လူမ်ားအုပ္စုအၾကိမ္ဖက္ျခင္းတစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔တိုးမ်ားတယ္။

ေနရာမေရြး၊အခ်ိန္မေရြးသူတို႔ကကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုဆူပူေႏွာင္႔ယွက္

ျပီး႐ုိက္ႏွက္တယ္။ဒီလိုအေျခအေနအေပၚတြင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရြး

ခ်ယ္ႏွစ္ခုရင္ဆိုင္ေနတယ္။သြားတဲ႔ေနရာရိွရင္ကိုယ္႔ဇာတိခဲြ

ခါြျပီးသြားတဲ႔ေနရာမရိွရင္ေၾကာက္ရံြ႔ဘဝေနထိုင္ျဖစ္ျဖစ္သူတို႔ို

ကိုဆည္းတပ္ျဖစ္ျဖစ္ထိခိုက္မခံရန္ကာကြယ္ႏိုင္တယ္။ဒီလိုဆိုရင္္

ေနရာတရပ္ရပ္ကိုနယ္ေျမတိုးခ်ဲ႔ျဖစ္စဥ္ျခင္းျပီးေျမာက္ေအာင္

နီးလာျပီ။ဟိုဟာတံဆိပ္ဆိုတာသူတို႔(ကုလား)ဟာဟိုေနရာလူ

ေတြအေရအတြက္အနည္းငယ္ရိွတယ္ႏို႔မဟုတ္အမ်ားၾကီးရိွတ

ယ္(တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတြင္အၾကီးဆံုးတိုင္းရင္းသားအုပ္စုျဖစ္

ပါတယ္)အဲဒီအခ်န္တြင္သူတို႔လြွတ္လပ္ေရးတိုက္တြန္းရမယ္၊ကြဲ

ျပဲမွဳတိုက္တြန္ရမယ္။သူတို႔အုပ္စုတြင္ႏူးညံ႔ဂိုဏ္း၄င္း(ႏွလံုးရည္

)ရယ္ဒီကယ္ဂိုဏ္း၄င္း(လက္႐ံုးရည္)ျပစ္မွဳက်ဴးးလြန္ဂိုဏ္းလဲရိွ

တယ္။စစ္ပြဲစတင္ရင္ႏူးညံ႔ဂိုဏ္းဟာျငင္းခ်မ္းေရးဝါဒျဖန္႔ၾကတယ္

။စစ္ပြဲရပ္စဲရင္႐ယ္ဒီကယ္ဂိုဏ္းဟာျငိမ္ဝပ္ပိျပားကိုေႏွာင္႔ယွက္

တယ္။(အားလံုးဟာၾကည္႔ၾကည္႔ယူဆခ်က္ကိုေရးေပးပါ။ေက်းဇူး

အမ်ားၾကီးပါ)

 

 

 

About maungko u

maungko u has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF