1

1

 

2

2

 

3

3

 

4

4

 

 

ပါဝင္ ပစၥည္းး
—————
ေမႊး ေကာက္ညႇင္းမႈန္႔ – ၃ ထုတ္
ေမြး ဆန္မႈန့္ – အထုတ္ဝက္ (က်ေနာ္ကေတာ့ မထည့္ဘူးးး ပိုအိေအာင္)
Red small bean – ႏို႔ဆီဘူး တစ္လံုး
ထန္းညက္အႀကီးး – ၅ခဲ
ဒီ အခ်ိုးနဲ့ မုန့္ ၁၀ ခုေလာက္ ရတယ္။
ဘယ္ေလာက္ရွိတုန္း ပံုထဲမွာသာျကည့္ပါေတာ့။

 

ျပဳလုပ္နည္း
————-
၁) ပဲကို ႏူးေအာင္ျပဳတ္ ေရစစ္ၿပီး အေအးခံထားး
၂) ထန္းညက္ရည္ ႀကိဳထား
၃) ေကာက္ညႇင္းမႈန္႔ ကို ေရနည္းနည္း ဆီ ထည့္ထည့္ျပီး နဲ ႏွဲထားး၊ ပံုသြင္းဖို့ အေျခအေနေရာက္တဲ့ထိေလာက္ေပါ့
၄) အိုးးျပားး ေပၚ ဆီ သုတ္ မီးေအးးေအးးတင္
၅) ေကာက္ညႇင္းး ယူ အိုးး ထဲ လက္နဲ႔ ႏွိပ္ ၿပီး ျဖန္႔
၆) ပဲ ကို ပံု ေကာက္ညႇင္းး သားးေပၚ ျဖန္႔
၇) အဲဒီ အတိုင္းး ပါးၿပီး ျပန္႔တဲ့ ထိ ႏွိပ္ (သစ္သားး ေယာက္မ သံုးလည္းရတယ္)
၈) ပဲ ကို ေကာက္ညႇင္းသားးထဲ ပ်ံ႕ေစခ်င္တာ
၉) ဆီေရာ ပဲေရာ ပ်ံ႕ ၿပီးး အနားးေလးးေတြ ပူလာ ရင္ ငွက္ေပ်ာ ဖက္ေပၚတင္
၁၀) ထန္းညက္ရည္ဆမ္းး စားး..
အိခ်ိဳဆိမ့္ ေလး စားလို့ ေကာင္းးးး

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

တလက္စ တည္း လက္ ပါ တဲ့ ေကာက္ညွင္း မို့ မုန့္လက္ေကာက္ကို ဆက္ေျကာ္လိုက္တယ္။
သမ်ား စားဖိုမႉးေတြက ညီတယ္ရယ္။
ေကာက္ညွင္းဆိုလည္း ညွင္းထည့္လိုက္တာ။

 

ေကဇီ  – ေမွြး ေကာက္ညွင္းမႈန့္ – ၁ ထုတ္ ကို လက္ေကာက္ ၁၀ ခုရတယ္။ လက္စြပ္ ဆို ၃၀ ေလာက္ရမယ္ထင္။ ခိခိ
ေရ ထည့္ ဆားထည့္ျပီး နွဲ။ လက္ေကာက္ အဝိုင္းေလး ဝိုင္းလို့ ရတဲ့ အရြယ္ ဆို ထည့္ေျကာ္လိုက္တာပဲ။
တစ္ခ်ို့က ကုလားပဲမႈန့္ နည္း နည္း ဆန္မႈန့္နည္းနည္းထည့္တယ္။

မြမိုးခိုင္ – အမ က ယိုးဒယား ေကာက္ညႇင္းမႈန္႔နဲ႔လုပ္တာ။
ပဲကပ္ေျကာ္ကို က် ေကာက္ညႇင္းလုံးကုိျပားျပားေလးလုပ္ပီးပဲကပ္ပီးမီးေအးေအးနဲ႔ေၾကာ္ေလမီးမ်ားရင္တူးပီးမက်က္မွာေၾကာက္လုိ

မြဘုတ္ – ဆန္ တစ္ ေကာက္ညႇင္း ႏွစ္ အခ်ိုးကို တိုဖူးႀကိဳမဲ့ ပဲေရနဲ႔ နယ္တာ။ မေပါက္ဝူး ဒီတစ္ခါ။

 

 

 ေကဇီ - ေမွြး ေကာက္ညွင္းမႈန့္ - ၁ ထုတ္ ကို လက္ေကာက္ ၁၀ ခုရတယ္။ လက္စြပ္ ဆို ၃၀ ေလာက္ရမယ္ထင္။ ခိခိ ေရ ထည့္ ဆားထည့္ျပီး နွဲ။ လက္ေကာက္ အဝိုင္းေလး ဝိုင္းလို့ ရတဲ့ အရြယ္ ဆို ထည့္ေျကာ္လိုက္တာပဲ။ တစ္ခ်ို့က ကုလားပဲမႈန့္ နည္း နည္း ဆန္မႈန့္နည္းနည္းထည့္တယ္။


