုး႐ြားမႈေၾကာင့္ နီးကပ္သူမ်ားမွ ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕ခံရမႈအေပၚ မ်ားစြာ ခံျပင္းနာၾကည္းမိသျဖင့္ မိမိတို႔ (မသအ) ႏွင့္ (မဆအ) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား မွ ထိုဇတ္ကားအား အတင္းအဓမၼ ကန္႔ကြက္ လိုက္ပါသည္။

ျပႆနာမ႐ိွ ႐ိွေအာင္႐ွာေနသူမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ” ပ.ရ.ရ ” (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) မွ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

အာ႐ုဏ္ဦးမွာ မူးသည့္ငါ ဇတ္ကားသည္ မိမိတို႔ ပ.ရ.ရ အဖြဲ႕၏ အထင္ကရ သမိုင္းလမ္းဆံုအား လြဲမွားစြာ တင္ျပထားျခင္း မိမိတို႔ ပ.ရ.ရ အဖြဲ႕အား ေဆာ္ရလ်င္ၿပီးေရာဆိုသည့္ ပံုစံျဖင့္ မိမိတို႔ ဖလမ္းဖလမ္းထေနသည့္ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကိုသာ တင္ျပထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပ.ရ.ရ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၏ မူလပထမ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ” ျပႆနာမ႐ိွ ႐ိွေအာင္႐ွာ ” မူဝါဒ အရ  အာ႐ုဏ္ဦးမွာမူးသည့္ငါ ဇတ္ကားတြင္ ပါဝင္ပါတ္သက္ ခဲ့ေသာေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚသစၥာေဖါက္သူမ်ားအျဖစ္ အျပင္းအထန္ ကက္ကက္လန္ ႐ံႈ႕ခ်လိုက္သည္။

၄င္းတို႔မွာ –

(၁) စီစဥ္ညႊန္ၾကားသူ (Director) မ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား ၊ သားသမီးမ်ား ၊ ေခၽြးမမ်ား ၊ သားမက္မ်ား ၊ ခမည္းခမက္မ်ား ၊ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား ၊ အိမ္ေဖၚမ်ား ၊ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ၊ မာလီမ်ား ။

(၂) ဝတၳဳဇာတ္လမ္း ကို ကြမ္း ၂ ယာညက္သည့္ အထိ အခ်ိန္ယူေရးသားခဲ့သူမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား ၊ သားသမီးမ်ား ၊ ေခၽြးမမ်ား ၊ သားမက္မ်ား ၊ ခမည္းခမက္မ်ား ၊ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား ၊ အိမ္ေဖၚမ်ား ၊ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ၊ မာလီမ်ား ။

(၃) ဇတ္ညႊန္းေရးသူမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား ၊ သားသမီးမ်ား ၊ ေခၽြးမမ်ား ၊ သားမက္မ်ား ၊ ခမည္းခမက္မ်ား ၊ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား ၊ အိမ္ေဖၚမ်ား ၊ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ၊ မာလီမ်ား ။

(၄) ဝတၳဳ ႏွင့္ ဇတ္ညႊန္း ေရးသားသူတို႔အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေဘာပင္ ၊ စကၠဴ အစ႐ိွသည္တို႔ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၁ လမ္း႐ိွ ” ဝင္းဝင္း ” စကၠဴ ႏွင့္စာေရးပစၥည္း လက္လီလက္ကား အေရာင္းဆိုင္ ၏ ပိုင္႐ွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးလွဝင္း ၊ ဦးျမဝင္း ညီအစ္ကို ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား ၊ သားသမီးမ်ား ၊ ေခၽြးမမ်ား ၊ သားမက္မ်ား ၊ ခမည္းခမက္မ်ား ၊ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား ၊ အိမ္ေဖၚမ်ား ၊ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ၊ မာလီမ်ား ။

(၅) ကင္မရာမင္းမ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္မ်ား ၊ အသံဖမ္းသူမ်ား ၊ မီးထိုးမွန္ထိုး ႏွင့္ စက္အဖြဲ႕သားမ်ား ၊ ႐ႈတင္ထမင္းခ်က္သူ ေဒၚတင္ရီ ႏွင့္ တူမမ်ား ၊ ႐ႈတင္ကားေမာင္းသူ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား ၊ သားသမီးမ်ား ၊ ေခၽြးမမ်ား ၊ သားမက္မ်ား ၊ ခမည္းခမက္မ်ား ၊ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား ၊ အိမ္ေဖၚမ်ား ၊ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ၊ မာလီမ်ား ။

(၆) ေနာက္ခံေတးဂီတ ႏွင့္ ဇတ္ဝင္ခန္း သီခ်င္းမ်ားအား ေရးသားသူမ်ား ၊ တီးခတ္ေပးသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ၊ သီဆိုသူမ်ား ၊ ဟာမိုနီလိုက္သူမ်ား ၊ စတူဒီယို အသံဖမ္းသူမ်ား ၊ စတူဒီယို သန္႔႐ွင္းေရး အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား ၊ သားသမီးမ်ား ၊ ေခၽြးမမ်ား ၊ သားမက္မ်ား ၊ ခမည္းခမက္မ်ား ၊ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား ၊ အိမ္ေဖၚမ်ား ၊ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ၊ မာလီမ်ား ။

