လူမ်ားအုပ္စုအၾကိမ္းဖက္ျခင္းတစ္ေန႕ထက္တစ္ေနတိုးမ်ားတယ္။ေနရာမေရြး၊အခြၽိန္မေရြးသူတို႕ကကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုဆူပူေႏွာင္႕ယွက္ျပီးရိိုက္ႏွက္တယ္။ဒီလိုအေျခအေနအေပၚတြင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရြးခ်ယ္ရင္ဆိုင္ေနတယ္။သြားတဲ႔ေနရာရိွရင္ကိုယ္႔ဇာတိခြဲခါြျပီးသြားတဲ႔ေနရာမရိွရင္ေၾကာက္ရံြ႔ဘဝေနထိုင္ျဖစ္ျဖစ္သူတို႕ကိုဆည္းကပ္ျဖစ္ျဖစ္ထိခိုက္မခံရန္ကာကြယ္ႏိုင္တယ္။
ဒီလိုဆိုရင္ေနရာတစ္ရပ္ရပ္ကိုနယ္ေျမတိုးခ်ဲ႔ျဖစ္စဥ္ျခင္းျပီးေျမာက္ေအာင္နီးလာျပီ။ဟိုဟာတံဆိပ္ဆိုတာသူတို႔(ကုလား)ဟာဟိုေနရာလူေတြအေရအတြက္အနည္းငယ္ရိွတယ္ႏို႔မဟုတ္အမ်ားၾကီးပဲရိွပါတယ္။(တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးစုတြင္အၾကီးဆံုးတိုင္းရင္းသားအုပ္စုျဖစ္ပါတယ္)အဲဒီအခ်ိန္မွာသူတို႔လွြတ္လပ္ေရးတိုက္တြန္းရမယ္၊ကဲြျပဲမွဳတိုက္တြန္းရမယ္။သူတို႕အုပ္စုတြင္ႏူးညံ႔ဂိုဏ္း၄င္း(ႏွလံုးရည္)၊ရယ္ဒီကယ္ဂိုဏ္း၄င္း(လက္႐ံုးရည္)၊ျပစ္မွဳက်ဴးးလြန္ဂိုဏ္းလည္းရိွတယ္။စစ္ပြဲစတင္ရင္ႏူးညံ႕ဂိုဏ္းဟာျငင္းခ်မ္း္ေရးဝါဒျဖန္႔ၾကတယ္။စစ္ပြဲရပ္စဲရင္႐ယ္ဒီကယ္ဂိုဏ္းဟာျငိမ္ဝပ္ပိျပားကုိိေႏွာင္႔ယွက္တယ္။

About maungko u

maungko u has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF