ဥေရာပယူနီယံ (EU)မွ Privacyဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက Google အေနႏွင့္ Street View အတြက္
ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၏ ေနရာအႏွံ႕တြင္ ကင္မရာရိုက္ကူးမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီ လူထုကို
ႀကိဳတင္အသိေပးရန္ သတိေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ Google၏ ေျမပံုစနစ္ျဖစ္ေသာ
Street View မွာ Privacy ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ယခင္ကတည္းက မၾကာခဏ
ႀကံဳေတြ႕ေနခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္ အေျခစိုက္သည့္ Googleက
၎တို႔သည္ ကင္မရာမ်ားကို စတင္ရိုက္ကူးခါနီးတိုင္း ၀က္ဆိုက္တြင္
Notification ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

EUက Google အေနႏွင့္ ၎တို႔ရိုက္ကူးေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ Privacy လံုၿခံဳမႈမ်ားကို တာ၀န္ယူေပးရမည္ဟုလည္း
ေတာင္းဆိုထားသည္။ Googleသည္ Street Viewကို (၂၀၀၇)ခုႏွစ္က အေမရိကန္တြင္
ပထမဆံုး စတင္ခဲ့ၿပီး လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားပါမက်န္ Real-Lifeပံုရိပ္မ်ားကို
ရိုက္ယူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ Software မ်ား အသံုးျပဳကာ
ကားလိုင္စင္နံပါတ္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုအတြင္းရွိ လူမ်ား၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို
ခပ္၀ါး၀ါး ျပဳလုပ္ကာ Privacy အတြက္ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Google သည္
အဆိုပါ Street View ကို ဥေရာပတြင္လည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္
ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထိုကိစၥအတြက္ Googleအား ဂရိ၊
ဂ်ာမန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔က ကန္႔ကြက္သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။
EUတရားေရးေကာ္မရွင္နာ ဗီဗီယန္ရီူဒင္းက EU အေနႏွင့္ Privacy ဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းမႈကို ျမင့္ျမင့္မားမား သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ Googleသည္
Street View အတြက္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္
အာရံုစိုက္ရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

www.mpeimoscow.ning.com မွေဖၚျပသည္

About notsynthetics

ye myintlatt has written 15 post in this Website..

I'm man, 26 years, sympathy