ေမာင္ေမာင္စုိး – ျမစ္ဆုံျပႆနာ – အပ္ိုင္း (၄)

April 23, 2016
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ျမစ္ဆုံအနီးျမင္ကြင္း (Photo : Internationl rivers network)
ေမာင္ေမာင္စုိး – ျမစ္ဆုံျပႆနာ – အပ္ိုင္း (၄)
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၃၊ ၂၀၁၆

● ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္တန္႔ျခင္း

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအား သူ၏ သမတသက္တမ္းအတြင္း ရပ္တန္႔လိုက္ေၾကာင္း သမတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ေၾကျငာခ့ဲသည္။ ဦးသိန္းစိန္အေနႏွင့္ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ၎တုိ႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲဆံုးျဖတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ျပီး ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ တာဝန္မယူရဲသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု CPI ယူနန္ ဒုဥကၠဌ Cao Junhua က ဆိုသည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးသပ္မ်ားရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ဦးသိန္းစိန္ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း သည္ လူထု၏ဆန္႔က်င္မႈ၊ မီဒီယာမ်ား၏ေထာက္ျပမႈကို အေလးထားစဥ္းစားခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ လူထု မည္မွ် ဆန္႔က်င္သည္ျဖစ္ေစ လက္ပေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ ဆက္လုပ္ျခင္သည့္စီမံကိန္းမ်ားကို လူထုႏွင့္ ေသြးေျမက် အဓိက႐ုဏ္းမ်ားပင္ ရင္ဆိုင္ျပီးလုပ္ေလ့ရွိရာ လူထုဆန္႔က်င္မႈသက္သက္ေၾကာင့္ မျဖစ္နိုင္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဥိီးသိန္း စိန္အစိုးရအထိ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုအားမ်က္ႏွာမူခ်ျပ ေလ့မရွိရာ လူထုဆန္႔က်င္မႈသက္သက္ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းႀကီး ရပ္တန္႔ထားသည္ဟု ယူဆဘြယ္မရွိေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္တန့္လိုက္ျခင္းသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ အျခားမည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားရွိသနည္းဟု စဥ္းစားဘြယ္ျဖစ္သည္။ နဝတ/နအဖ ေခတ္ကာလတေလ်ာက္ အေနာက္တိုင္း ၏ပိတ္ဆို႔ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအဖို႔ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္းရန္ ရည္ရြယ္ျပီး တ႐ုတ္ႏွင့္လုပ္ ေနေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ဆိုင္းငံ့၍ အေနာက္ကို မ်က္စပစ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္သည္ဟု ယူဆဘြယ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအေရးေၾကာင့္ေလာ အမ်ိဳးမ်ိဳး စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ စဥ္းစားဖြယ္ရာမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာတုိ႔ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ျမစ္ဆံုစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုင္ လူထုၾကားသုိ႔ ခ်ျပနိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ၎စာခ်ဳပ္တြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သနည္းဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၄/၂၀၁၅ ဝန္းက်င္ CPI တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္တန္႔ျခင္းအတြက္ CPI အေနႏွင့္ တရားစြဲဆိုသြားမည္ ဟုေျပာသည့္အခ်ိန္တြင္ သမတရံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴးးဦးေဇာ္ေဌးက နိုင္ငံတကာတရားဥပေဒအတိုင္း တုန္႔ျပန္ရင္ဆိုင္သြားရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ေတာ့ CPI မွ မည္သည့္တုန့္ျပန္မႈမွ မေတြ႕ရေတာ့ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ေကာင္းသည္မွာ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ဦးသိန္းစိန္ ရပ္တန္႔နိုင္ျခင္းမွာ စာခ်ဳပ္ပါ မည္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ပါနည္း။ မည္သုိ႔ေသာအခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ရပ္ဆိုင္း၍သြားပါသနည္း ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ပါမည္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ ဦးသိန္းစိန္၏ ရပ္တန္႔မႈကို လက္ခံလိုက္ ရသနည္းဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္စြာ ဆက္ဆံေနခ့ဲေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမွမျပဳလုပ္ဘဲ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ သည္ဆိုသည္မွာလည္း အ့ံအားသင့္ဘြယ္ဟု ဆိုရေပမည္။

နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္အစျပဳထားေသာ အဆိုပါျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအား ေဘာင္းဘီခြၽတ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္တုိ႔ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္နိုင္ျခင္းမရွိသည္မွာလည္း မည္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ဟုဆိုရမည္။

● ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ NLD အစိုးရသစ္
NLD အစိုးရသစ္အတြက္ေတာ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္ မလြဲမေရွာင္သာေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥတခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အၾကပ္ အတည္းတခုေတာ့ ျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္အား လူထုအားခ်ျပျပီး လူထုအဆုံးအျဖတ္ရယူသြားမည့္ဟု ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကတိျပဳထားေပသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းအဆိုးကို လူထုအေန ႏွင့္ သုံးသပ္နိုင္ဘြယ္ရွိသည္။

တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အျပီးအျပတ္အေျဖတခုရရန္ ႀကိဳးစားသြား ဖြယ္ရွိသည္။ အစိုးရသစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမယူေသးမ္ီပင္ တ႐ုတ္သံအမတ္က ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအတြက္ ေလာေဆာ္ေန သည္ကို ၾကားေနရျပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကိီးမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္ မွ လက္စသတ္ရန္ၾကိဳးစားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဤျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ တ႐ုတ္တုိ႔အတြက္ေဖၚမျပနိုင္ေသာ အၾကပ္အတည္းရွိပုံရၿပီး အရပ္သားအစိုးရအတြက္ အၾကပ္အတည္းရွိဖြယ္ရာ မျမင္ရေပ။

မည္သုိ႔ဆိုေစ ေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔အဖို႔လည္း ၎စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားစြာကုန္က်ထားသည္လည္းအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္း ၂၀၁၄ ပတ္ဝန္းက်င္က CPI အရာရွိတစ္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ခန္႔ရွိျပီဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ ယူနန္ျပည္နယ္ ခြင္းမင္ၿမိဳ႕ရွိ CPI ရံုးတြင္ ျမန္မာသတင္းမားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ CPI ယူနန္၏ ဒုဥကၠဌျဖစ္သူ Cao Junhua က ျမစ္ဆုံစီမံ ကိန္းတြင္ကုန္က်ခ့ဲသည့္ေငြမွာ တ႐ုတ္ေငြ 7.2 ARMB ဘီလီလ်ံခန္႔ ရွိျပီဆိုပါသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ ခန္႔ ဟုဆိုရပါမည္။

တ႐ုတ္ CPI ၏ ကုန္က်ေငြမ်ားမွာ …

၁။ ျမစ္ဆုံ၊  ခ်ီေဗြ၊ လာဆာေခၚ မလိယန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ၃ ခုတြင္ ေျမသားတိုင္းထြာစမ္းသပ္ျခင္း။ ေရစီး ေရလာ တိုင္းထြာျခင္း။

၂။ ဆည္ေဆာက္မည့္ ေနရာ ၇ ေနရာတြင္ EIA သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း။

၃။ ေမချမစ္အတြင္း စီးဝင္သည့္ ခ်ီေဗြေခ်ာင္းေပၚ (ခ်ီေဗြ ၿမိဳ႕အနီး) ၌ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုတခု ေဆာက္လုပ္ျခင္း။ ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလတြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးသည္။

၄။ ဆည္ေၾကာင့္ ေရျမဳပ္ဧရိယာတြင္းက်ေရာက္ေသာ ရြာမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းစားရိတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား။

၅။ အေထြေထြတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ကုန္က်ေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ CPI ၏ ေဖၚျပခ်က္သာျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ CPI ယူနန္ ဒုဥကၠဌ၏အဆိုအရ စီမံကိန္းရပ္တန္႔လိုက္၍ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ဆုံး႐ႈံးခ့ဲျပီး ႏွစ္စဥ္လည္း ဆံုး႐ႈံးေန သည္ ဟုဆိုပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ လုပ္ငန္းတခုရပ္ဆိုင္းခံထားရ၍ ေငြေၾကး အရဆုံး႐ႈံးမႈရွိမည္ကေတာ့ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးအျပင္ CPI အေနႏွင့္ စီမံကိန္း ရာထားခ်က္မ်ားပ်က္ျပယ္ ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျပီးဆံုးခ်ိန္ႏွင့္ကိုက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ မ်ားလည္း ပ်က္ျပယ္ခ့ဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း တန္ဖရဲရြာအပါ ေျပာင္းေရႊ႕ခံထားရေသာ ေက်းရြာအမ်ားအျပားမွာလည္း မိမိဇာတိ ေဒသသုိ႔ ျပန္လည္းမရ။ စီမံကိန္းမွာလည္း မျပီးမျပတ္ျဖစ္ေနရာ အေျဖတခုထြက္ရန္ ျပတ္သားသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။

ဧရာ၀တီႏွင့္ ရွင္သန္ၾကသူမ်ား (Photo : The Gerdian)

 

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္အေျခစိုက္ STIMSON သုေတသနဌာနမွ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးသုေတသီ ယြင္ဆြန္ Yun Sun ၏အဆိုအရ တ႐ုတ္တုိ႔က အစိုးရသစ္အား ျမစ္ဆုံကိစၥအား တြန္းအားေပးေနျခင္းသည္ NLD အစိုး ရသစ္အား စူးစမ္းေလ့လာေနျခင္းျဖစ္ျပီး မျဖစ္နိုင္ပါက တ႐ုတ္ေနာက္ဆုတ္သြားမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထို သုိ႔ တ႐ုတ္တုိ႔ေနာက္ဆုတ္ေပးရပါက ထိုက္သင့္ေသာေလ်ာ္ေၾကးကို ျမန္မာတုိ႔ေပးရလိမ့္မည္ဟု ယြန္ဆြန္က ဆိုပါသည္။