ေကဇီ – ေမွြး ေကာက္ညွင္းမႈန့္ – ၁ ထုတ္ ကို လက္ေကာက္ ၁၀ ခုရတယ္။ လက္စြပ္ ဆို ၃၀ ေလာက္ရမယ္ထင္။ ခိခိ
ေရ ထည့္ ဆားထည့္ျပီး နွဲ။ လက္ေကာက္ အဝိုင္းေလး ဝိုင္းလို့ ရတဲ့ အရြယ္ ဆို ထည့္ေျကာ္လိုက္တာပဲ။
တစ္ခ်ို့က ကုလားပဲမႈန့္ နည္း နည္း ဆန္မႈန့္နည္းနည္းထည့္တယ္။

 

 ေကဇီ - ေမွြး ေကာက္ညွင္းမႈန့္ - ၁ ထုတ္ ကို လက္ေကာက္ ၁၀ ခုရတယ္။ လက္စြပ္ ဆို ၃၀ ေလာက္ရမယ္ထင္။ ခိခိ ေရ ထည့္ ဆားထည့္ျပီး နွဲ။ လက္ေကာက္ အဝိုင္းေလး ဝိုင္းလို့ ရတဲ့ အရြယ္ ဆို ထည့္ေျကာ္လိုက္တာပဲ။ တစ္ခ်ို့က ကုလားပဲမႈန့္ နည္း နည္း ဆန္မႈန့္နည္းနည္းထည့္တယ္။


ေကဇီ – ေမွြး ေကာက္ညွင္းမႈန့္ – ၁ ထုတ္ ကို လက္ေကာက္ ၁၀ ခုရတယ္။ လက္စြပ္ ဆို ၃၀ ေလာက္ရမယ္ထင္။ ခိခိ
ေရ ထည့္ ဆားထည့္ျပီး နွဲ။ လက္ေကာက္ အဝိုင္းေလး ဝိုင္းလို့ ရတဲ့ အရြယ္ ဆို ထည့္ေျကာ္လိုက္တာပဲ။
တစ္ခ်ို့က ကုလားပဲမႈန့္ နည္း နည္း ဆန္မႈန့္နည္းနည္းထည့္တယ္။

 

မြမိုးခိုင္ - အမ က ယိုးဒယား ေကာက္ညႇင္းမႈန္႔နဲ႔လုပ္တာ။ ပဲကပ္ေျကာ္ကို က် ေကာက္ညႇင္းလုံးကုိျပားျပားေလးလုပ္ပီးပဲကပ္ပီးမီးေအးေအးနဲ႔ေၾကာ္ေလမီးမ်ားရင္တူးပီးမက်က္မွာေၾကာက္လုိ႔

မြမိုးခိုင္ – အမ က ယိုးဒယား ေကာက္ညႇင္းမႈန္႔နဲ႔လုပ္တာ။
ပဲကပ္ေျကာ္ကို က် ေကာက္ညႇင္းလုံးကုိျပားျပားေလးလုပ္ပီးပဲကပ္ပီးမီးေအးေအးနဲ႔ေၾကာ္ေလမီးမ်ားရင္တူးပီးမက်က္မွာေၾကာက္လုိ႔

 

မြမိုးခိုင္ - အမ က ယိုးဒယား ေကာက္ညႇင္းမႈန္႔နဲ႔လုပ္တာ။ ပဲကပ္ေျကာ္ကို က် ေကာက္ညႇင္းလုံးကုိျပားျပားေလးလုပ္ပီးပဲကပ္ပီးမီးေအးေအးနဲ႔ေၾကာ္ေလမီးမ်ားရင္တူးပီးမက်က္မွာေၾကာက္လုိ႔

မြမိုးခိုင္ – အမ က ယိုးဒယား ေကာက္ညႇင္းမႈန္႔နဲ႔လုပ္တာ။
ပဲကပ္ေျကာ္ကို က် ေကာက္ညႇင္းလုံးကုိျပားျပားေလးလုပ္ပီးပဲကပ္ပီးမီးေအးေအးနဲ႔ေၾကာ္ေလမီးမ်ားရင္တူးပီးမက်က္မွာေၾကာက္လုိ႔

 

မြဘုတ္ - ဆန္ တစ္ ေကာက္ညႇင္း ႏွစ္ အခ်ိုးကို တိုဖူးႀကိဳမဲ့ ပဲေရနဲ႔ နယ္တာ။ မေပါက္ဝူး ဒီတစ္ခါ။

မြဘုတ္ – ဆန္ တစ္ ေကာက္ညႇင္း ႏွစ္ အခ်ိုးကို တိုဖူးႀကိဳမဲ့ ပဲေရနဲ႔ နယ္တာ။ မေပါက္ဝူး ဒီတစ္ခါ။

 

 

 

ဇီဇီ

About ဇီဇီ

ဇီဇီ has written 357 post in this Website..

CJ # 129120