(၆) အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အေျခြအရံမ်ား ၊ ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရန္မ်ား ၊ လူ႐ႊင္ေတာ္မ်ား ၊ လူၾကမ္းမ်ား ၊ ျဖတ္ေလွ်ာက္မ်ား ၊ စတန္႔သမားမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား ၊ သားသမီးမ်ား ၊ ေခၽြးမမ်ား ၊ သားမက္မ်ား ၊ ခမည္းခမက္မ်ား ၊ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား ၊ အိမ္ေဖၚမ်ား ၊ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ၊ မာလီမ်ား ။

(၇) သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၏ မိတ္ကပ္ ႏွင့္ ဆံပင္ျပင္ဆင္သူ အလွဖန္တီး႐ွင္ မာမီတုတ္ႀကီး ၊ မာမီဗလ ၊ မာမီစိန္ ၊ မာမီႀကိဳင္ ၊ လက္ေထာက္ မာမီမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ၊ အခ်စ္ေတာ္မ်ား ၊ ေမြးစားသားသမီးမ်ား ၊ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား ၊ အိမ္ေဖၚမ်ား ၊ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ၊ မာလီမ်ား ။

(၈) ကား႐ိုက္ကူးစဥ္က ႐ႈတင္တြင္ေဘးမွလာရပ္ၾကည့္အားေပးေသာ အမည္မသိျပည္သူမ်ား ၊ မင္းသားမင္းသမီး တို႔အား ေအာ္တိုေရးခိုင္းသူမ်ား ၊ မင္းသားမင္းသမီး တို႔ႏွင့္ ဓါတ္ပံုတြဲ႐ိုက္သူမ်ား။

(၉) ထိုဇတ္ကားတြင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ ၏ သမိုင္းလမ္းဆံုတစ္ခုလံုးႏွင့္ ထမင္း႐ွင္ ျပည္သူမ်ားအား မဆီမဆိုင္ သစၥာေဖါက္ခဲ့သည့္ အေမရိကား သို႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရးခရီးစဥ္ျဖင့္ ေရာက္႐ိွေနေသာ ငေျမြတိုး ၊ ဝိုင္းလုကိုင္ထိန္း ႏွင့္ အျခားသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအား ဆႏၵမျပသူမ်ား ၊ အားေပးခ်ီးျမွင့္သူမ်ား ၊ မိတ္ဆက္သူမ်ား ၊ ထမင္းဖိတ္ေကၽြးသူမ်ား ၊ လက္ေဆာင္ဝယ္ေပးသူမ်ား ၊ ဖံုးဆက္သူမ်ား ၊ ဓါတ္ပံုတြဲ႐ိုက္သူမ်ား ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအား ရီျပၿပံဳးျပသူမ်ား ၊ တည္းခိုေစသည့္ အိမ္ပိုင္႐ွင္မ်ား ၊ ၄င္းတို႔၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား ၊ သားသမီးမ်ား ၊ ေခၽြးမမ်ား ၊ သားမက္မ်ား ၊ ခမည္းခမက္မ်ား ၊ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား ၊ အိမ္ေဖၚမ်ား ၊ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ၊ မာလီမ်ား ။

(၁၀) မိမိတို႔ ပ.ရ.ရ အဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာထားမတူသည့္ မဟာရန္သူေတာ္မ်ား ၊ မိမိတို႔အား မေထာက္ခံသူမ်ား ၊ ေဝဖန္သူမ်ား ၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ား ၊ မိမိတို႔တိုက္ခိုက္မႈကို ၿငိမ္မခံဘဲ ျပန္ေျပာသူမ်ား ၊ စကားက်ယ္က်ယ္ေျပာသူမ်ား ၊ စူးစူးရဲရဲၾကည့္သူမ်ား ၊ မိမိတို႔သြားလာစဥ္ ေနာက္မွ ဖိနပ္ကို မေတာ္တစ္ဆ တက္နင္းသူမ်ား ၊ လူ႐ႈပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ နေမာ္နမဲ႔ျဖင့္ မိမိတို႔ကို ဝင္တိုက္မိသူမ်ား

စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းလမ္းဆံုတြင္ ကဗ်ည္းထိုးေၾကျငာလိုက္သည္။

အန္ေက်ာေလာ့ ( ဥကၠဌ )

ကလကေဝ ( ဒု ဥကၠဌ )

အားၾကဳတ္ေျမာက္ပက္ ( ခပ္ေထြေထြအတြင္းေရးမႈး )

ကေခ်ကေလ ( တြဲဘက္ခပ္ေထြေထြအတြင္းေရးမႈး )

ေမာင္ၾကဴးေရာင္ၾကဴး ( ဥကၠဌ ၏ ေယာက္ဖ )

ပ.ရ.ရ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ )

သတင္းမူရင္း – http://myochitmyanmar.org/publishing/2008-07-25-07-52-32/6180-2010-08-20-22-36-52

About cobra

oakar min maung has written 203 post in this Website..