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျမန္မာသတင္းသမားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ CPI ၏ဒုဥကၠဌ Cao Junhua ၏ေျပာၾကားခ်က္ အရ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းတြင္ မျဖစ္မေန တြယ္ကပ္ေနမည္မဟုတ္ေၾကာင္း “သစ္ပင္တပင္ေအာက္တြင္ ခ်ည္ ၍ အေသခံမည္မဟုတ္” ဆိုသည့္ တ႐ုတ္စကားပုံကိုကိုးကား၍ ဆိုခ့ဲသည္။ CPI အေနႏွင့္ လက္ရွိတြင္ အျခားနိုင္ငံမ်ား၌ ေရအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနရာ ၄၀၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ထြက္ရွိေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္အစိုးရအေနႏွင့္၎ CPI အေနႏွင့္၎ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအား မျဖစ္မေန တြယ္ကပ္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုသည့္သ ေဘာထက္ ျပီးျပီးျပတ္ျပတ္ျဖစ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုကို ရယူလိုပုံရသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

● ေလ်ာ္ေၾကး
အကယ္၍သာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိုရပ္ဆိုင္းပါက ေလ်ာ္ေၾကးျပႆနာသည္ ေရွာင္လႊဲ၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္တုိ႔စိုက္ထုတ္ ကုန္က်ခ့ဲသည္မ်ား စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္း၍ နစ္နာခ့ဲသည္မ်ားသည္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္လာ ေပလိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ CPI အေနႏွင့္ ယခင္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္သေဘာတူညီမႈရယူေဆာင္ရြက္ ကုန္က်ခ့ဲသည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိျမန္မာျပည္အစိုးရအဖို႔ ေရွာင္လႊဲ၍ရသည့္ကိစၥမဟုတ္ေပ။

အခ်ဳိ႕ တက္ႂကြ၍ တတ္နိုင္သူအခ်ဳိ႕ကေတာ့ တဦးခ်င္း ပုဂၢလိကပိုင္ေငြေၾကးကို စိုက္ထုတ္ေပးေလ်ာ္မည္ဟုဆိုသည္။ မည္ သုိ႔ ေလ်ာ္သည္ျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္၏ နိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ ေလ်ာ္ရမည္သာျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ကဲ့သုိ႔ ဆင္းရဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနေသာ တိုင္းျပည္တခုအဖို႔ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီေလ်ာ္ဖို႔ဆိုသည္မွာ လြယ္ ကူလွသည္မဟုတ္ေပ။ တိုင္းျပည္ ဘက္စုံမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနသည့္ကာလတေလ်ာက္ ထိုသုိ႔ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ သင့္ေတာ္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။

အခ်ဳိ႕ဆိုေနသကဲ့ စည္းကမ္းနည္းလမ္းတက်ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ တ႐ုတ္ CPI အား ျပန္လည္တရားစြဲဆိုေရးဆိုသည္ မွာလည္း ျဖစ္နိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ မိမိထင္ရာလုပ္ခ့ဲသည္ဟု မည္သုိ႔ပင္စြပ္စြဲေသာ္လည္း တ႐ုတ္တုိ႔လုပ္ သမွ်သည္ ယခင္ျမန္မာအစိုးရမ်ား သေဘာတူခ့ဲသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တုိ႔အားတရားစြဲသည္ဆိုသည္ထက္ ကိုယ္ေပါင္ကိုယ္ လွန္ေထာင္းစရာသာ ရွိေပသည္။

ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ဆိုသကဲ့ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမွ ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ားအား ကားႀကီးကားငယ္ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သယ္သြားသည္ဟူ၍ စြပ္စြဲသည့္ကိစၥမွာ အားလုံးလက္ခံနိုင္သည့္ဆိုရလွ်င္ တရားရံုးမ်ားက လက္ခံနိုင္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လုံ စြာ ေဖၚျပနိုင္မွျဖစ္ေပမည္။ သာမန္စြပ္စြဲ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိုယူ၍ အခိုင္အမာ အလုပ္လုပ္၍ မရေပ။ အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိသည္ဆိုပါက ေကာင္းေလစြဟုဆိုနိုင္ေပလိမ့္မည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွ အာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕မွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းရာနွင့္ခ်ီ၍ အဂတိ လိုက္စားမႈရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အခ်က္အလက္ အခိုင္အမာေဖၚထုတ္ရရွိနိုင္ပါက CPI ကုမၸဏီကို အမည္ပ်က္စာရင္း Black list ပင္သြင္း၍ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ အဂတိလိုက္စားခ့ဲသည့္ ယခင္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ေဖၚထုတ္အေရးယူဖို႔ဆိုသည္မွာ ေၾကာင္ကို ခ်ဴဆြဲရန္စဥ္းစားသည့္ ႂကြက္တသိုက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေခ်ေပ လိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယခင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားလက္ထက္က အဂတိလိုက္စားသည္မ်ားကို ေဖၚထုတ္အေရးယူ မည္ဆိုသည္မွာ အိပ္မက္ထဲတြင္ေတာင္ ထည့္မက္၍ မရေသးေပ။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအားတရားနည္းလမ္းက်စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳသည့္ တ႐ုတ္တို့အားတရားစြဲမည္ဆိုျခင္း ျမစ္ဆုံမွ တ႐ုတ္တုိ႔ ကားႀကီးကားငယ္ႏွင့္ သယ္သြားသည့္ သယံဇာတမ်ားရွိသည္ဆိုျခင္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားရွိသည္ဆိုျခင္း စသည့္ စသည့္ ကိစၥမ်ားသည္ အခိုင္အမာသက္ေသအေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ား မရွိဘဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ မရနိုင္ေပ။ ဤကိစၥသည္ ႏွစ္နိုင္ငံ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၨျဖစ္ေပရာ ေထာက္ျပ လိုသည့္အခ်က္အလက္အားလုံးသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပတရားရံုးအားလုံးက လက္သင့္ခံနိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အ ေထာက္အထားျပည့္စုံရန္လိုအပ္သည္။ သာမန္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္၍မရေပ။

သုိ႔ျဖစ္ရာ အျခား အခိုင္အမာအမွီျပဳစရာမရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ပါက ျမစ္ဆုံကိစၥဆက္လက္ေျဖ ရွင္းရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုသည္ႏွင့္ ေျဖရွင္းမည္ေလာ အျခားအက်ိဳးေၾကာင့္သင့္၍ ေျဖရွင္းမည္ေလာဟူ၍သာ က်န္ေပေတာ့ သည္။ မိမိတစ္ဦးခ်င္းအျမင္အရေျပာလ်င္ ဆင္းရဲမြဲေတ၍ ကမၻာ့အလယ္တြင္ အျခားနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက ေအာက္ဆုံးေရာက္ ေနသည့္ တိုင္းျပည္တျပည္အဖို႔ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုသည္မွာ အလြယ္တကူေရြးသင့္သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ မဟုတ္ေပ။ ထိုသုိ႔ေပေလ်ာ္ရမည့္ ေငြေၾကးသည္ တိုင္းျပည္၏ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ျဖင့္ ေပးေလ်ာ္ရမည့္ေငြေၾကးျဖစ္သည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္ေစလိုသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စုိး)

မွတ္ခ်က္။ ။ ျမစ္ဆုံျပႆနာေဆာင္းပါးအား Chronicles of Maung Maung Soe page တြင္လည္း ေဖၚျပပါမည္။

=

ေမာင္ေမာင္စုိး – ျမစ္ဆုံျပႆနာ – အပိုင္း (၅)

April 26, 2016
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ယာယီမရပ္နားခင္အခ်ိန္က ျမစ္ဆုံဆည္ ေဆာက္လုပ္ေနမႈျမင္ကြင္း (photo : Burmariversnetwork.org)
ေမာင္ေမာင္စုိး – ျမစ္ဆုံျပႆနာ – အပိုင္း (၅)
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၆

မိမိအျမင္
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအားဖ်က္သိမ္း၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ မသင့္ေတာ္ဟုစဥ္းစားသည့္ မိမိအေနႏွင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ ရန္ သင့္ေတာ္လိမ့္မည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

၁။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ တရုတ္အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ CPI ကုမၸဏီသက္သက္သာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳသင့္ ေပ။ အဓိကဦးစားေပးစဥ္းစားသင့္သည္မွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ျပႆနာျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္၏လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လို အပ္ခ်က္ျပႆနာကို အဓိကအေလးထားစဥ္းစားရန္လိုအပ္ေပမည္။

လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မွာ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာျပည္ လူဦးေရ၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲနိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ တျပည္လုံးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အလုံအေလာက္ရရန္ အလွမ္းေဝးေန ေသးသည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား စက္မႈ ဇံုမ်ား ေဖၚထုတ္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မိမိ တို႔အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္အတြက္လူထုအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မည္သည့္ေနရာမွ မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ ရယူမည္ဆိုသည္ကို စဥ္းစားတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

၂။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္ကို အသုံးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

က။ ေရအား
ခ ။ ေက်ာက္မီးေသြး
ဂ ။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕
ဃ။ အနုျမဴ
င ။ ေနေရာင္ခ်ည္
စ ။ ေလအား စသျဖင့္ ထုတ္ယူသုံးစြဲၾကသည္။

လက္ရွိျမန္မာျပည္အေနအထားအရ ေနေရာင္ခ်ည္စြမ္းအင္မွ ဆိုလာျပားမ်ားအသုံးျပဳထုတ္လုပ္ျခင္းအား စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ရန္ၾကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ျပီး အဓိကေရအားလွ်ပ္စစ္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕တို႔မွ ထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာျပည္တြင္ သုံးစြဲေနသည့္လွ်ပ္စစ္ပမမာဏ ၃၄၅၄ မဂၢါ၀ပ္အနက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သဘာဝဓါတေငြ႕မွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ ၃. ၅  ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိပါသည္။ လက္ရွိလွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္နိုင္မႈအရ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ ထိုင္းနိုင္ငံ၌ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၂၉၉၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၌ ၂၀၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္ စသည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲေနၾကရာ ျမန္မာနိုင္ငံထက္အဆမ်ားစြာကြာသည္ကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အမ်ားအျပားထြက္ရွိေသာ္လည္း တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔သုိ႔ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ် ထားရာ ျပန္လည္လွည့္ေျပာင္းရန္ မလြယ္လွေပ။ ေလာေလာဆယ္ ထားဝယ္၌ သဘာဝဓါတေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္ရံုတခုအား  ထိုင္းနိုင္ငံမွ ကုမၸဏီတခုႏွင့္  ယခုႏွစ္ပိုင္းစာခ် ဳပ္ခ် ဳပ္ဆိုခ့ဲရာ ၂၀၂၀ တြင္  အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ဟု ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ သဘာဝဓါတေငြ႕သုံးစက္ရံုမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္မူ အကန္႔အသတ္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုတို႔ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္း ေရးေခါင္းစဥ္ လာ၍႐င္ိေနေလ့ရွိသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုမွ မီးခုိးမ်ားသည္ နိစၥဓူဝျဖစ္ေသာ္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ေရျမဳပ္ဧရိယာမ်ားျဖစ္ေပၚမႈသည္ လူအခ်ဳိ႕ ေဒသအခ်ဳိ႕ကို ထိခိုက္မႈရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္စြာေျဖရွင္း၍ ရနိုင္ပါ သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံးေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍လည္းေကာင္း၊ ထိုသုိ႔ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ ရ မည့္အက်ဳိးအျမတ္ကို တြက္ခ်က္ ခ်ိန္ဆ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္သာျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းက ဧရာ၀တီကုိမွီ၍ ေရႊရွာေဖြျခင္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ား (Photo : Reuters)

 

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္၏အထင္ကရ ျမစ္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တခုမ်ွမရွိေသးေခ် ။ ထုိ႔ျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ထုတ္လုပ္မႈ စားရိတ္အနည္းဆုံးျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ဖြဲ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးတို႔တြင္ သဟာဇာတျဖစ္ရန္လိုသည္ ျခင့္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းသိမ္းေရးသက္သက္သာေျပာၿပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရရွိေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကိုမရွာ ၾကံႏိုင္ပါက တိုင္းျပည္ကို ဖြဲ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိေပလိမ့္မည္။

၃။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ၇ ခုတြင္ပါဝင္ေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ လာဆာ ေခၚမလိယန္စီမံကိန္း ၂ ခုမွာ ေရနစ္ျမႇဳပ္မည့္ဧရိယာႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈၾကီးမားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ငလ်င္ေၾကာႏွင့္ နီးကပ္၍ျဖစ္ေစ ျမစ္ဆံုသည္ ေဒသ၏အထင္ကရေနရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အဆိုပါစီမံကိန္း ၂ ခုကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမချမစ္ေပၚရွိ ဆည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တမ်ဳိးတဖုံ စဥ္းစား သင့္သည္။

၄။ ေမချမစ္ေပၚရွိ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာမ်ားသည္ မတ္ေစာက္သည့္ေတာင္ေၾကာမ်ားၾကားတြင္ ရွိသည္။ လူေန အလြန္ က်ဲပါးသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာဆည္ေဆာက္၍ ေရျမႇဳပ္သြားမည့္ေနရာမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအလြန္နဲ သည္။ မူလသစ္ေတာ (primary forrest ) မ်ားလည္း မရွိ။ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရသည့္အေျခအေနအရေျပာရလွ်င္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္ေခ်ျပီ။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္တြင္ သစ္ခုတ္ေရာင္းစားသြားသူမ်ားလက္ခ်က္ေၾကာင့္ သစ္ပင္ၾကီး မ်ားမွာ ငုတ္တိုမ်ားသာက်န္ျပီးသစ္ပင္ငယ္မ်ားႏွင့္ ဝါးပင္မ်ားသာက်န္ေတာ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူေနအိမ္ေျခ အလြန္နည္းပါးရာ လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရွင္းနိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူအမ်ား စိုးရိမ္ေနသည့္ ငလ်င္ေၾကာႏွင့္လည္း ေဝး ကြာပါသည္။

