1. အေမရိကန္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အၾကားအာ႐ုံခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားလာ၊
2. တစ္ဦးတည္းေသာ သားသမီးမ်ား ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး အားနည္းခ်က္ရွိဆုိမႈ သုေတသီမ်ား ပယ္ခ် ၊
3. သေနၶ​တားေဆးမ်ားက​အ​ မ်ိဳး​သ​မီး​မ်ား​အား​ဉာဏ္ရည္​ထက္ျမက္​ေစ​နိုင္ ၊
4. ေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္းမ်ားတြင္လူကုိေသေစနုိင္ေလာက္ေသာေရာဂါမ်ားၿဖစ္သည္.တီဘီေရာဂါကဲ.သုိ.ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားပါ၀င္သည္ ၊


  အေမရိကန္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အၾကားအာ႐ုံခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားလာ

  ဒီဂ်စ္တယ္ Media Playerမ်ား ေခတ္စားလာျခင္းႏွင့္အတူ အၾကားအာရံု ျပႆနာ ထူေျပာလာျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သုေတသီမ်ားက ၿမီးေကာင္ေပါက္ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔အသံုးျပဳေနသည့္ Player မ်ားမွ အသံ Volume ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အႀကံျပဳထား
  အေမရိကန္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အၾကားအာ႐ုံခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားလာ

  ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ားတြင္ အၾကားအာရံု ခၽြတ္ယြင္းမႈ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ Media Playerမ်ား ေခတ္စားလာျခင္းႏွင့္အတူ အၾကားအာရံု ျပႆနာ ထူေျပာလာျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သုေတသီမ်ားက ၿမီးေကာင္ေပါက္ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔အသံုးျပဳေနသည့္ Player မ်ားမွ အသံ Volume ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အႀကံျပဳထားရသည္။ ယခုအခါ အေမရိကန္ရွိ ၿမီးေကာင္ေပါက္ (၅)ဦးတိုင္းတြင္ (၁)ဦးမွ်သည္ နားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဘာ္စတြန္ အမ်ိဳးသမီးေဆးရံုမွ ေဒါက္တာဂယ္ရီကာဟန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုေတသီမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ က်န္းမာေရး သုေတသန ရလဒ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ (၁၉၈၈)မွ (၁၉၉၄)ခုႏွစ္ၾကားတြင္ အသက္(၁၂)ႏွင့္ (၁၉)ႏွစ္ၾကား အေမရိကန္လူငယ္ (၃၀၀၀)တို႔၏ က်န္းမာေရးစစ္တမ္းႏွင့္ (၂၀၀၅)မွ (၂၀၀၆)ထိ အေမရိကန္ လူငယ္ (၁၈၀၀)တို႔၏ က်န္းမာေရး စစ္တမ္းတို႔ကို ခ်ိန္ထုိးၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ ဒီဂ်စ္တယ္ Media Playerမ်ား ေခတ္စားလာသည့္ ကာလမ်ားတြင္ အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွာ (၁၅)ရာခုိင္ႏႈန္းမွ (၁၉.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာကာဟန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒါက္တာကာဟန္က အလြန္သိသာေသာ အေျခအေနမ်ိဳး မရွိသည့္တိုင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ားစုသည္ အတန္ငယ္ နားထိုင္းေနၿပီး ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ ၿမီးေကာင္ေပါက္ (၆.၅)သန္းခန္႔သည္ အၾကားအာရံု အနည္းငယ္ အားနည္းဆုတ္ယုတ္ေနေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ သုေတသီမ်ားက iPod ကဲ့သို႔ Media Player မ်ားကို အျပစ္တင္ရန္ ျငင္းဆန္ထားၿပီး အဓိက ျပႆနာမွာ လူငယ္မ်ားက Player မ်ားကို အသံက်ယ္ေလာင္စြာဖြင့္ၿပီး နားၾကပ္ျဖင့္ နားေထာင္ေနျခင္းဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Apple ကမူ ၎၏ iPod မ်ားကို မိဘမ်ားက ကေလးမ်ား နားေထာင္ရာတြင္ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ အသံက်ယ္ေလာင္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္ကို ကန္႔သတ္ေပးသည့္ စနစ္မ်ိဳး ထည့္ေပးထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မက္ဆာခ်ဴးဆက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အသက္(၁၇)ႏွ္အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦးက ၎သည္ Media Player ကို အလြန္က်ယ္ေလာင္စြာ နားေထာင္ေလ့ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ နားထိုင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံသြားသည္။ “သူငယ္ခ်င္းေတြ ရယ္တာေတြ႕ရင္ ကၽြန္ေတာ္ရယ္လိုက္တယ္။ ဘာမွသိပ္မၾကားရတာကို ဟန္ေဆာင္ေနရတာပါ”ဟု ၎က ေျပာၾကားသြားသည္။ ေဒါက္တာကာဟန္က နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္ Media Player မ်ားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္သာ အသံခ်ဲ႕ နားေထာင္ရန္ သတိေပးစာမ်ား ထည့္သြင္းေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေျပာဆိုသြားသည္။

  တစ္ဦးတည္းေသာ သားသမီးမ်ား ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး အားနည္းခ်က္ရွိဆုိမႈ သုေတသီမ်ား ပယ္ခ်

  altမိ​ခင္​ျဖစ္​သူ​ဖတ္​ျပေန​သည္ကို​လိုက္​ဖတ္ၾကည့္​ေန​သည့္​သ​မီး​ငယ္​© dailymail

  အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ဦး တည္းေသာ သား သမီးမ်ား သည္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိတတ္ သည္ဆိုေသာ ယူဆ ထားမႈမ်ိဳးမွာ အေျခ အျမစ္ တိတိ က်က် မရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

  ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ သားသမီးမ်ားသည္ အမ်ား အားျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ား ရွိတတ္သည္ ဟူေသာ အယူအဆႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာ ဒြန္နာဘိုဘစ္ဇီဟာႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သုေတသီမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ နိုင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္နိုင္ငံ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေလ့လာမႈအဖြဲ့မွ ေဒါက္တာဒြန္နာႏွင့္ အဖြဲ့သည္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္ၾကားအရြယ္ရွိ တစ္ဦးတည္းေသာ၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစု၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားျပားသူမ်ား၏ အက်င့္စရိုက္ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ေလ့လာခဲ့သည္။ အိုဟိုင္အို တကၠသိုလ္တြင္ ျပုလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာခ်က္ စစ္တမ္းမ်ားအရ တစ္ဦးတည္းေသာ သားသမီးမ်ားသည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ သိသိသာသာ အားနည္းေနမႈမ်ိဳး မရွိခဲ့သည္ကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့သည္။

  ေဒါက္တာဒြန္နာက ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားျပားျခင္းသည္ လူငယ္တစ္ဦး၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး လကၡဏာမ်ားအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး မရွိေစနိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခင္က အိုဟိုင္အို တကၠသိုလ္မွ ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္ဂလက္ေဒါင္နီက ၎၏ ေလ့လာမႈအရ တစ္ဦးတည္းေသာ သားသမီးမ်ားသည္ မိတ္ေဆြဖြဲ့ရာတြင္ သာမန္အားျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ပိုမိုရင္ဆိုင္ရတတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေၾကညာခဲ့ဖူးသည္။

  သေနၶ​တားေဆးမ်ားက​အ​မ်ိဳး​သ​မီး​မ်ား​အား​ဉာဏ္ရည္​ထက္ျမက္​ေစ​နိုင္

  altသေနၶတားေဆးကို​ၾကည့္​ေန​သည့္​အ​မ်ိဳး​သ​မီး​တဦး​© dailychilli

  သေနၶ တားေဆးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဉာဏ္ရည္​ထက္ျမက္ေအာင္ လံႈ့ေဆာ္ေပး နိုင္သည့္ အာနိသင္ ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

  သေနၶ တားေဆးမ်ားေၾကာင့္ ဦးခြံ အတြင္းရွိ ဦးေႏွာက္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Grey Matter​မ်ား ႀကီးလာ ေလ့ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္မႈ စြမ္းရည္ ျမင့္မား ေစနိုင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ အမ်ိဳးသမီး ၃.၅ သန္းေက်ာ္ကို ေလ့လာခဲ့သည့္ စစ္တမ္း အရ ေဖာ္ထုတ္ နိုင္ခဲ့သည္။ ဦးေႏွာက္အား စြမ္းအင္ျမင့္ ပံုႀကီးခ်ဲ့ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရာ သေနၶတားေဆး သံုးစြဲၿပီးကာစ အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဟိုမုန္း အေျပာင္းအလဲ အေျခအေနေၾကာင့္ Grey Matter ကို ၃ ရာခိုင္နႈန္းမ်ွ ႀကီးထြား လာေစသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ဆဲလဘက္ တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ ဘလင္ဒါပက္ဇာက ရွင္းျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေျခအေနသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး က႑တြင္ သြက္လက္ ထူးခ်ြန္ေစသလို ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးလည္း ထက္ျမက္ ေကာင္းမြန္ေနေစေၾကာင္း ေဒါက္တာပက္ဇာက ေျပာၾကားသြားသည္။

  Oestrogen သို့မဟုတ္ Progesterone အမည္ရွိ သေနၶမရရန္ ဟန့္တားေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားသည္ အာရံုေၾကာမ်ားကိုလည္း သက္ေရာက္လံႈ့ေဆာ္ေလ့ရွိၿပီး ယင္းက ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း ေဒါက္တာပက္ဇာက ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

  ေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္းမ်ားတြင္လူကုိေသေစနုိင္ေလာက္ေသာေရာဂါမ်ားၿဖစ္သည္.တီဘီေရာဂါကဲ.သုိ.ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားပါ၀င္သည္

  ေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္းမ်ားတြင္လူကုိေသေစနုိင္ေလာက္ေသာေရာဂါမ်ားၿဖစ္သည္.တီဘီေရာဂါကဲ.သုိ.ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားပါ၀င္သည္ ကုိေတြ.ရွိရေႀကာင္းအိႏၵိယနုိင္ငံတကၠသုိလ္တစ္ခုမွစူးစမ္းရွာေဖြေလ.လာသူသုေတသီပညာရွင္မ်ားကေတြ.ရွိခဲ့ေႀကာင္း သိရွိရ သည္.သတင္းေလးတစ္ခုၿပန္တင္ၿပခ်င္ပါတယ္….

  သူတုိ.ရဲ.ရွာေဖြေလ.လာေတြ.ရွိခ်က္အရေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ.ေငြစကၠဴမ်ားဟာ ကုိင္တြယ္သံုးစြဲေနတဲ.လူေတြကုိကူးစက္နုိင္တဲ.ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား ၿဖစ္တည္ပြားမ်ားဖုိ.အတြက္အေၿခအေနေကာင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပုိးမႊားေတြေႀကာင္.ၿဖစ္နုိင္တဲ.ေရာဂါ
  ေတြကေတာ.တီဘီေရာဂါ၊အစာေၿခလမ္းေႀကာင္းနာ၊နမုိးနီးယားလုိ.ေခၚတဲ. အဆုတ္အေအးမိေရာဂါ၊အစာအိမ္ေယာင္ေရာဂါစတဲ. လူကုိေသေစနုိင္ေလာက္တဲ.ေရာဂါမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။
  ေငြစကၠဴေတြဆုတ္ၿပဲတာ၊ဒါမွမဟုတ္ေဟာင္းႏြမ္းလံုးေႀကေနတာေတြဟာ ေငြစကၠဴမွာပါတဲ.ဆယ္လူလြဳိက္လုိ.ေခၚတဲ. ဓါတ္တစ္မ်ဴိးကုိေဖၚၿပၿပီးဘက္တီးရီးယားေရာဂါပုိးမႊားေတြက ုိလက္ခံသယ္ေဆာင္ေစနုိင္တယ္လုိ. သုေတသီပညာရွင္ကဆုိပါတယ္…

  အေၿခအေနကေတာ.အေတာ္.ကုိဆုိးရြားပါတယ္၊အထူးသၿဖင္.လူေတြအမ်ားဆံုးသံုးေနႀကတဲ.တန္ဖုိးနည္းေငြစကၠဴေတြမွာ ပုိပုိးေရာဂါပုိးေတြေတြ.ရပါတယ္လုိ. လည္းအဲဒီပညာရွင္ကဆက္ေၿပာပါတယ္။ေငြစကၠဴအေႀကြေတြရွားပါးလာလုိ.အဲဒီေငြ
  စကၠဴေတြပုိမုိဆုတ္ၿပဲေဟာင္းႏြမ္းလာရတာၿဖစ္ၿပီးအနားေတြဖြာလာတာတုိ.ဆုတ္ၿပဲလုိ.တိပ္နဲ.ကပ္ထားတာတုိ.ကလည္း ေရာဂါပုိးမႊားေတြကုိပြားမ်ားေစဖုိ.ပုိၿဖစ္ေစတယ္လုိ.ဆုိပါတယ္။

  အထူးသၿဖင္.ကုန္စိမ္းေစ်းနဲ.သားငါးေစ်းေတြမွာေတြ.ရတဲ.ေငြစကၠဴေတြမွာအထက္ပါေရာဂါပုိးမႊားေတြကုိပုိၿပီးေတြ.ရတယ္လုိ.ဆုိပါတယ္။လူအမ်ားၿပဳလုပ္ေနက်ၿဖစ္တဲ. လက္ကုိတံေတြးဆြတ္ၿပီးေငြစကၠဴေတြကုိေရတြက္တာကလည္း ေရာဂါပုိးေတြ
  ကူးေစဖုိ.အေႀကာင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။အဲဒီကမွတစ္ဆင္.ေရတြက္တဲ.သူေတြကုိလည္းကူးစက္နုိင္တာၿဖစ္ပါတယ္။

  ဓါတ္ခြဲခန္းမွာစမ္းသတ္ခဲ.တဲ.ေငြစကၠအေဟာင္းအႏြမ္းအဆုတ္အၿပဲ အရြက္၇၀ ရဲ. ၈၀ ရာခုိင္ႏွဳံးေက်ာ္မွာတီဘီေရာဂါၿဖစ္ေစတဲ.ပုိးမႊားေတြေတြ.ရၿပီး ၆၅ ရာခုိင္ႏွဳံးကေတာ.အဆုတ္အေအးမိေရာဂါ၊လည္ေခ်ာင္းေယာင္ေရာဂါနဲ.အစာအိမ္ေရာဂါတုိ.ၿဖစ္ပြားေစတဲ.ပုိးမႊားေတြ ေတြ.ရပါတယ္တဲ. …

  တန္ဖုိးနည္းေငြစကၠဴရြက္ေတြမွာပုိးမႊားေတြပါတယ္ဆုိလုိ.တန္ဖုိးႀကီးတဲ.ေငြစကၠဴေတြမွာေတာ.မပါနုိင္ဘူးလုိ.မဆုိလုိပါဘူးလုိ.လည္းပညာရွင္ေတြကဆုိပါတယ္။ သူတုိ.ကေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္းေတြကုိအခ်ိန္ႀကာၿမင္.စြာ မကုိင္တြယ္ထားသင္.ပါဘူး၊ၿပီးေတာ.
  လက္မွာၿပည္တည္ေနတဲ.အနာ၊ဒဏ္ရာရွိတဲ.သူေတြအေနနဲ.လည္းေငြစကၠဴေတြကုိမကုိင္တြယ္သင္.ပါဘူးလုိ.အႀကံၿပဳခဲ.ႀကပါတယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္ ေငြစကၠဴကိုင္ၿပီး လက္ကိုေသခ်ာေဆးေၾကာပါလို. အၾကံၿပဴလိုက္ပါရေစ………….

  Can’t eat pork,
  Swine flu….


  Can’t eat chicken,
  Bird flu.


  Can’t eat Beef,
  Mad cow….

  Can’t eat eggs,
  Salmonella.

  Can’t eat fish,
  heavy metal poisons in their waters.

  Can’t eat fruits and veggies,
  insecticides and herbicides.

  Hmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!
  M
  M
  M
  M
  M
  M
  M
  M
  M
  M
  M

  I believe that leaves Chocolate and ice cream!!!!!!!!
  Remember – – – ‘STRESSED’
  spelled backwards! is
  ‘DESSERTS

  Send this to four people and you will lose 2 pounds

  Delete it and you will gain 10 pounds immediately!

  That’s why I had to pass this on – –
  – – didn’t want to risk it – – –
  And I wanted to put a smile on your face.

  manawphyulay

  About manawphyulay

  manawphyu lay has written 937 post in this Website..

  I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။