ဒမ္ဒရုိဘီယမ္ဆိုတဲ့ သစ္ခြမ်ဳိးကို အားလံုးရင္းႏွီးဖူးၿပီးသားျဖစ္ၾကမွာပါ။

ဒမ္ဒရုိဘီယမ္(Dendrobium)သစ္ခြေတြကို ေစ်းေတြ စူပါမားကတ္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးေတြ႕

ရတတ္ပါတယ္။ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ သစ္ခြဆိုတာကလည္း

အလြန္ဂရစုိုက္ရတဲ့မ်ဳိးမဟုတ္လား။

 

တစ္ပင္ ႏွစ္ပင္စိုက္တာမဟုတ္ဘဲ အမ်ားအျပား တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့

ကိုယ္စိုက္တဲ့သစ္ခြမ်ဳိးရဲ႕   သဘာဝကိုသိထားတာအေကာင္းဆံုးပါ။ နည္းစနစ္အတိအက်

အပူအခ်ိန္ေတြ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ သူႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး

လုပ္ေပးႏိုင္တယ္ဆုိရင္ သစ္ခြဟာ ျဖစ္ထြန္းတတ္တဲ့ အပင္မ်ဳိးပါ။

 

အခု ပို႔စ္ေလးမွာ ဒမ္ဒရိုဘီယမ္ဆိုတဲ့ သစ္ခြမ်ဳိးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ဘယ္လိုျပဳစုပ်ဳိးေထာင္

ရတယ္ဆိုတာကိုပါ ေရးသားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒမ္ဒရုိဘီယမ္လို႔ေခၚလိုက္လို႕  မသိဘူး

လို႔ ထင္ေနၾကမွာပါ။ ဓာတ္ပံုေလးျမင္ရင္ေတာ့ ေၾသာ္ ဒီသစ္ခြမ်ဳိးပဲဆိုတာ သိၾကမွာပါ။

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာ အစိုက္မ်ားတဲ့ ဒမ္ဒရုိဘီယမ္မ်ဳိးေလးေတြနဲ႔ အရင္မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။

 

14

ဒမ္ဒရုိဘီယမ္ရဲ႕ အပင္ပံုစံပါ အပြင့္ေတြသာ ကြဲထြက္သြားမယ္။ အပင္ပံုစံကေတာ့ တစ္ပံုစံတည္းပါပဲ။

 

6

Ceratobium group ေခၚ Antelope Type ( သမင္ခ်ိဳ မ်ိဳးအုပ္စု )

 

url

Ceratobium group ေခၚ Antelope Type ( သမင္ခ်ိဳ မ်ိဳးအုပ္စု )

 

 

8

Phalaenanthe group ေခၚ Phalaenopsis type ( အပြင့္ဝိုင္းမ်ိဳး)

 

eeee

Phalaenanthe group ေခၚ Phalaenopsis type ( အပြင့္ဝိုင္းမ်ိဳး)

1

Ceratobium group ေခၚ Antelope Type ( သမင္ခ်ိဳ မ်ိဳးအုပ္စု ) နွင့္ Phalaenanthe group ေခၚ Phalaenopsis type ( အပြင့္ဝိုင္းမ်ိဳး) နွင့္ ၄င္း၂ ခု တို ႔ မ်ိဳးစပ္ထားေသာ ဒမ္ဒရုိဘီယမ္

9

Ceratobium group ေခၚ Antelope Type ( သမင္ခ်ိဳ မ်ိဳးအုပ္စု ) နွင့္ Phalaenanthe group ေခၚ Phalaenopsis type ( အပြင့္ဝိုင္းမ်ိဳး) နွင့္ ၄င္း၂ ခု တို ႔ မ်ိဳးစပ္ထားေသာ ဒမ္ဒရုိဘီယမ္

12

Ceratobium group ေခၚ Antelope Type ( သမင္ခ်ိဳ မ်ိဳးအုပ္စု ) နွင့္ Phalaenanthe group ေခၚ Phalaenopsis type ( အပြင့္ဝိုင္းမ်ိဳး) နွင့္ ၄င္း၂ ခု တို ႔ မ်ိဳးစပ္ထားေသာ ဒမ္ဒရုိဘီယမ္

13

Ceratobium group ေခၚ Antelope Type ( သမင္ခ်ိဳ မ်ိဳးအုပ္စု ) နွင့္ Phalaenanthe group ေခၚ Phalaenopsis type ( အပြင့္ဝိုင္းမ်ိဳး) နွင့္ ၄င္း၂ ခု တို ႔ မ်ိဳးစပ္ထားေသာ ဒမ္ဒရုိဘီယမ္

 

 

စိုက္ပ်ဳိးရန္ပံုစံ

 

ေကာ္အိုးနဲ႔ျဖစ္ အုတ္အိုးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ သစ္ပင္မွာကပ္ခ်ည္ၿပီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိႏုိင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အုတ္အိုးနဲ႔ရယ္ သစ္ပင္မွာကပ္ခ်ည္စိုက္တာရယ္ကို ပိုႏွစ္သက္ပါတယ္။

အိုးနဲ႔စိုက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေပါက္ပါတဲ့အိုး ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းတဲ့အိုးက

ပိုေကာင္းပါတယ္။

 

ပ်ဳိးခံ (သို႔) ပြားစာ

 

ေရဆင္းေရလာေကာင္းရမယ္။

ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမယ့္ ပြားစာျဖစ္ရမယ္။

မီးေသြး ၊ အုန္းဆံတို႔ကေတာ့ အသံုးအမ်ားဆံုးေပါ့။

 

အလင္းေရာင္

 

ပံုမွန္သတ္မွတ္ႏႈန္းကေတာ့ တစ္ေနကုန္ေနရာင္ေအာက္ ၅၀% ဒါမွမဟုတ္

၇၅% အမိုးေအာက္မွာထားရပါမယ္။  အမိုးဆိုတာလည္း သစ္ခြစိုက္ရင္မိုးတဲ့ ဇကာအစိမ္း

ကိုေျပာတာပါ။ မနက္ေနေရာင္ကို အမိုးမပါဘဲခံႏိုင္ေပမယ့္ ညေနခင္း က်ေနကိုေတာ့

မခံႏိုင္ပါဘူး။ မနက္ေနေရာင္ကိုေတာ့ အမိုးမပါဘဲ ထားႏိုင္ၿပီး ညေန က်ေနကိုေတာ့

မထားပါနဲ႔။ အရြက္ဝါတာေတြ ေနေလာင္အမည္းကြက္ေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲသည္ကေန

တစ္ဆင့္ မႈိနဲ႔ ဘတ္တီးရီးယား၀င္ၿပီး အပင္ေသတတ္ပါတယ္။ အမည္းကြက္ေတြျဖစ္လာရင္

ေတာ့ ျဖစ္တဲ့ေနရာကေန တစ္လက္ေလာက္ျဖတ္ခ်ၿပီး အရိပ္ထဲပို႔ မႈန္သတ္ေဆးျဖန္းေပး

ရပါမယ္။

 

ေရေလာင္းျခင္း

 

အျခားအပင္ေတြလုိပါပဲ သစ္ခြကို ေန႔လည္ ေနျပင္းတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေရမေလာင္းရပါဘူး။

ေရေလာင္းတဲ့ေနရာမွာလည္း မနက္တစ္ႀကိမ္ ညေနတစ္ႀကိမ္မွာ မနက္တစ္ႀကိမ္ေလာင္း

အၿပီး အလယ္အလတ္အခ်ိန္မွာ ပ်ဳိးခံဟာ ေျခာက္ေသြ႔ေနဖို႔လိုပါတယ္။ အဲသည္အခ်က္ကို

ၾကည့္ၿပီး ပ်ဳိးခံကိုစစ္ၿပီး ေရ (၁)ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ (၂)ႀကိမ္ထိ ေရေပးဖို႔လိုပါတယ္။

နံနက္ပိုင္း ေရေလာင္းခ်ိန္ (၉)နာရီဟာ အေနာက္က်ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး

ညေနပိုင္ ေရေလာင္းခ်ိန္ဟာ (၅)နာရီ အေစာဆံုးျဖစ္တာ အေကာင္းဆံုးပါ။

ထံုဓာတ္မ်ားလြန္း သံဓာတ္မ်ားလြန္းေသာေရကို မေလာင္းတာအေကာင္းဆံုးပါ။

အဓိက ph 6- 7.5 ထိ အေကာင္းဆံုးပါ။

 

အပိုင္း(၂)မွာ ဒမ္ဒရုိဘီယမ္အတြက္ အိုးလဲျခင္း ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္း

နဲ႔ အပင္ပြားျခင္းတို႔ကိုဆက္တင္ျပေပးသြားပါ့မယ္။

 

အကိုးအကား-www. Tohgarden.com
– www. thaiorchidnursery.com
– ဦးမင္းဝင္းထိန္ (ဘုရင္မသစ္ခြ )
ဒမ္ဒရိုဘီယမ္သစ္ခြ စာအုပ္
– မိမိကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကဳံမ်ား- သန္႔စင္ေအး admin / founder ( Myanmar Orchid Lovers )

 

ေလးစားစြာျဖင့္

ေအာင္မိုးသူ

 

ေအာင္ မိုးသူ

About ေအာင္ မိုးသူ

ဘႀကီး ေအာင္ has written 222 post in this Website..

နာမည္အရင္းေကာ ကေလာင္နာမည္ေကာ ေအာင္မိုးသူပါ။ လူဆန္တဲ့ လူ႕ဘ၀ထဲမွာ ေနထုိင္တဲ့လူတစ္ေယာက္ပါ။

   Send article as PDF