၅။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တိက်စြာေျပာရလ်င္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအား ျပန္လည္သုံးသပ္၍ေဆြးေႏြးၾကမည္ဆ္ိုလွ်င္ ေမချမစ္ေပၚရွိ ခ်ီေဗြ ေရ အားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဝဆုတ္ေရအား လွ်ပ္စစ္ ၂ ခုကို ဦးစြာ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ၍ ဆက္လုပ္ခြင့္ေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု သုံးသပ္ရ ပါသည္။ အဆိုပါ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၂ ခုသုိ႔ သြားေရာက္နိုင္သည့္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးအေနအထားအရ ဦးစြာလုပ္နိုင္ သည့္အေျခအေနရွိပါသည္။ ေမချမစ္ေပၚရွိ က်န္ ဖီဆာ၊ ေခါင္လန္ဖူး၊ ေယနန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၃ ခုမွာ သြားလာရန္ ခက္ခဲ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ရွိရာ လက္ေတြ႕လုပ္ရန္လည္း ခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ခ်န္လွပ္ကာ သီး ျခားစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

၆။ ခ်ီေဗြေရအား လွ်ပ္စစ္မွာ ၂၈၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိနိုင္ျပီး ဝဆုတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္မွာ ၁၈၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိနိုင္ပါသည္။ ၎ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၂ ခုေပါင္း ၄၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္မႈစားရိတ္အျဖစ္ အ ၾကမ္းမ်ဥ္းတြက္ခ်က္မႈမွာ ၁ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းကုန္က်မည္ဟုတြက္ခ်ၾကရာ ၄၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိမည့္ ထိုလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၆၀၀ (၄.၆ ဘီလီလ်ံ) ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။CPI အတြက္လည္း မနစ္နာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

၇။ ေမချမစ္ေပၚ ဆည္မ်ားဆင့္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အနၲရယ္ရွိနိုင္ေခ်ကိုိုးရိမ္လ်င္ ခ်ီေဗြေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ဦးစားေပးစဥ္းစား ခြင့္ျပဳနိုင္သည္။ ခ်ီေဗြေရအားလွ်ပ္စစ္မွာ ၂၈၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၈၀၀ (၂.၈ ဘီလီလ်ံ) လိုအပ္ပါမည္။

၈။ ခ်ီေဗြေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္မည့္္ေနရာမွာ ခ်ီေဗြၿမိဳ႕မွ ကီလိုမိုင္ ၂၀ ခန္႔သာေဝးျပီး ခ်ီေဗြ ေဆာ့ေလာ္ကားလမ္းေပၚ တြင္ရွိျပီး ေက်ာက္ၾကမ္းကားလမ္းရွိသည္။ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ခ်ီေဗြအထိကားလမ္းေပါက္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာဆည္ေတာက္ေရး အတြက္ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမရွိ။ ထုိ႔ျပင္ ခ်ီေဗြမွတရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ေက်ာက္တိုင္အမွတ္ ၄ ရွိ ပန္ဝါေတာင္ ၾကားသုိ႔ ကားလမ္းေကာင္းစြာေပါက္သည္။ ပန္ဝါမွ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေပါက္စန္းတိုင္း ထိန္ခ်ံဳးခရိုင္ၿမိဳ႕သုိ႔  ကား လမ္းေကာင္းစြာေပါက္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တရုတ္ျပည္မွ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ တရုတ္တို႔၏ေဝစု လွ်ပ္ စစ္ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အခက္အခဲမရွိဟုဆိုနိုင္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ခ်ီေဗြေရအားလွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ေရျမႇဳပ္ဧရိယာတြင္ပါဝင္သည့္ ရြာမွာ၃ ရြာခန္႔သာရွိျပီး အိမ္ေျခအနည္းငယ္သာရွိရာ ၎တို႔အတြက္ လူမႈအက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္မႈမရွိရန္ ေကာင္းစြာေျဖရွင္းနိုင္သည္။ ခ်ီေဗြဆည္ေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္ရာတြင္ပါသြား မည့္ ခ်ီေဗြဆည္ႏွင့္ ဖလရြာၾကားကားလမ္းပိုင္း (ခ်ီေဗြ – ေဆာ့ေလာ္ကားလမ္းမွ) မွာ ၁၀ မိုင္ခန္႔သာရွိရာ အစားထိုးေဖါက္လုပ္ရန္
အခက္အခဲမရွိဟု ဆိုရမည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္းက ျမစ္ဆုံဆည္ေဆာက္လုပ္ေနမႈ ျမင္ကြင္း (Photo : Burmariversnetwork.org)

၉။ ဝဆုတ္ဆည္ေဆာက္မည့္ေနရာမွာ လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္းမွ ကားလမ္းမေပါက္ဟုဆိုနိုင္သည္။ လက္ရွိ ခ်ီေဗြမွ ေဆာ့ ေလာ္အထိ ကားလမ္းေပါက္သည္။ ေဆာ့ေလာ္မွ ေျမာက္ဖက္ ေငၚခ်မ္းခေခ်ာင္းေဘးရွိ က်ီးထန္ရြာထိကားလမ္းၾကမ္းေပါက္သည္။ သစ္ထုတ္ေနေသာကားမ်ားသြားသည့္ လမ္းၾကမ္းျဖစ္သည္။ က်ီထန္မွ ဝဆုတ္အထိ ေတာင္ေၾကာတခုကို ေက်ာ္သြား ရမည့္လမ္းမွာ မူလအဂၤလိပ္လက္ထက္က ေဖါက္လုပ္ခ့ဲေသာ ဝန္တင္လားလမ္းေၾကာင္းရွိသည္။ ယခုေတာ့ အသြားအလာ မရွိ၍ လမ္းမွာပိတ္ဆို႔ေန၍ ျပန္လည္ေဖါက္လုပ္ရန္လိုအပ္မည္။ သုိ႔ေသာ္ လမ္းေၾကာအရေျပာလွ်င္ ခ်ီေဗြမွ ေဆာ့ေလာ္အထိ ေတာင္တက္ျဖစ္သည္။ ေဆာ့ေလာ္မွ က်ီးထန္ရြာအထိ အဆင္းျဖစ္သည္။ က်ီထန္မွ ေတာင္ေၾကာတခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လွ်င္ ေမချမစ္ေဘးရွိ ဝဆုတ္သုိ႔ေရာက္မည္။ မူလလမ္းအူေၾကာင္းအတိုင္း ကားလမ္းျပန္လည္ေဖာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဝဆုတ္မွ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္အထိ ကားလမ္းေပါက္သည္။ဝဆုတ္၏ အေရွ႕တည့္တည့္ တရုတ္နယ္စပ္တြင္ ျမန္ မာပိုင္ ကန္ဖန္ရွိသည္။ျမန္မာပိုင္ကန္ဖန္မွ ေငၚခ်မ္းခေခ်ာင္းေက်ာ္လ်င္ တရုတ္ပိုင္ ကမ္ဖန္ရွိသည္။ ျမန္မာပိုင္ ကန္ဖန္မွ အီ ေမာဘြမ္ေျမာက္ဖက္မွ ျဖတ္သန္းကာ ဝဆုတ္အထိ သစ္ထုတ္သည့္ကားမ်ားသြားရာ ကားလမ္းရွိသည္။ လမ္းၾကမ္းေသာ္ လည္း လမ္းအူေၾကာင္းရွိသည္။ ျပဳျပင္ရန္ မခက္ခဲေပ။ ထိုျပင္ တရုတ္ပိုင္ ကမ္ဖန္မွတရုတ္ပိုင္ ဂါလန္ တရုတ္ပိုင္ ဖီေမာ္ ( ဖဆ ပလေခတ္က တရုတ္သုိ႔ေပးလိုက္ေသာနယ္မ်ား) အတိုင္းသြားက သံလြင္ျမစ္ေဘးရွိ တရုတ္ပိုင္ လုခိုးဟုေခၚသည့္ လီ ဆူး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုင္းၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္သည္။ လုခိုးမွ ယူနန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခြင္းမင္းထိ ကားလမ္းေျဖာင့္ျဖဴးလွ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဝဆုတ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ တရုတ္ CPI ေဝစု လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပို႔ေပးသည္ျဖစ္ရာ မခက္ခဲလွဟုဆိုရမည္။

ဝဆုတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ပါက ေရနစ္ျမႇဳပ္မည့္ဧရိယာတြင္က်ေရာက္မည့္ ရြာငယ္ ၃ ရြာခန္႔သာရွိျပီး အိမ္ေျခ ဆယ္ဂဏန္းမွ်သာရွိ၍ လူမႈဘဝထိခိုက္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာပ့ံပိုးေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူပါသည္။

၁၀။ ဤသုိ႔ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္ ၂ ခုဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္အားလည္း ျဖည့္စြမ္းနိုင္မည္။ တရုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ထိမ္းသိမ္းနိုင္မည္။ CPI ကုမၸဏီ၏ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈ မ်ားအား လည္း ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေျဖရွင္းနိုင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

၁၁။ ဤသုိ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအစား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈ ဘဝထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမၾကီးသည့္ျပင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ အေျခအေနရွိသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၂ ခု အားတည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳလ်င္ စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆို၍ ျမန္မာျပည္အတြက္ အ က်ဳိးရွိေစမည့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျပန္လည္စီစစ္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားျပန္လည္ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္မည္ဟု ယူဆပါ သည္။

က။ တည္ေဆာက္မည့္ဆည္မ်ား၏ ဒီဇိုင္းခိုင္ခန္႔မႈ မ်ားေသခ်ာစီစစ္ျပီးတည္ေဆာက္စဥ္ကာလ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ မျပတ္ျပဳ လုပ္ရန္ခ။ ဆည္ေၾကာင့္ျဖစ္လာနိုင္သည့္ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ ျပင္ဆင္မႈ အခိုင္အမာ ျပဳ လုပ္ထားရန္
ဂ ။ ျမန္မာအစိုးရ၏ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ဳိးအစား
ဃ။ ဆည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာအဆင့္ျမင္ဂ်င္နီယာမ်ားအပါ ျမန္မာျပည္မွ အလုပ္သမားခန္႔အပ္မႈအခ်ိဳးအစား။
င။ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈဘဝအာမခံခ်က္ရွိသည့္ စီမံခ်က္ႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကး
စ။ ဆည္ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးပါက ျမန္မာအစိုးရ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ထားရွိမႈ
ဆ။ တရုတ္ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ေပၚ အာမခံမႈ
ဇ။ တရုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံျခံဳေရးအာမခံမႈ
စ် ။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျမန္မာအစိုးရဖက္မွပူးေပါင္းကူညီမႈ
ည။ ဆည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလည္းေကာင္း၊ အ ခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ဆပ္ကန္ထရိုက္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ကုမၸဏီမ်ား ေဒ သခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဦးစားေပးရန္စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားတြက္ခ်က္ထားသင့္သည္ဟု ယူဆ ပါ သည္။

၁၂။ မိမိအျမင္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။

က။ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္
ခ ။ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား
ဂ ။ ဆင္းရဲေသာတိုင္းျပည္တခုရင္ဆိုင္ရမည့္ မ်ားျပားသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
ဃ။ ဆည္ေဆာက္မည့္ေနရာရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အေျခအေနတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး
င ။ ငလ်င္ေၾကာနွင့္နီးသည့္ျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားသည့္ ျမစ္ဆုံဆည္ႏွင့္ လာဆာေခၚ မလိယန္ဆည္ တည္ေဆာက္ေရးတိ့ုအား ျငင္းပယ္ဆန္႔က်င္သည့္အျမင္အေပၚမွ သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အထက္ေဖၚျပပါသုံးသပ္ခ်က္မွာ လက္ရွိမိမိလက္လွမ္းမွီသည့္ အေျခအေနအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေပၚမွ မိမိတစ္ဦးခ်င္း၏သုံး သပ္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္အစိုးရ CPI တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေရးဖက္ကိုသာ ဦးတည္သုံးသပ္ထားပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးသန္႔ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

နိဂံုး
ျမစ္ဆံုစီမံက္ိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္တြင္တင္ျပသည္သည္မ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ဆည္ေဆာက္နိုင္ သည့္အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံသုံးသပ္ျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ ဤမွ်မျပည့္စုံေသးပါ။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ၾကီးမားေသာအေၾကာင္းအခ်က္တခု က်န္ေသးသည္။ ၎မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမႈ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေမချမစ္ရိုးတေလ်ာက္သည္ KIA ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕လႈပ္ရွားသည့္ေဒသျဖစ္သည္။ အထူးသ ျဖင့္ ေမချမစ္အေနာက္ကမ္းသည္ KIA ၏ အေျခခံေဒသသဖြယ္ျဖစ္သည္။ ေမချမစ္အေရွ႕ဖက္ကမ္းတြင္လည္း ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ားထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္အေျခခ်သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္းျပဳပါက KIA တပ္စခန္းအခ်ဳိ႕ ေနာက္ဆုတ္သြားဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ၎ေဒသ တေလ်ာက္ KIA မွ ေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားျခင္းကိုထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲမည္ဟု ယူဆရပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ရန္လိုအပ္သည္။ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးျပ ႆနာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပႆနာ ဖက္ဒရယ္ျပႆနာ သယံဇာတခြဲေဝေရးျပႆနာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။ သုိ႔မွသာ အဆိုပါဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕နိုင္ပါမည္။ ေဆြးေႏြးရင္း လုပ္ လုပ္ရင္းေဆြးေႏြးလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို ေအာင္ျမင္စြာေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ရန္ေတာ့ လိုေပလိမ္မည္။

ၿပီးပါၿပီ။

ေမာင္ေမာင္စိုး (Mg Mg Soe)

မွတ္ခ်က္။ ။ ျမစ္ဆုံျပႆနာေဆာင္းပါးအား Chronicles of Maung Maung Soe page တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

kai

About kai

Kai has written 976 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.